᾿Απόστολος βαπτίσματος, Σωτήριος Λιόσης

ψάλτες πού ὑπηρέτησαν στόν ναό τῆς ἀναστάσεως (πανάγιο τάφο) τοῦ πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

᾿Απόστολος βαπτίσματος, Σωτήριος Λιόσης

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 29 Απρ 2009, 07:11:58

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Απόστολος βαπτίσματος.

᾿Απαγγέλλει ὁ πρωτοψάλτης Σωτήριος Λιόσης, τέως ἄρχων λαμπαδάριος τοῦ πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων.

Baptisma 21042009_10.WMA [ 842.41 KiB | 853 προβολές ]


῾Η ἠχογράφησις ἐγένετο ὑπ᾿ ἐμοῦ τὴν τρίτην τοῦ πάσχα, 21 ἀπριλίου 2009, καὶ δημοσιεύεται κατόπιν ἐνημερώσεως καὶ συγκαταθέσεως τοῦ πρωτοψάλτου. τὸ copyright, ὡς εἰκός, ἀνήκει εἰς τὸν ἴδιον τὸν πρωτοψάλτην, εἰς ἐμὲ καὶ εἰς ἕνα ἀκόμη κοινὸν φίλον, ἄνευ τῆς οὐσιαστικῆς συμβολῆς τοῦ ὁποίου δὲν θὰ εἶχε γίνει ἡ παροῦσα ἠχογράφησις.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3947
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Απόστολος βαπτίσματος, Σωτήριος Λιόσης

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 17 Μάιος 2009, 22:58:47

Μαζὶ μὲ τὴν παροῦσα ἠχογράφησι νομίζω ὅτι ἀξίζει νὰ ἀκούσῃ κανεὶς καὶ τὴν ἀπαγγελία τοῦ ἰδίου ἀποστόλου ἀπὸ τὸν ᾿Ιάκωβο Ναυπλιώτη (viewtopic.php?f=245&t=473&start=10#p1738), μία παλαιὰ ἠχογράφησι ποὺ ἐδημοσίευσε στοὺς Διαλόγους ὁ σεβαστός μας πρωτοψάλτης Δημήτριος ᾿Ιωαννίδης ἀπὸ τὸ προσωπικό του φωνοαρχεῖο. τὶς δύο ἠχογραφήσεις τὶς χωρίζουν κάπου 80 χρόνια. ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτη πραγματοποιήθηκε, νομίζω, γύρω στὸ 1930, ἡ τοῦ Σωτηρίου Λιόση τὸ 2009· ἡ μία στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, καὶ ἡ ἄλλη στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου.

Προσωπικῶς βρίσκω ὅτι τὰ κοινὰ στοιχεῖα εἶναι πολλά, ἀλλὰ ἀναφέρω μόνον δύο, πολὺ βασικά, ποὺ σήμερα γίνονται ὅλο καὶ πιὸ δυσδιάκριτα· σεμνοπρεπὲς ὕφος ἀπαγγελίας καὶ σεβασμὸς στὸ νόημα τοῦ κειμένου. θεωρῶ ὅτι ὁ μετριόφρων καὶ σεμνὸς πρωτοψάλτης Σωτήριος Λιόσης, πρώην πατριαρχικὸς ψάλτης καὶ αὐτὸς σὲ ἕνα ἄλλο πατριαρχεῖο, συνεχίζει μὲ σεβασμὸ καὶ πιστότητα μία αὐθεντικὴ παράδοσι.

Νομίζω ὅτι αὐτὲς οἱ ἀνωτέρω ἠχογραφήσεις μαζὶ μὲ τὶς ἠχογραφήσεις ἑνὸς ἀκόμη συγχρόνου αὐθεντικοῦ πατριαρχικοῦ ψάλτου, τοῦ Βασιλείου ᾿Εμμανουηλίδη ποὺ ἀπαγγέλλει τὸ «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε» τῶν χαιρετισμῶν (viewtopic.php?f=232&t=407#p1033, viewtopic.php?f=232&t=407#p1265, viewtopic.php?f=232&t=442#p1266), εἶναι πρότυπα γιὰ τὴν σωστὴ ἀπαγγελία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀναγνωσμάτων.

[Οἱ ἐν λόγῳ ἠχογραφήσεις τοῦ Βασιλείου ᾿Εμμανουηλιδη στοὺς χαιρετισμοὺς εἶναι ἀποκλειστικότητες τῆς «Συμβολῆς» καὶ δημοσιεύονται ἐδῶ εἰς κοινὸν ὄφελος.]


copyright 2009 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3947
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Απόστολος βαπτίσματος, Σωτήριος Λιόσης

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 11 Αύγ 2011, 22:39:46

Dionysios έγραψε:...σεμνοπρεπὲς ὕφος ἀπαγγελίας καὶ σεβασμὸς στὸ νόημα τοῦ κειμένου. θεωρῶ ὅτι ὁ μετριόφρων καὶ σεμνὸς πρωτοψάλτης Σωτήριος Λιὀσης, πρώην πατριαρχικὸς ψάλτης καὶ αὐτὸς σὲ ἕνα ἄλλο πατριαρχεῖο, συνεχίζει μὲ σεβασμὸ καὶ πιστότητα μία αὐθεντικὴ παράδοσι.


Μόλις κοίταξα τὴν διαδικτυακὴ ἀλληλογραφία μου καὶ πληροφορήθηκα μὲ κατάπληξι ὅτι ὁ ἐκλεκτὸς πρωτοψάλτης Σωτήριος Λιόσης, πρώην λαμπαδάριος τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ ᾿Ιεροσολύμων, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ αἰφνιδίως σήμερα τὸ μεσημέρι. εἶχα γνωρίσει προσωπικῶς τὸν μακαριστὸ Σωτήριο καὶ εἶχα ἐντυπωσιαστῆ τόσο ἀπὸ τὴν πιστότητά του στὸ πατριαρχικὸ ψαλτικὸ ὕφος ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνη του. οἱ συνετελεστὲς τῆς «Συμβολῆς» καὶ ἐγὼ προσωπικῶς ἀπευθύνουμε θερμὰ συλλυπητήρια στοὺς οἰκείους του.

῾Ο ἀγαπητὸς Σωτήριος Λιόσης θὰ ψάλῃ τὴν μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς κοιμήσεως πλησίον τοῦ οὐρανίου θυσιαστηρίου, ἐκεῖ ὅπου θὰ χοραρχῇ πλέον μεταξὺ τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων τοῦ Κυρίου.

῾Ο Θεὸς ἂς ἀναπαύσῃ τὴν ψυχή του.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3947
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Απόστολος βαπτίσματος, Σωτήριος Λιόσης

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 14 Αύγ 2011, 14:31:10

῞Ενα σύντομο ἀφιέρωμα στὸν μακαριστὸ Σωτήριο Λιόση, στρατιωτικό, νομικό, θεολόγο, πρωτοψάλτη.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3947
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ψάλτες τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ ᾿Ιεροσολύμων

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron