ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 13 Φεβ 2009, 23:12:49

᾿Εδῶ καὶ λίγες ἡμέρες ξεκίνησε μία ἐργασία ψηφιοποιήσεως ἑνὸς μεγάλου ἀρχείου ἰδιωτικῶν ἠχογραφήσεων ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν καὶ μελῶν. πρόκειται γιὰ ἠχογραφήσεις κυρίως τοῦ δευτέρου ἡμίσεος τοῦ 20οῦ αἰῶνος (ὑπάρχουν καὶ πολὺ λίγες ἠχογραφήσεις πρὸ τοῦ 1950). τὸ ἀρχεῖο εἶναι σὲ φωνοταινίες (κασέττες) ὑπὲρ τὶς 300 στὸν ἀριθμὸ καὶ περιλαμβάνει ἠχητικὸ ὑλικὸ διαρκείας περίπου ἴσου ἀριθμοῦ ὡρῶν.

Οἱ ἠχογραφήσεις αὐτὲς ἔχουν πραγματοποιηθῆ ἀπὸ τοὺς συντελεστὲς τῆς «συμβολῆς», ἐνῷ ἕνα σημαντικὸ τμῆμά τους προσφέρθηκε ἀφιλοκερδῶς ἀπὸ φίλους καὶ συνεργάτες, οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν τὶς πρωτότυπες πηγὲς σὲ πομπίνες (καρούλια) καὶ φωνοταινίες.

῾Η ἐργασία αὐτὴ θὰ ἀπαιτήσῃ βεβαίως ἀρκετὸν καιρὸν γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσί της, ἀλλὰ καθὼς θὰ ψηφιοποιοῦνται λίγες λίγες καὶ σταδιακῶς, οἱ ἠχογραφήσεις θὰ προσφέρωνται στὰ μέλη τῶν «διαλόγων» τῆς «Συμβολῆς. ὑπολογίζομε ὅτι κατὰ τὰ τέλη τοῦ μηνὸς φεβρουαρίου θὰ παρουσιάσωμε τὰ πρῶτα δείγματα αὐτῶν τῶν ἠχογραφήσεων.

῾Υπενθυμίζομε πάντως ὅτι πρὸς τὸ παρὸν ἰσχύει ὁ περιορισμὸς τῶν 2 ΜΒ (ἀνώτατο ὅριο) γιὰ κάθε συναπτόμενο ἀρχεῖο. σύντομα τὸ ὅριο αὐτὸ θὰ αὐξηθῇ ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τοῦ πρὸς ἐπισύναψιν ἀρχείου, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ ἡ δυνατότης γιὰ ἀνάρτησι ἀρχείων μεγάλου μεγάθους.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 01 Απρ 2009, 20:35:49

Θεοῦ θέλοντος, μετὰ τὸ πάσχα θὰ ἀρχίσῃ ἡ σταδιακὴ δημοσίευσις τοῦ προαναγγελθέντος ἀρχείου ἠχογραφήσεων ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. ἐλπίζω ὅτι ἡ δημοσίευσίς του θὰ ὁλοκληρωθῇ ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους καὶ μακάρι νὰ ἀποβῇ ἔστω καὶ ὀλίγον χρήσιμον στοὺς θεράποντες τῆς ἱερᾶς τοῦ Δαμασκηνοῦ τέχνης.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 07 Απρ 2009, 15:20:28

᾿Απὸ τὶς ἠχογραφήσεις ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν ὅσες ἀνήκουν στὸ ἀρχεῖό μου δηλώνονται ὡς «ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ. Α.». ἕνα μεγάλο μέρος τους εἶναι ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς (κυρίως) καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπές. ἡ καταγραφὴ τῶν περισσοτέρων πραγματοποιήθηκε ἀπὸ ἐμένα, ἀλλὰ ἀρκετὲς εἶναι καὶ αὐτὲς ποὺ παραχωρήθηκαν ἀπὸ φίλους καὶ συνεργάτες, τοὺς ὁποίους θὰ ἀναφέρω σὲ ἄλλο μήνυμα.

Ἤδη τὰ πρῶτα δείγματα ἄρχισαν νὰ παρουσιάζωνται.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Maximos » Πέμ 09 Απρ 2009, 21:21:57

Διονύσιε,
Σ᾿ εὐχαριστοῦμε. Κάνεις πολύ κόπο. Συγχαρητήρια!
Νά εἶσαι καλά!
π. Μάξιμος Μ. Ματθαῖος
Maximos
 
Δημοσ.: 35
Εγγραφη: Παρ 12 Σεπ 2008, 05:04:33

Re: ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 12 Απρ 2009, 22:41:51

᾿Απὸ αὐτὲς τὶς ἠχογραφήσεις ὅ,τι προέρχεται ἀπὸ τὸ δικό μου ἀρχεῖο ἤθελα στὴν ἀρχὴ νὰ τὸ δημοσιεύσω ἀλλοῦ. εἶχα ὑπόψει μου δυὸ τρεῖς ἄλλες ἱστοσελίδες μὲ πλούσιο τέτοιο ὑλικό καὶ σκεπτόμουν ἐκεῖ νὰ προσφέρω καὶ τὸ δικό μου, ὅταν θὰ κατάφερνα νὰ τὸ ψηφιοποιήσω. καὶ τὶς σελίδες μὲ κείμενα μουσικῆς ποὺ ἀνεβάζω σιγὰ σιγὰ ἐδῶ, πάλι ἀλλοῦ εἶχα σκοπὸ νὰ τὶς δημοσιεύσω καὶ μάλιστα εἶχα κάμει καὶ μία δοκιμή. ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν ἔτσι τὰ πράγματα, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ νὰ ἐνεργοποιηθῇ ἡ παροῦσα διαδικτυακὴ κοινότης καὶ πλέον ἐδῶ νὰ ἀρχίσω τὴν δημοσίευσι αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 01 Μάιος 2009, 09:45:59

Dionysios έγραψε:῾Υπενθυμίζομε πάντως ὅτι πρὸς τὸ παρὸν ἰσχύει ὁ περιορισμὸς τῶν 2 ΜΒ (ἀνώτατο ὅριο) γιὰ κάθε συναπτόμενο ἀρχεῖο. σύντομα τὸ ὅριο αὐτὸ θὰ αὐξηθῇ ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τοῦ πρὸς ἐπισύναψιν ἀρχείου, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ ἡ δυνατότης γιὰ ἀνάρτησι ἀρχείων μεγάλου μεγάθους.


Τὸ ὅριο ἔχει ἤδη αὐξηθῆ καὶ μποροῦν νὰ ἐπισυνάπτωνται μεγαλείτερα ἀρχεῖα· πρακτικῶς μέχρι 7,5 ΜΒ. καὶ τὸ ὅριο αὐτὸ θὰ αὐξηθῇ ἀργότερα.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 01 Μάιος 2009, 09:52:52

Dionysios έγραψε:῾Η μεταφορὰ ἑνὸς τμήματος τοῦ ἀρχείου ἀπὸ τὶς φωνοταινίες σὲ ψηφιακοὺς δίσκους (ἀρχεῖα cda) ἔγινε ἀπὸ τὸν γιατρὸ Μανόλη Χναράκη, τὸν ὁποῖο θερμότατα εὐχαριστῶ. ἡ μετατροπὴ αὐτῶν τῶν ἀρχείων σὲ mp3 γιὰ τὸ διαδίκτυο ἔγινε ἀπὸ ἐμένα.


῾Ο ἰατρὸς καὶ συλλέκτης μουσικῆς Μανόλης Χναράκης ἔχει μεταφέρει σὲ ψηφιακοὺς δίσκους 19 ἀρχεῖα, τὰ ἑξῆς· 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Τὸ μέλος τῶν Διαλόγων DiploFi ἀνέλαβε τὴν ψηφιοποίησι ἄλλων 10 ἀρχείων (401-410).

Θερμότατα εὐχαριστῶ ἀμφοτέρους. ἡ μετατροπὴ αὐτῶν τῶν ἀρχείων σὲ mp3 γιὰ τὸ διαδίκτυο γίνεται ἀπὸ ἐμένα.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 03 Μάιος 2009, 19:29:35

Γιὰ νὰ καταρτισθῇ τὸ «᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν μελῶν Δ.Α.» προσέφεραν ὑλικὸν ἐκ τοῦ ἰδικοῦ των ἀρχείου κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς τριακονταετίας περίπου (1980-2009) ἀρκετοὶ ἄνθρωποι. οἱ προσφορές τους ἐνετάχθησαν εἰς τὴν σειρὰν τοῦ ἰδικοῦ μου ἀρχείου τοῦ σταδιακῶς προσφερομένου ἐνταῦθα εἰς τὰ μέλη τῶν Διαλόγων καὶ τοὺς ἐν γένει φιλομούσους. μνημονεύω ἐδῶ τὰ ὀνόματα ὅσων ἐξ αὐτῶν ἐνθυμοῦμαι. μετὰ τὰ ὀνόματά των ἀναφέρεται καὶ ὁ τόπος ὅπου μοῦ ἐδόθη τὸ ἐν λόγῳ ἠχητικὸν ὑλικόν· διευκρινίζω ὅτι δὲν πρόκειται πάντοτε διὰ τὸν τόπον διαμονῆς των.
  — ᾿Ανώνυμος συνεργάτης τοῦ παλαιοῦ τοπικοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου, Μεσολόγγιον
  — Δημήτριος Ξάνθης, Πάτραι
  — ᾿Ανδρέας (νῦν μοναχός), Πάτραι
  — Κωνσταντῖνος Μακρυγιάννης, πρωτοψάλτης, Πάτραι
  — Φ. Κ., ἀρχιμανδρίτης, Πάτραι
  — Μηνᾶς Μηναΐδης, πρωτοψάλτης, Νίκαια
  — Δημήτριος Ζαγκανᾶς, ᾿Αθῆναι
  — Δημήτριος Πασσᾶς, Πάτραι
  — Χ. Θ., πρωτοψάλτης, Πάτραι
  — Γιῶργος Βαγενᾶς, βιβλιοπώλης, Πάτραι
  — ᾿Α. Π., δημοσιογράφος, ᾿Αθῆναι
  — Κ. Σ., συλλέκτης, ᾿Αθῆναι
  — Χαράλαμπος Παλαιολόγου, Λῆμνος
Σὺν αὐτοῖς εὐγνωμόνως μνημονεύω καὶ τὸν ἀείμνηστο πρωτοψάλτη Λήμνου ᾿Απόστολο Κουτσογιάννη.

Δευτέρα κατηγορία ἀνθρώπων ποὺ ἐνίσχυσαν τὴν προσπάθειάν μου εἶναι ὅσοι βοηθοῦν ἢ ἐβοήθησαν εἰς τὴν τεχνικὴν ἐπεξεργασίαν, τὴν ψηφιοποίησιν τοῦ ὑλικοῦ καὶ γενικῶς εἰς τὸ νὰ ὑπάρξῃ ἡ δυνατότης τῆς δωρεὰν διαθέσεως τοῦ ὑλικοῦ μέσῳ τοῦ διαδικτύου. ἐκ τῆς δευτέρας ταύτης κατηγορίας ἤδη σὲ προηγούμενα μηνύματα ἔχω μνημονεύσει τοὺς Μανόλην Χναράκην, DiploFi (μέλος τῶν Διαλόγων) καὶ Νικόλαον Παπαδημητρίου (ἐπίσης μέλος τῶν Διαλόγων), προσθέτω ἐδῶ καὶ τὸν φίλον Γεώργιον Προκοπάκην.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω ὑπάρχει πλέον καὶ τρίτη κατηγορία συνεργατῶν, τὴν ὁποίαν ἀπαρτίζουν ὅσοι ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἴτε δημοσιεύουν εἰς τοὺς Διαλόγους ἠχογραφήσεις καὶ ἄλλο ὑλικὸν εἴτε προσφέρουν ἐκ τοῦ προσωπικοῦ των ἀρχείου πρὸς ἐμπλουτισμὸν τῆς ἤδη ὑπαρχούσης συλλογῆς. μεταξὺ αὐτῶν συγκαταλέγονται καὶ οἱ ἑξῆς·
  — Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης, πρωτοψάλτης καὶ μουσικοδιδάσκαλος, ἄρχων λαμπαδάριος τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας
  — Δημήτριος ᾿Ιωαννίδης, πρωτοψάλτης καὶ μουσικοδιδάσκαλος, ἄρχων πρωτοψάλτης τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἔχει διαθέσει πάρα πολλὰ μουσικὰ κείμενα (μελοποιήσεις του καὶ καταγραφὲς) καὶ ἠχογραφήσεις ψαλμάτων του
  — ᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης, πρωτοψάλτης, Γέρακας
  — Μανόλης Θεοδωράκης, ᾿Αθῆναι
  — Νικόλαος Κιουρκτσόγλου, ᾿Αθῆναι
  — ᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἱερεύς, Φλώρινα
  — ᾿Ιωάννης Δαμαρλάκης, πρωτοψάλτης ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης
  — Γ. Β., ἰατρός, Πάτραι
  — Χρῖστος Λεβέντης, θεολόγος, φιλόλογος, ἱεροψάλτης, ᾿Αθῆναι
  — Φραγκίσκος Μανιάτης, συλλέκτης, ᾿Αθῆναι
  — Γεώργιος ῾Ρ., ἱερεύς, ᾿Αθῆναι
  — συνεργάτες τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης
  καὶ ἄλλοι, ἐκ τῶν μελῶν κυρίως τῶν Διαλόγων.

῞Ολους τοὺς ἀνωτέρω ἀλλὰ καὶ ὅσους ἀπὸ ἀδυναμία τῆς μνήμης ξέχασα νὰ ἀναφέρω καθὼς καὶ ἐκείνους ποὺ οἱ ἴδιοι προτιμοῦν νὰ μὴν ἀναφερθοῦν ὀνομαστικῶς τοὺς εὐχαριστῶ θερμῶς τόσον προσωπικῶς ὅσον καὶ ἐκ μέρους τῶν ὑπολοίπων μελῶν τῶν Διαλόγων ποὺ ὠφελοῦνται ἀπὸ τὶς γενναιόδωρες προσφορές τους.
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Δευτ 23 Αύγ 2010, 14:16:44, επεξεργάστηκε 7 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημερωτικὲς προσθῆκες
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 23 Μάιος 2009, 12:08:28

Μέχρι στιγμῆς ἔχουν δημοσιευθῆ 449 ἀρχεῖα μὲ ἠχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων καὶ ἀκολουθιῶν. ἀπὸ αὐτὰ τὰ 201 εἶναι μόνον ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ κυρίου Δημητρίου ᾿Ιωαννίδη!

᾿Απὸ συζητήσεις μαζὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῶν διαλόγων ὑπολογίζουμε ὅτι ὑπάρχουν συνολικῶς περὶ τὶς 20000 (εἴκοσι χιλιάδες) ἠχητικὰ ἀρχεῖα (τοὐλάχιστον!). δὲν ξέρω ἂν εἶναι σωστοὶ αὐτοὶ οἱ ὑπολογισμοί. ἴσως γιὰ κάποιους νὰ μὴν εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλος αὐτὸς ὁ ἀριθμός, ἀλλὰ ἐγὼ ὁμολογῶ ὅτι δὲν εἶχα συνειδητοποιήσει τὸ μέγεθος τοῦ ἐγχειρήματος, ὅταν ξεκίνησα τὴν δημοσίευσι τοῦ ἀρχείου μου. δὲν γνωρίζω ἂν τελικῶς θὰ δημοσιευθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ ἀρχεῖα οὔτε πότε. προφανῶς ὅμως ἕνα μεγάλο μέρος τους θὰ ἔχουν κάποια πρωτοτυπία καὶ μοναδικότητα.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 24 Μάιος 2009, 22:38:49

Dionysios έγραψε:Μέχρι στιγμῆς ἔχουν δημοσιευθῆ 449 ἀρχεῖα μὲ ἠχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων καὶ ἀκολουθιῶν. ἀπὸ αὐτὰ τὰ 201 εἶναι μόνον ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ κυρίου Δημητρίου ᾿Ιωαννίδη!


479
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επόμενο

Επιστροφή στην ᾿Ηχογραφήσεις ψαλμῳδιῶν καί ὕμνων

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron