ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

PostHeaderIcon Φωτογραφικὸ λεύκωμα 2

 

Ο ΠΡΩΗΝ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΙΩΣΗΣ

Ο ΠΡΩΗΝ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΙΩΣΗΣ 

 

῾Ο μακαριστὸς μητροπολίτης πρώην Σισανίου καὶ Σιατίστης κυρὸς ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

῾Ο μακαριστὸς μητροπολίτης

πρώην Σισανίου καὶ Σιατίστης

κυρὸς ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

 

῾Ο μακαριστὸς ἱδρυτὴς τῶν ὀρφανοτροφείων μητροπολίτης Πολύκαρπος  ἀνάμεσα σὲ τροφίμους καὶ φίλους τῶν ἱδρυμάτων.

῾Ο μακαριστὸς ἱδρυτὴς τῶν ὀρφανοτροφείων μητροπολίτης Πολύκαρπος 

ἀνάμεσα σὲ τροφίμους καὶ φίλους τῶν ἱδρυμάτων. 

 

῾Ο ἀοίδιμος Πολύκαρπος Λιώσης ὡς ἱεροδιάκονος τὸ 1926.

῾Ο ἀοίδιμος Πολύκαρπος Λιώσης

ὡς ἱεροδιάκονος τὸ 1926.

 

Τὸ πρῶτο διοικητικὸ συμβούλιο τοῦ ὀρφανοτροφείου  μαζὶ μὲ μαθητὲς καὶ μαθήτριες (1927).

Τὸ πρῶτο διοικητικὸ συμβούλιο τοῦ ὀρφανοτροφείου

μαζὶ μὲ μαθητὲς καὶ μαθήτριες (1927). 

 

῾Ο ἐμπνευστὴς τῆς ἱδρύσεως τῶν ὀρφανοτροφείων  μακαριστὸς Πολύκαρπος Λιώσης  ὡς ἐπίσκοπος Διαυλείας (1946).

῾Ο ἐμπνευστὴς τῆς ἱδρύσεως τῶν ὀρφανοτροφείων

μακαριστὸς Πολύκαρπος Λιώσης

ὡς ἐπίσκοπος Διαυλείας (1946). 

 

῾Ο ἀοίδιμος Πολύκαρπος Λιώσης ὡς ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως (1956).

 ῾Ο ἀοίδιμος Πολύκαρπος Λιώσης

ὡς ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως (1956).

 

Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης

Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης 

 

῾Ο μητροπολίτης κυρὸς ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ στὴν τελευταία θεία λειτουργία του στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ 'Αγίου Δημητρίου Σιατίστης.

῾Ο μητροπολίτης κυρὸς ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

στὴν τελευταία θεία λειτουργία του

στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ 'Αγίου Δημητρίου Σιατίστης. 

 

῾Ο μακαριστὸς μητροπολίτης πρώην Σισανίου καὶ Σιατίστης  κυρὸς ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ.

῾Ο μακαριστὸς μητροπολίτης πρώην Σισανίου καὶ Σιατίστης

κυρὸς ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ. 

 

Τὸ σκήνωμα τοῦ σεπτοῦ ἱεράρχου πρὶν ἀπὸ τὴν ταφή.

Τὸ σκήνωμα τοῦ σεπτοῦ ἱεράρχου πρὶν ἀπὸ τὴν ταφή.