Σελίδα 1 από 1

Πανάρετος μοναχός, «Ἄνωθεν οἱ προφῆται»

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 24 Σεπ 2010, 19:32:05
από Dionysios
᾿Επίσης σήμερα δημοσιεύτηκαν τὸ «Ἄνωθεν οἱ προφῆται» καὶ ἄλλα ἐκλεκτὰ ἀργὰ μαθήματα ἀπὸ τὴν φωνὴ τοῦ ἀειμνήστου μοναχοῦ Παναρέτου τοῦ ἐκ Πατρῶν. εἰδικῶς τὸ «Ἄνωθεν οἱ προφῆται» τὸ ἐκτελεῖ δύο φορὲς παραλλαγὴ καὶ ἄλλες δύο μέλος. δημοσιεύονται ἀμέσως μετὰ τὶς 15 ἀργὲς δοξολογίες στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» ἐδῶ.

Μὲ τέτοια μαθήματα ἐλπίζω ὅτι δὲν θὰ μείνῃ κανεὶς παραπονεμένος. ὑπενθυμίζω ὅτι οἱ ἠχογραφήσεις αὐτὲς δίδονται δωρεὰν γιὰ προσωπικὴ καὶ μόνον χρῆσι. κάθε ἐμπορικὴ ἢ ἄλλου εἴδους ἐπαγγελματικὴ χρῆσι ἀπαγορεύονται. ἐπίσης ἀπαγορεύεται ὁποιαδήποτε ἀναμετάδοσις ἢ ἀναπαραγωγὴ αὐτῶν τῶν ἠλεκτρονικῶν ἀρχείων σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες ἢ ἄλλα σύγχρονα ῥαδιοτηλεοπτικὰ ἢ ἠλεκτρονικὰ ἢ διαδικτυακὰ μέσα, ἐκτὸς ἂν ἔχῃ ζητηθῆ ἡ ἄδεια ἀπὸ τοὺς συντελεστὲς τῆς παρούσης ἐργασίας καὶ μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι θὰ γίνεται πάντοτε ἀναφορὰ καὶ παραπομπὴ στὴν ἀρχικὴ πηγὴ προελεύσεως (δηλαδὴ στὸν παρόντα διαδικτυακὸ χῶρο).