Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Πληροφορίες γιὰ ἐτήσια τυπικὰ βοηθήματα

Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 02 Ιαν 2018, 13:56:33

Τὸ τυπικὸν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν διὰ τὸ ἔτος 2018 διατίθεται ἐντύπως εἰς διαφόρους ἐκδόσεις καὶ διαδικτυακῶς εἰς διαφόρους ἱστοσελίδας.

ΚΑΝΟΝΑΡΙΟΝ 2018

Τὸ Κανονάριον (= ἐτήσιον τυπικὸν) 2018 τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος κυκλοφορεῖ ἐντύπως εἰς τὰ Δἰπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ἐκδόσεως ᾿Αποστολικῆς Διακονίας. Πληροφορίαι ἐδῶ· http://www.apostoliki-diakonia.com.gr/p ... cts_id=734

Κάποιοι ἐπιμόνως ἐζήτησαν νὰ λάβουν τὸ Κανονάριον 2018 εἰς ψηφιακὴν ἢ ἠλεκτρονικὴν μορφὴν ὑπ᾿ ἐμοῦ. Μάλιστα κάποιος φίλος μοῦ εἶπε· "Γιατί νὰ τὸ λάβω ἀπὸ ἀλλοῦ, ἐκ τοῦ διαδικτύου, καὶ ὄχι κατευθεῖαν ἀπὸ τὴν πηγή;"

Διευκρινίζω λοιπὸν πρὸς ἅπαντας ὅτι τὸ Κανονάριον τὸ συντάσσω κάθε χρόνον κατόπιν ἐντολῆς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου διὰ τὴν ῾Ιερὰν Σύνοδον ἀποκλειστικῶς, ἡ ὁποία ἔχει καὶ τὴν ἀποκλειστικότητα διὰ τὴν διάθεσιν αὐτοῦ· ὁμοίως καὶ ἡ ᾿Αποστολικὴ Διακονία βεβαίως ὡς ἱεραποστολικὸς καὶ ἐκδοτικὸς ὁργανισμὸς τῆς ἱερᾶς συνόδου. ᾿Επίσης ἡ τελικὴ μορφὴ τοῦ Κανοναρίου δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔχω ἐγώ, ἀλλ᾿ αὐτὴ ποὺ ὑπάρχει εἰς τὴν ᾿Αποστολικὴν Διακονίαν, ὅπου ἔχουν ἐπέλθει αἱ τελικαὶ διορθώσεις καὶ ἐπεμβάσεις ἐπὶ τοῦ κειμένου καὶ αἱ τελικαὶ διαμορφώσεις τῆς ἐμφανίσεως τοῦ βιβλίου (πέραν τῆς ἰδικῆς μου ἐργασίας). ῾Επομένως ὅς τις ἐπιθυμεῖ νὰ προμηθευθῇ τὸ Κανονάριον εἰς ἠλεκτρονικὴν ἢ ἔντυπον μορφὴν πρέπει νὰ ἀπευθύνεται εἰς τὴν ᾿Αποστολικὴν Διακονίαν (καὶ εἰς τὴν ἱερὰν σύνοδον) ἀποκλειστικῶς.

῾Η ᾿Αποστολικὴ Διακονία δὲν ἔχει ἀναρτήσει ἀκόμη τὸ ἠλεκτρονικὸν ἀρχεῖον pdf τοῦ Κανοναρίου 2018 εἰς τὴν ἱστοσελίδα της. ᾿Αναμένεται νὰ τὸ πράξῃ προσεχῶς, ὅπως γίνεται τὰ τελευταῖα χρόνια (δὲν γνωρίζω περισσότερα ἐπ᾿ αὐτοῦ).

Εἶναι γνωστὸν βεβαίως ὅτι ἤδη τὸ Κανονάριον τοῦ 2018 ἔχει σκαναρισθῆ καὶ διατίθεται διαδικτυακῶς μὲ προσωπικὰς ἠλεκτρονικὰς ἀποστολάς. Μοῦ τὸ ἀπεκάλυψε πρὸ ἡμερῶν φίλος ψάλτης, εἰς τὸν ὁποῖον ἀπέστειλαν ὅλον τὸ Κανονάριον διαδικτυακῶς εἰς ἠλεκτρονικὴν μορφὴν pdf ("ἀρχεῖον φορητοῦ ἐγγράφου"). Πρόκειται διὰ τὴν ἔντυπον μορφὴν τῆς ᾿Απ. Διακονίας, ἡ ὁποία διαδίδεται ὡς ἀρχεὶον pdf, ὅ περ σημαίνει ὅτι κάποιος εἴτε "ἐσκανάρισε" τὸ ἔντυπον κανονάριον (καὶ μάλιστα ἐγχρώμως) εἴτε "ἀπέκτησε" μὲ κάποιον τρόπον τὸ pdf τῆς ᾿Απ. Διακονίας. Δὲν γνωρίζω περισσότερα ἐπ᾿ αὐτοῦ οὔτε μοῦ ἀπεκαλύφθη ποῖος εἶναι ὁ ἀποστολεὺς τῶν ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων. Πιθανὸν ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικασία δὲν εἶναι σύννομος.

Πέραν αὐτοῦ ὑπάρχουν ἤδη ὡρισμέναι ἱστοσελίδες αἱ ὁποῖαι διαθέτουν ὅλον ἢ ἐν μέρει τὸ Κανονάριον τοῦ 2018 εἴτε εἰς μορφὴν εἰκόνων εἴτε εἰς pdf. Φαίνεται ὅτι πρόκειται διὰ σκαναρίσματα τοῦ ἔργου ποὺ ἔχουν γίνει ἐκ τοῦ ἐντύπου ἀπὸ διαφόρους χρήστας τοῦ διαδικτύου, οἱ ὁποῖοι μᾶλλον ἐργάζονται ἕκαστος ἰδιωτικῶς καὶ ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων.

Δὲν γνωρίζω ἂν διὰ τὴν τοιαύτην διαδικτυακὴν διάθεσιν τοῦ Κανοναρίου 2018 (ἢ μέρους αὐτοῦ) οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἱστοσελίδων ἔχουν λάβει σχετικὴν ἄδειαν. Πάντως ἐμὲ οὐδεὶς μὲ ἠρώτησεν. ᾿Εν πάσῃ περιπτώσει πρὸς ἐνημέρωσιν ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων παραθέτω ἐν συνεχείᾳ τοὺς ἀνευρεθέντας ἠλεκτρονικοὺς συνδέσμους διὰ τὸ Κανονάριον 2018.

῞Ολον τὸ ἔτος 2018
http://agios-antonios.gr/2017/12/21/%CF ... F%8C-2018/ καὶ http://agios-antonios.gr/wp-content/upl ... F-2018.pdf

Μόνον ὁ ἰανουάριος 2018
http://ymnous.blogspot.gr/2017/12/2018.html καὶ
http://www.porphyrios.gr/files/fyllades ... ypikon.pdf

Μόνον 1-16 ἰανουαρίου 2018
http://naxioimelistes.blogspot.gr/2017/12/1-6-2018.html καὶ http://www.mediafire.com/file/t4mzek460 ... %CE%9D.pdf
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 02 Ιαν 2018, 14:34:29

Ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸ τυπικὸν τοῦ ᾿Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύεται εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα του ἐδῶ· http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2018/m2018-01.htm (ἀναρτᾶται σταδιακῶς κάθε ἑβδομάδα).
Δι᾿ ὅλον τὸ 2018 (θὰ ἐνημερώνεται σταδιακῶς)· http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2018/index.htm

Τυπικαὶ Διατάξεις τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (ἐκ τῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδος αὐτῆς). ᾿Εξώφυλλον ἐδῶ· http://churchofcyprus.org.cy/39022
᾿Ιανουάριος 2018 (σὲ pdf) ἐδῶ· http://churchofcyprus.org.cy/wp-content ... 3-2018.pdf
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Αρτεμάς » Κυρ 07 Ιαν 2018, 20:00:14

Νομίζω πως για την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στο Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κάτι έχουν μπερδέψει σχετικά με τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας. Γράφουν:
Ἀπόστολος: Τοῦ Ὁσίου· «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων...» (Ἑβρ. ιγ΄ 7-16), μετά τοῦ οἰκείου Προκειμένου, ζήτει τοῦτον τῇ 18ῃ Ἰανουαρίου.
Εὐαγγέλιον: Τό Μεθέορτον· «Ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ Ἰορδάνου...» (Λουκ. δ΄ 1-15), ζήτει τοῦτο τῇ Τετάρτῃ α΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ.

Ευαγγέλιο έπρεπε να γράψουν του αγίου. Αφού έχει δοξολογία μεγάλη.

Αλλά και το Τυπικό Βιολάκη λέει πως αν τύχει οποιαδήποτε άλλη μέρα εκτός απο Κυριακή, η ακολουθία του Οσίου Θεοδοσίου ψάλλεται σύμφωνα με το μηναίο. Στο μηναίο λοιπόν ορίζεται Απόστολος του Αγίου: "Αδελφοί ο Θεός ο ειπών εκ σκότους φως λάμψαι" και όχι αυτός που έχει το Ημερολόγιο του Πατριαρχείου.

Επίσης στο μηναίο ορίζεται Ευαγγέλιο του Αγίου: "Είπεν ο Κύριος πάντα μοι παρεδόθη ". Το Τυπικό Βιολάκη ορίζει άλλο Ευαγγέλιο μόνο αν τύχει Σάββατο ή Κυριακή μετά τα Φώτα. Το διευκρινίζει αυτό μόνο γι' αυτές τις δύο μέρες.
Στα Δίπτυχα Απόστολος και Ευαγγέλιο είναι τα σωστά.
Αρτεμάς
 
Δημοσ.: 17
Εγγραφη: Δευτ 12 Οκτ 2009, 22:41:57

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Παπανίκος » Δευτ 08 Ιαν 2018, 13:27:59

Και το Τυπικό της Εκκλησίας της Κύπρου επίσης έχει Απόστολο και Ευαγγέλιο του Οσίου Θεοδοσίου.
Παπανίκος
 
Δημοσ.: 19
Εγγραφη: Πέμ 26 Φεβ 2009, 21:59:08

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Παπανίκος » Παρ 12 Ιαν 2018, 12:18:47

Για αύριο Σάββατο 13/1/2018 το Τυπικό της Κύπρου γράφει:

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ. Καταβασίαι· «Στείβει
θαλάσσης...». Μετά τήν Δοξολογίαν Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ...». Ἐν τῇ
Λειτουργίᾳ: Ἀντίφωνα τῆς Ἑορτῆς. Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν
... ὁ ἐν Ἰορδάνῃ...». Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον...». Ἀπόστολος καί
Εὐαγγέλιον Σαββάτου μετά τά Φῶτα (Ἐφ. στ΄ 10 – 17 καί Ματθ. δ΄ 1 –
11). Κοινωνικόν· «Μακάριοι, οὕς ἐξελέξω...».

Τα Τυπικά όμως του Οικ. Πατριαρχείου και της Ελλάδος δεν αναφέρουν αν στον όρθρο λέγονται καταβασίες και δοξολογία, ενώ στην λειτουργία έχουν άλλο κοινωνικό, το "Αγαλλιάσθε δίκαιοι". Τελικά τί ισχύει;
Παπανίκος
 
Δημοσ.: 19
Εγγραφη: Πέμ 26 Φεβ 2009, 21:59:08

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 12 Ιαν 2018, 21:41:32

Θέλω κατ᾿ ἀρχὰς νὰ διευκρινίσω ὅτι τὸ παρὸν θέμα τὸ ἄνοιξα γιὰ ἐνημέρωσι ὅσων ἐνδιαφέρονται νὰ βρίσκουν διαδικτυακῶς τὶς διατάξεις τυπικοῦ τοῦ παρόντος ἔτους καὶ νὰ ὑπάρχῃ σχετικὴ πληροφόρησι.

Δεύτερον, θεωρῶ ὅτι ἡ προσέγγισις ἀνάμεσα στὰ τρία κύρια ἐπίσημα τυπικὰ βοηθήματα (τῶν Διπτύχων τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, τῆς ᾿Επετηρίδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου [ἐφεξῆς Ε.Ο.Π.], καὶ τῶν σχετικῶν Διατάξεων τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου) πρέπει νὰ γίνωνται μὲ πνεῦμα ἀμοιβαιότητος καὶ συνεργατικότητος καὶ ὄχι μὲ διάθεσι ἀντιπαλότητος καὶ ἐμφυλιοπολεμικὸ μένος.

Τρίτον, ἐγὼ μπορῶ νὰ δίνω ἐξηγήσεις καὶ πληροφορίες μόνον γιὰ τὸ Κανονάριον 2018 τῶν Διπτύχων. Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα τυπικὰ θὰ πρέπει νὰ ἀπευθύνωνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι στοὺς συγγραφεῖς των καὶ στὶς ἁρμόδιες ἐκκλησίες.

Γιὰ αὔριο Σάββατον 13 ἰανουαρίου τὸ Κανονάριον τῶν Διπτύχων ἀναφέρει τὰ ἀκόλουθα·
Συμψάλλεται σήμερον καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν ἐν Σινὰ καὶ ῾Ραϊθὼ ἀββάδων διὰ τὸ ἀποδίδοσθαι αὔριον τὴν ἑορτήν.
῾Η ἀκολουθία ψάλλεται ἐκ τοῦ Μηναίου κατὰ τὴν τάξιν τῶν μεθεόρτων ἡμερῶν (βλ. ἔμπροσθεν, γεν. τυπικαὶ διατάξεις §§52-63)· ἀπολυτίκια τὸ τοῦ Μηναίου «῾Ο Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν» καὶ «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ», εἰς δὲ τὸ τέλος τοῦ ὄρθρου μόνον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ». Εἰς τὴν λειτουργίαν τὰ ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν ἐφυμνίων αὐτῶν· εἰσοδικὸν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἐν ᾿Ιορδάνῃ». Ἀπολυτίκια «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ», «῾Ο Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν», καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «᾿Επεφάνης σήμερον». ᾿Απόστολος Σαββάτου μετὰ τὰ Φῶτα, Κυρ. κζ΄ ἐπιστ., «᾿Ενδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ» (᾿Εφεσ. ϛ΄ 10-17)· Εὐαγγέλιον ὁμοίως, «᾿Ανήχθη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν ἔρημον» (Μτθ. δ΄ 1-11). Κοινωνικὸν «᾿Αγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ».


Οὐσιαστικὰ τὰ Δίπτυχα καὶ τὸ Ε.Ο.Π. ταυτίζονται. Στὸ Τ.Μ.Ε. (Γεωργίου Βιολάκη) δὲν ὑπάρχει διάταξι γιὰ τὸ σάββατον μετὰ τὰ φῶτα ποὺ νὰ ἀπαιτῇ καταβασίες καὶ αἴνους. ᾿Εφόσον λοιπὸν ἡ ἀκολουθία ψάλλεται σύμφωνα μὲ τὸ μηναῖον, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει αἴνους ἀλλὰ ἀπόστιχα τῶν αἴνων (ἐπιγράφονται "εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων"), θὰ πρέπει νὰ τηρηθοῦν οἱ διατάξεις τῆς Προθεωρίας τοῦ Τ.Μ.Ε.. Δηλαδὴ στὸν ὄρθρο, μετὰ τὰ ἐξαποστειλάρια, ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ ἀπόστιχα τῶν αἴνων τοῦ μηναίου. Στὰ Δίπτυχα ὑπάρχουν οἱ γενικὲς τυπικὲς διατάξεις (στὶς ὁποῖες παραπέμπω). ᾿Εκεῖ διευκρινίζεται ὅτι στὶς μεθέορτες ἡμέρες δὲν λέγονται καταβασίες καὶ δοξολογία, ἀρκεῖ νὰ τὶς διαβάσῃ κάποιος καὶ νὰ τὶς ἀκολουθήσῃ.

Γιατί τὸ ἐτήσιον τυπικὸν τῆς Κύπρου ἀναφέρει καταβασίες καὶ δοξολογία δὲν ξέρω. Ἴσως νὰ ἔχουν ὑπόψει τους κάποια ἄλλη ἀκολουθία ἀπὸ τὰ Κύπρια Μηναῖα. ᾿Αλλὰ ὅπως εἶπα καὶ πρίν, ὅποιος ἐνδιαφέρεται πρέπει νὰ ῥωτήσῃ ἐκεῖ.

Γιὰ τὸ κοινωνικὸν "᾿Αγαλλιᾶσθε" πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπόψει μας ὅτι τὸ σάββατον ἔχει δύο κοινωνικά, τὸ "Μακάριοι οὓς ἐξελέξω" καὶ τὸ "᾿Αγαλλιᾶσθε", τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται καὶ στὸ βιβλίο τοῦ ᾿Αποστόλου (στὴν ἀρχή, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν καὶ τὰ προκείμενα τῶν ἀποστολικῶν περικοπῶν τῶν καθημερινῶν). Τὸ πρῶτο κοινωνικὸ συχνὰ χαρακτηρίζεται ὡς νεκρώσιμον καὶ λέγεται κατὰ τὰ σάββατα ποὺ ψάλλονται καὶ τὰ νεκρώσιμα τῆς Παρακλητικῆς. Αὐτὸ τὸ Σάββατον δὲν ψάλλεται Παρακλητική, ἀλλὰ μόνον τὰ μεθέορτα, γι᾿ αὐτὸ τὸ Ε.Ο.Π. καὶ τὸ Κανονάριον ὁρίζουν τὸ δεύτερο κοινωνικὸν ὡς ἁρμοδιώτερον.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Αρτεμάς » Σάβ 13 Ιαν 2018, 21:36:13

Παρατηρώ για την ερχόμενη εβδομάδα ότι το Τυπικό του Οικ. Πατριαρχείου στις 17 Ιανουαρίου του Αγίου Αντωνίου και 18 Ιανουαρίου του Αγίου Αθανασίου δεν κάνει καθόλου λόγο για εσπερινό. Μήπως σιωπηρώς δέχονται ότι τον έχουν καταργήσει και θεωρούν περιττό να μιλάνε για εσπερινούς;

Στις 20 Ιανουαρίου του Αγίου Ευθυμίου αναφέρουν εσπερινό, αλλά έχουν κάτι μόνο για το Θεοτοκίο των εσπερίων. Τίποτε άλλο.

Και για τις 3 αυτές ημέρες γράφει μόνο: "Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν".

Θα μπορούσε κάποιος που δεν καταλαβαίνει καλά το πνεύμα του τυπικού να πάει να ψάλει στον εσπερινό αυτές τις τρεις μέρες, και μετα τα αναγνώσματα να αρχίσει να ψέλνει την λιτή, λέγοντας ότι το Τυπικό του Οικ. Πατριαρχείου ορίζει να ακολουθήσουμε την τάξη του Μηναίου!
Αρτεμάς
 
Δημοσ.: 17
Εγγραφη: Δευτ 12 Οκτ 2009, 22:41:57

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 16 Ιαν 2018, 03:03:56

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 17 Ιαν 2018, 00:18:50

Γιὰ τὸ ἔτος 2018 πέραν τοῦ Κανοναρίου τῶν Διπτύχων τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἔχω συντάξει δύο ἀκόμη τυπικὰ βοηθήματα.

1) ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 2018.

2) ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018, βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ (παλαιοῦ) ἑορτολογίου.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Ιωάννης Μ » Τρί 23 Ιαν 2018, 22:24:29

Αὐτή εἶναι μιά εὐγενική παρατήρηση γιά τό πῶς μέ τά χρόνια μπορεῖ νά “φθείρεται” τό τυπικό τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας.

Στὰ Δίπτυχα του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔτους 2018, Μήνας Ἰανουάριος, τῇ 21ῃ καί ἡμέρα Κυριακή κάτω – κάτω γράφει σέ ὑποσημείωση, καί την παραθέτω ὅπως ἀκριβῶς ἔχει:

11. Ἐφ’ ὅσον δέν ψάλλονται πλέον κατά τάς Κυριακάς καί τάς μνήμας τῶν Ἁγίων τά Τυπικά καί οἱ Μακαρισμοί, διά νά ὑπάρξῃ δέ ὁμοιόμορφος ἐκτέλεσις τῶν Ἀντιφώνων τῆς Θ. Λειτουργίας (Πρβλ. Ἀντίφωνα Πάσχα,Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν καί καθημερινῶν Λειτουργιῶν) δέον ὅπως τῶν ἤδη ψαλλομένων· «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...», «Σῶσον ἡμᾶς...» καί τοῦ Ἀπολυτικίου νά προτάσσονται καί στίχοι ψαλμικοί ἐρανισθέντες ἐκ τῶν ἀντιστοίχων Ψαλμῶν 91, 92 καί 94 κατά τήν ἀρχαίαν τάξιν.

Ἀπό ὅταν ἤμουν παιδί θυμᾶμαι κατά τίς Κυριακές καί σε μνῆμες ἁγίων, ψάλτες τῆς Ἀθήνας ἀλλά καί τῆς ἐπαρχίας νά “βάζουν” ἀντί τῶν ἀντιφώνων τά περίφημα “Τυπικά” καί τούς “Μακαρισμούς”. Κοινή ὁμολογία ὅλων μας εἶναι πώς μέ τό χρόνο αὐτή ἡ τάση ἄρχισε νά μειώνεται καί νά φθίνει, καί σήμερα πλέον (στόν Ἑλλαδικό χῶρο) λιγοστοί ἐραστές τῆς παράδοσης Ἱερεῖς καί ψάλτες προτιμοῦν νά ψάλλουν τά Τυπικά καί τούς Μακαρισμούς.
Καί αὐτή εἶναι καί ἡ ἐλευθερία πού δίνει το Τυπικό καί ἡ ὁποία ἐλευθερία εἶναι πηγαία καί γίνεται ἀντιληπτή μέσα ἀπό τήν πατερική παράδοση τῆς μητρός Ἐκκλησίας μας.

Καί ἀναρωτήθηκα βλέποντας τήν ἄνωθεν διατύπωση:
Αὐτὴ εἶναι ἡ παράδοση του Πατριαρχείου; Δηλαδή νά προτρέπει τό ἀντίθετο ἀπ᾿ ὅτι κάνουν οἱ λιγοστοί γνῶστες τοῦ ὀρθοῦ τυπικοῦ;
Ἔτσι, δίδεται ἡ ἐντύπωση πώς “ἀπαγορεύονται “διά ροπάλου” νά ψαλθοῦν “Τυπικά καί Μακαρισμοί”.
Ἐπίσης ἡ συγκεκριμένη φράση, ἤ τέλος πάντων ὅπως εἶναι διατυπωμένη, περνάει ἕνα μήνυμα τοῦ “στύλ” πώς τό Τυπικό τῆς Μ.Χ.Ε εἶναι μόδα. Τό γνωστό ὡς populum ad Argumentum ἤ πλάνη τῆς μόδας ἀναφέρει πώς, ἄν ὅλοι οἱ ἄλλοι το κάνουν, θά πρέπει νά εἶναι ἔτσι. Ἄν οἱ περισσότεροι
ἄνθρωποι πιστεύουν κάτι ἤ ἐνεργοῦν με συγκεκριμένο τρόπο, θά πρέπει νά εἶναι και το σωστό.

Αὐτά τά ὀλίγα πρός σκέψη καί προβληματισμό.

Ιωάννης Μ.
Ιωάννης Μ
 
Δημοσ.: 6
Εγγραφη: Τετ 12 Απρ 2017, 09:49:55

Επόμενο

Επιστροφή στην Τυπικὸν τοῦ ἔτους

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron