Σελίδα 3 από 3

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 16 Μάιος 2009, 22:04:57
από Dionysios
    Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
    στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Ψ

ψαλμὸς Ν΄ viewtopic.php?f=122&t=574#p1821, viewtopic.php?f=252&t=579#p1844

Ψυχή μου, ψυχή μου viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1063, viewtopic.php?f=122&t=452&start=10#p1305, viewtopic.php?f=254&t=551&start=40#p1711

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 16 Μάιος 2009, 22:05:21
από Dionysios
    Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
    στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Ω

Ὢ ποία ὥρα τότε viewtopic.php?f=228&t=403&start=30#p1065, viewtopic.php?f=252&t=579#p1849

Ὢ πόσων ἀγαθῶν
viewtopic.php?f=254&t=551&start=40#p1713

Ὢ τῆς ᾿Ιούδα ἀθλιότητος viewtopic.php?f=122&t=458#p1376

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος viewtopic.php?f=256&t=566#p1809

Ὦ τρισμακάριστον ξύλον viewtopic.php?f=254&t=551&start=40#p1712

«᾿ῼδὴν ἐπινίκιον ᾄσωμεν πάντες» viewtopic.php?f=236&t=554#p1721

῾Ως ἄνθος μαραίνεται viewtopic.php?f=228&t=403&start=30#p1066

῾Ως ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ viewtopic.php?f=239&t=507#p1493, viewtopic.php?f=249&t=509#p1495,

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:47:35
από Dionysios
Τὸ παρὸν εὑρετήριον εἶχα ἀρκετοὺς μῆνες νὰ τὸ ἐνημερώσω, διότι πλέον ὁ διαθέσιμος ἐλεύθερος χρόνος μου εἶναι ἐλάχιστος ἕως ἀνύπαρκτος. σήμερα ἔκαμα μία μικρὴ ἐνημέρωσι προσθέτοντας λίγες παραπομπές, ἐνῷ διώρθωσα καὶ κάποιους συνδέσμους ποὺ δὲν λειτουργοῦσαν, διότι ὡρισμένες δημοσιεύσεις εἶχαν μετατεθῆ σὲ ἄλλα θέματα ἢ εἶχαν συγχωνευθῆ μὲ ἄλλες παρόμοιες δημοσιεύσεις. τὰ ἠχητικὰ ἀρχεῖα ποὺ ἔχουν δημοσιευθῆ κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες στοὺς διαλόγους εἶναι πάρα πολλά, καὶ πλέον τὸ παρὸν εὑρετήριον καλύπτει ἕνα πολὺ μικρὸ μέρος. ἂν κάποιος θέλει νὰ βοηθήσῃ στὴν ἐνημέρωσι τοῦ εὑρετηρίου ἢ νὰ ἐπισημάνῃ λάθη ἢ παραλείψεις, ἂς ἐπικοινωνήσῃ μαζί μου στὴν δ.η.α. (δ/νσι ἠλεκτρ. ἀλληλογραφίας) symbole@mail.com.