ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὸ παρὸν σύγγραμμα

 

 

Γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν πολισχιδῆ δραστηριότητα τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συγγράμματά του, ποὺ ἀναφέρονται στὴν οἰκεία ἐνότητα, καὶ τὶς γραπτὲς ἢ προφορικὲς μαρτυρίες διαφόρων προσώπων χρησιμοποιήθηκαν καὶ οἱ παρακάτω εἰδικὲς ἐκδόσεις.

'Ορφανοτροφεῖα· ἀρρένων «῞Αγιος Γεώργιος» – θηλέων «῞Αγιος Πολύκαρπος» Πειραιῶς. 'Ιστορικὸν Λεύκωμα 1926-1976. Πειραιεύς, δεκέμβριος 1978, σελ. 70.

'Αφιέρωμα εἰς τὸν σεβασμιώτατον μητροπολίτην πρώην Σισανίου καὶ Σιατίστης κύριον Πολύκαρπον (1958-1972). Θεσσαλονίκη 1981, σελίδες 260.

65 χρόνια κοινωνικῆς προσφορᾶς τῶν ὀρφανοτροφείων· ἀρρένων «῞Αγιος Γεώργιος» καὶ θηλέων «῞Αγιος Πολύκαρπος». Πειραιεὺς 1991.

– 'Εφημερίδα Παρατηρητὴς τοῦ Κερατσινίου, φύλλο ἰανουαρίου-φεβρουαρίου 1994, ἄρθρο «Τιμοῦνται ἐπίλεκτα μέλη τῆς κοινωνίας μας».

– 'Αναστασίου Δάρδα, διδάκτορος θεολογίας, Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Πολύκαρπος Ν. Λιώσης (1900-1996). Κοζάνη 1998.

'Επικοινωνία, περιοδικὸ δελτίο τοῦ φιλανθρωπικοῦ συλλόγου Πειραιᾶ «ὁ ἅγιος Πολύκαρπος».

– Δημοσθένη Μπαϊράμογλου, «Μνήμη μητροπολίτου Πολυκάρπου Λιώση (1900-1996)», ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα ῾Η φωνὴ τοῦ Πειραιῶς, τετάρτη 1 μαρτίου 2000.

 

Γενικὰ βοηθήματα.

– Νικοδήμου τοῦ 'Αθωνίτου (ὁσίου), Πηδάλιον.

Γεροντικόν, ἐπιστασίᾳ Π. Β. Πάσχου, τρίτη ἔκδοσις, 'Αθῆναι 1981.

– Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, 'Επίτομος ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, μὲ συμπληρώσεις τοῦ καθηγητοῦ τῆς ἱστορίας 'Απ. Β. Δασκαλάκη. 'Αθῆναι 1956.

– Βασιλείου Κ. Στεφανίδου, ἀρχιμανδρίτου, 'Εκκλησιαστικὴ ἱστορία, ἔκδοσις δευτέρα, 'Αθῆναι 1959.

– Κωνσταντίνου Σιαμάκη, Βασιλεία Δαυίδ, σειρὰ ἄρθρων.

– Κωνσταντίνου Σιαμάκη, «Προσπαθοῦν νὰ χτυπήσουν τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ», ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα Νέοι ἄνθρωποι τῆς 21ης ἰουλίου 2000.

– 'Εγκυκλοπαίδεια 'Ελευθερουδάκη.

– Θεοκλήτου, μοναχοῦ Διονυσιάτου, 'Αθωνικὰ ἄνθη, τόμος 1ος, ἔκδοσις δευτέρα, ἐκδόσεις «'Αστήρ», 'Αθῆναι 1993.

– 'Εγκυκλοπαίδεια Γιοβάνη.

– Μάρθας μοναχῆς, ῾Ο παπα-Νικόλας Πλανᾶς, 'Αθῆναι 1967.

– Περιοδικὸ Πολύτεκνη οἰκογένεια.

– «Φωνὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας» (1η περίοδος 1928-1929, 2α 1936-1940, 3η 1946-1983, 4η 1985-σήμερα), ἐπίσημο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς «ἱερᾶς συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν γνησίων ᾿Ορθοδόξων χριστιανῶν».

– Παϊσίου μοναχοῦ ῾Αγιορείτου, ῾Ο ἅγιος 'Αρσένιος ὁ Καππαδόκης, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 1989.

– Θεοδώρου Ζήση, πρωτοπρεσβυτέρου, «Παλαιὸ καὶ νέο ἡμερολόγιο», ἄρθρο στὸ περιοδικὸ Θεοδρομία, τεῦχος 4, ὀκτώβριος-νοέμβριος 1999.