ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

PostHeaderIcon Φωτογραφικὸ λεύκωμα 3

 

Οἱ τρόφιμοι τοῦ ὀρφανοτροφείου διδασκόμενοι ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Πολύκαρπο Λιώση (1945).

Οἱ τρόφιμοι τοῦ ὀρφανοτροφείου διδασκόμενοι ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Πολύκαρπο Λιώση (1945).

 

Τὸ κτήριο τοῦ ὀρφανοτροφείου ὅπως τὸ παρέδωσε ὁ ἀείμνηστος  καὶ σεπτὸς ἱεράρχης Πολύκαρπος στὴν ἱερὰ μητρόπολι Πειραιῶς.

 Τὸ κτήριο τοῦ ὀρφανοτροφείου ὅπως τὸ παρέδωσε ὁ ἀείμνηστος

καὶ σεπτὸς ἱεράρχης Πολύκαρπος στὴν ἱερὰ μητρόπολι Πειραιῶς.

 

῎Αποψι τοῦ μητροπολιτικοῦ μεγάρου Σιατίστης.

 ῎Αποψι τοῦ μητροπολιτικοῦ μεγάρου Σιατίστης.

 

Τὰ μέλη τοῦ τελευταίου διοικητικοῦ συμβουλίου τῶν ὀρφανοτροφείων· μητροπολίτης πρώην  Σισανίου καὶ Σιατίστης Πολύκαρπος, 'Απόστολος Γούλας, Χρῆστος Καράμπελας,  Πέτρος Δασκαλέας, Δημοσθένης Μπαϊράμογλου, Μιχαὴλ ῾Ρές,  Γεωργία Κολοκούρη, 'Αρχοντία Ζαβιάκα.

 Τὰ μέλη τοῦ τελευταίου διοικητικοῦ συμβουλίου τῶν ὀρφανοτροφείων· μητροπολίτης πρώην

Σισανίου καὶ Σιατίστης Πολύκαρπος, 'Απόστολος Γούλας, Χρῆστος Καράμπελας,

Πέτρος Δασκαλέας, Δημοσθένης Μπαϊράμογλου, Μιχαὴλ ῾Ρές,

Γεωργία Κολοκούρη, 'Αρχοντία Ζαβιάκα.

 

῾Ο τρισυπόστατος ναὸς τῶν ἁγίων Χαραλάμπους, Γεωργίου καὶ Πολυκάρπου, ὅπως  εἶναι σήμερα. Κτίτωρ τοῦ ναοῦ ὑπῆρξε ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης  πρώην Σισανίου καὶ Σιατίστης κυρὸς Πολύκαρπος.

῾Ο τρισυπόστατος ναὸς τῶν ἁγίων Χαραλάμπους, Γεωργίου καὶ Πολυκάρπου, ὅπως

εἶναι σήμερα. Κτίτωρ τοῦ ναοῦ ὑπῆρξε ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης

πρώην Σισανίου καὶ Σιατίστης κυρὸς Πολύκαρπος.

 

Τὸ τέμπλο τοῦ ἱεροῦ οἰκοτροφειακοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους  ποὺ ἀνήγειρε ὁ μακαριστὸς μητροπολιτης κυρὸς Πολύκαρπος.

 Τὸ τέμπλο τοῦ ἱεροῦ οἰκοτροφειακοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους

ποὺ ἀνήγειρε ὁ μακαριστὸς μητροπολιτης κυρὸς Πολύκαρπος.

 

῾Η ὥρα τῆς ἐξομολογήσεως τῶν τροφίμων τοῦ ἱδρύματος.

 ῾Η ὥρα τῆς ἐξομολογήσεως τῶν τροφίμων τοῦ ἱδρύματος.

 

'Απὸ τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς ῾Υπαπαντῆς.

'Απὸ τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς ῾Υπαπαντῆς.

 

῾Ο τάφος τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου πρώην Σισανίου  καὶ Σιατίστης κυροῦ Πολυκάρπου ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ  τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους.

 ῾Ο τάφος τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου πρώην Σισανίου

καὶ Σιατίστης κυροῦ Πολυκάρπου ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ

τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους.