ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

 

Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

 

  

 

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΙΩΣΗΣ

 

 

῾Υπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου

πτυχιούχου θεολογίας

 

 

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 2002

 

 

 

 

 

Τὸ βιβλίο «῾Ο ᾿Αρχιερέας τῆς ᾿Αγάπης» (ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κυρὸς Πολύκαρπος) ἐγράφη ἀπὸ τὸν Διονύσιο ᾿Ανατολικιώτη. ἡ ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία καὶ ἡ σελιδοποίησι ἔγιναν ἀπὸ τὸν συγγραφέα. τὶς φωτογραφίες τοῦ βιβλίου ἐπέλεξε καὶ τὶς λεζάντες τους συνέταξε ὁ ἐκπαιδευτικὸς Κωνσταντῖνος Φλούμης. τὸ βιβλίο ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Φιλανθρωπικὸ σύλλογο Πειραιῶς «῾Ο ἅγιος Πολύκαρπος» τὸ σωτήριο ἔτος 2002.

 

 

 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Φιλανθρωπικοῦ

Συλλόγου Πειραιῶς «῾Ο ῞Αγιος Πολύκαρπος»

τὸ ἔτος 2002

 

Δημοσθένης Μπαϊράμογλου

Μιχαὴλ Λάλας

᾿Ιωάννης Καφοῦρος

Γεώργιος Μπαρπέρης

᾿Ασημῖνα Καλογιάννη

Μαρία Λεμπιδάκη

Μαρία Μπατουβάκη

 

 

Χορηγοὶ τῆς ἐκδόσεως

 

Εἰς αἰωνίαν μνήμην τοῦ μητροπολίτου Σισανίου

κυροῦ Πολυκάρπου (1900-1996)

Τὰ πνευματικά του τέκνα

 

῾Ο Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος «῞Αγιος Πολύκαρπος»

Κωνσταντῖνος Φλούμης

᾿Ηλίας Βουγιουκλάκης

Γεώργιος Κοντραφούρης

᾿Ιωάννα Πολιτοπούλου

Νότα Παπανικήτα

Εὐάγγελος Κούδμας

Καλλιόπη Καρποδίνη

Νίνα ᾿Αγγελοπούλου

Γεώργιος Κούσης

Μιχαὴλ Λάλας

Γεράσιμος Λιβάνης

᾿Ιωάννης Μπαϊράμογλου

Βαρβάρα Μπαϊράμογλου

Νικόλαος Μπαϊράμογλου

᾿Ιορδάνης Μπαϊράμογλου

Δημοσθένης Μπαϊράμογλου

᾿Ιωάννης Θεοχάρης

Ἰωάννης Δρακάκης