1. Βίβλος Μεταφράσεις τῆς Βίβλου Προς Φιλήμονα επιστολή (μετάφραση, μονοτονικό)

 

ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

 

1 Παύλος, φυλακισμένος του Χριστού Ιησού, και Τιμόθεος ο αδελφός, στον Φιλήμονα τον αγα­πητό και συνεργάτη μας 2 και στην Απφία την αγαπητή μας και στον Άρχιππο τον συστρατιώτη μας και στην εκκλησία (που συναθροίζεται) στην κατοικία σου· 3 χάρη και ειρήνη σε σάς από τον Θεό πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό.

4 Ευχαριστώ τον Θεό μου πάντοτε κάθε φορά που σε θυμούμαι στις προσευχές μου, 5 επειδή πληροφορούμαι για την αγάπη σου και την πίστη που έχεις προς τον Κύριο Ιησού και δείχνεις σε όλους τους αγίους· 6 και προσεύχομαι η συμμετοχή σου στην πίστη να ευδοκιμήση πλουσίως με την επίγνωση κάθε αγαθού που έχουμε εμείς κοντά στον Χριστό Ιησού. 7 Αισθανόμαστε δε πολλή ευγνωμοσύνη και ενίσχυση από την αγάπη σου, διότι τα σπλάγχνα των αγίων νιώθουν ανάπαυση χάρη σε σένα, αδελφέ.

8 Γι’ αυτό, αν και έχω πολλή παρρησία με την χάρη του Χριστού να σε προστάζω αυτό που είναι καθήκον σου, (όμως) από αγάπη προτιμώ να σε παρακαλώ· 9 έτσι όπως είμαι, ως Παύλος ηλικιωμένος, τώρα δε και φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, 10 σε παρακαλώ για το δικό μου τέκνο, αυτόν που γέννησα στην φυλακή μου, τον Ονήσιμο, 11 τον κάποτε για σένα άχρηστο, αλλά τώρα πλέον εύχρηστο και για σένα και για μένα, τον οποίο και σού έστειλα πίσω. 12 Και σύ αυτόν, τουτέστι τα δικά μου σπλάγχνα, δέξου τον ευνοϊκά. 13 Αυτόν εγώ ήθελα να τον έχω κοντά μου, για να με διακονή αντί για σένα, όσο είμαι στην φυλακή χάριν του ευαγγελίου· 14 αλλά χωρίς την δική σου γνώμη τίποτε δεν θέλησα να κάμω, για να μη γίνη η αγαθοεργία σου καταναγκαστι­κά, αλλά με την θέλησή σου. 15 Και ίσως γι’ αυτό σε αποχωρίστηκε προσωρινά, για να τον λάβης πίσω δικό σου αιωνίως, 16 όχι πλέον σαν δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, αδελφό αγαπητό, ιδιαιτέρως (αγαπητό) σ’ εμένα, και πόσο περισσότερο σε σένα και ανθρωπίνως και κατά Κύριον (χριστιανικώς)! 17 Αν λοιπόν με θεωρής συνεταίρο (στην πίστη), δέξου τον ευνοϊκά σαν να είμαι εγώ. 18 Κι αν σε ζημίωσε ή σου οφείλη κάτι, αυτό χρέωσέ το σ’ εμένα. 19 Εγώ ο Παύλος υπογρά­φω με το ίδιο μου το χέρι, εγώ θα το εξοφλήσω· για να μη σου πω ότι μου χρωστάς κι από πάνω ακόμη και τον εαυτό σου. 20 Ναι, αδελφέ, εγώ να σε χαρώ στο όνομα του Κυρίου! Ανάπαυσέ μου τα σπλάγχνα στο όνομα του Κυρίου.

21 Σου γράφω πεπεισμένος για την υπακοή σου, διότι είμαι βέβαιος ότι θα πράξης και παρα­πάνω από ό,τι λέω. 22 Συνάμα δε ετοίμαζέ μου και φιλοξενία· διότι ελπίζω ότι με τις προσευχές σας θα ελευθερωθώ ως χάρισμα σε σάς. 23 Σε χαιρετά ο Επαφράς ο συναιχμάλωτός μου για τον Χριστό Ιησού, 24 ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. 25 Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με το πνεύμα σας· αμήν.

 

 

 

᾿Επιμέλεια μεταφράσεως 2010 Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

 

 

Η παρούσα μετάφραση δημοσιεύεται σε μονοτονικό σύστημα (και με κάποιες ακόμη ελαφρές προσαρμογές σύμφωνα με την σχολική ορθογραφία), προς διευκόλυνση των μαθητών και γενικώς των νεωτέρων στην ηλικία, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι εξοικειωμένοι στο να διαβάζουν πολυτονικά κείμενα. Συνιστάται όμως εντόνως σε όλους να προτιμούν την ανάγνωση της πολυτονικής μεταφράσεως που υπάρχει εδώ.