Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομάς

ἠχογραφήσεις κυρίως ἀπὸ ἀναμεταδόσεις ἀκολουθιῶν ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ ᾿Αθηνῶν
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομάς

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 09 Απρ 2009, 14:27:02

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Εγγραφὴ ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴν μετάδοσιν, βράδυ 22/4/1989, τῆς ἀκολουθίας ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας ᾿Αθηνῶν. κάποια παράσιτα ποὺ ἀκούγονται δημιουργοῦνταν ἀπὸ τὰ μηχανάκια ποὺ περνοῦσαν στὸν δρόμο ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι ὅπου ἔμενα.

Ὄρθρος μεγάλης δευτέρας 1989

c048-06 «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος», Σ. Περιστέρης.
c048-06.mp3
(2.21 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 704 φορές

c048-07 ὁ κανὼν τῆς ἡμέρας, ᾠδὴ 1η.
c048-07.mp3
(2.77 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 618 φορές

c048-08 ᾠδὴ 8η τοῦ κανόνος.
c048-08.mp3
(3.89 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 655 φορές

c048-09 ᾠδὴ 9η τοῦ κανόνος (ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ· «Τὴν θεοτόκον καὶ μητέραν»!!!)
c048-09.mp3
(4.2 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 586 φορές

c048-10 «Φθάσαντες, πιστοί», ἰδιόμελον αἴνων (Ε. Τζελᾶς).
c048-10.mp3
(1.44 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 625 φορές

c048-11 Δόξα, Καὶ νῦν, «Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ πάθος» (Σ. Περιστέρης).
c048-11.mp3
(3.85 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 709 φορές

c048-12 «Κύριε, πρὸς τὸ μυστήριον», ἰδιόμελον ἀποστίχων (Σ. Περιστέρης).
c048-12.mp3
(1.9 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 658 φορές

c048-13 «Κύριε, τὰ τελεώτατα» (Ε. Τζελᾶς).
c048-13.mp3
(2.52 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 651 φορές

c048-14 «Τῆς ξηρανθείσης συκῆς» (Σ. Περιστέρης).
c048-14.mp3
(1.43 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 648 φορές

c048-15 «Δευτέραν Εὔαν τὴν Αἰγυπτίαν» (Ε. Τζελᾶς).
c048-15.mp3
(3.4 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 612 φορές


40 ἀντιγραφές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομὰς 1989

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 09 Απρ 2009, 16:35:36

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Εγγραφὴ ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴν μετάδοσιν, 23/4/1989, τῆς ἀκολουθίας ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας ᾿Αθηνῶν. στὶς προηγιασμένες οἱ χοροὶ διευθύνονται ὑπὸ τῶν τότε δομεστίκων καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς Περιστέρην καὶ Τζελᾶν. στὴν ἀρχὴ ἀκούεται, νομίζω, ὁ πατὴρ Δημήτριος Νίκου. ἐπίσης σὲ κάποιο «Κατευθυνθήτω» (στὸ προτελευταῖο ἴσως) νομίζω ὅτι ἀκούω τὸν Δημήτριο ῾Ρουμελιώτη. ὁ ἦχος σὲ ὡρισμένα σημεῖα ἔχει κάποια προβληματάκια λόγῳ φθορᾶς τῆς φωνοταινίας ἐκ τοῦ χρόνου.

Προηγιασμένη μεγάλης δευτέρας 1989

c048-18 «Κατευθυνθήτω» προηγιασμένης.
c048-18.mp3
(5.43 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 661 φορές

c048-19 «Νῦν αἱ δυνάμεις».
c048-19.mp3
(6.06 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 581 φορές


40 ἀντιγραφές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομὰς 1989

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 10 Απρ 2009, 14:50:19

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Εγγραφὴ ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴν μετάδοσιν, 24/4/1989, τῆς ἀκολουθίας ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας ᾿Αθηνῶν.

Ὄρθρος μεγάλης τρίτης

c048-21 κάθισμα «῾Ο ᾿Ιούδας τῇ γνώμῃ φιλαργυρεῖ» (Σ. Περιστέρης).
c048-21.mp3
(1.94 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 543 φορές

c048-22 ὁ κανὼν τῆς ἡμέρας.
c048-22.mp3
(6.2 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 572 φορές

c048-23 αἶνοι μεγάλης τρίτης «᾿Εν ταῖς λαμπρότησι».
c048-23.mp3
(3.69 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 568 φορές

c048-24 «῾Ο τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ».
c048-24.mp3
(5.73 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 557 φορές

c048-25 «Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον» (Σ. Περιστέρης).
c048-25.mp3
(2.77 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 559 φορές

᾿Απόστιχα ἰδιόμελα
c048-26 «Δεῦτε, πιστοί», ἰδιόμελον ἀποστίχων (Σ. Περιστέρης).
c048-26.mp3
(2.25 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 564 φορές

c049-02 «῞Οταν ἔλθῃς ἐν δόξῃ» (Ε. Τζελᾶς).
c049-02.mp3
(2 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 498 φορές

c049-03 «῾Ο νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος». ἐδῶ ὁ μακαρίτης Σ. Περιστέρης ἀποδίδει τὴν ἀρχὴ τοῦ ὕμνου μὲ μοναδικὸ τρόπο, κατὰ τὸ χαρακτηριστικό του ὕφος. ἀσχέτως ἂν συμφωνοῦμε ἢ διαφωνοῦμε μὲ τέτοιες πρακτικές, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι χάρις στὸν Σ. Περιστέρη καὶ αὐτὲς τὶς ῥαδιοτηλεοπτικὲς μεταδόσεις πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι ἀγάπησαν τὴν βυζαντινὴ μουσική.
c049-03.mp3
(2.44 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 594 φορές

c049-04 δοξαστικὸν «᾿Ιδού σοι τὸ τάλαντον» (Ε. Τζελᾶς).
c049-04.mp3
(4.43 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 661 φορές50 ἀντιγραφές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομὰς 1989

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 10 Απρ 2009, 15:09:24

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Προηγιασμένη μεγάλης τρίτης
᾿Εγγραφὴ ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴν μετάδοσιν, 25/4/1989 πρωί, τῆς ἀκολουθίας ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας ᾿Αθηνῶν.

c048-27 «Δεῦτε, πιστοί» (πλῆρες), «῞Οταν ἔλθῃς ἐν δόξῃ» (ἡμιτελές), ἰδιόμελα (τῶν ἀποστίχων) εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς προηγιασμένης.
c048-27.mp3
(3.26 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 496 φορές

c049-05 κοινωνικόν· «Εἷς ἅγιος», «Γεύσασθε» εἰς ἦχον πλ. δ΄ (Ε. Τζελᾶς).
c049-05.mp3
(5.3 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 439 φορές

c049-06 «Εὐλογήσω τὸν Κύριον» (Ε. Τζελᾶς).
c049-06.mp3
(880.53 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 441 φορές50 ἀντιγραφές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομὰς 1989

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 10 Απρ 2009, 15:56:34

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Ὄρθρος μεγάλης τετάρτης, μητρόπολις ᾿Αθηνῶν 25/4/1989 βράδυ (ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις).

c049-07 ὁ κανὼν τῆς μεγάλης τετάρτης.
# c049-07
(13.01 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 4 φορές

c049-08 «Ὢ τῆς ᾿Ιούδα ἀθλιότητος», ἰδιόμελον αἴνων (Ε. Τζελᾶς).
c049-08.mp3
(2.35 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 524 φορές

c049-09 ἀπόστιχα τῶν αἴνων «Σήμερον ὁ Χριστός» κ.τ.λ..
c049-09.mp3
(7.72 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 634 φορές50 ἀντιγραφές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομὰς 1989

Δημοσίευσηαπό Ιωαννίδης Δημήτριος » Τετ 27 Μάιος 2009, 08:59:43

Με ενδιαφέρει πολύ να βρώ, Προηγιασμένη Μ. Τετάρτης και ιδίως το Τροπάριο της Κασσιανής που έλεγε σ' αυτήν ο Περιστέρης.
Υπάρχει σε κανένα αρχείο ; η ανάρτηση στη Συμβολή αυτής της Ακολουθίας, θα θεωρηθεί, σαν προσωπική υποχρέωση του υπογράφοντος.
Δημήτριος Ιωαννίδης
Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Ιωαννίδης Δημήτριος
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Τετ 21 Ιαν 2009, 11:47:12

Re: Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομὰς 1989

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 28 Μάιος 2009, 18:03:01

Ιωαννίδης Δημήτριος έγραψε:Με ενδιαφέρει πολύ να βρώ, Προηγιασμένη Μ. Τετάρτης και ιδίως το Τροπάριο της Κασσιανής που έλεγε σ' αυτήν ο Περιστέρης.
Υπάρχει σε κανένα αρχείο ; η ανάρτηση στη Συμβολή αυτής της Ακολουθίας, θα θεωρηθεί, σαν προσωπική υποχρέωση του υπογράφοντος.


Κύριε ᾿Ιωαννίδη, ἐκεῖνο ποὺ εἶχα ὑπόψει μου εἶναι ὅτι ὁ Σ. Περιστέρης στὴν προηγιασμένη τῆς μεγάλης τετάρτης ἔψελνε πάλι τὸ ἀργὸ (ἢ μᾶλλον ἀργοσύντομο) τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ὅπως εἶχε κάμει τὸ προηγούμενο βράδυ. συγκεκριμένα στὸ ἀρχεῖό μου ἔχω ἠχογράφησι ἀπὸ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα τοῦ 1992 μὲ τὸν Περιστέρη νὰ λέῃ τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς δύο φορές. ἡ μία εἶναι ἀπὸ τὸν νυμφίο, ἄρα ἡ ἄλλη πρέπει νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν προηγιασμένη. τὸ λέω μὲ κάποια ἐπιφύλαξι, διότι ἔχει χαθῆ τὸ ἐξώφυλλο τῆς δεύτερης φωνοταινίας, στὸ ὁποῖο σημείωνα τὰ περιεχόμενα, ἀλλὰ δὲν εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ συμβαίνῃ κάτι ἄλλο. καὶ ἡ δεύτερη ἠχογράφησι λοιπὸν εἶναι ἀργὸ (= ἀργοσύντομο) ὅπως αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ καὶ στὸν νυμφίο. γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν τὸ ἔγραψα ὅλο (ἀλλὰ τὸ μεγαλείτερο μέρος). πρὸς τὸ παρὸν ὅμως δὲν μπορῶ νὰ δημοσιεύσω κάτι, διότι αὐτὲς τὶς φωνοταινίες δὲν τὶς ἔχω ἀκόμη ψηφιοποιήμενες.

Δεύτερον, τὸ 1994 εἶχα συζητήσει τὸ ἴδιο θέμα μὲ τὸν Γεώργιο Σύρκα, μακαρίτη πλέον. μοῦ ἔλεγε ὅτι ὁ Περιστέρης ἔψελνε καὶ τὶς δύο φορὲς τὸ ἀργὸ (= ἀργοσύντομο) τροπάριο, καὶ μάλιστα τὸν θαύμαζε γι᾿ αὐτό. καὶ μία φορὰ ποὺ συναντήθηκαν, ὁ Σύρκας τοῦ ἔδωσε συγχαρητήρια καὶ τοῦ εἶπε· «Πῶς τὰ καταφέρνεις καὶ λὲς κάθε χρόνο καὶ τὶς δύο φορὲς τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς καὶ οὔτε ἡ φωνή σου κλείνει καὶ εἶναι καὶ οἱ δύο ἐκτελέσεις τὸ ἴδιο ἄριστες;»
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομὰς 1989

Δημοσίευσηαπό Ιωαννίδης Δημήτριος » Παρ 29 Μάιος 2009, 10:35:01

Dionysios έγραψε:
Ιωαννίδης Δημήτριος έγραψε:Με ενδιαφέρει πολύ να βρώ, Προηγιασμένη Μ. Τετάρτης και ιδίως το Τροπάριο της Κασσιανής που έλεγε σ' αυτήν ο Περιστέρης.
Υπάρχει σε κανένα αρχείο ; η ανάρτηση στη Συμβολή αυτής της Ακολουθίας, θα θεωρηθεί, σαν προσωπική υποχρέωση του υπογράφοντος.


Κύριε ᾿Ιωαννίδη, ἐκεῖνο ποὺ εἶχα ὑπόψει μου εἶναι ὅτι ὁ Σ. Περιστέρης στὴν προηγιασμένη τῆς μεγάλης τετάρτης ἔψελνε πάλι τὸ ἀργὸ (ἢ μᾶλλον ἀργοσύντομο) τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ὅπως εἶχε κάμει τὸ προηγούμενο βράδυ. συγκεκριμένα στὸ ἀρχεῖό μου ἔχω ἠχογράφησι ἀπὸ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα τοῦ 1992 μὲ τὸν Περιστέρη νὰ λέῃ τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς δύο φορές. ἡ μία εἶναι ἀπὸ τὸν νυμφίο, ἄρα ἡ ἄλλη πρέπει νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν προηγιασμένη. τὸ λέω μὲ κάποια ἐπιφύλαξι, διότι ἔχει χαθῆ τὸ ἐξώφυλλο τῆς δεύτερης φωνοταινίας, στὸ ὁποῖο σημείωνα τὰ περιεχόμενα, ἀλλὰ δὲν εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ συμβαίνῃ κάτι ἄλλο. καὶ ἡ δεύτερη ἠχογράφησι λοιπὸν εἶναι ἀργὸ (= ἀργοσύντομο) ὅπως αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ καὶ στὸν νυμφίο. γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν τὸ ἔγραψα ὅλο (ἀλλὰ τὸ μεγαλείτερο μέρος). πρὸς τὸ παρὸν ὅμως δὲν μπορῶ νὰ δημοσιεύσω κάτι, διότι αὐτὲς τὶς φωνοταινίες δὲν τὶς ἔχω ἀκόμη ψηφιοποιήμενες.

Δεύτερον, τὸ 1994 εἶχα συζητήσει τὸ ἴδιο θέμα μὲ τὸν Γεώργιο Σύρκα, μακαρίτη πλέον. μοῦ ἔλεγε ὅτι ὁ Περιστέρης ἔψελνε καὶ τὶς δύο φορὲς τὸ ἀργὸ (= ἀργοσύντομο) τροπάριο, καὶ μάλιστα τὸν θαύμαζε γι᾿ αὐτό. καὶ μία φορὰ ποὺ συναντήθηκαν, ὁ Σύρκας τοῦ ἔδωσε συγχαρητήρια καὶ τοῦ εἶπε· «Πῶς τὰ καταφέρνεις καὶ λὲς κάθε χρόνο καὶ τὶς δύο φορὲς τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς καὶ οὔτε ἡ φωνή σου κλείνει καὶ εἶναι καὶ οἱ δύο ἐκτελέσεις τὸ ἴδιο ἄριστες;»


Κε Ανατολικιώτη, δυστυχώς κάνετε λάθος τόσο Σείς, όσο και ο μακαρίτης ο Γιώργος ο Σύρκας.
Ο Περιστέρης στην Προηγιασμένη της Μ. Τετάρτης, έψαλλε ένα μάθημα του Χρυσοχοϊδη, το οποίον είχα ακούσει αο μαγνητοφωνημένη εκπομπή ραδιοφώνου με γαληνίτη και είχε τόσα παράσιτα, που μόλις ακουγόταν. Κάποτε, το είχα συζητήσει με τον επίσης μακαρίτη τον Βαγγέλη τον Τζελά ( ο οποίος και μου είχε δηλώσει την ταυτότητα του Τροπαρίου ), αλλά μου είχε πεί, ότι ο Περιστέρης, δεν δίνει "της μάνας του νερό" ( αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια του ).
Το Τροπάριο, ήταν σύντομο, περίπου στα 9΄λεπτά και μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση. Γι' αυτά που έλεγε ο Σύρκας, δηλαδή την επανάληψη του μεγάλου και την επομένη, δεν το γνωρίζω. Ίσως να το έψαλλε μιά - δυό φορές. Αυτό όμως που συνήθειζε, ήταν αυτό του Χρυσοχοϊδη. Τέλος πάντων. Ελπίζω να το έχει κανείς και να βρεθεί στο τέλος. Άλλωστε όπως λένε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Δημήτριος Ιωαννίδης
Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Ιωαννίδης Δημήτριος
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Τετ 21 Ιαν 2009, 11:47:12

Re: Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομὰς 1989

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 30 Μάιος 2009, 14:14:48

Ιωαννίδης Δημήτριος έγραψε:Κε Ανατολικιώτη, δυστυχώς κάνετε λάθος τόσο Σείς, όσο και ο μακαρίτης ο Γιώργος ο Σύρκας.

Δάσκαλε, μὲ ὅλον τὸν σεβασμό, δὲν νομίζω ὅτι ἐγὼ κάνω κάποιο λάθος, ὅταν γράφω πιὸ πάνω ὅτι
Dionysios έγραψε:ἐκεῖνο ποὺ εἶχα ὑπόψει μου εἶναι ὅτι ὁ Σ. Περιστέρης στὴν προηγιασμένη τῆς μεγάλης τετάρτης ἔψελνε πάλι τὸ ἀργὸ (ἢ μᾶλλον ἀργοσύντομο) τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ὅπως εἶχε κάμει τὸ προηγούμενο βράδυ.

ὀνομάζω αὐτὲς τὶς διασκευὲς «ἀργὸ» ἢ «ἀργοσύντομο», διότι τὶς συγκρίνω μὲ τὸ σύντομο τῆς Μουσικῆς Κυψέλης, γιὰ τὸ ὁποῖο ξέρω ὅτι συνήθως ψάλλεται στὴν προηγιασμένη. ἴσως νὰ μὴν ἤμουν σαφής, ἀλλὰ λάθος δὲν κάνω, διότι ἔχω τὶς ἠχογραφήσεις τοῦ 1992. τὸ τί ἔψελνε κάθε χρονιὰ ὁ ἀείμνηστος Περιστέρης δὲν τὸ ξέρω, ἀφοῦ οὔτε μαθητής του ἤμουν οὔτε τὸν γνώριζα προσωπικά, οὔτε ποτὲ ἰσχυρίστηκα κάτι τέτοιο. αὐτὸ ποὺ εἶπα στηριζόταν σὲ δύο πληροφορίες· 1ον) τί ἔψαλε ὁ Περιστέρης τὸ 1992, ποὺ τὸν εἶχα ἠχογραφήσει ἀπὸ τὸ ῥαδιόφωνο, καθόσον τότε δὲν ἔμενα στὴν ᾿Αθήνα, καὶ 2ον) τί μοῦ εἶχε πεῖ ὁ μακαρίτης ὁ Σύρκας τὸ 1994.

Μοῦ κάνει ἐντύπωσι ποὺ ἀπορρίπτετε τὴν πρώτη πληροφορία μου καὶ τὴν θεωρεῖτε λάθος, τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχω ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, τὶς δύο ἠχογραφήσεις τοῦ 1992, ἐνῷ δέχεστε ὅσα λέω γιὰ τὴν συζήτησί μου μὲ τὸν Σύρκα, τὴν ὁποία ὅμως δὲν μπορῶ νὰ ἀποδείξω, ἀφοῦ ὁ Σύρκας δὲν ζῇ πιὰ γιὰ νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσῃ.

Νομίζω ὅμως ὅτι ἡ παρεξήγησις ἔγινε στὴν φράσι ὅτι ἔψελνε ὁ ἀείμνηστος τὸ ἀργὸ ἢ ἀργοσύντομο καὶ τὶς δύο φορές. δὲν ἐννοῶ ὅτι ἔλεγε τὸ γνωστὸν ἀργὸν τοῦ Πέτρου. καὶ κάπου γράψατε γιὰ ἕνα σύντομο τῶν 9 λεπτῶν, ἐνῷ ἀλλοῦ ἀναφέρεστε στὸ «μεγάλο», ἐννοεῖτε τὸ ἀργὸν τοῦ Πέτρου; ἀλλὰ μὲ τὴν χρονικὴ διάρκεια τοῦ μαθήματος δὲν νομίζω ὅτι μποροῦμε νὰ βγάλουμε ἄκρη. ἀναγκάζομαι λοιπὸν νὰ ἐξηγήσω περισσότερο αὐτὸ ποὺ εἶπα, καὶ ὅπου κάνω λάθος, παρακαλῶ διορθῶστέ με.

Γιὰ τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ξέρουμε ὅτι ὑπάρχουν διάφορες μελοποιήσεις, τὶς ὁποῖες χωρίζω σὲ τρεῖς κατηγορίες· ἀργές, ἀργοσύντομες, σύντομες. ἀργὰ εἶναι τὸ ἀργὸ τοῦ Πέτρου (διότι ἔχει καὶ σύντομο), τὸ τοῦ ᾿Ιακώβου τοῦ πρωτοψάλτου, τὸ τοῦ Πέτρου Φιλανθίδου, καὶ ἄλλα. σύντομα εἶναι τὸ σύντομο τοῦ Πέτρου (αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει στὴν Μουσικὴ Κυψέλη καὶ στὸ δοξαστάριο ποὺ ἐξήγησαν οἱ τρεῖς διδάσκαλοι), καὶ τὸ τοῦ Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ (ἔχει δύο σύντομα στὴν μεγάλη του ἑβδομάδα, φυσικὰ ἔχει καὶ τὸ ἀργὸ τοῦ Πέτρου).

Ὅπως εἶπα καὶ προηγουμένως, ἔχω μάθει ὅτι τὸ κριτήριο γιὰ τὸ ποῦ θὰ κατατάξωμε μία μελοποίησι δὲν εἶναι ὁ χρόνος ἐκτελέσεώς της, διότι τὸ ἴδιο μάθημα κάθε ψάλτης τὸ ἀποδίδει μὲ διαφορετικὴ χρονικὴ ἀγωγή. ἐπὶ παραδείγματι γιὰ τὸ ἀργὸ «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις» τοῦ Πέτρου ὁ μὲν Καραμάνης γράφει στὴν μεγάλη ἑβδομάδα του ὅτι ἐκτείνεται στὰ 18 μὲ 20 λεπτά, ὁ δὲ ῾Αγιορείτης μοναχὸς Νεκτάριος Βλάχος στὸν μουσικὸ θησαυρὸ τοῦ ἑσπερινοῦ σημειώνει 14 λεπτὰ καὶ 10 δευτερόλεπτα!

Τὸ σύντομο τοῦ Πέτρου ψάλλεται σὲ 6΄ - 6΄ 30΄΄ περίπου καὶ τὸ σύντομο τοῦ Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ περίπου σὲ 7΄ 30΄΄. ὅμως στὸν μουσικὸ θησαυρὸ τοῦ ἑσπερινοῦ ἀναφέρεται ὅτι τὸ «σύντομον» (κατ᾿ ἐμὲ ἀργοσύντομον) τοῦ Νικολάου Γεωργίου πρωτοψάλτου Σμύρνης χρειάζεται μόνον 5΄ 44΄΄ (!!), ἐνῷ αὐτὸ ὡς μάθημα εἶναι ἐκτενέστερο ἀπὸ τὸ σύντομο καὶ τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ! (στὴν πραγματικότητα χρειάζεται περίπου 9 λεπτά).

Γιὰ τὸ ἂν ὁ Περιστέρης ἔλεγε ἕνα ἀργὸ ἢ ἀργοσύντομο ἢ σύντομο μάθημα, κριτήριο δὲν εἶναι ὁ χρόνος ποὺ χρειαζόταν νὰ τὸ ἐκτελέσῃ, διότι εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ χορῳδία τῆς μητροπόλεως εἶχε πολὺ ἀργὲς χρονικὲς ἀγωγές. ὅταν θὰ συναντηθοῦμε, θὰ σᾶς φέρω τὶς δύο ἠχογραφήσεις τοῦ 1992 νὰ τὶς ἀκούσετε καὶ ἐσεῖς καὶ νὰ βγάλετε τὰ συμπεράσματά σας. τὸ ὅτι δὲν μπορῶ νὰ τὶς δημοσιεύσω αὐτὴν τὴν στιγμὴ στοὺς Διαλόγους δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ ἠχογραφήσεις. ἁπλῶς δὲν μπορῶ νὰ ψηφιοποιήσω ταυτόχρονα 500 κασέττες. στὴν πρώτη ἠχογράφησι (νυμφίος μεγάλης τετάρτης) ἔχω τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ὁλόκληρο, στὴν δεύτερη (προηγιασμένη μεγάλης τετάρτης), δὲν τὸ ἔχω ὁλόκληρο ἀλλὰ κατὰ τὸ μεγαλείτερο μέρος.

Τὸ τροπάριο στὴν προηγιασμένη μέχρι τὴν φράσι «ὁ κλίνας» ἔχει διάρκεια 6 λεπτά (συνολικὴ διάρκεια τροπαρίου περίπου 10 λεπτά).
Τὸ τροπάριο στὸν νυμφίο μέχρι τὴν ἴδια φράσι ἔχει διάρκεια 8 λεπτά (συνολικὴ διάρκεια τροπαρίου περίπου 15 λεπτά), ἀλλὰ εἶναι καὶ πιὸ ἀργὴ ἡ χρονικὴ ἀγωγὴ ἐκτελέσεως. ἐνῷ δηλαδὴ ξέρουμε ὅτι, ὅταν ἐκτελοῦμε τὸ ἀργὸ μάθημα τοῦ ὄρθρου, ἡ χρονικὴ ἀγωγὴ πρέπει νὰ εἶναι συντομώτερη ἀπὸ ὅ,τι στὸ σύντομο μάθημα (ὅπως σημειώνεται καὶ στὴν Μουσικὴ Κυψέλη), ὁ Σ. Περιστέρης ἔπραξε τὸ ἀντίθετο, τοὐλάχιστον γιὰ τὸ 1992. γιατί; διότι δὲν εἶπε κάποιο ἀργὸ μάθημα· καὶ τὶς δύο φορὲς ἔβαλε μία ἀργοσύντομη διασκευὴ (ἴσως τοῦ Χρυσοχοΐδη, καθὼς λέτε) καὶ μὲ τὴν διαφορετικὴ ἀγωγὴ ἔκανε τὸ ἕνα 16 λεπτὰ καὶ τὸ ἄλλο 10΄. ἂν ψαλοῦν καὶ τὰ δύο (τὸ τοῦ ὄρθρου καὶ τὸ τῆς προηγιασμένης) μὲ τὴν ἴδια χρονικὴ ἀγωγή, αὐτὸ ποὺ χρειάστηκε 16 ὁλόκληρα λεπτά, ψάλλεται ἄνετα σὲ 12΄!

Διευκρινίζω ὅτι δὲν ἔψαλε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μάθημα καὶ στὸν νυμφίο καὶ στὴν προηγιασμένη, δὲν ἐννοῶ κάτι τέτοιο. ἐννοῶ ὅτι καὶ τὶς δύο φορὲς τὸ εἶδος τοῦ μαθήματος ποὺ ψάλλει εἶναι πιὸ ἀργὸ ἀπὸ τὸ σύντομο τῆς Μουσικῆς Κυψέλης. ὡς μαθήματα καὶ τὰ δύο μᾶλλον ἦσαν διασκευὲς τοῦ Χρυσοχοΐδη, ἀλλὰ κανένα δὲν εἶναι τόσο ἀργὸ σὰν τὸ τοῦ Πέτρου· εἶναι καὶ τὰ δύο συντομώτερα, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀργοσύντομα· ἔχουν πολλὲς ἴδιες γραμμές, καὶ ἡ διαφορά τους εἶναι ὅτι τὸ ἕνα (τῆς προηγιασμένης) εἶναι ἐλαφρῶς συντομώτερο ἀπὸ τὸ ἄλλο (τοῦ ὄρθρου).

᾿Επαναλαμβάνω λοιπὸν καὶ διευκρινίζω ὅτι δὲν εἶπε (τὸ 1992 ποὺ ἔχω τὶς ἠχογραφήσεις), ἕνα ἀργὸ στὸν νυμφίο (σὰν τοῦ Πέτρου, ἂς ὑποθέσουμε) καὶ ἕνα σύντομο στὴν προηγιασμενη (σὰν τοῦ ῾Ραιδεστηνοῦ), ἀλλὰ καὶ τὶς δύο φορὲς εἶπε ἀργοσύντομο μέλος (σὰν τοῦ Πρίγγου ἢ τοῦ Καραμάνη), σὲ δύο παραλλαγές. καὶ οἱ δύο ἐκεῖνες μελοποιήσεις ἦσαν ἐπίσης ἐκτενέστερες ἀπὸ τὸ σύντομο τοῦ ῾Ραιδεστηνοῦ.

᾿Επειδὴ λοιπὸν ὑπάρχει σύγχυσις μὲ τὰ «ἀργὸν» «σύντομον» «μεγάλο», καὶ ὁ καθένας μὲ τὶς ἴδιες λέξεις ἐννοεῖ ἄλλο πρᾶγμα, κατατάσσω ἐδῶ τὶς μελοποιήσεις τοῦ τροπαρίου τῆς Κασσιανῆς σὲ τρεῖς κατηγορίες· σύντομα, ἀργοσύντομα, ἀργά.

᾿Αργά·
— τοῦ Πέτρου, μελοποιηθὲν κατὰ μίμησιν τοῦ Δανιήλ, σὲ ἀργὸ στιχηραρικὸ μέλος· δὲν ὑπάρχει στὸ δοξαστάριον ποὺ ἐξήγησαν οἱ τρεῖς διδάσκαλοι, ἀλλὰ σὲ ἄλλες ἐκδόσεις· Μουσικὴ Πανδέκτη (1ος τόμος 1850, σ. 299, κατ᾿ ἐξήγησιν Γρηγορίου), Μουσικὴ Κυψέλη (γ΄ τόμος 1857, σ. 121), δοξαστάριον ἐκδόσεως Παναγιώτου Κηλτζανίδου (β΄ τόμος 1886, σ. 173), μεγάλη ἑβδομὰς Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ (1884, σ. 108)
— τοῦ ᾿Ιακώβου τοῦ ἀρχαίου (Δοξαστάριον ἀργὸν ᾿Ιακώβου, β΄ τόμος 1836, σ. 252, κατ᾿ ἐξήγησιν Χουρμουζίου· Μουσικὴ Πανδέκτη, 1ος τόμος 1850, σ. 306, κατ᾿ ἐξήγησιν Γρηγορίου), λίγο συντομώτερον τοῦ ἀργοῦ τοῦ Πέτρου
— Χουρμουζίου χαρτοφύλακος (Μουσικὴ Πανδέκτη, 1ος τόμος 1850, σ. 311), ἐκτενέστερον τοῦ ἀργοῦ τοῦ Πέτρου
— Θεοδώρου Φωκαέως (Μουσ. θησαυρὸς ἑσπερινοῦ, σ. 420), συντομώτερον τοῦ Πέτρου
— Νικολάου Γεωργίου πρωτοψάλτου Σμύρνης (Μουσ. θησαυρὸς ἑσπερινοῦ, σ. 428), συντομώτερον τοῦ Πέτρου
— Πέτρου Φιλανθίδου, εἶναι «τὸ τοῦ Πέτρου συντετμημένον διὰ τὴν προηγιασμένην» (᾿Αθωνιάς, τόμος β΄ 1906, σ. 185),
— Κωνσταντίνου Πρίγγου, τὸ ἐκτενές, παραλλαγὴ στὸ ἀργὸ τοῦ Πέτρου (Μεγάλη ἑβδομὰς 1969, σ. 53),
— ᾿Αθανασίου Καραμάνη, τὸ ἐκτενές, διασκευὴ στὸ ἀργὸ τοῦ Πέτρου (Μεγάλη ἑβδομὰς 1971, σ. 95)
Δημητρίου ᾿Ιωαννίδη

᾿Αργοσύντομα·
— Νικολάου Γεωργίου Σμύρνης, τὸ ἐπιγραφόμενον «σύντομον» (Μουσ. θησαυρὸς ἑσπερινοῦ, σ. 436)
— Κωνσταντίνου Πρίγγου, τὸ ἐπιγραφόμενον «ἕτερον σύντομον» (Μεγάλη ἑβδομὰς 1969, σ. 61 ), διασκευὴ ἐπὶ τὸ ἐκτενέστερον στὸ σύντομο τοῦ Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ
— ᾿Αθανασίου Καραμάνη, τὸ ἐπιγραφόμενον «ἕτερον συντετμημένον παρὰ τοῦ ἐκδότου» (Μεγάλη ἑβδομὰς 1971, σ. 104)
— τοῦ ἐπιμελητοῦ τοῦ μουσικοῦ πανδέκτου τῆς «Ζωῆς» (τόμος 7, σ. 318)
— Χρυσοχοΐδου

Σύντομα·
— τοῦ Πέτρου, εἶναι τὸ συντομώτερο ὅλων, σὲ σύντομο στιχηραρικὸ μέλος (ὄχι τὸ ἀργό), αὐτὸ ποὺ ἐξήγησαν οἱ τρεῖς διδάσκαλοι στὸ δοξαστάριον τοῦ 1820 (σ. 321) καὶ τοῦ 1821/1835/1849-1850 (β΄ τόμος σ. 111)· ὑπάρχει ἐπίσης στὴν μεγάλη ἑβδομάδα τοῦ Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ (1884, σ. 105), στὸ δοξαστάριον ἐκδόσεως Παναγιώτου Κηλτζανίδου (β΄ τόμος 1886, σ. 180), στὸ δοξαστάριον ἐκδόσεως Γεωργίου Βιολάκη (β΄ τόμος 1899, σ. 451), στὸν μουσικὸ πανδέκτη τῆς «Ζωῆς» (7ος τόμος, σ. 181)
— τῆς Μουσικῆς Κυψέλης (γ΄ τόμος 1857, σ. 120), εἶναι τὸ τοῦ Πέτρου μὲ ἐλάχιστες διαφοροποιήσεις
— Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ (Μεγάλη ἑβδομὰς 1884, σ. 115· Μεγάλη ἑβδομὰς 1975, σ. 89)
Δημητρίου ᾿Ιωαννίδη

῾Η διαφορὰ ἐκτάσεως τοῦ συντόμου ἀπὸ τὸ ἀργὸ (ἀμφοτέρων μελοποιήσεων τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου) ἔγκειται στὸ ὅτι τὸ ἀργὸν εἶναι τριπλάσιον περίπου τοῦ συντόμου. οἱ μελοποιήσεις ποὺ εἶναι ἐκτενέστερες μὲν τοῦ συντόμου, συντομώτερες δὲ τοῦ ἀργοῦ, καλοῦνται ἀργοσύντομες, ὑπολογίζονται δὲ περὶ τὸ διπλάσιον τοῦ συντόμου ἢ περὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ἀργοῦ.

Ἂν τώρα θέλετε νὰ βρῆτε τὶς διασκευὲς τοῦ Χρυσοχοΐδη, νομίζω ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ψάξετε στὸ ἀρχεῖο τοῦ Περιστέρη. ὅταν θὰ συναντηθοῦμε, θὰ σᾶς πῶ κάποιες πληροφορίες γιὰ τὸ ποῦ μπορεῖτε ἴσως νὰ βρῆτε ὅλα τὰ μαθήματα τοῦ Χρυσοχοΐδη, διότι κάποτε συμμετεῖχα σὲ μία ἐνοριακὴ χορῳδία τῶν ᾿Αθηνῶν, ποὺ τὰ χρησιμοποιοῦσε. ἁπλῶς τότε τὴν μεγάλη ἑβδομάδα ἔφευγα ἐκτὸς ᾿Αθηνῶν, ὁπότε τὶς συγκεκριμένες διασκευὲς ἐπὶ τοῦ τροπαρίου τῆς Κασσιανῆς δὲν τὶς ἔχω ψάλει.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Περιστέρης — Τζελᾶς, μεγάλη ἑβδομὰς 1989

Δημοσίευσηαπό Ιωαννίδης Δημήτριος » Κυρ 14 Ιουν 2009, 10:01:13

Κε Ανατολικιώτη, νομίζω ότι έχει γεννηθεί κάποια παρεξήγηση των όσων έγραψα σχετικά με το Τροπάριο της Κασσιανής. Πετέ μου δεν αμφισβητώ κάτι για το οποίον δεν είμαι σίγουρος και όπως έχουμε ξαναπεί, όταν δεν γνωρίζω κάτι, βάζω την κεφάλα κάτω και δεν βγάζω άχνα. Δεν γνωρίζω τι είπε ο Περιστέρης το 1992 και δεναμφισβητώ τις ηχογραφήσεις Σας, οι οποίες σίγουρα είναι αυθεντικές. Ίσως εκείνη τη χρονιά, για λόγους που τους γνώριζε ο ίδιος ο Περιστέρης, να έψαλλε αυτά που ακούγονται στις ηχογραφήσεις Σας. Ίσως να έχει επαναλάβει το ίδιο πράγμα και άλλες χρονιές. Εκείνο που γνωρίζω όμως εγώ, είναι το αποτέλεσμα της συζήτησης που είχα με τον μακαρίτη τον Βαγγέλη τον Τζελά, ο οποίος μου είχε πεί, ότι το Τροπάριο που ψάλλει "ΣΥΝΗΘΩΣ" ο Περιστέρης, είναι ένα μάθημα του Χρυσοχοϊδη, αλλά δεν μπορούσε - ή μπορεί και να μην ήθελε να υποχρεωθεί στον Περιστέρη - να μου τω δώσει. Όσο για τι; χρονικές αγωγές που ψάλλονται από τον Χορό της Μητροπόλεως, είναι γνωστές σε εμένα τουλάχιστον από το 1950. Το Τροπάριο όμως που έψαλλε ο Περιστέρης, όσο μεγάλο ή μικρό κι αν ήταν, δεν κράταγε παραπάνω από 8 - 9΄λεπτά.
Δημήτριος Ιωαννίδης
Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Ιωαννίδης Δημήτριος
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Τετ 21 Ιαν 2009, 11:47:12

Επόμενο

Επιστροφή στην Σπυρίδων Περιστέρης (1912-1998) καί Εὐάγγελος Τζελᾶς (1930-1992)

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες

cron