Σελίδα 1 από 1

Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 13 Οκτ 2009, 22:48:49
από Dionysios
᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, τὸ 1988, μὲ ἀναφορὰ στοὺς ὕμνους τῆς λειτουργίας «Ἄξιον ἐστίν».

c011-04 «Ἄξιον ἐστίν» εἰς ἦχον βαρὺν διατονικόν, μέλος Μισαὴλ Μισαηλίδου, χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα.
011-04.mp3
(3.11 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 206 φορές

Re: Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Πέμ 15 Οκτ 2009, 00:44:07
από Dionysios
᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

ὕμνοι χριστουγέννων, χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα.

Πρόκειται γιὰ ἠχογράφησι τηλεοπτικῆς παρουσίας τῆς χορῳδίας τοῦ ᾿Α. Πέττα τὸν δεκέμβριο τοῦ 1988, μᾶλλον στὴν ΕΤ1, καὶ τὴν παρουσιάζω ὁλόκληρη, ὅπως τὴν ἠχογράφησα τότε. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε ἐπίσης ἀπὸ ἐμένα. τὰ περιεχόμενα εἶναι τὰ ἑξῆς·
– κοντάκιον «῾Η παρθένος σήμερον»,
– καταβασίαι χριστουγέννων διπλαῖ (ἐπιλογὴ) καὶ τροπάρια 9ης ᾠδῆς,
– ἐξαποστειλάριον «᾿Επεσκέψατο ἡμᾶς»,
– τροπάρια τῶν αἴνων, ἦχος δ΄ λέγετος,
– «Σήμερον γεννᾶται ἐκ παρθένου», “ἀπαγγέλλει” ὁ π. Χρῖστος Χριστοδούλου,
– «Σήμερον γεννᾶται ἐκ παρθένου», ψαλλόμενος ὑπὸ τῆς χορῳδίας τοῦ ᾿Αθανασίου Πέτα (ἡμιτελής).

᾿Επειδὴ τὸ 1988 τὰ χριστούγεννα συνέπεσαν κυριακή, νομίζω ὅτι ἡ ἐκπομπὴ αὐτὴ μεταδόθηκε τὴν παραμονὴ σάββατο 24 δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα. ἡ ἠχογράφησι εἶναι ἐξωτερικὴ μὲ κάποιο ἁπλὸ μαγνητόφωνο ποὺ εἶχα τότε στὴν διάθεσί μου, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ ἦχος δὲν εἶναι πολὺ καλός, ἐνῷ ἀκούγονται καὶ διάφοροι θόρυβοι. κυρίως ὅμως στὰ τροπάρια τῶν αἴνων καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς ἀπαγγελίας τοῦ «Σήμερον γεννᾶται» ἀκούγονται οἱ καμπάνες τῆς ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ μου γιὰ τὸν ἑσπερινό. θυμοῦμαι ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀφήσω τὸ μαγνητόφωνο νὰ ἠχογραφῇ καὶ νὰ πάω νὰ βοηθήσω τὸν παπα-Δημήτρη στὸν ἑσπερινό, ὅπου συνήθως ἤμουν ὁ μόνος ψάλτης. ἔτσι ἠχογραφήθηκε ὁλόκληρη ἡ ἀπαγγελία τοῦ «Σήμερον γεννᾶται», ἀλλὰ ἡ ψαλμῳδία του μόνον κατὰ ἕνα μέρος, διότι τελείωσε ἡ κασέττα καὶ δὲν ὑπῆρχε κάποιος νὰ τὴν γυρίσῃ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά. τελικὰ αὐτὴ ἡ ἠχογράφησι μὲ τὶς καμπάνες νὰ σημαίνουν ἔχει κάποια μοναδικότητα καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἴσως δὲν εἶναι τόσο ἀταίριαστο. ἀναρωτιέμαι ὅμως, ἂν τυχὸν ἀρέσῃ σὲ κάποιον τὸ ἄκουσμα μιᾶς τηλεοπτικῆς παρουσιάσεως (καὶ ὄχι προσευχητικῆς ἀπαγγελίας σὲ ὥρα ἀκολουθίας), αὐτὸ σημαίνει ὅτι δικαιοῦται νὰ καθιερώσῃ στὸν ναό του κροῦσι κωδώνων κατὰ τὴν ἀπαγγελία τοῦ συγκεκριμένου ὕμνου;

Re: Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 12 Ιουν 2010, 09:26:38
από Dionysios
᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῞Υμνοι προεόρτιοι τῶν χριστουγέννων μὲ τὴν χορῳδία τοῦ ᾿Αθανασίου Πέττα. ἀπὸ διάφορες ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις τοῦ κρατικοῦ ῥαδιοφώνου, παλαιότερες τοῦ 1989. οἱ σχετικὲς ἠχογραφήσεις μοῦ δόθηκαν ἀπὸ κάποιον φιλόμουσο συλλέκτη τῶν Πατρῶν τὸν σεπτέμβριο τοῦ 1989.

c110-08 προεόρτιοι ὕμνοι· κοντάκιον «῾Η παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον», ἰδιόμελον «Προεορτάσωμεν, λαοί».
c110-08.mp3
(3.53 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 240 φορές

c110-11 προεόρτια ἰδιόμελα «᾿Ιδοὺ καιρὸς ἤγγικε» (β΄), «Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου» (πλ. δ΄).
c110-11.mp3
(4.07 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 225 φορές

c110-05 προσόμοια «Δεῦρο ὁ ἐν πυρίνῳ ποτέ», «Παρθένε πανάμωμε, Θεοῦ».
c110-05.mp3
(2.76 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 210 φορές

c110-02 Δόξα, «Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν».
c110-02.mp3
(2.51 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 237 φορές

c110-03 Καὶ νῦν, «᾿Ιδοὺ καιρὸς ἤγγικε» β΄ ἤχου.
c110-03.mp3
(2.37 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 230 φορές

Re: Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 14 Ιουν 2010, 23:08:36
από Dionysios
᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Απὸ ἐκπομπὴ τῆς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη, 7/5/1989.

c057-14 «Μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτώ», χορῳδία ᾿Αθ. Πέττα.
c057-14.mp3
(3.14 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 231 φορές

Re: Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 04 Ιουν 2011, 13:03:21
από Dionysios

Re: Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 25 Ιούλ 2011, 21:15:39
από Dionysios

Re: Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 07 Αύγ 2011, 19:13:53
από Dionysios
Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα, «᾿Επὶ σοὶ χαίρει» ἀργόν. (προστέθηκε στὴν ἀρχὴ τοῦ θέματος)

Re: Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 21 Ιαν 2012, 15:00:17
από Dionysios

Re: Χορῳδία ᾿Αθανασίου Πέττα

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 10 Ιουν 2012, 23:51:37
από Dionysios