Σελίδα 1 από 1

ἱ. μονὴ Βατοπεδίου, ἠχογραφήσεις

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 30 Οκτ 2009, 01:06:38
από Dionysios
    ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη (φ. 14)
μονὴ Βατοπεδίου ῾Αγίου Ὄρους, τρίτη τῆς πεντηκοστῆς, 15-16/6/1992. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς».

ΜΤ14-1, Βατοπεδίου, τρίτη πεντηκοστῆς, ἑσπερινὸς (δευτέρα ἑσπέρας) 15/6/1992
# ΜΤ14-1.mp3
(13.07 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 14 φορές

— κεκραγάρια, «Θοῦ, Κύριε»
— στιχηρὰ μεθέορτα καὶ 3ης ἰουνίου (παλαιὸν ἡμερολόγιον)
— Δόξα, Καὶ νῦν, «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν».
— ἀπόστιχα μεθέορτα, Δόξα, Καὶ νῦν, «Γλώσσαις ἀλλογενῶν».
— «Νῦν ἀπολύεις», τρισάγιον κ.λπ., «Εὐλογητὸς εἶ» (ἅπαξ).

Re: μονὴ Βατοπεδίου, ἠχογραφήσεις

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 30 Οκτ 2009, 01:08:51
από Dionysios
    ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη (φ. 14)
μονὴ Βατοπεδίου ῾Αγίου Ὄρους, τρίτη τῆς πεντηκοστῆς, 15-16/6/1992. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς».

ΜΤ14-2, Βατοπεδίου, τρίτη πεντηκοστῆς 16/6/1992
— ἐκ τῆς λειτουργίας· τυπικά.
— μακαρισμοί.
— εἰσοδικὸν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ· σῶσον ἡμᾶς, παράκλητε ἀγαθέ».
MT14-2.mp3
(4.76 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 1012 φορές

Re: ἱ. μονὴ Βατοπεδίου, ἠχογραφήσεις

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 03 Σεπ 2010, 21:30:06
από Dionysios
Βλέπε καὶ στὴν ἱστοσελίδα ἐδῶ.