ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

PostHeaderIcon ᾿Ηχογραφήσεις ὁμιλιῶν Πολυκάρπου Λιώση

 

Συλλογὴ Δημοσθένους Μπαϊράμογλου

 

    Κηρύγματα καὶ ἱερουργίες τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κυροῦ Πολυκάρπου Λιώση στὸν ναὸ ῾Υπαπαντῆς Ταμπουρίων Πειραιῶς. ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ κυρίου Δημοσθένους Μπαϊράμογλου. πολλὰ σημεῖα δὲν ἀκούγονται καλὰ λόγῳ κακῆς ἐγγραφῆς ἢ ἀλλοιώσεως.

 

1. Κήρυγμα περὶ ὑπαπαντῆς καὶ γιὰ τὴν ἀξία τῆς μητέρας (ἀγνώστου χρονολογίας). ψηφιοποίησις ἀπὸ πομπίνα ὑπὸ τοῦ πρωτο­ψάλτου ᾿Αθανασίου Παϊβανᾶ.

 

2. Τὸ ἴδιο κήρυγμα περὶ ὑπαπαντῆς ἀπὸ ἄλλη ἠχογράφησι. ψηφιο­ποίησις ἀπὸ κασέττα ὑπὸ Δ.Α.

 

 

 

    ᾿Απὸ λειτουργία κυριακῆς πρὸ τῶν χριστουγέννων, 21 δεκεμβρίου 1969 ἢ 1975. ψηφιοποίησις ἀπὸ πομπίνα ὑπὸ τοῦ πρωτο­ψάλτου ᾿Αθανασίου Παϊβανᾶ.

 

3. Κήρυγμα λειτουργίας, κυριακὴ πρὸ τῶν χριστουγέννων, 21 δεκεμβρίου 1969 ἢ 1975.

 

4. ῞Υμνοι ἀπολύσεως λειτουργίας.

 

5. ᾿Αρτοκλασία, ὅπου ὁ μακαριστὸς Πολύκαρπος λέγει τὶς εὐχές, ψάλλει δὲ καὶ τὸ «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν».

 

6. Σύντομος λόγος γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς ἀρτοκλασίας.

 

 

    Διάφορα ἄλλα κηρύγματα.  ψηφιο­ποίησις ἀπὸ φωνοταινίες (κασέττες) ὑπὸ Δ.Α.

 

7. ᾿Απόσπασμα κηρύγματος τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου Πλυκάρπου Λιώση «περὶ εὐτυχίας», ἀρχὰς ἰανουαρίου (ἀγνώστου χρονολογίας).

 

8. ᾿Αποσπάσματα θεομητορικῆς ὁμιλίας (ἴσως σὲ ἑσπερινὸ τοῦ εὐαγγελισμοῦ), ἀγνώστου χρονολογίας.

 

 

(δημοσίευσις 5/7/2012)