Σελίδα 1 από 1

σκήτη ἁγίας Ἄννης, ἀγρυπνία 1992

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 16 Οκτ 2009, 20:53:34
από Dionysios
    ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη
Σκήτη ἁγίας Ἄννης, Ἄγιον Ὄρος Ἄθω.

᾿Αγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτου,

Κυριακὴ 13/1/1992, ἦχος β΄.

Χοροστασία ἀρχιερέως. ἠχογραφημένα ἀποσπάσματα συνολικῆς διαρκείας σχεδὸν τριῶν ὡρῶν. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς». δεξιὰ ψάλλουν οἱ Δανιηλαῖοι, νομίζω· ἀριστερὰ δὲν ξέρω.

MT08a agrypnia 1, ἑσπερινός, μέρος α΄.
ἀνοιξαντάρια, κεκραγάρια ἀργά.
# MT08a agrypnia 1.mp3
(25.03 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 14 φορές

MT08b agrypnia 2, ἑσπερινός, μέρος β΄.
ἑσπέρια ἀναστάσιμα β΄ ἤχου, ἰδιόμελον τῶν θεοφανείων ὁμόηχον, «Φῶς ἱλαρόν» (τὸ σακελλαρίδειον), προκείμενον, «Θεοτόκε παρθένε» ὀκτάηχον συντετμημένον, «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν».
# MT08b agrypnia 2.mp3
(24.12 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 14 φορές

Re: σκήτη ἁγίας Ἄννης, ἀγρυπνία 1992

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 16 Οκτ 2009, 20:58:02
από Dionysios
    ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη
MT09a agrypnia 3, ὄρθρος, μέρος α΄.
πολυέλεος (στίχοι), «᾿Ανάστασιν Χριστοῦ», 50ὸς ψαλμός, «᾿Αναστὰς ὁ ᾿Ιησοῦς», κανόνες (ἄνευ στιχολογίας τῶν ᾠδῶν), πασαπνοάρια ἀργά, στιχολογία αἴνων, ἀναστάσιμον στιχηρόν.
# MT09a agrypnia 3.mp3
(29.18 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 11 φορές

MT09b agrypnia 4, ὄρθρος, μέρος β΄.
στιχηρὰ τῶν αἴνων, δοξολογία ἀργή εἰς ἦχον πλ. δ΄ χρωματικόν (Κοσμᾶ Μαδυτηνοῦ), «Σήμερον σωτηρία».
# MT09b agrypnia 4.mp3
(19.83 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 7 φορές

Re: σκήτη ἁγίας Ἄννης, ἀγρυπνία 1992

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 16 Οκτ 2009, 21:02:19
από Dionysios
MT10a agrypnia 5, λειτουργία, μέρος α΄.
ἔναρξις, εἰρηνικά, κυριελεησάρια, τυπικά, εἰσοδικόν, ἀπολυτίκια, ὑπακοὴ τοῦ ἤχου, κοντάκια (ἄνευ Δόξα, Καὶ νῦν στὸ τελευταῖο), τρισάγιος ὕμνος, δύναμις.
# MT10a agrypnia 5.mp3
(21.65 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 8 φορές

MT10b agrypnia 6, λειτουργία, μέρος β΄.
δύναμις (συνέχεια), φήμη πατριάρχου, χερουβικόν (ἅγια) [ἕως τοῦ «μέριμναν»].
# MT10b agrypnia 6.mp3
(15.92 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 9 φορές

Θερμὲς εὐχαριστίες στὸν Μανόλη Θεοδωράκη γιὰ τὴν προσφορά του.

Re: σκήτη ἁγίας Ἄννης, ἀγρυπνία 1992

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 03 Σεπ 2010, 21:32:53
από Dionysios
Βλέπε καὶ ἐδῶ.