Σελίδα 1 από 1

Χρῶμα ἀμφίων κατὰ τὰ Θεοφάνεια

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 13 Μαρ 2016, 16:59:32
από MTheodorakis
Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Φώτων φοροῦνται λευκὰ ἄμφια

(Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογεννήτου Ἔκθεσις περὶ τῆς βασιλείου τάξεως τοῦ ἔτους 953 ἔκδ. P. G. τ. 112 στ. 1381CD, τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 ἔκδ. M. Arranz σ. 99, Κασούλων τοῦ ἔτους 1174 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 815, χφ. Ott. gr. 344 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1177 φ. 67v).