Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Πληροφορίες γιὰ ἐτήσια τυπικὰ βοηθήματα

Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 12 Ιαν 2020, 19:15:21

Τὸ τυπικὸν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν διὰ τὸ ἔτος 2020 διατίθεται ἐντύπως εἰς διαφόρους ἐκδόσεις καὶ διαδικτυακῶς εἰς διαφόρους ἱστοσελίδας.


ΚΑΝΟΝΑΡΙΟΝ 2020 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τὸ Κανονάριον (= ἐτήσιον τυπικὸν) 2020 τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος κυκλοφορεῖ ἐντύπως εἰς τὰ Δίπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ἐκδόσεως ᾿Αποστολικῆς Διακονίας. Πληροφορίαι ἐδῶ· https://www.apostoliki-diakonia.com.gr/ ... cts_id=846 (παράβαλε καὶ ἐδῶ https://www.politeianet.gr/books/-apost ... osi-306289)

῞Ος τις ἐπιθυμεῖ νὰ προμηθευθῇ τὸ Κανονάριον εἰς ἠλεκτρονικὴν ἢ ἔντυπον μορφὴν πρέπει νὰ ἀπευθύνεται εἰς τὴν ᾿Αποστολικὴν Διακονίαν (καὶ εἰς τὴν ἱερὰν σύνοδον) ἀποκλειστικῶς.

῾Η ᾿Αποστολικὴ Διακονία δὲν ἔχει ἀναρτήσει ἀκόμη τὸ ἠλεκτρονικὸν ἀρχεῖον pdf τοῦ Κανοναρίου 2020 εἰς τὴν ἱστοσελίδα της. ᾿Αναμένεται νὰ τὸ πράξῃ προσεχῶς, ὅπως γίνεται τὰ τελευταῖα χρόνια (δὲν γνωρίζω περισσότερα ἐπ᾿ αὐτοῦ).

Εἶναι γνωστὸν βεβαίως ὅτι ἤδη τὸ Κανονάριον τοῦ 2020 ἔχει σκαναρισθῆ καὶ διαδίδεται διαδικτυακῶς εἰς ἠλεκτρονικὴν μορφὴν pdf ("ἀρχεῖον φορητοῦ ἐγγράφου"), δημιουργηθεῖσαν ἐκ τῆς ἐντύπου μορφῆς τῆς ᾿Απ. Διακονίας. Δὲν γνωρίζω περισσότερα ἐπ᾿ αὐτοῦ, ἀλλὰ πιθανὸν ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικασία νὰ μὴ εἶναι σύννομος.

᾿Εν πάσῃ περιπτώσει πρὸς ἐνημέρωσιν παντὸς ἐνδιαφερομένου παρατίθενται ἐν συνεχείᾳ οἱ ἀνευρεθέντες ἠλεκτρονικοὶ σύνδεσμοι διὰ τὸ Κανονάριον 2020.

– Εἰς τὴν ἱστοσελίδα τοῦ ἐν ᾿Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως· https://www.cmkon.org/home.php?action=t ... anguage=GR
᾿Επίσης καὶ εἰς https://www.cmkon.org/files/picture1_29079.pdf

– Εἰς τὴν ἱστοσελίδα τοῦ ἱ. ναοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου Ἄνω Πατησίων· http://agios-antonios.gr/ (καὶ ἀπευθείας σύνδεσμος· http://agios-antonios.gr/wp-content/upl ... 2/2020.pdf)

– Εἰς Ψαλτολόγιον· https://analogion.com/forum/index.php?t ... ost-237349

– Εἰς τὸ ἱστολόγιον «Νάξιοι μελιστές» http://naxioimelistes.blogspot.com/ καὶ http://naxioimelistes.blogspot.com/2020 ... -2020.html (ἀναρτᾶται σταδιακῶς).


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸ τυπικὸν τοῦ ᾿Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύεται εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα του ἐδῶ· http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2020/m2020-01.htm (ἀναρτᾶται σταδιακῶς).
Δι᾿ ὅλον τὸ 2020 (ἐπίσης ἐνημερώνεται σταδιακῶς)· http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2020/index.htmΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αἱ διατάξεις τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (ἐκ τῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδος αὐτῆς) διὰ τὸ 2020. ᾿Εξώφυλλον ἐδῶ· https://churchofcyprus.org.cy/58079
᾿Ιανουάριος 2020 σὲ pdf ἐδῶ· https://churchofcyprus.org.cy/wp-conten ... uarios.pdf
Διοικητικὴ συγκρότησις 2020. ᾿Εξώφυλλον· https://churchofcyprus.org.cy/58073
κείμενον· https://churchofcyprus.org.cy/wp-conten ... -LOW-F.pdf
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 13 Ιαν 2020, 13:14:22

19. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ. Μακαρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου. ᾿Αρσενίου Κερκύρας, Μάρκου ἀρχιεπ. ᾿Εφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, Μακαρίου ὁσ. ἱεροδιακόνου τοῦ Πατμίου. ῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν θ΄.
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 8, Δόξα, τὸ θ΄ ἑωθινὸν «῾Ως ἐπ᾿ ἐσχάτων», Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημένη».

Γιὰ τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 19/1/2020 στὸ Κανονάριον τῶν Διπτύχων 2020 στοὺς αἴνους (σελ. 85 τῶν Διπτύχων) σημειώθηκε ἐκ παραδρομῆς ὡς δοξαστικὸν τὸ η΄ ἑωθινόν, ἐνῷ τὸ σωστὸ εἶναι τὸ θ΄ ἑωθινόν, ὅπως φαίνεται καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς Κυριακῆς (σελ. 84 τῶν Διπτύχων) ἀλλὰ καὶ στὸν Κυριακοδρόμιο πίνακα τοῦ ἔτους (σελ. 60 τῶν Διπτύχων). Εὐχαριστῶ τὸν μαθητήν μου ᾿Αθανάσιον Λ., ὁ ὁποῖος ἐγκαίρως (ἀπὸ χθὲς 12/1) μὲ ἐνημέρωσε γι᾿ αὐτὴν τὴν ἀβλεψία, ὥστε νὰ σημειώσω τὴν παροῦσα διευκρίνισι.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Παπανίκος » Τετ 29 Ιαν 2020, 02:32:37

Από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Λεμεσού (http://www.imlemesou.org/index.php/typiko) η ΤΑΞΙΣ της Ι. Μονής Κύκκου για το 2020 (http://www.imlemesou.org/images/Entipa/ ... _11_19.pdf).
Παπανίκος
 
Δημοσ.: 19
Εγγραφη: Πέμ 26 Φεβ 2009, 21:59:08

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Αρτεμάς » Τετ 29 Ιαν 2020, 23:57:36

Η Επετηρίδα του Οικ. Πατριαρχείου για μεθαύριο Παρασκευή 31-1-2020 ορίζει απόστολο και ευαγγέλιο των αγίων Αναργύρων.
Η αλήθεια είναι ότι η ακολουθία του μηναίου για εκείνη την ημέρα είναι λίγο παράξενη. Έχει αίνους στον όρθρο αλλά δεν ορίζει και δοξολογία μεγάλη. Ισως γιατί στον εσπερινό και στον όρθρο λεγονται σταυροθεοτοκία, αφού είναι Παρασκευή.

Απόστολος και ευαγγέλιο των αγίων κανονικά λέγονται όταν έχει δοξολογία μεγάλη. Αλλιώς στην λειτουργία λέγονται αναγνώσματα της ημέρας. Και μάλλον αυτό έπρεπε να γράφει και για μεθαύριο, εφόσον το μηναίο δεν έχει δοξολογία μεγάλη. Αλλιώς δίνουμε το δικαίωμα να θεωρούμε όλους τους αγίους του μηναίου εορταζόμενους.

Ισως πάλι για τις 31-1-2020 θα ήταν πιο σωστό να βάλει δοξολογία μικρή, απόστολο των αγίων και ευαγγέλιο της ημέρας. Και μία σημειωση ότι αν προτιμηθεί μεγάλη δοξολογία, παραλείπονται τα απόστιχα των αίνων της Παρακλητικής και τότε λέγονται απόστολος και ευαγγέλιο των αγίων Αναργύρων.
Αρτεμάς
 
Δημοσ.: 17
Εγγραφη: Δευτ 12 Οκτ 2009, 22:41:57

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Αρτεμάς » Παρ 31 Ιαν 2020, 23:58:20

Στην Επετηρίδα του Οικ. Πατριαρχείου έχουν άραγε την τάση να ισοπεδώνουν τις εορτάσιμες και τις μη εορτάσιμες ημέρες;
Βλέπω ότι αυτά που σημείωσα χτες για σήμερα 31 Ιανουαρίου ισχύουν και για αύριο 1 Φεβρουαρίου.

Για αύριο Σάββατο 1η Φεβρ. γράφουν στην αρχή : "Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν" και στη λειτουργία έχουν απόστολο και ευαγγέλιο του αγίου Τρύφωνος. Όμως η ακολουθία του μηναίου στην 1η Φεβρ. δεν είναι εορτάσιμη, δηλαδή δεν ψάλλεται δοξολογία μεγάλη. Επομένως δεν είναι σωστό να πούμε και απόστολο και ευαγγέλιο του αγίου.
Πιο σωστο θα είναι να πούμε απόστολο και ευαγγέλιο της ημέρας ή έστω απόστολο του αγίου και ευαγγέλιο της ημέρας.
Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την ακολουθία του μηναίου δεν είναι σωστό το κοινωνικό του αγίου (Εις μνημοσυνον), αλλά το κοινωνικό της ημέρας.

Και κάτι ακόμα. Στην υποσημείωση 17 το Ε.Ο.Π. Γράφει ότι το προεόρτιο κοντάκιο "Ὡς ἀγκάλας σήμερον" είναι "τό ἐν τῇ α΄ ἐκδόσει τοῦ Μηναίου τοῦ μηνός Φεβρουαρίου τοῦ ἐκδοθέντος ἐν Κωνσταντινουπόλει τό ἔτος 1843 ὑπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου".
Λοιπόν δεν υπάρχει έκδοσι μηναίου Κωνσταντινουπόλεως που να έγινε από τον Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανό. Το 1843 εκδόθηκαν δύο μηναία Φεβρουαρίου. Τα μηναία του Βαρθολομαιου Κ. εκδόθηκαν το 1843 στην Βενετία (όχι στην Κωνσταντινούπολη) και δεν περιλαμβάνει το προεόρτιο κοντάκιο της Υπαπαντής.
Τα μηναία που εκδόθηκαν την ίδια χρονια (το 1843) στην Κωνσταντινούπολει τα επιμελήθηκε η Κεντρική Πνευματική Επιτροπή (όχι ο Βαρθολομαίος Κ.) "ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀνδρεου Κορομηλά" και είναι το μοναδικό μηναίο που έχει αυτό το προεόρτιο κοντάκιο.
Στην υποσ. 17 του ΕΟΠ υπάρχει σύγχυση μεταξυ δύο διαφορετικών εκδόσεων. Η ίδια σύγχυση υπάρχει και σε άλλο ετήσιο τυπικό βοήθημα (που κάποιοι το θεωρούν και πιο "έγκυρο"), και δεν ξέρω τελικά ποιος αντιγράφει από ποιον.
Αρτεμάς
 
Δημοσ.: 17
Εγγραφη: Δευτ 12 Οκτ 2009, 22:41:57

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Παπανίκος » Σάβ 01 Φεβ 2020, 01:07:41

Ένας φίλος έκανε μία σύγκριση του Τυπικού της Εκκλησίας Κύπρου 2020 με το Κανονάριο-Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος για αύριο (σήμερα!) Σάββατο 1η Φεβρουαρίου και είχε την καλοσύνη να μου στείλει την εργασία του, την οποία παραθέτω στη συνέχεια.
Κατά την σύγκριση των δύο τυπικών για την 1η Φεβρουαρίου προκύπτουν τα εξής :
1) το Κανονάριο είναι πιο αναλυτικό στην λειτουργική τάξη στην είσοδο αναφέρει το Απολυτίκιο,το προεόρτιον"Ουράνιος Χορός", του Μάρτυρος "ο Μάρτυς σου Κύριε' & του Αγίου του ναού και μετά το κατά την τάξη Κοντάκιον.
2) Το τυπικό της Κύπρου αναφέρει Καταβασίαι "Χέρσον αβυσσοτόκον..."ενώ το Κανονάριο μόνο στους πανηγυρίζοντας ναούς
3) Υπάρχει διαφορετικό Ευαγγέλιο στο τυπικό της Κύπρου Ευαγγέλιο του Αγίου (Λουκά Ι'19-21) Σαβ Ι' εβδ Λουκά
Στο Κανονάριο Σαβ Ιστ' εβδ Ματθ(Ματθ κδ 34-37,42-44)
4) Το κοινωνικόν στο Κυπριακό είναι: "Είς μνημόσυνον..." Στο Κανονάριο ,της ημέρας.
Επίσης στο Κανονάριο γίνεται αναφορά για μη χρήση της Παρακλητικής, εκτός Κυριακής, μέχρι της απόδοσης της Υπαπαντής, ενώ της Κύπρου δεν αναφέρει κάτι σχετικό.

Τα συμπεράσματα απο την παραπάνω εργασία είναι δικά σας.

Εγώ θέλω να παρατηρήσω μόνο το εξής για την Τυπικη Διάταξη της Κύπρου. Λέει ότι "Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ, ἤ ὅπου ἑορτάζεται ὁ ἅγιος Τρύφων, ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων". Το κλασσικό μηναίο όμως δεν έχει την ίδια ακολουθία με τα Κύπρια Μηναία.

Στο κλασσικό μηναίο ο Άγιος δεν είναι εορταζόμενος, οπότε δεν δικαιολογούνται καταβασίες στον όρθρο ούτε στη λειτουργία αναγνώσματα και κοινωνικό του Αγίου. Στο Τυπικό της Κύπρου δυστυχώς δεν γίνεται αυτή η διευκρίνιση.

Δεν είναι ίδιο το τυπικό του μη εορταζόμενου και του εορταζόμενου Αγίου. Το καταλαβαίνουν αυτό οι ψάλτες και οι Ιερείς της Κύπρου; Η ακολουθία του κλασσικού μηναίου πού ανήκει; Μήπως στην Κύπρο ισοπεδώνουν τα πράγματα; Μήπως θα έπρεπε το Τυπικό της Κύπρου να είχε χωριστές οδηγίες για κάθε περίπτωση;
Έτσι όπως είναι γραμμένο σε βοηθάει το Τυπικό της Κύπρου να μάθεις τυπικό ή σε βοηθάει να τα μπερδέψεις;
Παπανίκος
 
Δημοσ.: 19
Εγγραφη: Πέμ 26 Φεβ 2009, 21:59:08

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Ιωάννης Μ » Σάβ 01 Φεβ 2020, 14:03:25

Ἕνα μικρό σχόλιο ὅσον ἀφορᾶ στὸ Τυπικό τῆς Ἐπετηρίδας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Ε.Ο.Π.) τοῦ ἔτους 2020.

Παρατηρῶ πὼς αὔριο στὴν Υπαπαντή, ἡμέρα Κυριακή, εἰς τὸν Ὄρθρον γιὰ δοξαστικό τῶν αἴνων γράφει τὸ “Ο τοῖς Χερουβίμ ἐποχούμενος...” σέ ἀντίθεση μέ τὸ μηναίο καὶ τὸ Τ.Μ.Ε τοῦ Γεωργίου Βιολάκη ποὺ ὁρίζει δοξαστικό τῶν αἴνων τὸ “Ο ἐν χερσί πρεσβυτικαῖς ...”
Ἴσως πρόκειται γιὰ τυπογραφικό λάθος ἀφοῦ το “Ο τοῖς Χερουβίμ ἐποχούμενος...” λέγεται ὡς δοξαστικό ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ.

Ἀπ' ὅ,τι διαπιστώνω καὶ τὸ Κανονάριο τῶν Διπτύχων προβλέπει τὸ σωστὸν δλδ. “Ο ἐν χερσί πρεσβυτικαῖς ...”ὡς δοξαστικό τῶν αἴνων γιὰ αὔριο Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020.

Ἐπίσης, στὸν κανόνα τοῦ μηναίου το Ε.Ο.Π. ὁρίζει το “Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς” γιὰ στίχο σε ἀντίθεση μέ τὸ Κανονάριο τῶν Διπτύχων τῆς Ε.Ε ποὺ προτάσει τὸ “Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι”

Τέλος, στὴν καταβασία τῆς Θ΄ Ὠδῆς τὸ μέν Τυπικό τῆς Ἐπετηρίδας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γράφει: “Ἐν νομῷ, σκιᾷ καὶ γράμματι....” τὸ δέ Κανονάριο τῶν Διπτύχων τῆς Ε.Ε: ” Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι ...”

Ι.Μ
Ιωάννης Μ
 
Δημοσ.: 6
Εγγραφη: Τετ 12 Απρ 2017, 09:49:55

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Παπανίκος » Σάβ 01 Φεβ 2020, 16:00:10

Ο ίδιος άνθρωπος που χτές είχε συγκρίνει το Τυπικο της Εκκλησίας Κύπρου 2020 με το Κανονάριο-Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος για την 1η Φεβρουαρίου, συνέχισε την ίδια εργασία και για αύριο Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, την οποία επίσης παραθέτω εδώ.
Σε συνέχεια της εργασίας μου για τις διαφορές των δύο τυπικών για την ημερομηνία 2/2/2020 εντοπίζονται οι εξής διαφορές:
α) στους κανόνες της εορτής το Κανονάριο αναφέρει τον στίχο "Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι" ενώ της Κύπρου "Υπεραγία Θεοτόκε"
β) στους Αίνους στα προσόμοια της εορτής στο Κανονάριο τα δύο τελευταία προσόμοια λέγονται με τους εξής στίχους" Νυν απολύεις τον δούλον σου...", & "Φώς εις αποκάλυψιν εθνών...." ,στο τυπικό της Κύπρου δεν αναφέρει τίποτα.
Επίσης στο Κανονάριο υπάρχουν ειδήσεις όπως :
1 μέχρι την απόδοση της Υπαπαντής στους κανόνες προτάσσεται καθ'εκάστην της εορτής
2 Εις τας μεθεόρτους καθημερινάς η ακολουθία ψάλλεται μόνον εκ του Μηναίου
3 Εις την καθ'ημέραν λειτουργία μέχρι την απόδοση στιχολογούνται τα της εορτής αντίφωνα
Στο τυπικό της Κύπρου δεν αναφέρει κάτι σχετικό.

Τα συμπεράσματα απο την παραπάνω εργασία είναι δικά σας.

Με αφορμή το μήνυμα
Ιωάννης Μ έγραψε:Ἕνα μικρό σχόλιο ὅσον ἀφορᾶ στὸ Τυπικό τῆς Ἐπετηρίδας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Ε.Ο.Π.) τοῦ ἔτους 2020.

Παρατηρῶ πὼς αὔριο στὴν Υπαπαντή, ἡμέρα Κυριακή, εἰς τὸν Ὄρθρον γιὰ δοξαστικό τῶν αἴνων γράφει τὸ “Ο τοῖς Χερουβίμ ἐποχούμενος...” σέ ἀντίθεση μέ τὸ μηναίο καὶ τὸ Τ.Μ.Ε τοῦ Γεωργίου Βιολάκη ποὺ ὁρίζει δοξαστικό τῶν αἴνων τὸ “Ο ἐν χερσί πρεσβυτικαῖς ...”
Ἴσως πρόκειται γιὰ τυπογραφικό λάθος ἀφοῦ το “Ο τοῖς Χερουβίμ ἐποχούμενος...” λέγεται ὡς δοξαστικό ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ.

Ἀπ' ὅ,τι διαπιστώνω καὶ τὸ Κανονάριο τῶν Διπτύχων προβλέπει τὸ σωστὸν δλδ. “Ο ἐν χερσί πρεσβυτικαῖς ...”ὡς δοξαστικό τῶν αἴνων γιὰ αὔριο Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020.

Ἐπίσης, στὸν κανόνα τοῦ μηναίου το Ε.Ο.Π. ὁρίζει το “Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς” γιὰ στίχο σε ἀντίθεση μέ τὸ Κανονάριο τῶν Διπτύχων τῆς Ε.Ε ποὺ προτάσει τὸ “Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι”

Τέλος, στὴν καταβασία τῆς Θ΄ Ὠδῆς τὸ μέν Τυπικό τῆς Ἐπετηρίδας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γράφει: “Ἐν νομῷ, σκιᾷ καὶ γράμματι....” τὸ δέ Κανονάριο τῶν Διπτύχων τῆς Ε.Ε: ” Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι ...”
Ι.Μ

θέλω να συμπληρώσω ότι οι Τυπικές Διατάξεις της Κύπρου ορίζουν στους αίνους το σωστό δοξαστικό “Ο ἐν χερσί πρεσβυτικαῖς ...”, ενώ την καταβασία της Θ΄ ωδής την έχουν ως "Ἐν νόμω σκιᾷ καὶ γράμματι".

Αντιθέτως η Τάξη της Μονής Κύκκου έχει στον κανόνα της Υπαπαντής στίχο “Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι”, και σε υποσημείωση γράφει: "Προεκρίθη ὁ στίχος οὗτος, διότι τὰ πλεῖστα τροπάρια τοῦ κανόνος ἀναφέρονται εἰς τὸν Χριστὸν καὶ οὐχὶ εἰς τὴν Θεοτόκον."
Στην καταβασία της Θ΄ ωδής έχει "Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι". Στους αίνους έχει το σωστό δοξαστικό “Ο ἐν χερσί πρεσβυτικαῖς ...”.
Παπανίκος
 
Δημοσ.: 19
Εγγραφη: Πέμ 26 Φεβ 2009, 21:59:08

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 02 Φεβ 2020, 01:00:57

Δύο σύντομες διευκρινίσεις.

1) Γιὰ τὸν στίχο «Δόξα σοι ὁ Θεὸς» στὸν κανόνα τῆς ἑορτῆς εἶχα γράψει στὰ Δίπτυχα 2018 (ὑποσημείωσι στὶς 4/2/2018) τὰ ἑξῆς·
Τὸ Τ.Μ.Ε. ἀντιφατικῶς ὁρίζει εἰς μὲν τὸν προεόρτιον κανόνα τὸν στίχον «Δόξα σοι ὁ Θεός» (Τ.Μ.Ε., 1η Φεβρ. §2), εἰς δὲ τὸν τῆς ἑορτῆς τὸ «῾Υπεραγία Θεοτόκε» (Τ.Μ.Ε., 2α Φεβρ. §5 καὶ §12)· εἶναι πρόδηλον ὅμως ὅτι τὸ περιεχόμενον τοῦ κανόνος ἀναφέρεται κυρίως εἰς τὸν ὑπαντώμενον Χριστόν. Πρβλ. «Σύστημα Τυπικοῦ», σελ. 329, ὑποσ. 608.

Τὸν ἴδιο στίχο ἔχει καὶ τὸ Σύστημα Τυπικοῦ, τὸ Τυπικὸν Γεωργίου ῾Ρήγα (σ. 467 καὶ 484), ὁ Γ. Μπεκατῶρος (Τάξις ἐτῶν 1958, 1986, 1992), καὶ τὰ Δίπτυχα τῶν ἐτῶν 2002-2006 (συντάκτης Κανοναρίου ὁ μακαριστὸς ᾿Απόστολος Παπαχρῆστος).
᾿Αρχαῖα τυπικὰ κατατάσσουν τὴν ῾Υπαπαντὴ στὶς δεσποτικὲς ἑορτές, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ στίχος «Δόξα σοι ὁ Θεὸς» εἶναι κατάλληλότερος.
Τὸ Τ.Μ.Ε., τὸ Τυπικὸν τοῦ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου (ἀπὸ τὸ 1838), καὶ τὰ ἄλλα τυπικὰ βοηθήματα ἔχουν τὸν στίχο «῾Υπεραγία θεοτόκε», διότι ἡ πλέον ἡ ἑορτὴ θεωρεῖται θεομητορική. Δὲν εἶναι λάθος, ἀλλὰ ὁ ἄλλος στίχος εἶναι προτιμότερος.

2) Στὸν εἱρμὸ τῆς 9ης ᾠδῆς ἡ σωστὴ γραφὴ εἶναι «᾿Εν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι» καὶ ὄχι «᾿Εν νόμῳ». Τὸ σωστὸ εἶχε ἀποδείξει μὲ ἰσχυρὰ τεκμήρια ὁ μακαριστὸς Γ. Μπεκατῶρος ὕστερα ἀπὸ μακροχρόνια ἔρευνα σὲ χειρόγραφα καὶ παλαίτυπα. Εἶχε δημοσιεύσει τὰ σχετικὰ στὴν «Τάξιν» του. Δυστυχῶς ἡ ὥρα εἶναι περασμένη καὶ δὲν μπορῶ νὰ γράψω περισσότερα.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό anasto » Τετ 05 Φεβ 2020, 17:18:52

Μελετῶντας καὶ συγκρίνοντας τὸ Κανονάριον τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Κ.Δ.Ε.Ε.) καὶ τὴν Τάξη τῆς Μονῆς Κύκκου (Τ.Μ.Κ.) προκύπτουν τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα:
Στὸ τυπικό της 9ης Φεβρουαρίου 2020 ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς διαφορές:

α) Στὰ στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ, τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. προβλέπει ἀναστάσιμα 4, Τριωδίου 3, ἑορτῆς 3, σύμφωνα ἄλλωστε καὶ μὲ τὸ Τ.Μ.Ε. (βλ.Τ.Μ.Ε. §16, σελ.177) στὸ ὁποῖο στηρίζεται τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ᾿Ενῷ ἡ Τ.Μ.Κ. ὁρίζει ἀναστάσιμα 4, ἑορτῆς 3, Τριωδίου 3, δηλαδὴ βάζει τὰ τῆς ἑορτῆς πρὶν ἀπὸ τὰ στιχηρὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ ἐξηγεῖ τὸ γιατί σὲ ὑποσημείωσι (βλ. Τ.Μ.Κ. ὑποσημ.19, σελ.129). Δὲν ἀναφέρει ὅμως ἡ Τ.Μ.Κ. σὲ ποιό τυπικὸ στηρίζεται.

β) Εἰς τὴν Θ’ ᾠδὴ τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ὁρίζει τὴν ψαλμώδηση τῶν Μεγαλυναρίων καὶ τῆς Θ’ ᾠδῆς τῆς ἑορτῆς (βλ.Τ.Μ.Ε. §17, σελ.178), ἀλλὰ ἡ Τ.Μ.Κ. Τιμιωτέρα, Θ΄ ᾠδὴ Ἀναστ.κανόνος, Μεγαλυνάρια καὶ Θ΄ᾠδὴ ἑορτῆς καὶ τὴν Θ΄ ᾠδὴ ἐκ τοῦ Τριωδίου (βλ. Τ.Μ.Κ. ὑποσημ.17, σελ.125).

δ) Στὰ Στιχηρὰ τῶν Αἴνων τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. προβλέπει ἀναστάσιμα 3, Τριωδίου 2, ἑορτῆς 3 (βλ. Τ.Μ.Ε.§17, σελ.178) καὶ ἡ Τ.Μ.Κ. ἀναστάσιμα 3, ἑορτῆς 3, Τριωδίου 2.

ε) Καὶ στὰ 2 Τυπικὰ ὑπάρχει σημείωσις περὶ τῶν καταβασιῶν καὶ τοῦ κοντακίου κατὰ τὰς ἐν καθημερινῇ μνήμας ἁγίων. Τὸ μὲν Κ.Δ.Ε.Ε. γιὰ τὴν περίοδο τῶν τριῶν πρώτων ἑβδομάδων τοῦ Τριωδίου (βλ.Τ.Μ.Ε., Προθεωρία, σελ.34, ὑποσημ.13), ἡ δὲ Τ.Μ.Κ. μέχρι καὶ τὴν Παρασκευὴ πρὸ τῶν Βαΐων.

Συνεπῶς, σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω προκύπτουν τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα:
α) Γιατί ὑπάρχει ἀναντιστοιχία σὲ βασικὲς διατάξεις μεταξὺ τῶν 2 Τυπικῶν;
β) Μὲ ποιὸν τρόπο θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ μία «ἐναρμόνισις» ἢ συμπόρευσις Κ.Δ.Ε.Ε.-Τ.Μ.Κ.;
Τελευταία επεξεργασία απο anasto την Τρί 18 Φεβ 2020, 23:54:20, επεξεργάστηκε 2 φορές συνολικά.
anasto
 
Δημοσ.: 7
Εγγραφη: Δευτ 23 Φεβ 2009, 18:09:15

Επόμενο

Επιστροφή στην Τυπικὸν τοῦ ἔτους

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron