Σελίδα 1 από 1

Καθολικὲς ἐπιστολὲς Καινῆς Δ. (κείμενον), μὲ παράλληλα χωρία

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 03 Σεπ 2017, 21:26:45
από Dionysios
᾿Ιούδα τοῦ ἀποστόλου ἐπιστολή
Τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ τὶς περισσότερες παραπομπὲς σὲ παράλληλα χωρία.
᾿Επίσης διάφοροι στίχοι τοῦ κειμένου διαιροῦνται σὲ 2 ἢ 3 ἡμι­στίχια (κατὰ μίμησιν ἐν πολλοῖς τῆς ἀρχαίας στιχαριθμήσεως).

Re: Καθολικὲς ἐπιστολὲς τῆς Καινῆς Διαθήκης (κείμενον)

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 05 Σεπ 2017, 15:01:19
από Dionysios
Dionysios έγραψε:᾿Ιούδα τοῦ ἀποστόλου ἐπιστολή
Τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ τὶς περισσότερες παραπομπὲς σὲ παράλληλα χωρία.
᾿Επίσης διάφοροι στίχοι τοῦ κειμένου διαιροῦνται σὲ 2 ἢ 3 ἡμι­στίχια (κατὰ μίμησιν ἐν πολλοῖς τῆς ἀρχαίας στιχαριθμήσεως).


Σύντομη εἰσαγωγὴ στὴν ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιούδα.

Re: Καθολικὲς ἐπιστολὲς Καινῆς Δ. (κείμενον), μὲ παράλληλα χωρία

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 11 Μαρ 2019, 22:32:18
από Dionysios
Β΄ ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιωάννου
Τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ τὶς περισσότερες παραπομπὲς σὲ παράλληλα χωρία.
᾿Επίσης διάφοροι στίχοι τοῦ κειμένου διαιροῦνται σὲ 2 ἢ 3 ἡμι­στίχια (κατὰ μίμησιν ἐν πολλοῖς τῆς ἀρχαίας στιχαριθμήσεως).

Re: Καθολικὲς ἐπιστολὲς Κ.Δ. (κείμενον), μὲ παράλληλα χωρία

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ 20 Μαρ 2019, 10:29:15
από Dionysios
Γ΄ ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιωάννου
Τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ τὶς περισσότερες παραπομπὲς σὲ παράλληλα χωρία.
᾿Επίσης διάφοροι στίχοι τοῦ κειμένου διαιροῦνται σὲ 2 ἢ 3 ἡμι­στίχια (κατὰ μίμησιν ἐν πολλοῖς τῆς ἀρχαίας στιχαριθμήσεως).

Re: Καθολικὲς ἐπιστολὲς Κ.Δ. (κείμενον), μὲ παράλληλα χωρία

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 08 Οκτ 2019, 13:20:26
από Dionysios
Α΄ καθολικὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιωάννου, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ παραπομπὲς παραλλήλων χωρίων σὲ ὅλα τὰ ἐδάφια
᾿Επίσης διάφοροι στίχοι τοῦ κειμένου διαιροῦνται σὲ 2 ἢ 3 ἡμι­στίχια (κατὰ μίμησιν ἐν πολλοῖς τῆς ἀρχαίας στιχαριθμήσεως).


Σημείωσις. Στὸ διαδίκτυο ἐνῷ ὑπάρχουν πολλὲς δημοσιεύσεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κειμένου τῆς Βίβλου, τὶς περισσότερες φορὲς δυστυχῶς ἔχουν διάφορα ὀρθογραφικὰ ἢ τυπογραφικὰ κλπ. λάθη, ἐνῷ συνήθως δὲν δημοσιεύονται οἱ παραπομπὲς σὲ παράλληλα χωρία (πάλι τῆς Βίβλου, ἐννοεῖται). Στὴν παροῦσα δημοσίευσι ἐπιχειρεῖται νὰ διορθωθοῦν διάφορα λάθη τοῦ κειμένου (ὅσο εἶναι δυνατόν), ἐνῷ ταυτόχρονα γιὰ κάθε βιβλικὸ ἐδάφιο δημοσιεύονται οἱ παραπομπὲς σὲ παράλληλα χωρία. Οἱ παραπομπὲς αὐτὲς μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι πάντοτε πλήρεις, συνήθως ὅμως εἶναι πλουσιώτερες ἀπὸ κάθε παλαιότερη ἔντυπη ἔκδοσι.