Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

χορῳδιακές ἐκτελέσεις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας ἤ ἐκτός, σέ ναούς, σέ συναυλίες κ.λπ.
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 19 Σεπ 2009, 13:25:44

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α..

Μεγάλη παράκλησις, χορῳδία Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου.

c031_01 πρῶτο μέρος
# c031_01.mp3
(20.56 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 15 φορές

c31_02 δεύτερο μέρος
# c31_02.mp3
(17.25 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 9 φορές

Τὰ ἱερατικὰ ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος Χρῖστος Κυριακόπουλος. οἱ ἐκφωνήσεις του εἶναι μελῳδικώτατες, ἀρκετὰ ἐπιτηδευμένες, σὲ μερικὰ σημεῖα θὰ ἔλεγα ὑπερβολικές, γιὰ νὰ μὴν πῶ ὄχι κατάλληλες γιὰ ἀκολουθία ὡς τραγουδιστικές, μὲ ἐξωτερικὸ καὶ ὄχι ἐκκλησιαστικὸ ὕφος.

Ἴσως νὰ ὑπάρχῃ καὶ στὸ διαδίκτυο ἡ ἠχογράφησις αὐτή. ἐδῶ πάντως εἶναι ἀπὸ μετάδοσι τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς μητροπόλεως Πατρῶν, 31 ἰουλίου 1989. ἐγγραφὴ μὲ ἁπλὸ ῥαδιομαγνητόφωνο, ὄχι καλὴ λῆψι τοῦ σήματος, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ ἦχος δὲν εἶναι ὁμοιόμορφος.

*****************

Σχετικὰ μὲ τὸν τίτλο τοῦ θέματος διευκρινίζω ὅτι ἀπὸ τὸ ἀρχεῖό μου προκύπτει ὅτι ἀναφέρονται τοὐλάχιστον τρεῖς χορῳδίες, τὶς ὁποῖες συγκρότησε ὑπὸ τὴν διεύθυνσί του ὁ πρωτοψάλτης Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος· 1ον) μία παιδικὴ χορῳδία (κάπου ἔχω ἠχογραφήσεις, καὶ ὅταν τὶς βρῶ, θὰ ἀναφέρω περισσότερα στοιχεῖα), 2ον) μία χορῳδία ποὺ ἀναφέρεται ἁπλῶς ὡς χορῳδία τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, καὶ 3ον) ἡ «῾Ελληνικὴ Βυζαντινὴ Χορῳδία» (ΕΛ.ΒΥ.Χ.). ἴσως κάθε ἑπόμενη νὰ εἶναι συνέχεια καὶ ἐξέλιξι τῆς προηγούμενής της, καὶ πιθανώτατα ἡ δεύτερη καὶ ἡ τρίτη ταυτίζονται. τὶς ἀναφέρω κάθε φορὰ μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν στὸ ἀρχεῖό μου.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 13 Οκτ 2009, 22:30:54

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Απὸ ἐκπομπὴ τῆς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη(;), περὶ τὸ 1988.

c011-01 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος β΄, τὸ σύνηθες, ὑπὸ Γρηγορίου πρωτοψάλτου, χορῳδία Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου.
011-Track01.mp3
(1.97 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 478 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 13 Νοέμ 2009, 00:00:43

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῞Υμνοι Χριστοῦ γεννήσεως

῞Υμνοι Χριστοῦ γεννήσεως. «῾Ελληνικὴ βυζαντινὴ χορῳδία», διευθύνει ὁ Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος, πρωτοψάλτης, χοράρχης, ὀφφικιοῦχος ἄρχων πρωτοψάλτης τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. μονῳδίες Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος καὶ ᾿Ιωάννης Παπαχρόνης. [σημείωσις· οἱ ἠχογραφήσεις τῶν συγκεκριμένων ὕμνων ὑπάρχουν ἤδη στὸ διαδίκτυο ἀπὸ διετίας καὶ συγκεκριμένως στὴν ἱστοσελίδα arhiva-ortodoxa, καὶ μάλιστα σὲ καλὴ ποιότητα ἤχου· γι᾿ αὐτὸ γίνονται παραπομπὲς καὶ σ᾿ ἐκεῖνες τὶς διαδικτυακὲς δημοσιεύσεις. οἱ δικές μου ἠχογραφήσεις εἶναι ἀπὸ διάφορες ἐκπομπὲς τῆς περιόδου 1989-1990 καὶ ἔχουν κάπως ἀλλοιωμένο ἦχο.]

c006-01 «῾Η παρθένος σήμερον», κοντάκιον, ἦχος γ΄.
c006-01.mp3
(1.28 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 396 φορές

c006-02 Τρία παλαιὰ ἑόρτια τροπάρια («εἱρμοί»), μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, ἦχος α΄.
c006-02.mp3
(4.13 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 419 φορές

c006-03 «Τῶν νομικῶν διδαγμάτων», ἀργόν, μέλος ᾿Ιακώβου πρωτοψαλτου, ἦχος πλ. δ΄ (μονοφωνάρης· Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος).
c006-03.mp3
(6.09 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 351 φορές

c006-04 «Δεῦτε ἴδωμεν», κάθισμα, ἦχος δ΄ (χρωματικός, νενανώ).
c006-04.mp3
(1.44 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 346 φορές

c006-05 «Χριστὸς γεννᾶται», εἱρμοὶ τοῦ πρώτου κανόνος, ἦχος α΄.
c006-05.mp3
(7.14 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 341 φορές

c006-06 «Δόξα ἐν ὑψίστοις», στιχηρόν, ἦχος πλ. β΄.
c006-06.mp3
(1.81 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 305 φορές

c006-08 «Λύτρωσιν ἀπέστειλε», κοινωνικόν, μέλος Δανιὴλ πρωτοψάλτου, ἦχος α΄.
# c006-08.mp3
(9.41 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 2 φορές

c006-09 «Λαθὼν ἐτέχθης» καὶ «᾿Ανέτειλας, Χριστέ», τροπάρια προκειμένων τοῦ ἑσπερινοῦ, ἦχος πλ. β΄.
c006-09.mp3
(2.18 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 322 φορές

c006-10 «᾿Επεσκέψατο ἡμᾶς», ἐξαποστειλάριον, ἦχος γ΄.
c006-10.mp3
(1.18 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 368 φορές

c006-11 «Μάγοι Περσῶν», δοξαστικὸν λιτῆς, ἦχος πλ. α΄.
c006-11.mp3
(2.51 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 327 φορές

c006-12 «Χορεύουσιν ἄγγελοι», Καὶ νῦν τῆς λιτῆς, ἦχος πλ. β΄.
c006-12.mp3
(1.71 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 405 φορές

c006-13 «῾Η γέννησίς σου», ἀπολυτίκιον, ἦχος δ΄ (χρωματικός).
c006-13.mp3
(896.45 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 414 φορές

c006-14 «Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκε», καλοφωνικὸς εἱρμός, μέλος Μπαλασίου ἱερέως, ἦχος α΄, μονῳδία ὑπὸ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου.
c006-14.mp3
(4.2 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 451 φορές

c006-15 κράτημα ᾿Ιωάννου πρωτοψάλτου τοῦ Τραπεζουντίου, ἦχος α΄.
c006-15.mp3
(3.95 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 284 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό mimi » Σάβ 14 Νοέμ 2009, 11:42:32

Dionysios έγραψε:᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α. (φ. 031).


Τὰ ἱερατικὰ ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος Χρῖστος Κυριακόπουλος. οἱ ἐκφωνήσεις του εἶναι μελῳδικώτατες, ἀρκετὰ ἐπιτηδευμένες, σὲ μερικὰ σημεῖα θὰ ἔλεγα ὑπερβολικές, γιὰ νὰ μὴν πῶ ὄχι κατάλληλες γιὰ ἀκολουθία ὡς τραγουδιστικές, μὲ ἐξωτερικὸ καὶ ὄχι ἐκκλησιαστικὸ ὕφος.

.Εφ οσον ειναι οπως τα γραφεις αλλα και ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ == δηλαδη, ακομη και αι αναγνωσεις εισιν ΛΥΡΙΚΑΙ, αξιες ΘΕΑΤΡΟΥ και ουχι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, και η χορωδια ΦΑΛΤΣΟ ως προς τα διαστηματα και την παραδοσιν της ΠΑΤΡΩΑΣ ψαλτικης, ηθελα να γνωριζω ΤΙ ΣΕ ΕΠΙΑΣΕ να φορτωσεις ΟΛΑ αυτα εις το ΝΥΝ φορουμ == δηλαδη, ωσαν να μην αρκαυσαι η ΚΟΡΕΣΙΣ της ψαλτικης με τα τοιαυτα ακουσματα χαριν, εν μερη, εις τα επιδωματα της Ford Foundation προς τον Καραν, θα πρεπει να#απολαμβανωμεν# αυτας και εις τον νυν φορουμ;


ΦΑΛΤΣΟΥΣ εαν ακους, ΦΑΛΤΣΟΣ θα γινεις ===
Πνέων πατριαρχικοῦ ὕφους ἀὴρ // ἐντελῶς ἐξηφάνισται // Σίμωνος κάρα τε καὶ πέτρας αἰθὴρ.
Γεώργιος Κων/νου ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Άβαταρ μέλους
mimi
 
Δημοσ.: 41
Εγγραφη: Σάβ 11 Οκτ 2008, 14:01:11
Τοποθεσια: Poitiers, FRANCE

Re: Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 15 Νοέμ 2009, 14:48:36

mimi έγραψε:
Dionysios έγραψε:᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α. (φ. 031).


Τὰ ἱερατικὰ ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος Χρῖστος Κυριακόπουλος. οἱ ἐκφωνήσεις του εἶναι μελῳδικώτατες, ἀρκετὰ ἐπιτηδευμένες, σὲ μερικὰ σημεῖα θὰ ἔλεγα ὑπερβολικές, γιὰ νὰ μὴν πῶ ὄχι κατάλληλες γιὰ ἀκολουθία ὡς τραγουδιστικές, μὲ ἐξωτερικὸ καὶ ὄχι ἐκκλησιαστικὸ ὕφος.Εφ οσον ειναι οπως τα γραφεις αλλα και ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ == δηλαδη, ακομη και αι αναγνωσεις εισιν ΛΥΡΙΚΑΙ, αξιες ΘΕΑΤΡΟΥ και ουχι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, και η χορωδια ΦΑΛΤΣΟ ως προς τα διαστηματα και την παραδοσιν της ΠΑΤΡΩΑΣ ψαλτικης, ηθελα να γνωριζω ΤΙ ΣΕ ΕΠΙΑΣΕ να φορτωσεις ΟΛΑ αυτα εις το ΝΥΝ φορουμ == δηλαδη, ωσαν να μην αρκαυσαι η ΚΟΡΕΣΙΣ της ψαλτικης με τα τοιαυτα ακουσματα χαριν, εν μερη, εις τα επιδωματα της Ford Foundation προς τον Καραν, θα πρεπει να#απολαμβανωμεν# αυτας και εις τον νυν φορουμ;


ΦΑΛΤΣΟΥΣ εαν ακους, ΦΑΛΤΣΟΣ θα γινεις ===


Γεώργιε, ἔχω ὡς βασικὴ ἀρχὴ καὶ στὴν ἔντυπη «Συμβολὴ» καὶ στὴν διαδικτυακὴ ὅτι τὰ τεκμήρια πρέπει νὰ παρουσιάζωνται δημοσίως καὶ ἐλεύθερα, ὥστε ἡ ὅποια ἐπισήμανσις ἢ παρατήρησις νὰ εἶναι τεκμηριωμένη καὶ ἀναντίρρητος.

Ἄλλωστε καὶ σὺ παρουσιάζεις καὶ διανέμεις ὄχι μόνον τὶς ἐκδόσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς μὲ τὶς ὁποῖες συμφωνεῖς καὶ τὶς ὁποῖες θεωρεῖς ἄριστες πρὸς διδασκαλίαν, ἀλλὰ καὶ ἄλλες μὲ τὶς ὁποῖες πλέον δὲν συμφωνεῖς καὶ τὶς θεωρεῖς ἀνωφελεῖς. καὶ καλῶς πράττεις, τόσο γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ πράγματος, ὅσο καὶ γιὰ νὰ κατοχυρώσῃς τὴν κρίσιν σου μὲ τὰ παραδείγματα. καὶ ἐπειδὴ ξέρεις ὅτι κάποιοι ἀρέσκονται σὲ συγκεκριμένη μουσικὴ γραφή, τοὺς προσφέρεις τὸ βιβλίο ποὺ θέλουν (ἄρα δείχνεις ὅτι δὲν ἔχεις ἐμπάθεια μὲ τὸ πρόσωπον τοῦ συγγραφέως) καὶ τοὺς λὲς τὴν διαφωνία σου (ἄρα ἡ ἀντίθεσί σου εἶναι καθαρῶς μουσικὴ καὶ ἐπιστημονική). ὁμοίως καὶ ἐδῶ.

Μόνον ποὺ οἱ δικές μου παρατηρήσεις εἶναι περισσότερο φιλολογικὲς ἢ λειτουργικὲς ἢ τυπικολογικὲς ἢ θεολογικές, καὶ ἐλάχιστα μουσικές. τὶς τελευταῖες τὶς ἀφήνω σὲ σένα καὶ σὲ ἄλλους ἐπαΐοντες ποὺ θὰ θέλατε νὰ σχολιάσετε σχετικὰ ὡς ἁρμοδιώτεροι.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 03 Μάιος 2010, 11:25:57

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Απὸ τὸν ὄρθρο τῆς ἀναστάσεως, ῾Ελληνικὴ βυζαντινὴ χορῳδία (ΕΛΒΥΧ) μὲ χοράρχη τὸν Λυκοῦργο ᾿Αγγελόπουλο

c044-02 «Δεῦτε λάβετε φῶς», «Τὴν ἀνάστασίν σου».
c044-02.mp3
(1.69 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 657 φορές

c044-05 «Χριστὸς ἀνέστη».
c044-05.mp3
(1.33 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 714 φορές
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 13 Μάιος 2010, 17:44:42

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι στὶς 27 ἀπριλίου 1989

c051-11 μακαρισμοὶ μεγάλης παρασκευῆς, χορῳδία Λ. ᾿Αγγελοπούλου.
c051-11.mp3
(1.7 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 349 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 24 Μάιος 2010, 00:20:45

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Απὸ παλαιὰ ἠχογράφησι περὶ τὸ 1985(;)
c060-08 «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον», ΕΛ.ΒΥ.Χ..
c060-08.mp3
(5.4 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 663 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 30 Μάιος 2010, 12:17:56

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῞Υμνοι μεγάλης παρασκευῆς, χορῳδία Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου. νομίζω ὅτι πρόκειται γιὰ τηλεοπτικὴ παρουσίασι τῆς χορῳδίας στὶς 27/4/1989, καὶ ἄρα γιὰ ἐξωτερικὴ ἐγγραφή. τοὺς ὕμνους προλογίζει ὁ χοράρχης.

c053-01 ἀντίφωνον 1ον.
c053-01.mp3
(3.66 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 674 φορές

c053-02 ἀντίφωνον 3ον.
c053-02.mp3
(5.16 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 622 φορές

c053-03 ἐξαποστειλάριον «Τὸν λῃστήν».
c053-03.mp3
(1.05 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 501 φορές

c053-04 «Πᾶσα πνοὴ» καὶ «Αἰνεῖτε» (σύντομα), γ΄ ἦχος, καὶ τὸ στιχηρὸν «Δύο καὶ πονηρά».
c053-04.mp3
(2.53 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 609 φορές

c053-05 «Πᾶσα ἡ κτίσις, α΄, ἰδιόμελον ἀποστίχων.
c053-05.mp3
(2.13 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 643 φορές

c053-06 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα», ἰδιόμελον ἀποστίχων (Παναγιώτης Κουτρᾶς).

c053-07 «Ἤδη βάπτεται», ἀργόν, ᾿Ιακώβου.
# c053-07
(8.01 MiB) Δεν έχει μεταφορτωθεί ακόμη
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 31 Μάιος 2010, 13:12:36

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῞Υμνοι μεγάλου σαββάτου, χορῳδία Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου. τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὴν ΕΤ1 στὶς 28/4/1989 τὸ ἀπόγευμα, ἀπὸ τὶς 17.40΄ ἕως τὶς 18.07΄. ὁ ἦχος εἶχε προβλήματα, καὶ ἡ ἐγγραφὴ εἶναι ἐξωτερική. τοὺς ὕμνους προλογίζει ὁ χοράρχης. ψηφιοποίησις Δ.Α..

c054-01 «᾿Εξηγόρασας ἡμᾶς», κάθισμα 15ου ἀντιφώνου.
c054-01.mp3
(625.43 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 622 φορές

c054-02 ἐγκώμια· τροπάρια ἐκ τῶν τριῶν στάσεων.
c054-02.mp3
(5.1 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 638 φορές

c054-03 εἱρμοὶ 4 τοῦ κανόνος «Κύματι θαλάσσης».
c054-03.mp3
(2.74 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 759 φορές

c054-04 «Τὸν ἥλιον κρύψαντα», μέλος Μάρκου Βασιλείου.
# c054-04
(9.84 MiB) Δεν έχει μεταφορτωθεί ακόμη

c054-05 προκείμενον ἀποστόλου.
c054-05.mp3
(2.36 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 643 φορές

c054-06 ἀπόστολος (Παναγιώτης Κουτρᾶς).

c054-07 ἀλληλουιάριον ἀποστόλου.
c054-07.mp3
(2.58 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 583 φορές

c054-08 εὐλογητάριον «Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος».
c054-08.mp3
(1.5 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 630 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επόμενο

Επιστροφή στην ψαλτικοί χοροί καί χορῳδίες

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες

cron