᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

ὁλόκληρες ἐκπομπές ἤ ἀποσπάσματά τους, πού συνήθως δέν ἐντάσσονται σέ ἄλλες ἑνότητες
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 02 Μάιος 2015, 19:48:42

Νέα σειρὰ ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

Τὴν ἐκπομπὴ ἐπιμελεῖται ἠχογραφεῖ καὶ παρουσιάζει ὁ γράφων τὸ παρόν. περιλαμβάνει κυρίως παρουσιάσεις πολλῶν γνωστῶν ἀλλὰ καὶ ἀγνώστων ἢ σπανίων ἠχογραφήσεων μὲ γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους ψάλτες καὶ κληρικούς. γίνονται ἀναφορὲς καὶ σχόλια στοὺς διάφορους ὕμνους καὶ στὸ περιεχόμενό τους, ἀλλὰ καὶ στὴν ὁρολογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. ἡ ἐκπομπὴ διανθίζεται μὲ μουσικολογικὲς ἐπισημάνσεις γιὰ τὶς διάφορες ἐκτελέσεις, μὲ σχόλια τυπικοῦ καὶ μὲ ποικίλες ἄλλες πληροφορίες.

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος», ἀλλὰ συχνὰ ὑπάρχουν καὶ ἔκτακτες ἐκπομπὲς μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους.
Μετὰ τὴν πρώτη μετάδοσί τους οἱ ἐκπομπὲς ἀναμεταδίδονται ἐπίσης ἐκτάκτως καὶ σὲ ἄλλες ἡμέρες ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμό, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Μέχρι στιγμῆς ἔχουν παρουσιαστῆ οἱ ἑξῆς 4 ἐκπομπές.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 1η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τοῦ Πάσχα», 1. (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α., ἀπρίλιος 2015).
Περιεχόμενα. 1) Χριστὸς ἀνέστη (ἀραβόφωνο). 2) Χριστὸς ἀνέστη, ἁγιορείτικο (Δανιὴλ Δανιηλίδης). 3) Δεῦτε λάβετε φῶς (Φανάριον). 4) τροπάρια κανόνος πάσχα (Φανάριον). 5) στιχηρὰ πάσχα (Στανίτσας). 6) στιχηρὰ πάσχα (Μ. Χατζημάρκου). 7) καταβασίες Πάσχα (Δημήτριος Μαυρο¬μάτης). 8) ἕνα στιχηρὸ τοῦ πάσχα καὶ τὸ ᾿Αναστάσεως ἡμέρα (ἀραβόφωνα). 9) ᾿Αναστάσεως ἡμέρα (Πέτρος Μανέας). 10) ὑπακοὴ καὶ κοντάκιον Πάσχα (Δ. Μαυρομάτης).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 2α ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τοῦ Πάσχα», 2. (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α., ἀπρίλιος 2015).
Περιεχόμενα. 1) Χριστὸς ἀνέστη (Χατζημᾶρκος). 2) εὐαγγέλιον ἀναστάσεως (ἱερεὺς Γ. Παπασταύρου). 3) στιχηρὰ πάσχα (Φανάριον). 4) ᾿Αναστάσεως ἡμέρα (Παναγιώτης Παπασταύρου). 5) ῞Οσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε (Φ. Κετσετζῆς). 6) ῞Οσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε (ἀραβόφωνοι).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 3η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τοῦ Πάσχα», 3. (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) Χριστὸς ἀνέστη (Φανάριον). 2) Χριστὸς ἀνέστη ἀργόν (Ναυπλιώτης-Πρίγγος). 3) Πάσχα ἱερόν (Νερατζῆς). 4) στιχηρὰ πάσχα (Χρ. Θεοδοσόπουλος καὶ Σπυριδόπουλος). 5) ᾿Αναστάσεως ἡμέρα (Δανιηλαῖοι). 6) ᾿Αναστάσεως ἡμέρα, ἀργόν (Φανάριον). 7) ῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου (Ναυπλιώτης). 8) ῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου (Στανίτσας). 9) Εἷς ἅγιος... καὶ Σῶμα Χριστοῦ... (ἀραβόφωνοι). 10) Εἷς ἅγιος... καὶ Σῶμα Χριστοῦ... (Φ. Κετσετζῆς).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 4η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία γιὰ τὸν σεισμό». (παρουσίασις καὶ ἐπιμέλεια Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) ἀπολυτίκιον σεισμοῦ, 1970 + 2) ἀπολυτίκιον σεισμοῦ, 1973 (Στανίτσας). 3) Καὶ νῦν, θεοτοκίον σεισμοῦ, «Παναγία δέσποινα» (Βασιλικός). 4) «Τῆς γῆς συνταρασσομένης» + 5) «Νινευῖται τοῖς παραπτώμασι», δύο ἀπόστιχα σεισμοῦ, 1969 (Στανίτσας). 6) Καὶ νῦν, θεοτοκίον σεισμοῦ «Παναγία δέσποινα» (Παναγιώτης Παπασταύρου). 7) «Τῆς γῆς συνταρασσομένης» + 8) «Φοβερὸς εἶ Κύριε» + 9) «Νινευῖται τοῖς παραπτώμασι», τρία ἀπόστιχα σεισμοῦ, 2006 (᾿Ιωάννης Κόττορος καὶ Παναγιώτης Παπασταύρου).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 29 Μάιος 2015, 07:54:20

Νέα σειρὰ ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

Τὴν ἐκπομπὴ ἐπιμελεῖται ἠχογραφεῖ καὶ παρουσιάζει ὁ γράφων τὸ παρόν. περιλαμβάνει κυρίως παρουσιάσεις πολλῶν γνωστῶν ἀλλὰ καὶ ἀγνώστων ἢ σπανίων ἠχογραφήσεων μὲ γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους ψάλτες καὶ κληρικούς. γίνονται ἀναφορὲς καὶ σχόλια στοὺς διάφορους ὕμνους καὶ στὸ περιεχόμενό τους, ἀλλὰ καὶ στὴν ὁρολογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. ἡ ἐκπομπὴ διανθίζεται μὲ μουσικολογικὲς ἐπισημάνσεις γιὰ τὶς διάφορες ἐκτελέσεις, μὲ σχόλια τυπικοῦ καὶ μὲ ποικίλες ἄλλες πληροφορίες.

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος», ἀλλὰ συχνὰ ὑπάρχουν καὶ ἔκτακτες ἐκπομπὲς μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους.
Μετὰ τὴν πρώτη μετάδοσί τους οἱ ἐκπομπὲς ἀναμεταδίδονται ἐπίσης ἐκτάκτως καὶ σὲ ἄλλες ἡμέρες ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμό, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Μέχρι στιγμῆς ἔχουν παρουσιαστῆ καὶ οἱ ἑξῆς ἐκπομπές.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 5η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τοῦ Πάσχα», 4. (παρουσίασις καὶ ἐπιμέλεια Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) Χριστὸς ἀνέστη (Φ. Κετσετζῆς). 2) Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον. 3) Κύριε ἐκέκραξα, ἀργόν, β΄ ἤχου + 4) Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός (Β. Νικολαΐδης). 5) Κύριε ἐκέκραξα, ἀργόν, β΄ ἤχου (Χρῖστος Σερέτης). 6) Αἰνεῖτε, ἀργόν, πλ. α΄ ἤχου (Β. ᾿Εμμανουηλίδης). 7) εὐαγγέλιον ἀγάπης (Φανάριον). 8) κεκραγάριον ἀργόν, γ΄ + 9) Τῷ σῷ σταυρῷ + 10) πασαπνοάριον, γ΄ + 11) Διηγήσαντο πάντα + 12) Χαρᾶς τὰ πάντα (᾿Ιβήρων). 12) Χριστὸς ἀνέστη, ἀργόν + 13) ῞Οσοι εἰς Χριστόν (μον. Σπυρί¬δων Μικραγιαννανίτης). 14) ῞Οσοι εἰς Χριστόν (Φανάριον). 15) λειτουργικά (ἀραβόφωνοι).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 6η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τοῦ Πάσχα», 5. (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «Χριστὸς ἀνέστη». 2) στιχηρὰ «Πάσχα ἱερόν» (χορῳδία Σ. Περιστέρη). 3) τὰ στιχηρὰ «Πάσχα ἱερόν», (χορῳδία Παύλου Φορτωμᾶ). 4) κανὼν τοῦ πάσχα, ἐπιλογή (χορῳδία συλλόγου ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν). 5) εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης σὲ ὁμηρικὴ διάλεκτο, ἀπόσπασμα (π. ᾿Αθανάσιος Τσούμαρης). 6) δοξαστικὸν «᾿Αναστάσεως ἡμέρα» (χορῳδία Σ. Περιστέρη). 7) «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου, φωτίζου» (Σταῦρος Σκανδάλης). 8) θ΄ ᾠδὴ κανόνος πάσχα (χορῳδία Γεωργίου Σύρκα). 9) «Ὢ πάσχα τὸ μέγα», καὶ τὸ ἐξαποστειλάριον «Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός» (χορ. Π. Φορτωμᾶ). 10) δοξαστικὸν «᾿Αναστάσεως ἡμέρα» (χορ. Π. Φορτωμᾶ). 11) «᾿Αναστάσεως ἡμέρα» (Μ. Χατζημᾶρκος). 12) «Τίς θεὸς μέγας» + 13) εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης σὲ διάφορες γλῶσσες + 14) «῾Η ἀνάστασίς σου Χριστὲ σωτήρ» + 15) «Χριστὸς ἀνέστη» (Φανάριον).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 7η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) Χριστὸς ἀνέστη. 2) κεκραγάριον, α΄ + 3) Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, α΄ (χορ. Σύρκα). 4) Μετὰ τὴν ἔγερσίν σου Κύριε, β΄ (Μ. Τσαμκιράνης). 5) καθίσματα ὄρθρου (ἰδ. ἠχ., Πελοπόννησος). 6) πεντηκοστάρια τροπάρια (ἰδ. ἠχ., Πελοπόννησος). 7) πεντηκοστάρια τροπάρια (ἰδ. ἠχ., ᾿Αττική). 8) εἱρμοὶ κανόνων κυρ. Θωμᾶ καὶ θ΄ ᾠδή, α΄ (χορ. Σύρκα). 9) θ΄ ᾠδὴ κυρ. Θωμᾶ, α΄ (Μ. Χατζημᾶρκος). 10) ἐξαποστειλάρια (Τζελᾶς καὶ χορ. μητροπόλεως). 11) προσόμοια αἴνων κυρ. Θωμᾶ, α΄ + 12) δοξαστικὸν αἴνων Μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτώ, πλ. β΄ + 13) δοξολογία σύντομος, α΄ (Περιστέρης καὶ Τζελᾶς). 14) δοξαστικὸν αἴνων Μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτώ, πλ. β΄ (Θρ. Στανίτσας). 15) δοξολογία σύντομος, πλ. β΄ (Χατζημᾶρκος).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 8η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τῶν μυροφόρων». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) Χριστὸς ἀνέστη, ἀργόν (κελλιῶτες ᾿Αθωνῖτες). 2) ἰδιόμελα ἑσπερινοῦ «Αἱ μυροφόροι γυναῖκες», «Τί τὰ μύρα τοῖς δάκρυσι», «Αἱ μυροφόροι ὄρθριαι» (χορ. συλλ. ἱεροψ. ᾿Αθηνῶν). 3) ἰδιόμελα ἑσπερινοῦ «Τί τὰ μύρα τοῖς δάκρυσι», «Αἱ μυροφόροι ὄρθριαι» (χορ. Παύλου Φορτωμᾶ). 4) δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ «Αἱ μυροφόροι γυναῖκες» (χορῳδία Γ. Σύρκα). 5) δοξαστικὸν ἑσπερίων «Αἱ μυροφόροι γυναῖκες» (χορ. Φορτωμᾶ). 6) «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον», δοξαστικόν, χορῳδία Γ. Σύρκα. 7) δοξαστικὸν ἀποστίχων «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον» (χορ. συλλ. ἱεροψ. ᾿Αθηνῶν). 8) β΄ ἑωθινὸν «Μετὰ μύρων» (Καλλίστρατος Κωφόπουλος). 9) ἐξαποστειλάριον «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε» + 10) δοξαστικὸν ἑσπερίων «Αἱ μυροφόροι γυναῖκες» (χορ. συλλ. ἱεροψ. ᾿Αθηνῶν).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 9η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τοῦ παραλύτου». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «Χριστὸς ἀνέστη». 2) «᾿Αναστάσεως ἡμέρα», μέλος Χρυσάφου τοῦ νέου, (μον. Δοσίθεος Παρασκευαΐδης). 3) «῾Ο τῇ παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ» + 4) «Ἄταφος νεκρός» (χορὸς ἱεροψαλτῶν Μεσολογγίου). 5) «῾Ο τῇ παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ» + 6) «Ἄταφος νεκρός», ἰδιόμελα ἑσπερινοῦ (χορ. Φορτωμᾶ). 7) «῾Ο τῇ παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ» (Θρ. Στανίτσας). 8) δοξαστικὸν «᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς» (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 10η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τοῦ παραλύτου», 2. (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «Χριστὸς ἀνέστη». 2) θ΄ ᾠδὴ τοῦ πάσχα (χορ. Γ. Σύρκα). 3) ἑσπέρια ἀναστάσιμα στιχηρὰ γ΄ ἤχου (Θρ. Στανίτσας). 4) δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ «᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς» (Μανόλης Χατζημᾶρκος). 5) «᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς» (χορ. Π. Φορτωμᾶ). 6) Καὶ νῦν, «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν» (μονὴ ᾿Ιβήρων). 7) «Ἄταφος, νεκρός» (μον. Πανάρετος Μακρυγιάννης Φιλοθεΐτης). 8) «᾿Εν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος», δοξαστικὸν ἀποστίχων ἑσπερινοῦ (Παναγιώτης Λαμπρόπουλος). 8) «᾿Εν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶν¬τος» (μον. Πανάρετος). 9) «῾Ρῆμα παράλυτον», κάθισμα + 10) «᾿Εν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος», δοξαστικὸν ἀποστίχων + 11) «Θείας φύσεως» κάθισμα μεσονυκτικοῦ, γ΄ ἤχου + ἐξαποστειλάριον πάσχα (χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα). 12) «Κύριε τὸν παράλυτον», δοξαστικὸν αἴνων (Π. Φορτωμᾶς). 13) «Κύριε τὸν παράλυτον» (Θρ. Στανίτσας).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 29 Μάιος 2015, 08:39:20

Νέα σειρὰ ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

Τὴν ἐκπομπὴ ἐπιμελεῖται ἠχογραφεῖ καὶ παρουσιάζει ὁ γράφων τὸ παρόν. περιλαμβάνει κυρίως παρουσιάσεις πολλῶν γνωστῶν ἀλλὰ καὶ ἀγνώστων ἢ σπανίων ἠχογραφήσεων μὲ γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους ψάλτες καὶ κληρικούς. γίνονται ἀναφορὲς καὶ σχόλια στοὺς διάφορους ὕμνους καὶ στὸ περιεχόμενό τους, ἀλλὰ καὶ στὴν ὁρολογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. ἡ ἐκπομπὴ διανθίζεται μὲ μουσικολογικὲς ἐπισημάνσεις γιὰ τὶς διάφορες ἐκτελέσεις, μὲ σχόλια τυπικοῦ καὶ μὲ ποικίλες ἄλλες πληροφορίες.

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος», ἀλλὰ συχνὰ ὑπάρχουν καὶ ἔκτακτες ἐκπομπὲς μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους.
Μετὰ τὴν πρώτη μετάδοσί τους οἱ ἐκπομπὲς ἀναμεταδίδονται ἐπίσης ἐκτάκτως καὶ σὲ ἄλλες ἡμέρες ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμό, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Δίδονται καὶ τὰ περιεχόμενα τῶν ἐκπομπῶν ὑπ᾿ ἀριθμοὺς 11-14, ποὺ ἔχουν ἤδη παρουσιαστῆ.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 11η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τῆς μεσοπεντηκοστῆς». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) Χριστὸς ἀνέστη (Δημ. Μαυρομάτης). 2) ἑσπέρια προσόμοια (᾿Αμβρόσιος Νικολάου, μητροπολίτης ᾿Ελευθερουπόλεως). 3) ἑσπέρια προσόμοια (μον. Πανάρετος). 4) δοξαστικὸν ἑσπερίων (μον. Πανάρετος). 5) χερουβικὸν δ΄ ἤχου Θεοδώρου Φωκαέως (᾿Απ. Παπαχρῖστος). 6) «Τριάδι» (ἀπόσπασμα). 7) προφητείας Μιχαΐου τὸ ἀνάγνωσμα. 8) ἰδιόμελα ἀποστίχων (᾿Ελευθερουπόλεως ᾿Αμβρόσιος). 9) δοξαστικὸν ἀποστίχων (᾿Ελευθερουπόλεως ᾿Αμβρόσιος). 10) ἰδιόμελα ἀποστίχων (μον. Πανάρετος). 11) δοξαστικὸν ἀποστίχων (μον. Πανάρετος). 12) ἀπολυτίκιον ἑορτῆς (μον. Πανάρετος). 13) κοινωνικὸν ἑορτῆς, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου (χορ. Στανίτσα). 14) κοινωνικὸν «῾Ο τρώγων μου», μέλος Πέτρου Πελοποννησίου (Νικόλαος Παπαδημητρίου).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 12η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) Χριστὸς ἀνέστη καὶ τὰ 4 στιχηρὰ τοῦ πάσχα (χορ. μ. Κυπριανοῦ). 2) ᾿Επὶ τὴν πηγὴν ἐπέστη, α΄ + 3) ᾿Επὶ τὸ φρέαρ ὡς ἦλθε, β΄ + 4) ῾Ο συνάναρχος καὶ συναΐδιος, β΄ (χορ. συλλ. ἱεροψ. ᾿Αθηνῶν). 5) Δόξα, Παρὰ τὸ φρέαρ, πλ. β΄ (χορ. συλλ. ἱεροψ. ᾿Αθηνῶν). 6) Δόξα ἀποστίχων, ῾Ως ὤφθης ἐπὶ γῆς, πλ. δ΄ (χορ. συλλ. ἱεροψ. ᾿Αθηνῶν). 7) Δόξα, Παρὰ τὸ φρέαρ, πλ. β΄ (᾿Απ. Βαλληνδρᾶς). 8) ῾Ως ὤφθης ἐπὶ γῆς, πλ. δ΄ (᾿Απ. Βαλληνδρᾶς) [67-14]. 9) ῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Εὐφραίνου ἀγάλλου (χορ. Χρ. Χατζηνικολάου). 10) 9η ᾠδὴ πάσχα (ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις). 10) ἐξαποστειλάρια (ἰδ. ἠχογρ.). 11) ἐξαποστειλάριον Σαμαρείτιδος (χορ. Φορτωμᾶ). 12) ῾Η πηγὴ τῆς ζωαρχίας (χορ. Φορτωμᾶ). 13) ῾Η πηγὴ τῆς ζωαρχίας (Περιστέρης). 14) Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ᾿Ιακώβ (χορ. Σύρκα).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική.13η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τοῦ τυφλοῦ». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «Σαρκὶ ὑπνώσας», «῾Υμνοῦμέν σου, Χριστέ», «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν» + 2) δοξαστικὸν «᾿Αναστάσεως ἡμέρα» (Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς). 3) «᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς» (Μιλτιάδης Παππᾶς). 4) καταβασίαι «Τῷ σωτῆρι Θεῷ» (Χ. Ταλιαδῶρος). 5) θ΄ ᾠδὴ πάσχα, καὶ «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν» (Χ. Ταλιαδῶρος). 6) «῾Ο τυφλὸς γεννηθείς», β΄ (Χρ. Θεοδοσόπουλος). 7) «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου», πλ. δ΄ (Λ. Πετρίδης). 8) «Τὸν συνάναρχον Λόγον» (Θρ. Στανίτσας). 9) «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου», πλ. δ΄ (Θρ. Στανίτσας). 10) «Παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκ τοῦ ἱεροῦ», β΄ (Γιάννης Κατσανεβάκης). 11) καταβασίαι «Τῷ σωτῆρι Θεῷ» (Θ. Βασιλικός).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 14η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι τοῦ ἁγίου πάσχα», 6. (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «Χριστὸς ἀνέστη» (Θ. Βασιλικὸς καὶ συνεργάται). 2) ἀναστάσιμος κανών, α΄ μέρος + 3) ἀναστάσιμος κανών, β΄ μέρος + 4) «῾Ο ἄγγελος ἐβόα..., Φωτίζου, φωτίζου» ἀργόν (᾿Αθωνῖτες κελλιῶτες μοναχοί). 5) εἱρμοὶ κανόνος πάσχα «᾿Αναστάσεως ἡμέρα» + 6) ἡ θ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τοῦ πάσχα (Θ. Βασιλικός). 7) «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου» (Γεώργιος Γρηγοριάδης). 8) «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου» (᾿Αθανάσιος Παπαναγιώτου). 9) ἀντίφωνα πάσχα (ἀραβόφωνοι). 10) γ΄ ἀντίφωνον (ἀραβόφωνοι). 11) Χριστὸς ἀνέστη (ἀραβόφωνοι).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 29 Μάιος 2015, 09:00:35

Σειρὰ ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

Τὴν ἐκπομπὴ ἐπιμελεῖται ἠχογραφεῖ καὶ παρουσιάζει ὁ γράφων τὸ παρόν. περιλαμβάνει κυρίως παρουσιάσεις πολλῶν γνωστῶν ἀλλὰ καὶ ἀγνώστων ἢ σπανίων ἠχογραφήσεων μὲ γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους ψάλτες καὶ κληρικούς. γίνονται ἀναφορὲς καὶ σχόλια στοὺς διάφορους ὕμνους καὶ στὸ περιεχόμενό τους, ἀλλὰ καὶ στὴν ὁρολογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. ἡ ἐκπομπὴ διανθίζεται μὲ μουσικολογικὲς ἐπισημάνσεις γιὰ τὶς διάφορες ἐκτελέσεις, μὲ σχόλια τυπικοῦ καὶ μὲ ποικίλες ἄλλες πληροφορίες.

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος», ἀλλὰ συχνὰ ὑπάρχουν καὶ ἔκτακτες ἐκπομπὲς μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους.
Μετὰ τὴν πρώτη μετάδοσί τους οἱ ἐκπομπὲς ἀναμεταδίδονται ἐπίσης ἐκτάκτως καὶ σὲ ἄλλες ἡμέρες ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμό, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Τὰ περιεχόμενα τῶν ἐκπομπῶν ὑπ᾿ ἀριθμοὺς 15-18.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 15η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι τῆς ἀναλήψεως». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «῾Ο Κύριος ἀνελήφθη» + «Κύριε τῇ σῇ ἀναλήψει» (χορῳδία). 2) «᾿Ετέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας» (Δημ. Μαυρομάτης). 3) «᾿Ετέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας» (χορῳδία ᾿Αθηνῶν). 4) δοξολογία ἀργή, ᾿Ιακώβου, β΄ (᾿Αθ. Παναγιωτίδης). 5) «᾿Εν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις» + 6) «Κύριε οἱ ἀπόστολοι» + 7) «Κύριε τῆς οἰκονομίας» (χορῳδία ᾿Αθηνῶν). 8) δοξαστικὸν «Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν» (χορῳδία). 9) «᾿Αναλαμβανομένου σου Χριστέ» (χορῳδία ᾿Αθηνῶν). 10) κανὼν ἀναλήψεως (᾿Ιωάννης Κλωναρίδης). 11) καταβασίαι «Θείῳ καλυφθείς» (᾿Ιωάννης Κλωναρίδης). 12) ἐξαποστειλάριον καὶ πασαπνοάριον (᾿Ιωάννης Κλωναρίδης). 13) προσόμοια αἴνων ἑορτῆς (Γ. Κατσανεβάκης). 14) δύναμις Γεωργίου τοῦ Κρητός (Κ. Πρίγγος). 15) «Δόξα σοι Κύριε» εὐαγγελίου (Σπύρος Μαϊδανόγλου). 16) «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον» (Θρ. Στανίτσας).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 16η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι τῆς κυριακῆς τῶν πατέρων πρὸ τῆς πεντηκοστῆς». (παρουσίασις καὶ ἐπιμέλεια Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) εἰσαγωγὴ – σχετικὰ μὲ τὴν μνήμη τῆς α΄ οἰκουμενικῆς συνόδου (Δ.Α.). 2) Κύριε ἐκέκραξα, πλ. β΄ + 3) Νίκην ἔχων Χριστέ + 4) Σὲ Κύριε τὸν ὄντα (Δημ. Χατζόπουλος). 5) Κύριε τῇ σῇ ἀναλήψει (Δ. Χατζόπουλος). 6) Κύριε τῆς οἰκονομίας πληρώσας (χορ. Φορτωμᾶ). 7) Κρημνῷ περιπίπτει (χορ. Σύρκα). 8) Τὰς μυστικὰς σήμερον (Δ. Χατζόπουλος). 9) Τὰς μυστικὰς σήμερον (χορ. Φορτωμᾶ). 10) Τίς μὴ μακαρίσει σε (᾿Αθωνίτης μοναχός). 11) ἀπολυτίκιον πατέρων (χορ. Φορτωμᾶ). 12) εὐλογητάρια σύντομα (Στανίτσας). 13) εὐλογητάρια ἀργά (ἰδ. ἠχ.). 14) ἐξαποστειλάριον (χορ. Σύρκα). 15) Πατέρων θείων σήμερον (χορ. Φορτωμᾶ). 16) Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός (Θ. Βασιλικός).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 17η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι τῆς κυριακῆς τῶν πατέρων πρὸ τῆς πεντηκοστῆς», 2. (παρουσίασις καὶ ἐπιμέλεια Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) εἰσαγωγὴ σχετικὰ μὲ τὶς παροῦσες ἠχογραφήσεις τοῦ Μιλτιάδη Παπᾶ (Δ.Α.). 2) «Κύριε ἐκέκραξα» καὶ «Κατευθυνθήτω», πλ. β΄. 3) Νίκην ἔχων Χριστέ. 4) Σήμερον ὁ Χριστός. 5) Σὲ Κύριε τὸν ὄντα. 6) ῾Ο Κύριος ἀνελήφθη. 7) Κύριε τῇ σῇ ἀναλήψει. 8) ᾿Εν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις. 7) ᾿Εκ γαστρὸς ἐτέχθης. 8) Τίς σου τὸν χιτῶνα. 9) Κρημνῷ περιπίπτει. 10) Ἄρειος ὁ ἄφρων. 11) Τὰς μυστικὰς σήμερον. 12) Τίς μὴ μακαρίσει σε. 13) «Φῶς ἱλαρόν», προκείμενον καὶ ἀναγνώσματα. 14) Τὴν ἀνάστασίν σου, πλ. β΄. 15) Πύλας συντρίψας, πλ. β΄. 16) ῾Ρεύσεως ἡμᾶς τῆς πάλαι, πλ. β΄. 17) Τὴν ἐτήσιον μνήμην σήμερον, δ΄. 18) Κύριε τὸ μυστήριον τὸ ἀπὸ τῶν αἰώνων, δ΄. 19) ᾿Αγγελικαὶ δυνάμεις, πλ. β΄. 20) ἀπολυτίκιον πατέρων «῾Υπερδεδοξασμένος εἶ Χριστέ», πλ. δ΄. 21) ᾿Ανελήφθης ἐν δόξῃ, δ΄. 22) Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, πλ. β΄. 23) Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός, πλ. δ΄. 24) πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον» (ἐπιλογὴ στίχων), μέλος ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου, ἅγια.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 18η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι τῆς ἑορτῆς τῆς πεντηκοστῆς». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν (Πρίγγος). 2) Γλώσσαις ἀλλογενῶν, α΄ + 3) Πάντα χορηγεῖ, α΄ + 4) Εἴδομεν τὸ φῶς, β΄ + 5) ᾿Εν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε, β΄ (χορ. Γ. Σύρκα). 6) ᾿Εν ταῖς αὐλαῖς σου Κύριε (χορ. Πέττα;). 7) Δεῦτε λαοί, πλ. δ΄ (᾿Απόστολος Βαλληνδρᾶς). 8) Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, πλ. δ΄ (Θ. Βασιλικός). 9) Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἦν μὲν ἀεί, δ΄ (ἄγν. χορ.) [23-09]. 10) Βασιλεῦ οὐράνιε, πλ. β΄ (Γιάννης Παπαχρόνης). 11) κάθισμα «Τὴν μεθέορτον πιστοί», δ΄ (Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος). 12) Γλῶσσαι ποτέ, πλ. δ΄. 13) ᾿Εν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε, β΄. 14) Δεῦτε λαοί, πλ. δ΄. 15) καταβασίαι «Θείῳ καλυφθεὶς» (ὑπὸ τῶν χορῶν) + 16) στιχηρὰ τῶν αἴνων + 17) Δόξα «Βασιλεῦ οὐράνιε» (Θρ. Στανίτσας) + 18) δοξολογία σύντομος, πλ. β΄ (ἐπιλογὴ στίχων) + 19) ἀπολυτίκιον πεντηκοστῆς (Φανάριον, 1961, Θρ. Στανίτσας καὶ Νικόλαος Δανιηλίδης).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 12 Ιουν 2015, 09:52:58

Σειρὰ ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

῾Η ἐκπομπὴ περιλαμβάνει κυρίως παρουσιάσεις πολλῶν γνωστῶν ἀλλὰ καὶ ἀγνώστων ἢ σπανίων ἠχογραφήσεων μὲ γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους ψάλτες καὶ κληρικούς. γίνονται ἀναφορὲς καὶ σχόλια στοὺς διάφορους ὕμνους καὶ στὸ περιεχόμενό τους, ἀλλὰ καὶ στὴν ὁρολογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. διανθίζεται μὲ μουσικολογικὲς ἐπισημάνσεις γιὰ τὶς διάφορες ἐκτελέσεις, μὲ σχόλια τυπικοῦ καὶ μὲ ποικίλες ἄλλες πληροφορίες. τὴν ἐκπομπὴ ἐπιμελεῖται ἠχογραφεῖ καὶ παρουσιάζει ὁ ὑποφαινόμενος.

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος», ἀλλὰ συχνὰ ὑπάρχουν καὶ ἔκτακτες ἐκπομπὲς μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους.
Μετὰ τὴν πρώτη μετάδοσί τους οἱ ἐκπομπὲς ἀναμεταδίδονται ἐπίσης καὶ σὲ ἄλλες ἡμέρες ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμό, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Τὰ περιεχόμενα τῶν ἐκπομπῶν ὑπ᾿ ἀριθμοὺς 19-21, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη μεταδοθῆ ἀπὸ τὸν σταθμό.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 19η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι τῆς κυριακῆς τῶν ἁγίων πάντων». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) Οἱ πνευματόρρητορες + 2) ᾿Εν πᾶσι τοῖς πέρασι, πλ. β΄ (Γ. Σύρκας). 3) Μαρτύρων θεῖος χορός, πλ. β΄ (Γ. Σύρκας). 4) Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, α΄. 5) Προπατόρων πατέρων πατριαρχῶν, πλ. δ΄. 6) Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς, α΄ (συλ. ἱεροψ. ᾿Αθηνῶν). 7) Μακάριος ἀνήρ, ἐπιλογὴ στίχων (Μ. Χατζημᾶρκος). 8) Φῶς ἱλαρόν, β΄ (Μ. Χατζημᾶρκος). 9) Οἱ πνευματορρήτορες + 10) Πυρὶ ἐκκαιόμενοι + 11) Θηρσὶ προσπαλαίοντες + 12) ᾿Εν πᾶσι τοῖς πέρασι (χορ. Π. Φορτωμᾶ). 13) Μαρτύρων θεῖος χορός, πλ. β΄ (Παῦλος Φορτωμᾶς). 14) Δεῦτε πιστοὶ σήμερον χορείαν συγκροτήσαντες, πλ. β΄ (Παναγιώτης Λαμπρόπουλος). 15) Τὸν βαπτιστὴν καὶ πρόδρομον, β΄ (Δημήτριος Χατζυαργύρης). 16) Τοὺς ἁγίους ὁ Κύριος, δ΄ (Δημήτριος Γρηγοριάδης). 17) Σὺν προφήταις ἀπόστολοι, δ΄ (Καλλίστρατος Κωφόπουλος).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 20ή ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι τοῦ μηνὸς μαΐου». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) ἑσπέρα στιχηρὰ 21ης μαΐου, πλ. δ΄ + 2) δοξαστικὸν «Πλουσίων δωρεῶν», β΄ (Θρ. Στανίτσας). 3) δόξα αἴνων 2ας μαΐου «Τὸ μέγα κλέος», ἀργόν, γ΄ (μον. Κυπριανὸς τῶν Θωμάδων). 4) 6ης μαΐου «᾿Εν ἀκριβείᾳ», πλ. β΄ (Γιάννης Τσούνης). 5) ἀπολυτίκια δικαίου ᾿Ιώβ, α΄ + β΄ (Γ. Τσούνης). 6) 7ης μαΐου «᾿Ανήγγειλαν οἱ οὐρανοί», πλ. β΄ (Γ. Τσούνης). 8) ἀπολυτίκιον τοῦ σταυροῦ, πλ. δ΄ (Γ. Τσούνης). 9) προσόμοια ἑσπέρια 8ης μαΐου, α΄ (Πάτμος 2010). 10) «Τὸν υἱὸν τῆς βροντῆς», β΄ (Πάτμος 2010). 11) «Ποταμοὶ θεολογίας», ἰδιόμελον λιτῆς, α΄ (χορὸς ᾿Αθωνιτῶν, 2002). 12) «Εὐαγγελιστὰ ᾿Ιωάννη», δοξαστικὸν αἴνων, πλ. δ΄ (μον. Διονύσιος Φιρφιρῆς). 13) 9ης μαΐου «Κογχύλῃ αἵματος τοῦ μαρτυρίου σου», δ΄ (Γ. Τσούνης). 14) «Δεῦτε τῶν πιστῶν τὸ σύστημα», δ΄ (Γ. Τσούνης). 15) Δόξα αἴνων 21ης μαΐου «῾Ο τῶν ἀνάκτων ἄναξ», πλ. δ΄ (Θρ. Στανίτσας). 16) ἀπολυτίκιον «Τοῦ σταυροῦ σου τὸν τύπον», πλ. δ΄ (Δημήτριος Νερατζῆς).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 21η ἐκπομπή.
Θέμα· «δοξολογίες βαρέος ἤχου». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) δοξολογία σύντομος βαρέος, ἐκ τοῦ γα, στίχοι (Θρ. Στανίτσας, 2/8/1970). 2) δοξολογία ἀργή, ᾿Ιακώβου, βαρὺς πεντάφωνος, στίχοι (Θρ. Στανίτσας, 30/11/1970). 3) δοξολογία ἀργή, Χουρμουζίου, ἐναρμόνιος (χορὸς ᾿Αθωνιτῶν μον.). 4) δοξολογία ἀργή, Δανιήλ, βαρὺς ἐπτάφωνος (μον. Πανάρετος Μακρυγιάννης, Φιλοθεΐτης). 5) δοξολογία ἀργή, Χουρμουζίου, ἐναρμόνιος (Θεόδωρος Βασιλικός). 6) δοξολογία ἀργή, ᾿Ιακώβου, βαρὺς πεντάφωνος (μον. Πανάρετος). 7) δοξολογία σύντομος βαρέος, ἐκ τοῦ ζω, στίχοι (Θρ. Στανίτσας).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 27 Ιουν 2015, 18:46:53

Σειρὰ ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

῾Η ἐκπομπὴ περιλαμβάνει κυρίως παρουσιάσεις πολλῶν γνωστῶν ἀλλὰ καὶ ἀγνώστων ἢ σπανίων ἠχογραφήσεων μὲ γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους ψάλτες καὶ κληρικούς. γίνονται ἀναφορὲς καὶ σχόλια στοὺς διάφορους ὕμνους καὶ στὸ περιεχόμενό τους, ἀλλὰ καὶ στὴν ὁρολογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. διανθίζεται μὲ μουσικολογικὲς ἐπισημάνσεις γιὰ τὶς διάφορες ἐκτελέσεις, μὲ σχόλια τυπικοῦ καὶ μὲ ποικίλες ἄλλες πληροφορίες. τὴν ἐκπομπὴ ἐπιμελεῖται ἠχογραφεῖ καὶ παρουσιάζει ὁ ὑποφαινόμενος.

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος», ἀλλὰ συχνὰ ὑπάρχουν καὶ ἔκτακτες ἐκπομπὲς μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους.
Μετὰ τὴν πρώτη μετάδοσί τους οἱ ἐκπομπὲς ἀναμεταδίδονται ἐπίσης καὶ σὲ ἄλλες ἡμέρες ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμό, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Τὰ περιεχόμενα τῶν ἐκπομπῶν ὑπ᾿ ἀριθμοὺς 21-25, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη μεταδοθῆ ἀπὸ τὸν σταθμό.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 21η ἐκπομπή.
Θέμα· «δοξολογίες βαρέος ἤχου». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) δοξολογία σύντομος βαρέος, ἐκ τοῦ γα, στίχοι (Θρ. Στανίτσας, 2/8/1970). 2) δοξολογία ἀργή, ᾿Ιακώβου, βαρὺς πεντάφωνος, στίχοι (Θρ. Στανίτσας, 30/11/1970). 3) δοξολογία ἀργή, Χουρμουζίου, ἐναρμόνιος (χορὸς ᾿Αθωνιτῶν μον.). 4) δοξολογία ἀργή, Δανιήλ, βαρὺς ἐπτάφωνος (μον. Πανάρετος Μακρυγιάννης, Φιλοθεΐτης). 5) δοξολογία ἀργή, Χουρμουζίου, ἐναρμόνιος (Θεόδωρος Βασιλικός). 6) δοξολογία ἀργή, ᾿Ιακώβου, βαρὺς πεντάφωνος (μον. Πανάρετος). 7) δοξολογία σύντομος βαρέος, ἐκ τοῦ ζω, στίχοι (Θρ. Στανίτσας).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 22η ἐκπομπή.
Θέμα· «ἀναστάσιμα βαρέος ἤχου - ἑσπερινοῦ». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) στιχηρὰ ἀναστάσιμα βαρέος ἤχου (Μανόλης Χατζημᾶρκος). 2) ἀναστάσιμα ἀπόστιχα βαρέος ἤχου. 3) ἀπολυτίκιον «Κατέλυσας». 4) τὰ ἑσπέρια στιχηρὰ τοῦ βαρέος (Θ. Βασιλικός). 5) «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης», βαρύς, ἀργὸν ᾿Ιακώβου (δ. Διονύσιος Φιρφιρῆς). 6) ἀπόστιχα βαρέος σὲ βαρὺ πεντάφωνον ἐκ τοῦ ζω (Κωνσταντῖνος Κατσούλης). 8) τὰ αὐτὰ ἀπόστιχα ἐκ τοῦ γα (Θ. Βασιλικός). 9) ἀπολυτίκιον καὶ θεοτοκίον (Βασιλικός). 10) ἀπολυτίκιον, πρωτόβαρυς (Κατσούλης). 11) ἀπολυτίκιον καὶ θεοτοκίον, βαρὺς πεντάφωνος (Κατσούλης).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 23η ἐκπομπή.
Θέμα· «ἀναστάσιμα βαρέος ἤχου - ὄρθρου». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «Θεὸς Κύριος» καὶ ἀπολυτίκιον (Χατζημᾶρκος). 2) καθίσματα (Χατζημᾶρκος). 3) καθίσματα (Βασιλικός). 04) ἀντίφωνα καὶ τροπάρια κανόνος (Στανίτσας). 5) ἀντίφωνα καὶ προκείμενον (Βασιλικός). 6) ἀντίφωνα ἀργά, Μανουὴλ πρωτοψάλτου (Τσαμκιράνης). 7) «Πᾶσα πνοὴ» καὶ αἶνοι (Χατζημᾶρκος). 8) στιχηρὰ αἴνων (Βασιλικός). 9) στιχηρὸ αἴνων «Τί ἀπεδοκιμάσατε τὸν λίθον» (χορ.). 10) ζ΄ ἑωθινόν (Στανίτσας). 11) ζ΄ ἑωθινόν (Βασιλικός). 12) «῾Υπερευλογημένη» καὶ «Σήμερον σωτηρία» (Βασιλικός). 13) μακαρισμοὶ βαρέος (Στανίτσας). 14) κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε», βαρύς (Στανίτσας).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 24η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι βαρέος ἤχου - γενικά». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «Κύριε, ἐκέκραξα» ἀργόν, ᾿Ιακώβου, ἦχος βαρύς (Μ. Χατζημᾶρκος). 2) «᾿Ελέησόν με, ὁ θεός», ἦχος βαρὺς διατονικός, «Ταῖς τῶν ἀποστόλων», «᾿Αναστὰς ὁ ᾿Ιησοῦς» (Μ. Χατζημᾶρκος). 3) κεκραγάρια ἀργὰ ᾿Ιακώβου, βαρέος (Β. ᾿Εμμανουηλίδης). 4) κεκραγάρια στιχηραρικά, βαρύς (Θ. Βασιλικός). 5) κεκραγάρια βαρέος ἤχου, μέλος σύντομο «εἱρμολογικό» (Κωνσταντῖνος Κατσούλης). 6) «῞Οτι σωτῆρα», βαρύς, ἐκ τοῦ ὀκταήχου Πέτρου τοῦ Μπερεκέτου (Μ. Χατζημᾶρκος). 7) «Ἄξιον ἐστί» (Σ. Μαϊδανόγλου). 8) αὐτόμελον στιχηρὸν «Οὐκέτι κωλυόμεθα» σύντομον (χορ. Καστρινάκη) καὶ ἀργόν (Ν. Βαλληνδρᾶς). 9) πρόλογοι «Οὐκέτι κωλυόμεθα», «Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας», «Καταφρονήσαντες πάντων», «Φλόγα πυρός», «Πυρὸς φωτεινότερον», «Ὁ δι' ἐμὲ ἀνασχόμενος», «Κύριε ἡμεῖς ἐσμὲν λαός σου» (᾿Απόστολος Παπαχρῖστος). 10) «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης», σύντομον στιχηραρικόν (Θ. Βασιλικός). 11) πασαπνοάρια ἀργὰ ᾿Ιακώβου, βαρέος (Β. ᾿Εμμανουηλίδης). 12) Πασαπνοάρια βαρέος, στιχηραρικά (Θ. Βασιλικός). 13) πασαπνοάρια βαρέος ἤχου «εἱρμολογικά» (Κ. Κατσούλης).

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 25η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι διάφοροι». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) πολυέλεος «᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ», πολύηχος, παράδοσις τοῦ 19ου αἰῶνος (᾿Αθωνῖτες μοναχοί). 2) κεκραγάρια ἀργὰ καὶ ἡ στιχολογία τοῦ «Θοῦ Κύριε», α΄, κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴ παράδοσι (᾿Αθωνῖτες μοναχοί). 3) «Φῶς ἱλαρόν», τὸ ἀρχαῖον, ἦχος β΄ (Θρασύβουλος Στανίτσας). 4) εἱρμοὶ κανόνος, βαρύς (Θ. Βασιλικός). 5) «Τὴν τιμιωτέραν», βαρύς (Θ. Βασιλικός). 6) «Ψάλλοντές σου τὸν τόκον», οἶκος τοῦ ἀκαθίστου, ἀπόσπασμα (᾿Αθωνῖται).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 28 Ιουν 2015, 11:55:38

Σειρὰ ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος», ἀλλὰ συχνὰ ὑπάρχουν καὶ ἔκτακτες ἐκπομπὲς μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους.
Μετὰ τὴν πρώτη μετάδοσί τους οἱ ἐκπομπὲς ἀναμεταδίδονται ἐπίσης καὶ σὲ ἄλλες ἡμέρες ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμό, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Τὰ περιεχόμενα τῆς 26ης ἐκπομπῆς, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη μεταδοθῆ ἀπὸ τὸν σταθμό.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 26η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι μηνὸς ἰουνίου». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) στιχηρὰ 3ης ἰουνίου, ἦχος α΄, μονὴ Βατοπεδίου, ἰούνιος 1992. 2) «Τὸν ἐν σαρκὶ ἰσάγγελον», β΄, 4 ἰουνίου + 3) «Μητρὸς παμφαοῦς, ὦ Μητρόφανες», πλ. δ΄, 4 ἰουνίου + 4) «᾿Αθλητικὸν συστησάμενος στάδιον», πλ. δ΄, 8 ἰουνίου + 5) «᾿Απόστολε τοῦ σωτῆρος», πλ. δ΄, 11 ἰουνίου + 6) «῾Η σοφία τοῦ Θεοῦ», πλ. α΄, 11 ἰουνίου (Γιάννης Τσούνης). 7) ἑσπέρια ὁσίου ᾿Ονουφρίου, προσόμοια πλ. δ΄ + 8) δοξαστικὸν πλ. β΄ «῞Οσιε πάτερ» (Μανόλης Χατζημᾶρκος, περὶ τὸ 1966). 9) «᾿Εζήτησας, θεοφόρε», β΄, 12 ἰουνίου (Γ. Τσούνης). 10) 2 τροπάρια ἀπὸ τὸν κανόνα τοῦ ὁσίου ᾿Ονουφρίου + προσόμοια αἴνων αὐτοῦ, πλ. δ΄ + ἀπολυτίκιον «Τῆς ἐρήμου πολίτης» (Μ. Χατζημᾶρκος, περὶ τὸ 1966). 11) «᾿Αστὴρ ἀνέτειλεν εὐσεβείας», πλ. β΄, 14 ἰουνίου (Γ. Τσούνης). 12) «Χριστοῦ σε συγγενῆ», ἀπολυτίκιον 19 ἰουν. (᾿Α. Παπαχρῖστος). 13) «᾿Ιούδα, οἱ ἀδελφοί σου σὲ ἐπαινέσουσι», πλ. β΄, 19 ἰουνίου (Γ. Τσούνης). 14) «Σταλάξατε τὰ ὄρη γλυκασμόν», α΄, 24 ἰουνίου (Γ. Τσούνης). 15) «Ποίοις εὐφημιῶν», στιχηρὸν ἑσπερινοῦ + 16) «῾Ο ἐξ ὑψίστου», στιχηρὸν αἴνων + 17) «Τοὺς ἀσφαλεῖς», κοντάκιον + «Τὴν σοφίαν καὶ λόγον» κάθισμα ὄρθρου 29 ἰουν. (᾿Απ. Παπαχρῖστος). 18) «Ποίοις εὐφημιῶν» + 19) «Ποίοις ὑμνῳδιῶν» + 20) «Ποίοις πνευματικοῖς», ἀργὰ προσόμοια 29ης ἰουνίου (Νικόδημος Βαλληνδρᾶς). 21) «Οἱ τῆς ἄνω ᾿Ιερουσαλὴμ πολῖται», γ΄, 29 ἰουνίου (Γ. Τσούνης). 22) ἀργὸν προσόμοιον 29ης ἰουνίου «῾Ο ἐξ ὑψίστου κληθείς» (Ν. Βαλληνδρᾶς).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 29 Ιουν 2015, 17:20:47

Σειρὰ ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος».
ἐπίσης ἀναμεταδίδονται καθημερινῶς σχεδὸν ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμὸ οἱ παλαιότερες ἐκπομπές, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Τὰ περιεχόμενα τῆς 27ης ἐκπομπῆς, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη μεταδοθῆ ἀπὸ τὸν σταθμό.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 27η ἐκπομπή.
Θέμα· «δοξολογίες ἤχου πλ. δ΄». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) Δοξολογία ἀργὴ εἰς ἦχον πλ. δ΄ χρωματικόν, Κοσμᾶ Μαδυτηνοῦ (χορὸς ᾿Αθωνιτῶν). 2) δοξολογία Γρηγορίου πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. δ΄ χρωματικός, μέλος (μον. Πανάρετος). 3) Δοξολογία εἰς ἦχον πλ. δ΄ (Σπυρίδων Περιστέρης & Εὐάγγελος Τζελᾶς). 4) δοξολογία ἀργὴ πλ. δ΄ ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου (Θ. Βασιλικός). 5) δοξολογία ἀργή, ἦχος πλ. δ΄ χρωματικός, Κοσμᾶ τοῦ Μαδυτηνοῦ, μητροπολίτου Πελαγωνίας (ἀδελφότης Θωμάδων).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 30 Ιουν 2015, 22:14:46

Σειρὰ ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

Αὔριο τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος» θὰ μεταδοθῇ ἡ 30ὴ ἐκπομπή, εἰδικὸ ἀφιέρωμα στὶς μνῆμες τοῦ τιμίου προδρόμου (24 ἰουνίου) καὶ τῶν θείων ἀποστόλων (29 καὶ 30 ἰουνίου), μὲ πολλὲς καὶ σπάνιες ἠχογραφήσεις.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 13 Ιούλ 2015, 11:39:13

Σειρὰ ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος».
ἐπίσης ἀναμεταδίδονται καθημερινῶς ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμὸ οἱ παλαιότερες ἐκπομπές, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Τὰ περιεχόμενα τῆς 28ης ἐκπομπῆς, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη μεταδοθῆ ἀπὸ τὸν σταθμό.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 28η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι ἀναστάσιμοι καὶ ἑσπερινοῦ ἤχου πλ. δ΄». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) ἀνοιξαντάρια, ἦχος πλ. δ΄ + 2) «Μακάριος ἀνήρ» (ἄγνωστη χορῳδία). 3) ἀναστάσιμα ἑσπέρια στιχηρὰ πλ. δ΄ (Θ. Βασιλικός). 4) «Κύριε, ἐκέκραξα» καὶ «Κατευθυνθήτω» (Νικόδημος Πατρῶν καὶ ᾿Ι. Κλωναρίδης). 5) ἀναστάσιμα ἑσπέρια στιχηρὰ πλ. δ΄ (Νικόδημος Πατρῶν καὶ ᾿Ι. Κλωναρίδης). 6) θεοτοκίον «῾Ο βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν» (Δ. Γαλάνης). 7) «Τῶν ψυχῶν ἡμῶν», μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, ἦχος πλ. δ΄ (χορὸς ᾿Αθωνιτῶν). 7) τὰ ἀναστάσιμα ἀπόστιχα τοῦ ἑσπερινοῦ πλ. δ΄ (Θ. Βασιλικός). 8) δοξολογία ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. δ΄ (μον. Πανάρετος Μακρυγιάννης).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επόμενο

Επιστροφή στην ῾Ραδιοφωνικές ἐκπομπές, ἠχογραφήσεις

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron