᾿Εκπομπές Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

ὁλόκληρες ἐκπομπές ἤ ἀποσπάσματά τους, πού συνήθως δέν ἐντάσσονται σέ ἄλλες ἑνότητες
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

᾿Εκπομπές Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 09 Απρ 2009, 16:13:16

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴν ἐκπομπὴν τῆς ἑλληνικῆς ῥαδιοφωνίας (ΕΡΑ) τῆς 22ας ἀπριλίου 1989 (Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη;). ὕμνοι τῆς κυριακῆς τῶν βαΐων μὲ τὶς χορῳδίες τοῦ Θεοδώρου Βασιλικοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγέλου Μένεγα.

c048-02 «Μετὰ κλάδων νοητῶς», κάθισμα.
c048-02.mp3
(2.15 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 330 φορές

c048-03 «Σήμερον ὁ Χριστὸς εἰσέρχεται», πεντηκοστάριον ἰδιόμελον.
c048-03.mp3
(1.75 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 327 φορές

c048-04 «Πρὸ ἓξ ἡμερῶν», δοξαστικὸν αἴνων.
c048-04.mp3
(3.39 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 461 φορές

c048-05 «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν», ἀπολυτίκιον τοῦ σαββάτου τοῦ Λαζάρου.
c048-05.mp3
(1.03 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 294 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

᾿Εκπομπές Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 03 Μάιος 2009, 22:10:47

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῾Ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ μεταδοθεῖσα τὸ σάββατον 19 ἢ (τὸ πιθανώτερον) τὴν κυριακὴ 20 νοεμβρίου 1988.

᾿Απόσπασμα 11 ἑωθινοῦ δοξαστικοῦ (μᾶλλον Φώτιος Κετσετζῆς)
c012_ 09.mp3
(2.08 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 313 φορές

Προσόμοια ἀργὰ ἑσπέρια κεκραγάρια εἰσοδίων (21 νοεμβρίου), α΄, π. Χρῖστος Κυριακόπουλος
c012_ 10.mp3
(1.45 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 293 φορές
c012_ 11.mp3
(1.44 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 277 φορές

Εἱρμὸς 9ης ᾠδῆς εἰσοδίων, ἀργός, δ΄, Βασίλειος Νόνης
c012_ 12.mp3
(1.74 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 305 φορές

Πληροφορίες ἐκπομπῆς (Φεβρωνία ῾Ρεβύνθη)
c012_ 13.mp3
(293.98 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 285 φορές

Δοξαστικὸν αἴνων εἰσοδίων, β΄, Βασίλειος Νόνης
c012_ 14.mp3
(2.48 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 369 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὲς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 05 Σεπ 2009, 07:48:02

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῾Ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη [α΄ πρόγραμμα], κυριακὴ τῆς τυρινῆς 12 μαρτίου 1989.

c034 _ 09 ᾿Αγαπήσω σε, Κύριε. ῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ (ἔναρξις ἐκπομπῆς).
c034 _ 09.mp3
(1.15 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 285 φορές

c034 _ 10 εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα κυριακῆς (πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος Νᾶκος).
c034 _ 10.mp3
(3.11 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 306 φορές

c034 _ 11 ἐκφωνήτρια.
c034 _ 11.mp3
(228.66 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 268 φορές


Οἱ ὑπόλοιποι ὔμνοι τῆς ἐκπομπῆς ἐδῶ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὲς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 13 Σεπ 2009, 22:09:00

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α. (φ. 038)

B΄ κυριακὴ τῶν νηστειῶν 26 μαρτίου 1989, ἦχος β΄.

ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ 26/3/1989 (Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη;)

c038 _ 10 Τῆς μετανοίας. Τὰ πλήθη.
c038 _ 10.mp3
(2.58 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 331 φορές

c038 _ 11 ἐκφωνήτρια.
c038 _ 11.mp3
(204.9 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 246 φορές

c038 _ 12 Μὴ ἀποστρέψῃς (διασκευὴ Θρασυβούλου Στανίτσα).
c038 _ 12.mp3
(2.6 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 273 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπὲς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 13 Οκτ 2009, 22:42:38

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπές Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 19 Απρ 2010, 18:51:10

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπές Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 14 Ιουν 2010, 23:16:04

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Εκπομπές Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 25 Ιούλ 2011, 21:27:47

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ῾Ραδιοφωνικές ἐκπομπές, ἠχογραφήσεις

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron