Νικόδημος Βαλληνδρᾶς (1915-2008) μητροπολίτης, ἠχογραφήσεις

Re: ῞Υμνοι τριῳδίου καί μεγάλης ἑβδομάδος, Πατρῶν Νικόδημος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 24 Μάιος 2010, 01:21:52

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Νικόδημος Πατρῶν, ὕμνοι μεγάλης παρασκευῆς καὶ μεγάλου σαββάτου, ἀπὸ διάφορες ἠχογραφήσεις, οἱ περισσότερες πρὸ τοῦ 1989, πιθανὸν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1984-1987. σύμφωνα καὶ μὲ ἐπιθυμία τοῦ μέλους τῶν διαλόγων p.sapountzis συμπληρώνω τὸ παρὸν θέμα μὲ μερικοὺς ἀκόμη ὕμνους, ποὺ ἔχω ἤδη ψηφιοποιημένους.

c060-13 «Δύο καὶ πονηρά», «῞Εκαστον μέλος», στιχηρὰ αἴνων μεγάλης παρασκευῆς.
c060-13.mp3
(2.75 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 742 φορές

c060-14 «Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο», ἰδιόμελον ἀποστίχων.
c060-14.mp3
(1.42 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 605 φορές

c060-15 τὸ αὐτὸ ἀπὸ ἄλλην ἠχογράφησιν.
c060-15.mp3
(2 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 699 φορές

c060-16 μακαρισμοὶ ἁχράντων παθῶν.
c060-16.mp3
(1.76 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 641 φορές

c060-17 «Τὸν λῃστὴν αὐθημερόν», ἐξαποστειλάριον.
c060-17.mp3
(496.04 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 579 φορές

d586-13 «Κύριε, ἀναβαίνοντός σου», δοξαστικὸν αἴνων μεγάλης παρασκευῆς, ἀργόν, διεσκευασμένον ἐλαφρῶς ὑπὸ τοῦ ἰδίου.
d586-13.mp3
(3.82 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 678 φορές

d586-14 Καὶ νῦν, «Ἤδη βάπτεται κάλαμος», ἀργόν, διεσκευασμένον ἐλαφρῶς ὑπὸ τοῦ ἰδίου.
d586-14.mp3
(3.17 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 678 φορές

c060-09 «Δεῦτε ἴδωμεν τὴν ζωήν», ἰδιόμελον αἴνων ὄρθρου μεγάλου σαββάτου.
c060-09.mp3
(1.72 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 682 φορές

c060-10 «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον».
c060-10.mp3
(7.48 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 716 φορές

c060-12 «Τὴν σήμερον μυστικῶς» δοξαστικὸν αἴνων μεγάλου σαββάτου.
c060-12.mp3
(2.73 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 733 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: διάφοροι ὕμνοι, Πατρῶν Νικόδημος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 02 Ιουν 2010, 01:19:48

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Πατρῶν Νικόδημος (μακαριστός), ἀπὸ ἠχογράφησι παλαιοτέρα τοῦ 1989.

— ἐκ τοῦ κανόνος τῶν χαιρετισμῶν εἰς τὸν σταυρόν «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου».
— «Σταυρὸς ἀνυψούμενος».
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῞Υμνοι τριῳδίου καί μεγάλης ἑβδομάδος, Πατρῶν Νικόδημος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 03 Ιουν 2010, 22:13:37

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῞Υμνοι τοῦ μεγάλου σαββάτου.

«Κύριε ἐκέκραξα», α΄. Πατρῶν Νικόδημος.
«῞Οσοι εἰς Χριστόν» (καὶ «δύναμις»), Πατρῶν Νικόδημος καὶ Παναγιώτης Παπασταύρου.
«᾿Ανάστα, ὁ θεός» μεγάλου σαββάτου, Πατρῶν Νικόδημος, Γεράσιμος Φόρτης, Παναγιώτης Παπασταύρου.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῞Υμνοι τριῳδίου καί μεγάλης ἑβδομάδος, Πατρῶν Νικόδημος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 10 Ιουν 2010, 21:09:52

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Νικόδημος Πατρῶν

c059-18 «῞Οτε ἐν τῷ τάφῳ τῷ καινῷ» προσόμοιον ἀπόστιχον ἀποκαθηλώσεως.
c059-18.mp3
(1.61 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 632 φορές

c059-19 «Σήμερον συνέχει», ἰδιόμελον αἴνων μ. σαββάτου.
c059-19.mp3
(1.94 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 720 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: διάφοροι ὕμνοι, Πατρῶν Νικόδημος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 13 Ιουν 2010, 22:50:20

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς. ἠχογράφησις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας περὶ τὸ 1988.

61-11 «Σαρκὶ ὑπνώσας», «῾Υμνοῦμέν σου, Χριστέ», «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν».
61-12 δοξαστικὸν «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῞Υμνοι τριῳδίου καί μεγάλης ἑβδομάδος, Πατρῶν Νικόδημος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 04 Μαρ 2011, 12:18:38

῾Υπενθύμισις τοῦ παρόντος θέματος.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: διάφοροι ὕμνοι, Πατρῶν Νικόδημος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 20 Μαρ 2011, 03:01:26

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Νικόδημος Βαλληνδρᾶς (1915-2008) μητροπολίτης, ἠχογραφήσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 04 Ιουν 2011, 13:13:07

᾿Απὸ τὸν ἑσπερινὸ τῆς γονυκλισίας, πεντηκοστὴ 1989, μὲ τὸν ἀείμνηστο μητροπολίτη Πατρῶν Νικόδημο Βαλληνδρᾶ. ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις ἀπὸ ῥαδιοφώνου, ἀποσπάσματα. ἐπισημαίνω τὸν γρήγορο χρόνο ἐκτελέσεως τῶν ὕμνων, ποὺ εἶχε ἐπιβάλει ὁ μουσικώτατος μητροπολίτης.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: διάφοροι ὕμνοι, Πατρῶν Νικόδημος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 20 Οκτ 2011, 11:09:05

Dionysios έγραψε:᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς. ἠχογράφησις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας περὶ τὸ 1988.

61-11 «Σαρκὶ ὑπνώσας», «῾Υμνοῦμέν σου, Χριστέ», «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν».
61-12 δοξαστικὸν «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».

Οἱ ἀνωτέρω ὕμνοι μετεφέρθησαν ἐδῶ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Προηγούμενη

Επιστροφή στην Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron