Πανήγυρις Μεγίστης Λαύρας 1984

ἠχογραφήσεις μοναχῶν ψαλτῶν στὸν Ἄθω καὶ ἀθωνικῶν χορῶν
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Πανήγυρις Μεγίστης Λαύρας 1984

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 11 Οκτ 2009, 00:50:16

    ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη (φ. 02 - 03)
Πανήγυρις ἱερᾶς μονῆς μεγίστης Λαύρας ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω
5 ἰουλίου 1984, ὁσίου ᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθωνίτου

᾿Εκτενῆ ἀποσπάσματα αὐτῆς τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας, διαρκείας μόνον 4 ὡρῶν! (ὑπολογίζω ὅτι λείπουν ἄλλες 5-6 ὧρες ἀκόμη!). κατὰ παράδοσιν στὴν πανήγυρι ψάλλουν κάθε χρόνο οἱ Δανιηλαῖοι καὶ οἱ Θωμᾶδες. καθόσον γνωρίζω, ἠχογράφησις τῆς ἐν λόγῳ πανηγύρεως δημοσιεύεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυον. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς». ὁλόθερμες εὐχαριστίες στὸν Μανόλη Θεοδωράκη.

ΜΤ02a = μέρος 1ον, μικρὸς καὶ μέγας ἑσπερινός
1. κωδωνοκρουσίες.
2. τέλος δοξολογίας ὑποδοχῆς ἐπισκόπου.
3. μικρὸς ἑσπερινός.
4. μέγας ἑσπερινός: ἀνοιξαντάρια μέγιστα ᾿Ιωάννου Κουκουζέλους.
# MT02a _ Lavra 1.mp3
(28.79 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 16 φορές

ΜΤ02b = μέρος 2ον, μέγας ἑσπερινός (συνέχεια)
1. ἀνοιξαντάρια μέγιστα (συνέχεια).
2. ἀνοιξαντάρια μεγάλα, συντετμημένα ὑπὸ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
# MT02b _ Lavra 2.mp3
(29.58 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 9 φορές

ΜΤ03a = μέρος 3ον, μέγας ἑσπερινός (συνέχεια)
1. ἀνοιξαντάρια συντετμημένα ὑπὸ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (συνέχεια)
# ΜΤ03a _ Lavra 3.mp3
(29.37 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 6 φορές

ΜΤ03b = μέρος 4ον, μέγας ἑσπερινός (συνέχεια)
1. ἀνοιξαντάρια (συνέχεια καὶ τέλος).
2. μεγάλη συναπτή.
[«Κύριε, ἐκέκραξα», ἦχος β΄ (μόνον οἱ πρῶτες συλλαβές)]
# ΜΤ03b _ Lavra 4.mp3
(29.77 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 9 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πανήγυρις Μεγίστης Λαύρας 1984

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 11 Οκτ 2009, 00:53:30

    ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη (φ. 04)
ΜΤ04a = μέρος 5ον, μέγας ἑσπερινός (συνέχεια)
ἀπὸ τὸ «Θεοτόκε παρθένε» τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου:
1. κατάληξις κρατήματος.
2. «Μαρία», ἦχος γ΄ [α΄ χορός].
3. «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί», ἦχος δ΄ [β΄ χορός].
4. «Καὶ εὐλογημένος», ἦχος πλ. α΄ [α΄ χορός].
5. «῾Ο καρπός», ἦχος πλ. β΄ [β΄ χορός].
6. «῞Οτι σωτῆρα», ἦχος βαρύς [α΄ χορός].
7. «Τῶν ψυχῶν», ἦχος πλ. δ΄ [β΄ χορός], κράτημα ἡμιτελές.
# ΜΤ04a _ Lavra 5.mp3
(29.58 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 11 φορές

ΜΤ04b = μέρος 6ον, τέλος ἑσπερινοῦ — ὄρθρος
1. συνέχεια ἀπὸ τὸ «Θεοτόκε παρθένε»· «Τῶν ψυχῶν» τὸ τέλος, ἦχος α΄ [α΄ χορός].
2. «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν» (ἀργόν).
3. σήμαντρα πανηγυρικῶς, ἀρχὴ ἑξαψάλμου ὄρθρου.
4. ἀπολυτίκια, ἦχος γ΄, θεοτοκίον.
5. ὑμνολογικὰ καθίσματα (δὲν ἠχογραφήθηκαν τὰ καθίσματα τοῦ ψαλτηρίου).
6. πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον».
# ΜΤ04b _ Lavra 6.mp3
(29.11 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 10 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πανήγυρις Μεγίστης Λαύρας 1984

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 11 Οκτ 2009, 00:56:06

    ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη (φ. 05)
ΜΤ05a = μέρος 7ον, τέλος ὄρθρου
1. ᾀσματικὸν τρισάγιον ἀργῆς δοξολογίας Κοσμᾶ Μαδυτηνοῦ, ἦχος πλ. α΄ ἐκ τοῦ κάτω κε.
2. ἀπολυτίκιον.
3. ἁγιασμός (ἀπόσπασμα· ἔναρξις ἀκολουθίας ἁγιασμοῦ, ἀπολυτίκια, κανών, τροπάρια, τρισάγιον, δεήσεις, εὐχές, κ.λπ.).
4. λιτή (;).
5. τέλος ἕκτης ὥρας.
# ΜΤ05a _ Lavra 7.mp3
(26.07 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 6 φορές

ΜΤ05b = μέρος 8ον, θεία λειτουργία
1. «῾Ιερεῖς, ἐξέλθετε».
2. καιρὸς ἀρχιερέως· «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».
3. ἔνδυσις ἀρχιερέως· «Ἄνωθεν οἱ προφῆται».
4. ἀπολυτίκιον.
λειτουργία:
5. ἔναρξις λειτουργίας, εἰρηνικά, κυριελεησάρια.
6. τυπικά.
7. μακαρισμοί (ἡμιτελεῖς).
# ΜΤ05b _ Lavra 8.mp3
(29.56 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 9 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πανήγυρις Μεγίστης Λαύρας 1984

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 11 Οκτ 2009, 19:42:41

Γιὰ τὸν ἑσπερινὸ σχετικὸ (καὶ κατὰ κάποιον τρόπο συμπλήρωμα) εἶναι καὶ αὐτὸ τὸ θέμα, ὅπου ἔχουμε ἀποσπάσματα ἠχογραφήσεως τοῦ ἰδίου ἑσπερινοῦ, μᾶλλον ἀπὸ ἄλλη χρονιά, ὑποθέτω παλαιότερη τοῦ 1984.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πανήγυρις Μεγίστης Λαύρας 1984

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 03 Σεπ 2010, 21:34:02

Βλέπε καὶ ἐδῶ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ᾿Αθωνῖτες ψάλτες

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες