1. Βίβλος Μεταφράσεις τῆς Βίβλου

PostHeaderIcon Μεταφράσεις τῆς Βίβλου

1 Μεταφράσεις τῆς Βίβλου (εὑρετήριον δημοσιεύσεων)
2 ᾿Ιώβ, κεφ. 2 (κατὰ τὸ μασοριτικόν)
3 Γένεσις, κεφ. 1 (μετάφρασι, πολυτονικό)
4 Γένεσις, κεφ. 1 (μετάφραση, μονοτονικό)
5 Δανιήλ (μετάφρασι, πολυτονικό)
6 Δανιήλ (μετάφραση, μονοτονικό)
7 Πρός Φιλήμονα ἐπιστολή (μετάφρασις)
8 Προς Φιλήμονα επιστολή (μετάφραση, μονοτονικό)
9 ᾿Επιστολή Ἰούδα (μετάφρασις)
10 Επιστολή Ιούδα (μετάφραση, μονοτονικό)
11 Γένεσις, κεφ. 1 (ἐκ τοῦ μασοριτικοῦ)
12 Γένεσις, κεφ. 2 (ἐκ τοῦ μασοριτικοῦ)
13 ᾿Ιώβ (κατὰ τὸ ἑβραϊκό) - Σύντομη εἰσαγωγή
14 ᾿Ιώβ, κεφ. 1 (ἐκ τοῦ μασοριτικοῦ)
15 1. Μεταφράσεις αἱρετικῆς προελεύσεως
16 2. Μετάφρασι Βάμβα
17 3. Tὸ ἑβραϊκὸ κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἡ μετάφρασι Βάμβα (α)
18 4. Tὸ ἑβραϊκὸ κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἡ μετάφρασι Βάμβα (β)
19 5. Προβλήματα τῆς μεταφράσεως Βάμβα στὴν Παλαιὰ Διαθήκη
20 6. Tὰ χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης καὶ ἡ μετάφρασι τοῦ Βάμβα
21 7. ᾿Αδυναμίες καὶ λάθη τῆς μεταφράσεως Βάμβα
22 8. Νεώτερες μεταφράσεις βάσει τοῦ Βάμβα