Εἶπε ψέμα ὁ Κύριος; (᾿Ιω 7,8)

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Εἶπε ψέμα ὁ Κύριος; (᾿Ιω 7,8)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 24 Οκτ 2009, 01:26:27

Κατά Ιωάννην 7, 2-10.

... λέγειν ούν αυτοίς ο Ιησούς..
εγώ ούπω αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην, ότι ο εμός καιρός ούπω πεπλήρωται


είπε λοιπόν ο Ιησούς στους αδελφούς του ότι δεν θα ανέβη σε αυτήν την εορτή, και όχι μόνο το είπε αλλά και αιτιολόγησε τον λόγο που δεν θα ανέβει..
δεν θα ανέβη στην εορτή επειδή «ο εμός καιρός ούπω πεπλήρωται»

όταν όμως οι αδελφοί του ανέβηκαν στην εορτή ,,

«,,τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν, ου φανερώς, αλλ' εν κρυπτώ»

Τους είπε ψέματα ότι δεν θα ανέβη στην εορτή της σκηνοπηγίας
τους «παραμύθιασε» θα λεγαμε σήμερα και μετά ανέβηκε στην γιορτή.
Και όχι μόνο ανέβηκε αλλά ανέβηκε και στα κρυφά.

Δεν είναι αυτό ένα ψέμα;


Συγγνώμη, δὲν ξέρω ἀπὸ ποῦ προέρχεται αὐτὴ ἡ «ἑρμηνεία», ἀλλὰ ἡ διαστρέβλωσι τοῦ θεοπνεύστου εὐαγγελικοῦ λόγου ἐδῶ εἶναι ἐξόφθαλμη καὶ ἀπαράδεκτη, καὶ μάλιστα χρησιμοποιῶ ἐπιεικεῖς χαρακτηρισμούς.

1ον.
Παραθέτω τὸ ὀρθὸ βιβλικὸ κείμενο, διότι τὸ ἀνωτέρω εἶναι ἀποκρουστικό (παραδείγματος χάριν «λέγειν» ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «λέγει»).

«λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ...ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται. ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς, ἀλλ᾿ ὡς ἐν κρυπτῷ» (᾿Ιω 7, 6-10).

* * *

2ον.
Παραθέτω τὴν πεφωτισμένη ἀπάντησι τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀκόμη στὴν ἐποχή του ὡς ζωντανὴ καὶ καθημερινὴ γλῶσσα τοῦ λαοῦ τὴν γλῶσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης·
«Οὐκ εἶπε “καθάπαξ (= καθόλου) οὐκ ἀναβαίνω”, ἀλλὰ “νῦν”, εἶπε, τουτέστι “μεθ᾿ ὑμῶν”».

Λέει καὶ ἄλλα πολὺ ἐνδιαφέροντα ὁ ἅγιος καὶ ψυχολογεῖ πολὺ εὔστοχα τὰ λόγια τῶν «ἀδελφῶν» τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ ἀποκαλύπτει ἀπὸ τὴν μιὰ τί εἶχαν ἐκεῖνοι στὸν νοῦ τους καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἑρμηνεύει καταπληκτικὰ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου.


* * *

3ον.
Ἄλλο εἶναι τὸ «οὐ» καὶ ἄλλο τὸ «οὔπω».
οὐ = ὄχι, δέν.
οὔπω = ἀκόμη ὄχι, ἀκόμη δέν (σὲ ὁποιοδήποτε λεξικὸ τῆς ἀρχαίας, ἀκόμη καὶ σ᾿ αὐτὸ τῆς 1ης γυμνασίου).

῾Επομένως ὅταν ὁ Κύριος λέγῃ· «ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην», δὲν λέει «ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω» οὔτε «δὲν θὰ ἀνεβῶ» (ἄλλωστε τὸ «ἀναβαίνω» εἶναι ἐνεστῶτας καὶ ὄχι μέλλοντας), ἀλλὰ λέει «δὲν ἀνεβαίνω ἀκόμη», «δὲν ἀνεβαίνω τώρα (ποὺ πηγαίνετε ἐσεῖς)», «πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἀνεβαίνω στὴν γιορτή». τὸ ὁποῖον σημαίνει· «θὰ ἀνεβῶ ἀργότερα» (τὸ ἐννοούμενο εἶναι ὁ μέλλοντας). ἁπλὰ ἑλληνικὰ εἶναι, ἔτσι μιλοῦμε καὶ σήμερα· μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο χρησιμοποιοῦμε καὶ σήμερα τοὺς χρόνους τῶν ῥημάτων. καὶ μάλιστα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον γιὰ νὰ προλάβῃ κάθε παρερμηνεία, φώτισε τὸν εὐαγγελιστὴ ἀμέσως μετὰ νὰ συμπληρώσῃ· «ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ», ὥστε νὰ διώξῃ ἀπὸ τὸ μυαλό μας κάθε σκέψι ὅτι ὁ Κύριος, ἡ αὐτοζωὴ καὶ ἡ αὐτοαλήθεια, μπορεῖ νὰ εἶπε κάποιο ψέμα! τοὺς εἶπε· «τώρα δὲν ἀνεβαίνω μαζί σας στὴν γιορτή», καὶ πράγματι ἔκατσε στὴν Γαλιλαία· καὶ ξεκίνησε γιὰ τὴν γιορτὴ ἀργότερα, δυὸ τρεῖς ἡμέρες μετὰ τοὺς νομιζομένους ἀδελφούς του.

* * *

᾿Αδελφικὴ παραίνεσις· οἱ ἅγιοι πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας, κυρίως οἱ ἀρχαιότεροι, ἑρμήνευσαν αὐθεντικὰ σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν ῾Αγίων Γραφῶν μὲ πρῶτον τὸν ἅγιο ᾿Ιωάννη τὸν Χρυσόστομο. τὰ περισσότερα κείμενά τους σήμερα εἶναι ἐκδεδομένα καὶ στὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ σὲ μετάφρασι. ἐκεῖ νὰ καταφεύγουμε, γιὰ νὰ λύνωνται οἱ ὅποιες καλοπροαίρετες ἀπορίες μας. τὸ διαδίκτυο δὲν εἶναι ὁ κατάλληλος χῶρος γιὰ νὰ μάθουμε τὴν αὐθεντικὴ καὶ ἐπίσημη θέσι τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας· τοὐλάχιστον ὄχι πρὸς τὸ παρόν.

᾿Απὸ τὴν συμμετοχή μου σὲ ἄλλους διαδικτυακοὺς χώρους

copyright 2009 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εἶπε ψέμα ὁ Κύριος; (᾿Ιω 7,8)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 24 Οκτ 2009, 19:29:50

Dionysios_Anat έγραψε:Συγγνώμη, δὲν ξέρω ἀπὸ ποῦ προέρχεται αὐτὴ ἡ «ἑρμηνεία», ἀλλὰ ἡ διαστρέβλωσι τοῦ θεοπνεύστου εὐαγγελικοῦ λόγου ἐδῶ εἶναι ἐξόφθαλμη καὶ ἀπαράδεκτη, καὶ μάλιστα χρησιμοποιῶ ἐπιεικεῖς χαρακτηρισμούς.

Αν αφήναμε τους χαρακτηρισμούς και μέναμε στην ουσία της απάντησης θα ήταν νομίζω καλύτερα για την συζήτηση.
..........................................................
Ερώτηση έκανα γιατί από μια πρώτη ματιά φαίνεται να ειπώθηκε ένα ψέμα. Και άνοιξα το θέμα για να ακούσω «τις πεφωτισμένες σας απαντήσεις» όπως έγραψα σαφέστατα. Δεν προσπάθησα να αποδείξω κάτι, δεν εισήγαγα θεωρίες.

Dionysios_Anat έγραψε:1ον.
Παραθέτω τὸ ὀρθὸ βιβλικὸ κείμενο, διότι τὸ ἀνωτέρω εἶναι ἀποκρουστικό (παραδείγματος χάριν «λέγειν» ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «λέγει»).

Αποκρουστικό είναι το κείμενο;
Το κείμενο είναι αντιγραφή στο μονοτονικό - την οποία αντιγραφή κάνω εγώ χειρόγραφα επειδή πιθανόν το πολυτονικό σε κάποιους περιηγητές που δεν έχουν σωστές γραμματοσειρές να μην φαίνεται σωστά - απ την σελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος δηλαδή απ την παρακάτω παραπομπή.
http://www.myriobiblos.gr/bible/nt2/john/7.asp
Σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ για την επισήμανση και άλλη φορά δεν θα κάνω τον κόπο να το αντιγράφω σε μοννοτονικό αλλά θα το παραθέτω αυτούσιο.
..................................................................................
Επί της ουσίας του θέματος που συζητάμε αλλοιώνει το περιεχόνενο του θέματος;
Πώς θα χαρακτήριζες δηλ κάποιες μεταφράσεις στην δημοτική; Εμετικές;
Θα μπορούσα κάλιστα να έχω κάνει αντιγραφή το κείμενο από μια επίσημη μεταφραση στην δημοτική και να έλειπαν και άλλα "ν" ή να είχαν προστεθεί άλλα "ς".
.................................

Dionysios_Anat έγραψε:«λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ...ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται. ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς, ἀλλ᾿ ὡς ἐν κρυπτῷ» (᾿Ιω 7, 6-10).

* * *

2ον.
Παραθέτω τὴν πεφωτισμένη ἀπάντησι τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀκόμη στὴν ἐποχή του ὡς ζωντανὴ καὶ καθημερινὴ γλῶσσα τοῦ λαοῦ τὴν γλῶσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης·
«Οὐκ εἶπε “καθάπαξ (= καθόλου) οὐκ ἀναβαίνω”, ἀλλὰ “νῦν”, εἶπε, τουτέστι “μεθ᾿ ὑμῶν”». .

Ακριβώς αυτό! Ακριβώς αυτό!
.........................................................
[/b] Γιατί ο λόγος που έκανα αυτήν την ερώτηση ΔΕΝ ήταν για να αποδείξω - Κύριε ελέησον! - ότι ο Ιησούς είπε ψέματα, ... αλλά για να εξαχθεί απ την συζήτηση που θα προέκυπτε ότι η ακρίβεια του λόγου είτε γραπτού είτε προφορικού οφείλει να γίνεται σεβαστή και να ΜΗΝ εξάγωνται αυθαίρετα συμπεράσματα απ τον εκφερόμενο λόγο είτε του ανθρώπου είτε του Θεού.
...................................
Σε ευχαριστώ για την καθ' όλα τεκμηριωμένη απάντησή σου.
................................................


᾿Αγαπητὲ VVVV καὶ ἀγαπητοὶ συνομιλητές, ὀφείλω κάποιες ἐξηγήσεις πρὸς ἄρσιν ὡρισμένων παρεξηγήσεων.

Στὴν ἐπὶ τοῦ θέματος ἀπάντησί μου δὲν κατηγόρησα προσωπικῶς κανέναν οὔτε βεβαίως ἐσένα, ἀγαπητὲ VVVV, γι᾿ αὐτὸ ξεκίνησα καὶ μὲ τὴν φράσι «Συγγνώμη, δὲν ξέρω ἀπὸ ποῦ προέρχεται αὐτὴ ἡ “ἑρμηνεία”...». δηλαδὴ ἤμουν καὶ εἶμαι πεπεισμένος ὅτι αὐτὴ ἡ ἑρμηνεία δὲν προέρχεται ἀπὸ ἐσένα, ὅτι δὲν εἶναι δικές σου σκέψεις (ὄχι ὅλες τοὐλάχιστον), ἀλλὰ ἀπὸ κάπου θὰ τὰ ἄκουσες, ἴσως σὲ κάποια συζήτησι, ἴσως κάπου τὰ διάβασες, εἴτε πρόσφατα εἴτε παλαιότερα. οἱ χαρακτηρισμοί μου ἀφοροῦν σ᾿ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν «ἑρμηνεία» (= διαστρέβλωσι) τῆς Βίβλου, ἡ ὁποία ἔχει ζωὴ περίπου τριῶν αἰώνων, γεννήθηκε μέσα στοὺς προτεσταντικοὺς κύκλους, ὅπου καὶ εὐδοκιμεῖ, καὶ εἶναι γνωστὴ στὴν ἐπιστήμη ὡς «ἀρνητικὴ θεολογία». ἐσένα προσωπικῶς σὲ ἐξῄρεσα ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ αὐτὴν τὴν κριτική. μπορεῖ λοιπὸν νὰ μὴν ξέρω πῶς ἔφτασε μέχρι ἐσένα (καὶ μέχρι τὸν καθένα) ἡ συγκεκριμένη θεώρησι τοῦ ὑπὸ ἐξέτασιν βιβλικοῦ χωρίου, γνωρίζω ὅμως τὴν ἀρχικὴ πηγὴ ἀπὸ ὅπου ἐκπορεύονται αὐτὰ τὰ θολὰ καὶ ἐπικίνδυνα ὕδατα σὰν καταστρεπτικὸς χείμαρρος. γι᾿ αὐτὸ ἂς μοῦ ἐπιτραπῇ νὰ τονίσω ὅτι κατ’ ἐμὲ εἶναι θέμα οὐσίας νὰ μάθω πρῶτα ἐγὼ ὁ ἴδιος καὶ κατόπιν νὰ ἐνημερώσω καὶ τοὺς ἐν Χριστῷ συνομιλητάς μου καὶ ἀδελφούς, ὅτι τέτοιες «ἑρμηνευτικὲς σχολὲς καὶ τάσεις», ἀνεξαρτήτως τοῦ πῶς καὶ πόθεν παρουσιάζονται στὸ εὐρὺ κοινό (δηλαδὴ σὲ ὅλους μας), δὲν ἀποτελοῦν πραγματικὲς ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ πληρώματος τῆς ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐπιδιώκουν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. λέγοντάς το αὐτὸ ὅμως δὲν ψέγω οὔτε ἐσένα οὔτε κανέναν ἄλλον οὔτε τὸν ἑαυτόν μου ἀκόμη, ποὺ εἴμαστε ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τέτοιες ἀντιλήψεις καὶ συχνὰ δὲν γνωρίζομε τὸ πῶς. εἶμαι καὶ ἐγὼ «παθὼν» σὲ τέτοια θέματα.

Οἱ χαρακτηρισμοί μου λοιπὸν δὲν εἶναι οὔτε κατάπτυστοι οὔτε ἀχαρακτήριστοι οὔτε συνιστοῦν προσωπικὴ ἐπίθεσι καὶ ἀντιπαράθεσι οὔτε ἔμμεση κατηγορία πρὸς κάποιον, ἀλλὰ εἶναι ὑπεύθυνος λόγος, μετὰ παρρησίας διατυπωμένος, καθὼς συμπληρώνω πλέον μία τριακονταετία ἐνασχολήσεως μὲ τὴν βιβλικὴ ἑρμηνευτικὴ καὶ τὸν ἀντιαιρετικὸ τομέα.

᾿Απὸ τὴν ἄλλη, ἀγαπητέ, νομίζω ὅτι δὲν θὰ ἀρνηθῇς ὅτι ἡ δημοσίευσί σου δὲν ἦταν μία ἁπλὴ ἐρώτησι ἀπορίας, π.χ. «τί σημαίνει αὐτὸ τὸ χωρίο; δὲν φαίνεται σὰν νὰ ἔρχεται σὲ ἀντίθεσι μὲ κάτι ἄλλο κ.λπ. κ.λπ.», ἀλλὰ ὑπῆρχε ὁλόκληρη ἑρμηνευτικὴ ἀνάπτυξι, καὶ ὅτι ἡ ἐρώτησι ἐμπεριεῖχε καὶ κάποια ἀπάντησι, ἡ ὁποία ἐθεωρεῖτο δεδομένη. τὸ ἐπεσήμαναν καὶ ἄλλα μέλη ὅτι ἡ διατύπωσι τῆς ἐρωτήσεως δὲν ἔδειχνε ἁπλὴ ἐρώτησι.

Σχετικὰ μὲ τὸ κείμενο τῆς ῾Αγίας Γραφῆς ὀφείλω νὰ πῶ δύο πράγματα.
Πρῶτον, δὲν γνώριζα, ἀγαπητέ, ὅτι τὸ ἔγραψες ἐσύ. νόμιζα ὅτι τὸ ἔλαβες ἀπὸ κάπου ἀπὸ τὸ διαδίκτυο (ὑπάρχει καὶ μονοτονικὸ τὸ κείμενο τῆς Βίβλου). εἰδάλλως ἀσφαλῶς καὶ δὲν θὰ ἐκφραζόμουν ἔτσι· θὰ ἔλεγα ἁπλῶς ὅτι παραθέτω τὸ κείμενον ἐλαφρῶς διωρθωμένον καὶ μὲ πολυτονικό. συγγνώμην λοιπὸν ἂν σὲ ἐστενοχώρησα, ἀλλὰ πρέπει νὰ ξέρῃς ὅτι πουθενὰ δὲν κατηγορῶ ἐσένα γιὰ τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη, ὅπως —δικαιολογημένα ἴσως— ὑπέθεσες. ἐργάζομαι 17 χρόνια τώρα ὡς διορθωτὴς καὶ ἐπιμελητὴς ἐκδόσεων· γνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι τὸ ἀντιγραφικὸ λάθος εἶναι κάτι τὸ ἀνθρώπινο καὶ δὲν εἶναι μεμπτό. θὰ ἦταν ἀνόητο —γιὰ μένα τοὐλάχιστον— νὰ κατηγορήσω κάποιον γιὰ τυχαῖα ὀρθογραφικὰ λάθη ἐξ ἀντιγραφῆς ἢ ἀπὸ βιασύνη· κι ἐγὼ κάνω τέτοια! οὔτε τὸν δάσκαλο λοιπὸν ἤθελα νὰ κάμω γιὰ τὴν προσοχὴ στὴν ἀντιγραφὴ τοῦ κειμένου οὔτε τίποτε ἀπὸ αὐτά. ἐπίσης ἡ παράθεσι τοῦ κειμένου (ὄχι στὴν ἀρχὴ τῆς δημοσιεύσεώς σου, ἀλλὰ στὴν ἀνάλυσι-ἐρώτησί σου) δὲν ἦταν ὡλοκληρωμένη ἀλλὰ ἀποσπασματική, πρᾶγμα ποὺ δὲν εὐνοοῦσε τὴν σωστὴ ἑρμηνεία. ἔχω μία εὐαισθησία στὸ θέμα αὐτό, ὅπως μπορεῖς νὰ δῇς καὶ ἀπὸ ἄλλες δημοσιεύσεις μου, καὶ μάλιστα ἀρκετὰ παλαιές.

Δεύτερον, τὸ αὐθεντικὸ κείμενο τῆς ῾Αγίας Γραφῆς εἶναι πολὺ σημαντικὸ θέμα γιὰ τοὺς χριστιανούς· εἶναι ζήτημα ζωῆς ἢ θανάτου (πνευματικῶς ἐννοεῖται). διὰ τοῦτο τὸ αὐθεντικὸ κείμενο τῆς ῾Αγίας Γραφῆς δὲν τὸ παραλαμβάνομε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο οὔτε ἀπὸ τὸ βιβλιοπωλεῖο οὔτε ἀπὸ ὅπου νἆναι, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἐκκλησία, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν ἔκδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης ποὺ ἔκαμε τὸ οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1904 καὶ τὸ ὁποῖο ἀναπαράγεται ἀπὸ τὴν ἱερὰ σύνοδο τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καὶ ἀπὸ ἄλλους ὀρθοδόξους θεσμοὺς καὶ φορεῖς μέχρι σήμερα σὲ ἔντυπες ἐκδόσεις. ὁποιοδήποτε ἄλλο κείμενο θεωρεῖται μὴ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἀπόβλητο ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν χριστιανῶν. ἔτσι δὲν ἔχει καμμία σημασία ἂν τὸ βιβλικὸ κείμενο τὸ λαμβάνομε ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Χ ἢ τῆς Ψ ἐκκλησίας, ἀλλὰ μᾶς ἐνδιαφέρει ἂν αὐτὸ τὸ κείμενο εἶναι τὸ ὀρθὸ καὶ αὐθεντικὸ κείμενο, σύμφωνα μὲ τὴν πατριαρχικὴ ἔκδοσι τοῦ 1904. δυστυχῶς τὸ βιβλικὸ κείμενο ποὺ δημοσιεύεται στὶς ἐπίσημες ἢ ἰδιωτικὲς ὀρθόδοξες ἱστοσελίδες εἶναι ἀποκρουστικὸ καὶ ἀπαράδεκτο, γεμᾶτο λάθη καὶ ἀνορθογραφίες ἢ σὲ πολλὰ σημεῖα δὲν εἶναι τὸ αὐθεντικὸ ἐκκλησιαστικὸ κείμενο! ὁρμώμενος καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν διαπίστωσι ἔγραψα στὸ προηγούμενο μήνυμά μου ὅτι «τὸ διαδίκτυο δὲν εἶναι ὁ κατάλληλος χῶρος γιὰ νὰ μάθωμε τὴν αὐθεντικὴ καὶ ἐπίσημη θέσι τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας· τοὐλάχιστον ὄχι πρὸς τὸ παρόν».

Ἂς μοῦ ἐπιτραπῇ νὰ πῶ ὅτι οἱ περισσότεροι συμμετέχετε ἐδῶ μὲ ἕνα «συμβατικὸ» ὄνομα, δηλαδὴ κατ᾿ οὐσίαν ἀνωνύμως, καὶ προσωπικῶς δὲν γνωρίζω κανέναν σας, οὔτε τί ὄνομα ἔχει οὔτε ἄλλα στοιχεῖα. δὲν ἀποτελεῖ αὐτὸ μομφὴ πρὸς κανέναν σας, καὶ καλῶς πράττετε· ἐγὼ ὅμως συμμετέχω μὲ τὸ ὄνομά μου, μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖά μου φανερὰ στὸ διαδίκτυο, καὶ ἐπιπλέον ἔχει παραχωρήσει ὁ Κύριος νὰ ὑπηρετῶ τὴν ἐκκλησία του ἀπὸ ἐπίσημη θέσι. ὅταν λοιπὸν σημειώνω δημοσίως ὅτι τὸ κείμενο τῆς Βίβλου στὸ διαδίκτυο ἔχει τὰ χάλια του, καὶ ὅτι πρέπει νὰ τὸ συγκρίνωμε μὲ μία σωστὴ ἔντυπη ἔκδοσι καὶ νὰ τὸ διορθώνωμε, καὶ νὰ μὴν τὸ θεωροῦμε ἔγκυρο, ἂν δὲν τὸ ἐλέγξωμε πρῶτα, νομίζω ὅτι εἶναι σαφὲς ὅτι δὲν κάνω ἀντιπαράθεσι μὲ κανέναν, δὲν μέμφομαι κανέναν, ἀλλὰ ἐνημερώνω, ὅπως ἔχω χρέος ἄλλωστε. τὸ ἴδιο κάνω καὶ γιὰ τὰ ἄλλα λειτουργικὰ κείμενα τῆς ἐκκλησίας, τομεὺς στὸν ὁποῖο ἐξειδικεύομαι (διότι ἡ Βίβλος εἶναι τὸ ἀρχαιότερο καὶ κυριώτερο λειτουργικὸ κείμενο στὴν λατρεία καὶ ζωὴ τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας).

῞Οσο γιὰ τὸ ποιά εἶναι ἡ θέσι μου γιὰ κάποιες μεταφράσεις στὴν δημοτικὴ καὶ αὐτὸ τὸ ἔχω ἐκφράσει δημοσίως, καθὼς πέρυσι ἐκδόθηκε ἕνας συλλογικὸς τόμος μὲ τίτλο «᾿Επικίνδυνες μεταφράσεις τῆς Βίβλου» (ἀπὸ ἀλλοιωμένα κείμενα), ὅπου συμμετέχω καὶ ἐγὼ μαζὶ μὲ ἄλλους ἀσκῶντας κριτικὴ ἀλλὰ καὶ παραθέτοντας καὶ δική μου μετάφρασι σὲ βιβλικὸ κείμενο.

῞Οσοι θὰ κάνετε τὸν κόπο νὰ δῆτε κάποια ἀπὸ τὰ κείμενά μου θὰ καταλάβετε ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμία προσωπικὴ ἐπίθεσι στὴν παραπάνω ἀπάντησί μου. ἀπέναντι στὴν Βίβλο καὶ στὰ ἱερὰ κείμενα τῆς ἐκκλησίας ἔχω μία συγκεκριμένη στάσι, τὴν ὁποία κρατῶ ἐδῶ καὶ χρόνια. θεωρῶ ὅτι ἂν ὅλοι μας ἤμασταν τόσο εὐαίσθητοι γιὰ τὴν Βίβλο ὄσο εἴμαστε καὶ γιὰ θέματα προσωπικῆς εὐθιξίας, σίγουρα ἡ σημερινὴ ἐκκλησία μας θὰ ἦταν πολὺ πιὸ κοντὰ στὴν ἐκκλησία τῶν μεγάλων ἁγίων τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων.


᾿Απὸ τὴν συμμετοχή μου σὲ ἄλλους διαδικτυακοὺς χώρους

copyright 2009 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ῾Ερμηνεία καί σχολιασμός τῆς Βίβλου

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron