ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

PostHeaderIcon ᾿Εκδήλωσις τιμῆς, Πειραιεύς, 15/3/2009

 

Τιμήθηκε σήμερα κυριακὴ β΄ τῶν νηστειῶν 15 μαρτίου 2009 ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς καὶ τοὺς πολιτειακοὺς φορεῖς τὸ μεγάλο φιλανθρωπικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατί­στης Πολυκάρπου Λιώση (κοίμησις· 18 νοεμβρίου 1996). συγκεκριμένα ἔ­λαβαν χώραν οἱ ἑξῆς ἐκδηλώσεις μὲ πρωτοβουλία τῆς μητροπόλεως Πει­ραιῶς.

1. Τὸ πρωὶ στὸν ἱδρυματικὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους Ταμπουρίων κατὰ τὸν ὄρθρο καὶ τὴν λειτουργία ἱερούργησαν ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Λιούμπλιν καὶ Χὲλμ Ἄβελ.

2. Μετὰ τὴν λειτουργία ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνος δέησις.

3. Παρέστησαν ἐκπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως, ὁ δήμαρχος Κερατσινίου Φ. Μελᾶς, καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ δημάρχου Πειραιῶς Π. Φασούλα.

4. ᾿Ακολούθως ἔγιναν τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ ἱδρύματος.

5. Τέλος ἔλαβε χώρα ἡ τελετὴ μετονομασίας* τῶν ὁδῶν Καλαμῶν καὶ Ζακύνθου σὲ ὁδὸ «Μητροπολίτου Πολυκάρπου Λιώση». ἡ ἀλλαγὴ τῆς ὀνομασίας τῶν δύο ὁδῶν ἔγινε ὕστερα ἀπὸ ἔγκρισι τῶν δημοτικῶν συμ­βουλίων τῶν δήμων Πειραιῶς καὶ Κερατσινίου.

* Εἰς τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως προφανῶς ἐκ παραδρομῆς ἐγράφη ὡς τελετὴ ὀνοματοδοσίας ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ μετονομασίας.

 

Γιὰ τὸ τεράστιο ἔργο τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Πολυκάρπου Λιώ­ση, ποὺ ἐκτείνεται στὶς εὐρύτερες περιοχὲς Πειραιῶς, Κερατσινίου, Νικαί­ας, Σιατίστης, καὶ Τσοτυλίου, παρουσιάζονται ἤδη ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα στὸν παρόντα διαδικτυακὸ χῶρο.

Στὴν συνέχεια δημοσιεύεται σχετικὸ φωτογραφικὸ ὑλικό.

 

(δημοσίευσις· 15/3/2009)

 

 

῾Ο Δημοσθένης Μπαϊράμογλου, συνεργάτης καὶ πνευματικὸ τέκνο 

τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου, ὁμιλεῖ κατὰ τὴν ἐκδήλωσι.

 

 

 

 

 

῾Ο ἐκπαιδευτικὸς Κωνσταντῖνος Φλούμης,

ἐκ τῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ τιμωμένου ἱεράρχου,

καὶ ὁ συγγραφεὺς τῆς βιογραφίας

τοῦ ἐν λόγῳ μητροπολίτου

κατὰ τὴν ἐκδήλωσι.

 

 

 

 

Ἄμφια καὶ ἄλλα προσωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ ἀρχιερέως Πολυκάρπου Λιώση.

 

῾Η προτομὴ τοῦ ἱεράρχου.

 

 

 

῾Η πρόσκλησι καὶ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως,

ὅπως εἶχαν ἐκδοθῆ ἐκ τῆς μητροπόλεως Πειραιῶς