Εὑρετήριον ὕμνων

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:48:09

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Α

᾿Αγαπήσω σε, Κύριε viewtopic.php?f=245&t=473&p=1741#p1741, viewtopic.php?f=32&t=578#p1837

«῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος» viewtopic.php?f=232&t=429#p1231, viewtopic.php?f=245&t=473#p1722, viewtopic.php?f=245&t=473&p=1782#p1786, viewtopic.php?f=255&t=576#p1834

Αἷμα καὶ πῦρ viewtopic.php?f=245&t=473#p1723

Αἰνεῖτε αὐτόν, πλ. α΄ viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

αἶνοι ἀναστάσιμοι α΄ viewtopic.php?f=258&t=582#p1859

αἶνοι ἀναστάσιμοι β΄ viewtopic.php?f=258&t=582#p1860

αἶνοι ἀναστάσιμοι γ΄ viewtopic.php?f=258&t=582#p1860

αἶνοι ἀναστάσιμοι δ΄ viewtopic.php?f=258&t=582#p1861

αἶνοι ἀναστάσιμοι πλ. α΄ viewtopic.php?f=122&t=574#p1822, viewtopic.php?f=258&t=582#p1861

αἶνοι ἀναστάσιμοι πλ. β΄ viewtopic.php?f=258&t=582#p1862

αἶνοι ἀναστάσιμοι βαρέος viewtopic.php?f=258&t=582#p1863

αἶνοι ἀναστάσιμοι πλ. δ΄ viewtopic.php?f=258&t=582#p1865

αἶνοι κυριακῆς ὀρθοδοξίας viewtopic.php?f=252&t=579#p1840

αἶνοι κυριακῆς τῶν πατέρων viewtopic.php?f=252&t=579#p1840

αἶνοι χριστουγέννων viewtopic.php?f=255&t=576#p1833

αἰτήσεις καὶ «Κύριε, ἐλέησον» viewtopic.php?f=194&t=325&start=10#p1872

Ἄλγος τῷ ᾿Αδάμ viewtopic.php?f=228&t=403#p1027

᾿Αλληλούια ὄρθρου viewtopic.php?f=237&t=454#p1317, viewtopic.php?f=239&t=468#p1368, viewtopic.php?f=239&t=468#p1377, viewtopic.php?f=245&t=472#p1394

᾿Αλληλούια χαιρετισμῶν viewtopic.php?f=232&t=407#p1033, viewtopic.php?f=232&t=407#p1265, viewtopic.php?f=232&t=442#p1266

ἀλληλουιάριον ἀργὸν viewtopic.php?f=246&t=476#p1397, viewtopic.php?f=245&t=473&start=10#p1737

῾Αμαρτωλῶν τὰς δεήσεις viewtopic.php?f=228&t=404#p1031

«᾿Ανάστα, ὁ Θεός» μέγα προκείμενον viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p3158, viewtopic.php?f=272&t=811#p3214

᾿Αναστάσεως ἡμέρα viewtopic.php?f=244&t=470#p1381, viewtopic.php?f=240&t=490#p1427, viewtopic.php?f=253&t=550#p1647, viewtopic.php?f=272&t=811#p3216

᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς viewtopic.php?f=253&t=550#p1648, viewtopic.php?f=244&t=470#p1714, viewtopic.php?f=359&t=814#p2657

ἀντίφωνα λειτουργίας viewtopic.php?f=232&t=429#p1230
ἀντίφωνα πάσχα viewtopic.php?f=240&t=490#p1427

Ἄνωθεν οἱ προφῆται viewtopic.php?f=279&t=797&p=2581#p2581

Ἄξιον ἐστὶν viewtopic.php?f=247&t=495#p1444, viewtopic.php?f=247&t=495#p1445, viewtopic.php?f=254&t=551#p1670, viewtopic.php?f=254&t=551#p1671, viewtopic.php?f=245&t=473#p1726, viewtopic.php?f=245&t=473#p1727, viewtopic.php?f=245&t=473#p1728, viewtopic.php?f=32&t=578#p1837, viewtopic.php?f=32&t=578#p1852, viewtopic.php?f=194&t=325&start=10#p1872, viewtopic.php?f=253&t=870#p2928

ἀποκαθήλωσις viewtopic.php?f=228&t=664&start=10#p2077

ἀπόλυσις ἀκολουθίας viewtopic.php?f=272&t=811#p2644

ἀπολυτίκια κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν viewtopic.php?f=228&t=403#p1028, viewtopic.php?f=122&t=452#p1292

ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα viewtopic.php?f=122&t=499, viewtopic.php?f=240&t=464#p1359, viewtopic.php?f=253&t=550#p1649, viewtopic.php?f=245&t=473&start=10#p1738, viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

᾿Απόστολοι ἐκ περάτων viewtopic.php?f=245&t=473#p1730

᾿Αρχή μοι καὶ ὑπόστασις viewtopic.php?f=228&t=403#p1029

Ἄσπιλε, ἀμόλυντε (εὐχὴ) viewtopic.php?f=232&t=407#p1033, viewtopic.php?f=232&t=407#p1265, viewtopic.php?f=232&t=442#p1266, viewtopic.php?f=272&t=677#p2130

᾿Ατενίσαι viewtopic.php?f=245&t=473&start=10#p1732
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Τετ 19 Μάιος 2010, 21:27:19, επεξεργάστηκε 17 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις καὶ διορθώσεις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:49:23

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Β

Βασιλεῦ οὐράνιε viewtopic.php?f=252&t=549#p1633, viewtopic.php?f=253&t=550#p1650, viewtopic.php?f=254&t=551#p1672, viewtopic.php?f=239&t=503#p1805, viewtopic.php?f=253&t=870#p2929, viewtopic.php?f=244&t=470&p=3784#p3784

Βοηθὸς καὶ σκεπαστής (καταβασίαι) viewtopic.php?f=252&t=579#p1842

Βουλευτήριον σωτήρ viewtopic.php?f=228&t=412#p1092, viewtopic.php?f=245&t=472#p1394, viewtopic.php?f=254&t=551#p1673
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 17:47:22, επεξεργάστηκε 4 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις καὶ διορθώσεις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:49:50

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Γ

«Γεύσασθε», κοινωνικὸν προηγιασμένης viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p2152

Γλῶσσαι ποτέ viewtopic.php?f=239&t=562#p1802, viewtopic.php?f=237&t=563#p1804

Γλώσσαις ἀλλογενῶν viewtopic.php?f=239&t=562#p1801
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:20:55, επεξεργάστηκε 2 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:50:48

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Δ

Δεδοξασμένα περί σοῦ viewtopic.php?f=228&t=404#p1031

Δέσποινα, πρόσδεξαι viewtopic.php?f=228&t=404#p1124

Δεῦτε ἐργασώμεθα viewtopic.php?f=239&t=459#p1349, viewtopic.php?f=122&t=508#p1497, viewtopic.php?f=254&t=551#p1674

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί viewtopic.php?f=122&t=452#p1293, viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

Δεῦτε λάβετε φῶς viewtopic.php?f=245&t=473&start=10#p1733, viewtopic.php?f=122&t=650#p2063, viewtopic.php?f=272&t=811#p3215, viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p3218

Δεῦτε λαοὶ viewtopic.php?f=252&t=549#p1634, viewtopic.php?f=239&t=562#p1802, viewtopic.php?f=249&t=509#p1806, viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί viewtopic.php?f=239&t=562#p1889

Δεῦτε πιστοὶ ἐπεργασώμεθα viewtopic.php?f=228&t=412#p1093, viewtopic.php?f=122&t=458#p1374, viewtopic.php?f=122&t=458#p1375

Δεῦτε προσκυνήσωμεν viewtopic.php?f=228&t=402

Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμὸν viewtopic.php?f=245&t=473&start=10#p1735

Διὰ ξύλου ὁ ᾿Αδὰμ viewtopic.php?f=360&t=1072#p3697

Διάσωσον ἀπό κινδύνων viewtopic.php?f=228&t=404#p1032

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι viewtopic.php?f=228&t=397

Δοξάσωμεν τριάδα ἀχώριστον viewtopic.php?f=236&t=554#p1717

δοξολογία viewtopic.php?f=232&t=429#p1230, viewtopic.php?f=239&t=459#p1348, viewtopic.php?f=247&t=494#p1441, viewtopic.php?f=254&t=551#p1675, viewtopic.php?f=122&t=574#p1823, viewtopic.php?f=253&t=870#p2932

Δὸς ἡμῖν, δέσποτα (εὐχὴ) viewtopic.php?f=232&t=442#p1266, viewtopic.php?f=272&t=677#p2130

Δοῦλοι Κύριον viewtopic.php?f=253&t=550&start=20#p1667, viewtopic.php?f=255&t=576#p1831, viewtopic.php?f=253&t=870#p2928

δύναμις τρισαγίου· βλέπε τρισάγιον λειτουργίας

Δύο καὶ πονηρὰ viewtopic.php?f=239&t=468#p1371
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:21:28, επεξεργάστηκε 7 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:51:50

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Ε

ἐγκώμια ἐπιταφίου viewtopic.php?f=122&t=484#p1412, viewtopic.php?f=122&t=484#p1485

᾿Εγώ, παρθένε viewtopic.php?f=228&t=404#p1124

«Ἔδωκας κληρονομίαν» viewtopic.php?f=247&t=496#p1447, viewtopic.php?f=245&t=473&start=10#p1739

᾿Εθαυματούργησε Χριστέ viewtopic.php?f=228&t=403#p1030

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ viewtopic.php?f=228&t=411#p1085

«Εἴδομεν τὸ φῶς» viewtopic.php?f=232&t=429#p1231, viewtopic.php?f=239&t=562#p1801

Εἴη τὸ ὄνομα viewtopic.php?f=232&t=429#p1231

Εἷς ἅγιος viewtopic.php?f=228&t=399, viewtopic.php?f=232&t=429#p1231

Εἰς ὄρος ὑψηλόν viewtopic.php?f=254&t=551#p1678

Εἰς μνημόσυνον (κοινωνικὸν) viewtopic.php?f=253&t=870#p2928

Εἰς πολλὰ ἔτη viewtopic.php?f=228&t=400, viewtopic.php?f=245&t=473&p=1731#p1731

Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς viewtopic.php?f=255&t=565#p1808, viewtopic.php?f=122&t=51#p1890

᾿Εκ παντοίων κινδύνων viewtopic.php?f=228&t=404#p1088

Ἔκνοον πρόσταγμα viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1679

᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ βαπτιζομένου σου viewtopic.php?f=122&t=484#p1413, viewtopic.php?f=122&t=484#p1485

᾿Εν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

᾿Εν πᾶσι τοῖς πέρασι viewtopic.php?f=239&t=562#p1888

᾿Εν σοί, μῆτερ, ἀκριβῶς viewtopic.php?f=252&t=579#p1842

᾿Εν ταῖς αὐλαῖς σου viewtopic.php?f=239&t=562#p1801, viewtopic.php?f=239&t=562#p1802

᾿Εν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου viewtopic.php?f=228&t=412#p1094, viewtopic.php?f=239&t=468#p1369, viewtopic.php?f=245&t=473&p=1782#p1782

«᾿Εν τῇ βροντώσῃ καμίνῳ» viewtopic.php?f=236&t=554#p1718

᾿Εν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ viewtopic.php?f=245&t=473&p=1782#p1783

᾿Εν τῇ θείᾳ σήμερον μεταμορφώσει viewtopic.php?f=228&t=411#p1085

᾿Εν τοῖς Μύροις, ἄγιε viewtopic.php?f=251&t=544#p1604

᾿Εν τοῖς προφήταις viewtopic.php?f=253&t=550#p1655

᾿Εν τοῖς ῥείθροις σήμερον viewtopic.php?f=228&t=411#p1085

ἐνάτη (θ΄) ᾠδὴ χριστουγέννων

ἔνδυσις ἀρχιερέων viewtopic.php?f=272&t=811#p3216

᾿Εννοῶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην viewtopic.php?f=228&t=403#p1035

᾿Εξ ἀκενώτου σου πηγῆς viewtopic.php?f=228&t=411#p1085

᾿Εξ ὕψους κατῆλθες viewtopic.php?f=232&t=429#p1230

ἐξαποστειλάρια viewtopic.php?f=240&t=464#p1358, viewtopic.php?f=122&t=574#p1822

᾿Εξέδυσάν με viewtopic.php?f=239&t=468#p1371, viewtopic.php?f=237&t=454#p1372, viewtopic.php?f=239&t=468#p1378, viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1680

᾿Εξέλθετε ἔθνη» viewtopic.php?f=244&t=470#p1380

᾿Εξεχύθη ἡ χάρις viewtopic.php?f=359&t=814#p2656

᾿Εξηγόρασας ἡμᾶς viewtopic.php?f=360&t=1072#p3698

᾿Εξομολογεῖσθε (πολυέλεος) viewtopic.php?f=239&t=503#p1487, viewtopic.php?f=264&t=812#p2646

᾿Επεσκέψατο ἡμᾶς viewtopic.php?f=255&t=576#p1833, viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

᾿Επεφάνη σήμερον viewtopic.php?f=228&t=411#p1086, viewtopic.php?f=245&t=473&p=1782#p1784

«᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα» viewtopic.php?f=228&t=412#p1095, viewtopic.php?f=237&t=454#p1320, viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1681, viewtopic.php?f=360&t=1072#p3698

᾿Επὶ σοὶ χαίρει κεχαριτωμένη viewtopic.php?f=245&t=473&p=1782#p1785

᾿Επί τοῦ ὄρους μετεμορφώθης viewtopic.php?f=228&t=411#p1086

᾿Επί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος viewtopic.php?f=253&t=550&start=20#p1668

ἐπιτάφιος viewtopic.php?f=228&t=664&start=10#p2078

«᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος» viewtopic.php?f=237&t=454#p1317, viewtopic.php?f=239&t=468#p1368, viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1682, viewtopic.php?f=245&t=473&p=1782#p1787

«Ἔσωσε λαὸν» viewtopic.php?f=245&t=473&p=1782#p1788, viewtopic.php?f=359&t=814#p2656

Ἔστησαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια
viewtopic.php?f=239&t=468#p1378

εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα viewtopic.php?f=240&t=464#p1359, viewtopic.php?f=245&t=473#p1729, viewtopic.php?f=122&t=650#p2063, viewtopic.php?f=272&t=811#p3216, viewtopic.php?f=360&t=1072#p3698

«Εὐδόκησας, Κύριε, τὴν γῆν σου» viewtopic.php?f=246&t=478#p1400

Εὐλογητὸς εἶ Χριστέ (ἀπολυτίκιον) viewtopic.php?f=245&t=473&start=30#p1789
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:38:28, επεξεργάστηκε 12 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις καὶ διορθώσεις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:52:45

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Η

«῾Η ἁμαρτωλὸς ἔδραμε» viewtopic.php?f=237&t=454#p1318, viewtopic.php?f=239&t=468#p1370, viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1683,
viewtopic.php?f=331&t=1082#p3728

῾Η ἀνάστασίς σου, Χριστὲ σωτὴρ viewtopic.php?f=272&t=811#p3216

῾Η ἀπεγνωσμένη διά τόν βίον viewtopic.php?f=228&t=412#p1096, viewtopic.php?f=252&t=579#p1843

῾Η βεβυθισμένη viewtopic.php?f=272&t=713#p2151

῾Η γέννησίς σου (ἀπολυτίκιον) viewtopic.php?f=245&t=473&start=30#p1790

῾Η γρήγορος γλῶσσά σου viewtopic.php?f=228&t=403#p1036

῾Η ἐλπίς μου ὁ πατὴρ (εὐχὴ) viewtopic.php?f=232&t=442#p1266

«῾Η κάμινος, σωτήρ», viewtopic.php?f=236&t=554#p1719

῾Η πάντων χαρά viewtopic.php?f=228&t=411#p1086

῾Η παρθένος σήμερον viewtopic.php?f=228&t=411#p1086, viewtopic.php?f=251&t=544#p1604

῾Η πόρνη ἐν κλαυθμῷ viewtopic.php?f=245&t=472#p1393, viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1684

῾Η χάρις ἐπέλαμψε viewtopic.php?f=252&t=579#p1843

«Ἤδη βάπτεται κάλαμος» viewtopic.php?f=239&t=468#p1378, viewtopic.php?f=246&t=477#p1401, viewtopic.php?f=360&t=1072#p3698
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:22:46, επεξεργάστηκε 3 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:53:20

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Θ

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος (καταβασίαι) viewtopic.php?f=252&t=579#p1843

«Θαυμαστὴ τοῦ σωτῆρος» viewtopic.php?f=247&t=494#p1441

Θείῳ καλυφθείς viewtopic.php?f=252&t=549#p1635, viewtopic.php?f=253&t=550#p1651

Θεὸς Κύριος viewtopic.php?f=252&t=579#p1843

Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς... ᾿Εν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

Θεοτόκε ἡ προστασία viewtopic.php?f=228&t=404#p1087

«Θεοτόκε παρθένε» ἀργὸν viewtopic.php?f=247&t=494#p1443, viewtopic.php?f=247&t=495#p1445, viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1659, viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1660, viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1661, viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1662, viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1663, viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1664, viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1665, viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1666, viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1690, viewtopic.php?f=254&t=551&start=40#p1710, viewtopic.php?f=264&t=812#p2646

Θεοτόκε παρθένε (αἴνων) viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος viewtopic.php?f=228&t=404#p1123

Θοῦ Κύριε (στιχολογία) viewtopic.php?f=122&t=50, viewtopic.php?f=359&t=814#p2655
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:23:43, επεξεργάστηκε 2 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:54:26

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Ι

«᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος» viewtopic.php?f=237&t=454#p1317,
viewtopic.php?f=122&t=456#p1325, viewtopic.php?f=122&t=458#p1347, viewtopic.php?f=239&t=468#p1368, viewtopic.php?f=245&t=472#p1394

᾿Ιδοὺ σκοτία viewtopic.php?f=251&t=544#p1606

᾿Ιωσήφ, εἰπὲ ἡμῖν viewtopic.php?f=255&t=576#p1833
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:24:19, επεξεργάστηκε 2 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:56:00

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Κ

καθίσματα πεντηκοστῆς viewtopic.php?f=252&t=549#p1636

Καὶ δὸς ἡμῖν, βλέπε «Δὸς ἡμῖν»

Καλοῦντι Χριστῷ viewtopic.php?f=307&t=869#p1492

καλοφωνικοὶ εἱρμοὶ viewtopic.php?f=236&t=554#p1717

κανόνες ὄρθρου viewtopic.php?f=359&t=814#p2655

κανὼν ἀκαθίστου ὕμνου viewtopic.php?f=232&t=442#p1266

κανὼν μεγάλης δευτέρας viewtopic.php?f=122&t=458#p1347

κανὼν μεγάλης τρίτης viewtopic.php?f=122&t=458#p1374

κανὼν μεγάλης τετάρτης viewtopic.php?f=122&t=458#p1376, viewtopic.php?f=122&t=456#p1325

κανὼν πάσχα viewtopic.php?f=252&t=549#p1632, viewtopic.php?f=122&t=574#p1821, viewtopic.php?f=122&t=574#p1822, viewtopic.php?f=272&t=811#p3215, viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p3218

καταβασίαι ᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου viewtopic.php?f=248&t=505

καταβασίαι χριστουγέννων viewtopic.php?f=255&t=576#p1833

Κατευθυνθήτω προηγιασμένων viewtopic.php?f=228&t=403#p1039, viewtopic.php?f=228&t=403#p1040, viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1041, viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1042, viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1043, viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1044, viewtopic.php?f=122&t=452#p1294, viewtopic.php?f=122&t=458#p1353

κεκραγάρια viewtopic.php?f=245&t=473, viewtopic.php?f=240&t=464#p1356, viewtopic.php?f=247&t=496#p1446, viewtopic.php?f=239&t=507#p1493, viewtopic.php?f=122&t=508#p1494, viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1685, viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1686,
viewtopic.php?f=359&t=814#p2655, viewtopic.php?f=253&t=870#p2932, viewtopic.php?f=272&t=811#p3216

κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» viewtopic.php?f=246&t=476#p1397, viewtopic.php?f=246&t=476#p1402, viewtopic.php?f=239&t=503#p1487

κοινωνικὸν πάσχα viewtopic.php?f=246&t=477#p1398, viewtopic.php?f=240&t=490#p1429, viewtopic.php?f=245&t=473&p=1740#p1740

κοινωνικὸν «Ποτήριον σωτηρίου» viewtopic.php?f=238&t=389#p988

κοινωνικὸν προηγιασμένης «Γεύσασθε» viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p2152

κυριακὴ βαΐων viewtopic.php?f=228&t=663#p2066

«Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ πάθος» viewtopic.php?f=237&t=454#p1317, viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1687

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις viewtopic.php?f=238&t=455#p1322, viewtopic.php?f=122&t=456#p1326, viewtopic.php?f=232&t=554#p2145, viewtopic.php?f=272&t=713#p2151

Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ viewtopic.php?f=359&t=814#p2657

Κύριε πρὸς τὸ μυστήριον τὸ ἀπόρρητον viewtopic.php?f=228&t=412#p1097, viewtopic.php?f=254&t=551&start=10#p1688

Κύριε, τὸν παράλυτον viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1689

Κύριε τῶν δυνάμεων viewtopic.php?f=122&t=452#p1295
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:25:17, επεξεργάστηκε 7 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:56:38

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Λ

Λαός δυσσεβής καί παράνομος viewtopic.php?f=228&t=412#p1098

λειτουργία viewtopic.php?f=232&t=429, viewtopic.php?f=240&t=490, viewtopic.php?f=194&t=325&start=10#p1872, viewtopic.php?f=228&t=667#p2094, viewtopic.php?f=272&t=713#p2151

λειτουργία μεγάλου σαββάτου viewtopic.php?f=228&t=664&start=10#p2079

λειτουργικὰ viewtopic.php?f=247&t=495#p1444, viewtopic.php?f=247&t=495#p1445, viewtopic.php?f=32&t=578#p1837, viewtopic.php?f=32&t=578#p1852, viewtopic.php?f=253&t=870#p2928

λειτουργικὰ λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου viewtopic.php?f=232&t=429#p1231

Λίθος ἀχειρότμητος viewtopic.php?f=252&t=579#p1844

Λύτρωσιν ἀπέστειλε (κοινωνικόν) viewtopic.php?f=255&t=576#p1834
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:39:13, επεξεργάστηκε 6 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις καὶ διορθώσεις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επόμενο

Επιστροφή στην ᾿Ηχογραφήσεις ψαλμῳδιῶν καί ὕμνων

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron