Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 08 Οκτ 2009, 00:15:24

῾Η γνωριμία μου μὲ τὸ διαδίκτυο ξεκίνησε κάπως δειλὰ τὸ 2001, καὶ ὅπως εἶναι φυσικὸ τὸ πρῶτο διάστημα πέρασε μὲ πειραματισμοὺς καὶ ἐξερευνήσεις αὐτοῦ τοῦ μέχρι τότε ἄγνωστου γιὰ μένα κόσμου. τὸ ἑπόμενο ἔτος 2002 ἄρχισε ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν ἔκδοσι τῆς «Συμβολῆς», τὸ 1ο τεῦχος τῆς ὁποίας κυκλοφόρησε τὸν ἰανουάριο τοῦ 2003. ὅπως περιγράφω καὶ ἀλλοῦ, τότε δημιούργησα ἕναν πρῶτον διαδικτυακὸ λογαριασμὸ μὲ τὸ ὄνομα «ΣΥΜΒΟΛΗ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΥΠΙΚΟΥ, ὁ ὁποῖος ἦταν «συμμετοχικός»! δηλαδὴ μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα δὲν ἐμφανιζόμουν μόνον ἐγὼ στὸ διαδίκτυο ἀλλὰ καὶ ἄλλοι συνεργάτες τῆς «Συμβολῆς»· γρήγορα ὅμως διαπιστώσαμε ὅτι αὐτὸ τὸ «πείραμα» δὲν μποροῦσε νὰ προχωρήσῃ καὶ σταδιακῶς μέσα στὸ 2004 ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀποκτήσαμε τοὺς δικούς μας προσωπικοὺς διαδικτυακοὺς λογαριασμούς, ὥστε νὰ συμμετέχουμε ὡς μεμονωμένα πρόσωπα. πάντως μὲ τὸν λογαριασμὸ «ΣΥΜΒΟΛΗ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ἄρχισε μὲ πολὺ διστακτικὰ βήματα καὶ ἡ δική μου οὐσιαστικὴ συμμετοχὴ στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι τοῦ ἔτους 2003 καὶ μετά (πιὸ πρὶν κάποιες συμμετοχές μου ἦσαν ἀνώνυμες καὶ ἀνυπόγραφες). ἀπὸ ἐκείνη τὴν περίοδο τῆς διαδικτυακῆς μου δραστηριότητος οἱ περισσότερες δημοσιεύσεις σήμερα δὲν ὑφίστανται, κυρίως διότι δὲν ὑπάρχουν οἱ χῶροι ποὺ εἶχαν φιλοξενήσει τὰ κείμενα. εὐτυχῶς γιὰ κάποιες περιπτώσεις ἔχω κρατήσει ἠλεκτρονικὰ ἀντίγραφα στὸ ἀρχεῖο μου.

᾿Ανάμεσα στὰ ἄλλα εἶχα συμμετάσχει τὸν ἰανουάριο τοῦ ἔτους 2004 σὲ μία συζήτησι σὲ ἕναν ἱστοχῶρο, ὅπου κάποιοι ἄνθρωποι διαπνεόμενοι ἀπὸ ὄχι φιλικὰ αἰσθήματα πρὸς τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία προσπάθησαν νὰ προκαλέσουν καὶ νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς ὀρθοδόξους. εἶχαν ὑποβάλει σὲ ἀνοιχτὸ δημόσιο διάλογο μία ἐρώτησι-παγίδα σὰν ἐκεῖνες τὶς δόλιες ἐρωτήσεις ποὺ ἀρέσκονταν νὰ ὑποβάλλουν πρὸς τὸν Κύριο οἱ φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι, γεμᾶτοι ἑωσφορικὴ αὐτοπεποίθησι καὶ ἐγωισμό. εἶναι γνωστὸ βεβαίως ὅτι σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις τῆς Καινῆς Διαθήκης οἱ ἐρωτήσεις τελικῶς ἐστρέφοντο ἐναντίον τῶν δολίων ὑποβολέων τους.

῾Ο τίτλος τοῦ θέματος ἦταν «Περὶ εἰδωλολατρίας», ἀρκετὰ εὔγλωττος γιὰ τὶς προθέσεις καὶ τὸν προσανατολισμὸ τῶν ἐρωτώντων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκροτήσει καὶ ἰδιαίτερη ὁμάδα μὲ τὴν ὀνομασία «῾Ομάδα Βιβλικῶν ᾿Ερευνῶν». σημειωθήτω ὅτι ἡ λέξι εἰδωλολατρία ἦταν γραμμένη ἀνορθόγραφα «εἰδωλολατρεία». παραθέτω τὸν διάλογο ποὺ ὑπῆρχε ἐκεῖ ὡς δεῖγμα τοῦ πῶς διάφορες αἱρετίζουσες ὁμάδες μποροῦν νὰ δροῦν συγκεκαλυμμένα ἢ ἀπροκάλυπτα στὸ διαδίκτυο καὶ πῶς ἡ ἀντιμετώπισίς των δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεσις οὔτε πρέπει νὰ γίνεται ἐκ τοῦ προχείρου. ἐπειδὴ μέχρι τὴν ὥρα ποὺ σημειώνονται οἱ παροῦσες γραμμὲς ἡ ὅλη συζήτησις ὑπάρχει ἀκόμη στὸ διαδίκτυο, διατηρῶ τὰ περισσότερα ὀνόματα τῶν χρηστῶν ποὺ συμμετεῖχαν. στὸν ἱστοχῶρο ὅμως ἐκείνης τῆς συζητήσεως τὰ μηνύματα δὲν φαίνονται μὲ τὴν χρονολογική τους σειρά, ἀλλὰ εἶναι ἀνάκατα, γι᾿ αὐτὸ ἐδῶ τὰ τοποθετῶ στὴν σειρά τους. μετατρέπω κάποια μηνύματα μὲ κεφαλαῖα σὲ πεζά, τονίζω μὲ μαῦρα (ἔντονα) πεζὰ γράμματα ὅ,τι τονιζόταν μὲ κεφαλαῖα, ἀλλὰ ἀφήνω τὸ μονοτονικό, διότι τότε στὶς ἀρχὲς τῆς συμμετοχῆς μου δὲν μποροῦσα νὰ γράψω μὲ πολυτονικό. ἐπίσης δὲν ἀναφέρω ὅλα τὰ μηνύματα ἀλλὰ μόνον ὅσα ἔχουν σχέσι μὲ τὸ θέμα, ἐνῷ σημειώνω καὶ ὡρισμένα σχόλια. τέλος ἀριθμῶ ὅλα τὰ μηνύματα κατὰ σειράν.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 08 Οκτ 2009, 00:18:52

Τὸ πρῶτο μήνυμα μὲ τὴν ἀρχικὴ ἐρώτησι δημοσιεύθηκε στὶς 22 ἰουλίου 2003 ἀπὸ κάποιον χρήστη τοῦ ἱστοχώρου μὲ τὸ κωδικὸ ὄνομα mat, ὁ ὁποῖος ἀργότερα στὸ μήνυμα 10 ὑπέγραψε ὡς «῾Ομάδα Βιβλικῶν ᾿Ερευνῶν».

μήνυμα 1

mat. έγραψε: στις 22/7/2003, 12:11
Μπορειτε να μου δωσετε εδαφια απο την Αγια Γραφη (παρακαλω χωρις ερμηνειες δικες σας), που να δειχνουν οτι οι ανθρωποι του Θεου επιτρεπεται να προσκυνουν αψυχα αντικειμενα ???

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.

mat. ἔγραψε: στὶς 22/7/2003, 12:11
Μπορεῖτε νὰ μοῦ δώσετε ἐδάφια ἀπὸ τὴν ῾Αγία Γραφή (παρακαλῶ χωρὶς ἑρμηνεῖες δικές σας), ποὺ νὰ δείχνουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἐπιτρέπεται νὰ προσκυνοῦν ἄψυχα ἀντικείμενα ???

μήνυμα 2

mat. έγραψε: στις 24/7/2003, 08:57
Ειναι προφανες οτι δεν υπαρχουν, και συνεπως δεν υπαρχει καλυψη απο τον λογο του Θεου !!!

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
mat. ἔγραψε: στὶς 24/7/2003, 08:57
Εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν ὑπάρχουν, καὶ συνεπῶς δὲν ὑπάρχει κάλυψη ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ !!!

σχόλιον 1

῾Η ἀξίωσις τοῦ mat (καὶ τῆς ὑπ᾿ αὐτὸν ὁμάδος;) ὅποιοι ἀπαντήσουν νὰ μὴ δώσουν «δικές τους» ἑρμηνεῖες εἶναι χαρακτηριστικὴ τῆς σκέψεως αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁμάδων. μόνον οἱ ἴδιοι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἑρμηνεύουν καὶ ὄχι οἱ ἄλλοι. ἐξ ἀρχῆς θέτουν τὶς προϋποθέσεις τοῦ παιχνιδιοῦ τους· θέλουν αὐτοὶ νὰ ἔχουν τὸ «ἐπάνω χέρι», αὐτοὶ ῥωτοῦν καὶ ἐμεῖς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀπαντήσωμε καὶ νἀ ἀπολογηθοῦμε. δὲν μᾶς ἀντιμετωπίζουν ἰσότιμα. ἡ ἀλαζονεία τους εἶναι ἐμφανής. αὐτὸ γίνεται σαφέστερο καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι μόλις δύο μέρες μετὰ τὸ ἐρώτημά του ὁ mat ἐπανέρχεται καὶ ἀπαντᾷ μόνος του! δύο μέρες ἦταν γι᾿ αὐτὸν ἀρκετές. ὅλος ὁ κόσμος, ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι τῆς γῆς δὲν εἶχαν ἄλλη δουλειὰ νὰ κάμουν, παρὰ ἔπρεπε νὰ παρακαλουθοῦν στὸ διαδίκτυο τί θὰ γράψῃ ὁ κάθε mat, καὶ ἔπρεπε κατεπειγόντως νὰ ἀπαντήσουν καὶ νὰ ἀπολογηθοῦν στὸν μέγιστο ἱεροεξεταστή, ἀλλιῶς πήγαιναν χαμένοι! ἡ πίστις μας θὰ χάσῃ τὴν ἀξία της καὶ τὸ κῦρός της, ἂν δὲν ἀπαντήσωμε στὸν κάθε mat!

σχόλιον 2

Κανονικῶς καὶ μόνον λόγῳ αὐτῆς τῆς ἀλαζονικῆς συμπεριφορᾶς του κάθε ὀρθόδοξος θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ἀγνοήσῃ καὶ νὰ μὴν τοῦ ἀπαντήσῃ ποτέ. δὲν ἔγινε δυστυχῶς ἔτσι.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 08 Οκτ 2009, 00:25:34

μήνυμα 3

BΧΧΧΧ έγραψε: στις 28/7/2003, 23:57
Οι Αποστολοι δεν αντιμετωπισαν αυτο το προβλημα σε τοσο οξυμενο βαθμο οσο οι Πατερες μετεπειτα, που το ελυσαν με τις Οικουμενικες Συνοδους, για αυτο, αν θες, θα βρεις απαντησεις μονο μεσω των αποφασεων των Οικουμενικων Συνοδων και των φωτισμενων πατερων που θεολογησαν μεσα σε αυτες, οπως ειναι ο Αγιος Ιωαννης ο Δαμασκηνος.

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
BΧΧΧΧ ἔγραψε: στὶς 28/7/2003, 23:57
Οἱ Ἀπόστολοι δὲν ἀντιμετώπισαν αὐτὸ τὸ πρόβλημα σὲ τόσο ὀξυμένο βαθμὸ ὅσο οἱ Πατέρες μετέπειτα, ποὺ τὸ ἔλυσαν μὲ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, γιὰ αὐτό, ἂν θές, θὰ βρεῖς ἀπαντήσεις μόνο μέσῳ τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν φωτισμένων πάτερων ποὺ θεολόγησαν μέσα σὲ αὐτές, ὅπως εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

σχόλιον 3

῾Ο ᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς δὲν ἔλαβε μέρος σὲ κάποια οἰκουμενικὴ σύνοδο καὶ αὐτὴ εἶναι μία πρώτη ἀνακρίβεια ποὺ ὑπάρχει στὸ μήνυμα τοῦ ΒΧΧΧΧ. δεύτερον γράφει καὶ παραδέχεται τὴν ὕπαρξι κάποιου προβλήματος εἰδωλολατρίας! στὴν πραγματικότητα μὲ τὸ μήνυμά του ἐπιτυγχάνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκει! τρίτον δὲν ἔχει κάτι τὸ σαφὲς νὰ δώσῃ.

μήνυμα 4

mat. έγραψε: στις 29/7/2003, 10:16
Αγαπητέ φίλε με το ψευδώνυμο "ΒΧΧΧΧ", ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και συγκεκριμένα στο "Έκδοσις ακριβής ορθοδόξου πίστεως", δεν έχει γραφική υποστήριξη για τις απόψεις του. Επίσης στο πηδάλιο, δεν υπάρχει γραφική κάλυψη για το θέμα μας... Εξακολουθούμε λοιπόν να μένουμε στο ότι δεν υπαρχει καλυψη απο τον λογο του Θεου... Σε χαιρετούμε φιλικά και ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί.

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
mat. ἔγραψε: στὶς 29/7/2003, 10:16
Ἀγαπητὲ φίλε μὲ τὸ ψευδώνυμο "ΒΧΧΧΧ", ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, καὶ συγκεκριμένα στὸ "Ἔκδοσις ἀκριβὴς ὀρθοδόξου πίστεως", δὲν ἔχει γραφικὴ ὑποστήριξη γιὰ τὶς ἀπόψεις του. Ἐπίσης στὸ πηδάλιο, δὲν ὑπάρχει γραφικὴ κάλυψη γιὰ τὸ θέμα μας... Ἐξακολουθοῦμε λοιπὸν νὰ μένουμε στὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει κάλυψη ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ... Σὲ χαιρετοῦμε φιλικὰ καὶ εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ σὲ εὐλογεῖ.


σχόλιον 4

῾Ο ᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς στὴν «Ἔκδοσι ἀκριβῆ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» στὸ κεφάλαιο «Περὶ εἰκόνων» μέσα σὲ κείμενο μόλις δύο σελίδων ἀναφέρει 10 χωρία τῆς ῾Αγίας Γραφῆς! τόσο ἀλήθεια εἶναι τὸ ὅτι «δὲν ἔχει γραφικὴ ὑποστήριξη γιὰ τὶς ἀπόψεις του»! ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν εἶχε οὔτε ἕνα χωρίο στὸ συγκεκριμένο ἔργο του (διότι εἶναι ἁπλῶς μία συνοπτικὴ ἔκθεσις τῶν βασικῶν ἀληθειῶν καὶ ὄχι διεξοδικὴ μελέτη), ἔχει καὶ ἄλλα συγγράμματα γιὰ τὸ ἴδιο θέμα, ἀλλὰ κυρίως ὑπάρχει ἡ 7η οἰκουμενικὴ σύνοδος, ἡ ὁποία λεπτομερῶς ἐξέτασε καὶ ἑρμήνευσε τὰ βιβλικὰ χωρία.

σχόλιον 5

῾Η ἀναφορὰ τοῦ Πηδαλίου ἐδῶ γίνεται γιὰ λόγους ἐντυπωσιασμοῦ καὶ ἀποτελεῖ παρελκυστικὴ τακτικὴ τῶν αἱρετιζόντων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ κατευθύνουν τὴν συζήτησι ἐκεῖ ποὺ νομίζουν ὅτι τοὺς συμφέρει. διότι ὁ Νικόδημος στὸ Πηδάλιο δὲν ὁμιλεῖ περὶ τῶν εἰκόνων εἰδικῶς, δὲν ἐξαντλεῖ τὸ θέμα, ἀλλὰ μιλᾷ γιὰ τὴν 7η οἰκουμενικὴ σύνοδο καὶ ἁπλῶς ἀναφέρεται στὰ περὶ εἰκόνων ἐν σχέσει μὲ τὸ ἔργον τῆς συνόδου. ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν ἀπουσιάζει ἡ ἀναφορὰ στὴν Βίβλο, ὅπως νομίζει ἡ ἄλλη πλευρά! ὅμως ὁ ΒΧΧΧΧ δὲν τὰ γνωρίζει αὐτὰ καὶ ἐντελῶς ἀπροετοίμαστος λαμβάνει ὡς δεδομένα ὅσα διεστρεβλωμένα ἀναφέρουν οἱ «συνομιληταί» του.


μήνυμα 5

BΧΧΧΧ έγραψε:στις 30/7/2003, 12:15
Εδω εγκειται το γεγονος στο κατα ποσο πιστευεις στην χαρι του Αγιου Πνευματος· και αυτη ενεργει μεσω των Πατερων και Διδασκαλων στις Οικουμενικες Συνοδους, οταν υπαρχει αναγκη και λογος για το Ποιμνιο του Κυριου.

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο
BΧΧΧΧ ἔγραψε:στὶς 30/7/2003, 12:15
Ἐδῶ ἔγκειται τὸ γεγονὸς στὸ κατὰ ποσὸ πιστεύεις στὴν χάρι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος• καὶ αὐτὴ ἐνεργεῖ μέσῳ τῶν Πατέρων καὶ Διδασκάλων στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη καὶ λόγος γιὰ τὸ Ποίμνιο τοῦ Κυρίου.

μήνυμα 6

mat. έγραψε: στις 30/7/2003, 15:43
Αγαπητέ με το ψευδώνυμο "ΒΧΧΧΧ"... Πάντως σχετικά με την τελευταία απάντησή σου, εξακολουθείς να κρατάς το θέμα έξω από τον Λόγο του Θεού... Γιατί πιστεύεις ότι το Άγιο Πνεύμα θα οδηγούσε τον λαό του Θεού, σε κάτι αντίθετο από τον Λόγο του Θεού ???

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
mat. ἔγραψε: στὶς 30/7/2003, 15:43
Ἀγαπητὲ μὲ τὸ ψευδώνυμο "ΒΧΧΧΧ"... Πάντως σχετικὰ μὲ τὴν τελευταία ἀπάντησή σου, ἐξακολουθεῖς νὰ κρατᾷς τὸ θέμα ἔξω ἀπὸ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ... Γιατί πιστεύεις ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ ὁδηγοῦσε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, σὲ κάτι ἀντίθετο ἀπὸ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ ???

σχόλιον 6

᾿Εδῶ ὁ mat ἔχει καταλάβει ὅτι ὁ ΒΧΧΧΧ δὲν εἶναι καλὰ καταρτισμένος στὴν ὀρθόδοξη πίστι, ὁπότε κάνει μία ἐρώτησι, γιὰ νὰ ὁδηγήσῃ τὸν συνομιλητή του σὲ ἀδιέξοδο καὶ ἀντιφάσεις. ἡ τακτική του ἔχει ἀποτελέσματα.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 08 Οκτ 2009, 00:30:17

μήνυμα 7

BΧΧΧΧ έγραψε:στις 30/7/2003, 20:22
...μαλλον δεν καταλαβατε καλα το πνευμα της απαντησης μου. Δεν ειμαι εγω αυτος που αμφισβητει την χαρι του Αγιου Πνευματος η που υποστηριζει οτι μπορει να οδηγησει τον λαο του Θεου καπου αντιθετα απο τον λογο του Θεου, εσεις ειστε αυτοι (αν καταλαβα και καλα) που αμφισβητειτε τα γραπτα του Αγιου Ιωαννου του Δαμασκηνου και οτι δεν εγραφησαν <μὲ τὴν> χαρι του Παναγιου και Ζωοποιου Πνευματος.

Λογος του Θεου δεν ειναι μονο αυτος που εκφωνηθηκε απο τον ιδιο τον Κυριο αλλα και απο τους Αποστολους και τις Οικουμενικες Συνοδους οταν αυτος επρεπε, μεσα σε αυτα ολα ανηκει και η πραγματεια του Αγιου Ιωαννου

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
BΧΧΧΧ ἔγραψε:στὶς 30/7/2003, 20:22
...μᾶλλον δὲν καταλάβατε καλὰ τὸ πνεῦμα τῆς ἀπάντησής μου. Δὲν εἶμαι ἐγὼ αὐτὸς ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν χάρι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἢ ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ κάπου ἀντίθετα ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐσεῖς εἶστε αὐτοὶ (ἂν κατάλαβα καὶ καλὰ) ποὺ ἀμφισβητεῖτε τὰ γραπτά του Ἅγιου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καὶ ὅτι δὲν ἐγράφησαν <μὲ τὴν> χάρι τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοποιοῦ Πνεύματος.

Λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι μόνο αὐτὸς ποὺ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους καὶ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους ὅταν αὐτὸς ἔπρεπε, μέσα σὲ αὐτὰ ὅλα ἀνήκει καὶ ἡ πραγματεία τοῦ ῾Αγίου Ἰωάννου.


σχόλιον 7

῾Ο ΒΧΧΧΧ προσπαθεῖ νὰ διορθώσῃ τὰ πράγματα. τώρα μόλις φαίνεται νὰ ἀντιλαμβάνεται ὅτι δὲν συζητεῖ μὲ καλοπροαίρετους συνομιλητές, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε αὐτὰ νὰ τὰ ἀναρωτηθῇ καὶ νὰ τὰ ἐρωτήσῃ ἐξ ἀρχῆς. εἶναι κάπως ἀργὰ πλέον.


μήνυμα 8

mat. έγραψε: στις 31/7/2003, 10:41
Αγαπητέ φίλε με το ψευδώνυμο "ΒΧΧΧΧ" δεν θέλουμε να θίξουμε τα σεβάσματά σου, αλλά είσαι ο πρώτος που υποστηρίζει ότι τα πατερικά κείμενα είναι ο Λόγος του Θεού!!! Η ορθόδοξη διδασκαλία αν και θεωρεί τους πατέρες θεοφόρους, ποτέ δεν υποστήριξε ότι τα κείμενά τους είναι ο Λόγος του Θεού. Άλλωστε πώς θα μπορούσε ο Λόγος του Θεού να έχει λάθη (π.χ. το γεωκεντρικό σύμπαν στην εξαήμερο του Μ. Βασιλείου, κ.ά.) Μπορείς να ρωτήσεις γι' αυτό τον πνευματικό σου, ή κάποιον που να είσαι βέβαιος ότι γνωρίζει την ορθόδοξη θεολογία. Αυτό το θλιβερό προνόμιο το έχει μόνο ο παπισμός που δέχεται αλάθητο σε άνθρωπο... Πάντως καταλάβαμε την θέση σου, σε ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σου, και σου ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
mat. ἔγραψε: στὶς 31/7/2003, 10:41
Ἀγαπητὲ φίλε μὲ τὸ ψευδώνυμο "ΒΧΧΧΧ" δὲν θέλουμε νὰ θίξουμε τὰ σεβάσματά σου, ἀλλὰ εἶσαι ὁ πρῶτος ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι τὰ πατερικὰ κείμενα εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ!!! Ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία ἂν καὶ θεωρεῖ τοὺς πατέρες θεοφόρους, ποτὲ δὲν ὑποστήριξε ὅτι τὰ κείμενά τους εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε πῶς θὰ μποροῦσε ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχει λάθη (π.χ. τὸ γεωκεντρικὸ σύμπαν στὴν ἑξαήμερο τοῦ Μ. Βασιλείου, κ.ἄ.) Μπορεῖς νὰ ρωτήσεις γι' αὐτὸ τὸν πνευματικό σου, ἢ κάποιον ποὺ νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι γνωρίζει τὴν ὀρθόδοξη θεολογία. Αὐτὸ τὸ θλιβερὸ προνόμιο τὸ ἔχει μόνο ὁ παπισμὸς ποὺ δέχεται ἀλάθητο σὲ ἄνθρωπο... Πάντως καταλάβαμε τὴν θέση σου, σὲ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὶς ἀπαντήσεις σου, καὶ σοῦ εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ σὲ εὐλογεῖ.


σχόλιον 8

῾Ο mat παραδίδει καὶ μαθήματα ὀρθοδόξου θεολογίας σὲ ἕναν ὀρθόδοξο, ποὺ προσπάθησε νὰ ὑπερασπιστῇ κάτι ποὺ δὲν κατεῖχε ἐπαρκῶς! πράγματι ὁ mat διατυπώνει μὲ ἐπάρκεια καὶ ὀρθότητα καποια σημεῖα τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας, ἀλλὰ βεβαίως παρουσιάζει μόνον ἐκεῖνα τὰ σημεῖα ποὺ τοῦ χρειάζονται γιὰ νὰ ἀποδείξῃ τὴν ἐλλιπῆ κατάρτισι τοῦ ΒΧΧΧΧ. πολὺ ἐντέχνως ἀλλὰ οὐσιαστικὰ λέει τοῦ ΒΧΧΧΧ ὅτι ὅσα διατυπώνει εἶναι μᾶλλον παπικὰ παρὰ ὀρθόδοξα! ἐν τῷ μεταξὺ εἶναι τὸ τρίτο μήνυμα ὅπου προσφωνεῖ τὸν συνομιλητή του «Αγαπητέ φίλε με το ψευδώνυμο "ΒΧΧΧΧ"». εἶναι ἕνας ἔμμεσος καὶ κρυφὸς ἀλλὰ ὑπαρκτὸς καὶ φαρμακερὸς ἔλεγχος, μία μομφὴ ὅτι ὁ συνομιλητής του χρησιμοποιεῖ ψευδώνυμο, ἄρα ψεύδεται, ἀντίθετα μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. ὁ ΒΧΧΧΧ στὴν ἀπάντησί του δὲν ἀναφέρεται σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, δὲν νομίζω ὅμως ὅτι δὲν τὸ κατάλαβε. ἁπλῶς εἶχε σπουδαιότερα θέματα νὰ ἀσχοληθῇ. ἐπισημαίνω ἐδῶ ὅτι ὁ mat γράφει «Λόγος τοῦ Θεοῦ» (μὲ κεφαλαῖο λ), ὅπως συνήθως κάνουν οἱ προτεστάντες, διότι δὲν μπορεῖ νὰ διακρίνῃ μεταξὺ τοῦ «λόγου τοῦ Θεοῦ» (= τῆς ῾Αγίας Γραφῆς, τῆς Βίβλου) καὶ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι πρόσωπο, ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός. παρὰ τὴν κάποια (ἐγκυκλοπαιδικὴ μονάχα) γνῶσι τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας δὲν φαίνεται κατὰ βάθος νὰ ἔχῃ τὶς ἀπαραίτητες θεολογικὲς καὶ γλωσσικὲς προϋποθέσεις, γιὰ νὰ καταλάβῃ τὴν διάκρισι μεταξὺ ἑνὸς προσώπου ἐμψύχου καὶ θεϊκοῦ καὶ ἑνὸς βιβλίου ἱεροῦ μὲν καὶ θεοπνεύστου, ἀλλὰ πάντως βιβλίου, δηλαδὴ ἀψύχου ἀντικειμένου! καὶ αὐτὸς ποὺ ἔχει συγκεχυμένη ἀντίληψι περὶ Λόγου καὶ λόγου ζητεῖ νὰ κρίνῃ καὶ νὰ κατακρίνῃ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία μὲ βάσι ἕνα τρίκ, ἕνα τέχνασμα, μία σοφιστεία περὶ ἀψύχων ἀντικειμένων!


μήνυμα 9

BΧΧΧΧ έγραψε:στις 4/8/2003, 08:53
Αδελφια μου δεν εγινα κατανοητος, ο λογος που εκφωνειται απο τους Πατερες και διδασκαλους της Εκκλησιας μεσω των Οικουμενικων Συνοδων, οταν υπαρχει αναγκη για το ποιμνιο του Κυριου, ειναι θεοπνευστος· αυτο κανεις Ορθοδοξος δεν το αρνειται, η ερμηνεια θεοπνευστος αναρωτιεμαι τι σημαινει;;;

Η ερωτηση ομως που εγειρεται στο μυαλο μου αυτη την στιγμη ειναι εσεις τι ειστε, για να αμφισβητηται τους Πατερες της εκκλησιας;
Ορθοδοξοι η Προτεσταντες;;; Για τον απλουστατο λογο οτι απο την αρχη των απαντησεων σας αμφισβητειτε τον Αγιο Ιωαννη, απο την στιγμη που το βιβλιο του «Εκδοσις Ακριβης της Ορθοδοξου Πιστεως» ειναι αναγνωρισμενο απο την Ζ Οικουμενικη Συνοδο και ειναι απαντηση στο εικονομαχικο προβλημα. Και βασει της Θεολογιας της Ορθοδοξης Εκκλησιας οτιδηποτε αναγνωριζεται μεσω των Οικουμενικων συνοδων και μονο μεσω αυτων περικλειεται απο το γεγονος του αλαθητου, διοτι αναγνωριζεται μεσα σε αυτα η χαρις του Παναγιου Πνευματος, του τριτου προσωπου της Αγιας Τριαδος.

Τι απο ολα αυτα ειναι ψευδες και ανακριβες;;;

Ευχομαι η Αγια Τριαδα να σας φωτιζει.

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
BΧΧΧΧ ἔγραψε:στὶς 4/8/2003, 08:53
Ἀδέλφια μου δὲν ἔγινα κατανοητός, ὁ λόγος ποὺ ἐκφωνεῖται ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ τὸ ποίμνιο τοῦ Κύριου, εἶναι θεόπνευστος• αὐτὸ κανεὶς Ὀρθόδοξος δὲν τὸ ἀρνεῖται, ἡ ἑρμηνεία θεόπνευστος ἀναρωτιέμαι τί σημαίνει;;;

Ἡ ἐρώτηση ὅμως ποὺ ἐγείρεται στὸ μυαλό μου αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶναι ἐσεῖς τί εἶστε, γιὰ νὰ ἀμφισβητῆται τοὺς Πατέρες τῆς ἐκκλησίας;
Ὀρθόδοξοι ἢ Προτεστάντες;;; Γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἀπαντήσεών σας ἀμφισβητεῖτε τὸν Ἅγιο Ἰωάννη, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ βιβλίο του «Ἔκδοσις Ἀκριβὴς τῆς Ὀρθόδοξου Πίστεως» εἶναι ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ εἶναι ἀπάντηση στὸ εἰκονομαχικὸ πρόβλημα. Καὶ βάσει τῆς Θεολογίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὁτιδήποτε ἀναγνωρίζεται μέσῳ τῶν Οἰκουμενικῶν συνόδων καὶ μόνο μέσῳ αὐτῶν περικλείεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς τοῦ ἀλάθητου, διότι ἀναγνωρίζεται μέσα σὲ αὐτὰ ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τοῦ τρίτου προσώπου τῆς ῾Αγίας Τριάδος.

Τί ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ψευδὲς καὶ ἀνακριβές;;;

Εὔχομαι ἡ ῾Αγία Τριάδα νὰ σᾶς φωτίζει.

σχόλιο 9

᾿Ανέφερα καὶ προηγουμένως ὅτι τὸ βιβλίο τοῦ ᾿Ιωάννου Δαμασκηνοῦ «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ᾿Ορθοδοξου Πίστεως» περὶ εἰκόνων ἔχει μόνον δύο σελίδες. ἀσφαλῶς δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ ἔργο του ποὺ ἀποτελεῖ ἀπάντησι στὸ εἰκονομαχικὸ πρόβλημα· ἁπλῶς σήμερα εἶναι τὸ πιὸ γνωστὸ ὡς τίτλος, ἀλλὰ ὄχι καὶ ὡς περιεχόμενο. ἡ ἐλλιπὴς γνῶσις καὶ ἡ ἔλλειψις ἀκριβολογίας δὲν βοηθοῦν στὴν ἀντιμετώπισι αἱρετιζουσῶν ὁμάδων.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 08 Οκτ 2009, 00:37:59

μήνυμα 10

mat. έγραψε: στις 4/8/2003, 11:35
Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, ευχαριστούμε τον Κύριο για εσένα, για τον ζήλο σου και την προφανή αγάπη σου για τα ιερά πράγματα... Ο άνθρωπος του Θεού ξεχωρίζει για την νηφαλιότητα, και την πραότητα με την οποία αντιμετωπίζει καταστάσεις και θέματα.. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα στοιχεία αυτά φαίνονται να υπάρχουν σε εσένα... Σε ότι αφορά το θέμα μας, είναι γνωστό ότι το ορθοδόξων δόγμα στηρίζεται στην Αγ. Γραφή, στην πατερική διδασκαλία, και στις αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων. Η ερώτηση όμως η δική μας, πέρα από δόγματα και απόψεις, είναι αν στην Αγ. Γραφή στην οποία υπάρχει η αυθεντία της διδασκαλίας (ενώ τα πατερικά είναι κυρίως ερμηνευτικά, οι δε σύνοδοι κυρίως διαχειριστικά όργανα της διδασκαλίας), αν λοιπόν στον Λόγο του Θεού υπάρχουν εδάφια που να στηρίζουν την προσκύνηση άψυχων αντικειμένων... Σου έχουμε ήδη γράψει, ότι ο Δαμασκηνός δεν στηρίζεται σε εδάφια από την Γραφή για το συγκεκριμένο θέμα, και ακόμα η Σύνοδος υιοθέτησε τις απόψεις του σαν απάντηση στους εικονομάχους... Επίσης δεν μας απάντησες πώς μπορεί το Αγιο Πνεύμα να δίνει οδηγία ενάντια σε 10δες εδάφια του Λόγου Του...
ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
mat. ἔγραψε: στὶς 4/8/2003, 11:35
Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο γιὰ ἐσένα, γιὰ τὸν ζῆλο σου καὶ τὴν προφανῆ ἀγάπη σου γιὰ τὰ ἱερὰ πράγματα... Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ξεχωρίζει γιὰ τὴν νηφαλιότητα, καὶ τὴν πραότητα μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζει καταστάσεις καὶ θέματα.. Καὶ ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι τὰ στοιχεῖα αὐτὰ φαίνονται νὰ ὑπάρχουν σὲ ἐσένα... Σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὸ θέμα μας, εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ ὀρθοδόξων δόγμα στηρίζεται στὴν ῾Αγ. Γραφή, στὴν πατερικὴ διδασκαλία, καὶ στὶς ἀποφάσεις τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων. Ἡ ἐρώτηση ὅμως ἡ δική μας, πέρα ἀπὸ δόγματα καὶ ἀπόψεις, εἶναι ἂν στὴν ῾Αγ. Γραφὴ στὴν ὁποία ὑπάρχει ἡ αὐθεντία τῆς διδασκαλίας (ἐνῷ τὰ πατερικὰ εἶναι κυρίως ἑρμηνευτικά, οἱ δὲ σύνοδοι κυρίως διαχειριστικὰ ὄργανα τῆς διδασκαλίας), ἂν λοιπὸν στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ ὑπάρχουν ἐδάφια ποὺ νὰ στηρίζουν τὴν προσκύνηση ἄψυχων ἀντικειμένων... Σοῦ ἔχουμε ἤδη γράψει, ὅτι ὁ Δαμασκηνὸς δὲν στηρίζεται σὲ ἐδάφια ἀπὸ τὴν Γραφὴ γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, καὶ ἀκόμα ἡ Σύνοδος υἱοθέτησε τὶς ἀπόψεις του σὰν ἀπάντηση στοὺς εἰκονομάχους... Ἐπίσης δὲν μᾶς ἀπάντησες πὼς μπορεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ δίνει ὁδηγία ἐνάντια σὲ 10δες ἐδάφια τοῦ Λόγου Του...
ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


σχόλιον 10.

᾿Αφοῦ ἔχει ἐξουδενώσει τὸν ἀντίπαλό του, μετὰ τὸν καλοπιάνει. μὲ μαργιόλικα λόγια σὰν ἄλλη Κίρκη λέει στὸν VΧΧΧ· «ἔχεις πίστι, ἔχεις καλὲς προϋποθέσεις, ἀλλὰ κοίτα ποῦ ἔχεις μπλέξει· σὲ ἔχουν μπερδέψει, σὲ ἔχουν μάθει πράγματα ἀντίθετα στὴν Βίβλο. γιά ἔλα νὰ δῇς λίγο καὶ ἐμᾶς, νὰ δῇς πόσο σύμφωνοι μὲ τὴν Βίβλο εἴμαστε. ἔλα κοντά μας νὰ γλιτώσῃς ἀπὸ τὴν σύγχυσι καὶ τὴν πλάνη»! αὐτὰ ἐννοεῖ. εἶναι τακτικὴ προσηλυτισμοῦ.

᾿Επίσης συνεχίζει ἐδῶ ὁ mat νὰ κάνῃ ἐπίδειξι τῆς ἡμιμαθείας του ἐπὶ τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. μᾶς δίνει καὶ κατευθυντήριες γραμμὲς τί νὰ πιστεύουμε! οἱ οἰκουμενικὲς σύνοδοι, λέει, δὲν εἶναι ἑρμηνευτικές! δὲν ἑρμηνεύουν αὐθεντικῶς καὶ ἀλαθήτως τὰ δόγματα πίστεως τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς ἁγίαις Γραφαῖς! εἶναι ἁπλῶς διαχειριστικὰ ὄργανα τῆς διδασκαλίας! φαντάζεται τὶς οἰκουμενικὲς συνόδους σὰν τὰ διάφορα διοικητικὰ συνέδρια τῶν προτεσταντικῶν ἐκκλησιῶν ἢ ἔστω σὰν τὶς σημερινὲς διοικητικὲς συνόδους τῶν κατὰ τόπους ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν! φυσικὰ ἐπαναλαμβάνει τὴν ἐκτὸς πραγματικότητος γνώμη του ὅτι ὁ ᾿Ιωάννης Δαμασκηνὸς δὲν στηρίζεται σὲ βιβλικὰ ἐδάφια! ἄραγε ἔχει διαβάσει ποτέ του ἔστω καὶ μία σελίδα ἀπὸ κάποιο σύγγραμμα τοῦ Δαμασκηνοῦ καὶ ὁποιουδήποτε ἀρχαίου πατρὸς τῆς ἐκκλησίας; ἐπαναλαμβάνει, καὶ μάλιστα θριαμβολογῶντας, αὐτὴν τὴν ἀσύστατο γνώμη του, διότι ὁ συνομιλητής του παρὰ τὴν ἀγαθὴ προαίρεσί του καταπιάστηκε —ἀπὸ ὑπερβάλλοντα ἴσως ζῆλον— μὲ ἕνα ἔργο πάνω ἀπὸ τὶς γνώσεις του καὶ τὶς δυνάμεις του. καὶ τελειώνει ἐπαναλαμβάνοντας τὴν ἄποψί του ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας εἶναι ἀντίθετη στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. μόνο ποὺ δὲν τὸ λέει ὡς ἄποψί του, ἀλλὰ τὸ θεωρεῖ δεδομένο, θεωρεῖ ὅτι καὶ οἱ ὀρθόδοξοι δέχονται τὴν ἄποψί του. καλεῖ μὲ ἔμμεσο ἀλλὰ σαφῆ τρόπο τὸ ὑποψήφιο θῦμά του νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία.


σχόλιον 11

᾿Εδῶ τελειώνει ἡ πρώτη φάσις αὐτῆς τῆς συζητήσεως, ποὺ διήρκεσε περίπου 15 ἡμέρες. τὸ μήνυμα τοῦ mat στὶς 4 αὐγούστου 2003 ἦταν τὸ τελευταῖο, καθὼς ὁ VΧΧΧΧ δὲν ἐπανῆλθε. ὁ στόχος τῆς αἱρετικῆς αὐτῆς ὁμάδος εἶχε ἐπιτευχθῆ μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο καὶ μάλιστα μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑνὸς μέλους τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας —κατὰ τὰ φαινόμενα τῶν πραγμάτων—. εἶχαν προκαλέσει, εἶχαν εἰρωνευτῆ, εἶχαν δώσει μαθήματα ὀρθοδόξου θεολογίας στοὺς ὀρθοδόξους(!) καὶ μαθήματα βιβλικῆς «ἑρμηνείας» στοὺς πάντες, «εἶχαν ἀποδείξει» τὴν ὀρθότητα τῶν προτεσταντικῶν πιστεύω τους καὶ θριαμβευτὲς πλέον εἶχαν δείξει τὴν μεγαλοψυχία τους ἀσκῶντας καὶ προσηλυτισμό.

Τὴν συζήτησι αὐτὴ τὴν εἶδα τυχαίως ἀρκετοὺς μῆνες ἀργότερα, ἀφοῦ εἶχα ἐξοικειωθῆ κάπως μὲ τὸ διαδίκτυο καὶ εἶχα ἤδη κάποιο διάστημα ποὺ συμμετεῖχα σιγὰ σιγὰ σὲ διάφορες συζητήσεις. τότε ἔγραφα ἀκόμη μὲ τὸν κοινὸ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς», ὁ ὁποῖος λίγο ἀργότερα περιωρίστηκε ἀποκλειστικῶς στὴν ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία τῆς ἐπιθεωρήσεως, ὅπως ἔχω ἐξηγήσει. ὅταν εἶδα τὴν συζήτησι, θέλησα νὰ συμμετάσχω, ὅπως ἔκανα τότε καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις. μέχρι σήμερα δὲν εἶμαι βέβαιος ὅτι ἦταν ἡ καλλίτερη κίνησίς μου, διότι καὶ τότε ἀλλὰ πολὺ περισσότερο σήμερα εἶμαι πεπεισμένος ὅτι δὲν εἶναι σωστὸ νὰ παίρνουμε ἐξ ὁρισμοῦ θέσι ἀμυντικὴ καὶ ἀπολογητικὴ καὶ νὰ πηγαίνωμε οἰκειοθελῶς νὰ δικαστοῦμε μέσα στὸν χῶρο τέτοιων προκατειλημμένων ἀνθρώπων. τέλος πάντων εἶχα τὴν ἐνθάρρυνσι καὶ κάποιων συνεργατῶν στὴν «Συμβολή», ὁπότε συμμετεῖχα μὲ δύο μηνύματα, τὸ πρῶτο στὶς 17 ἰανουαρίου 2004.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 08 Οκτ 2009, 00:46:31

μήνυμα 11

«ΣΥΜΒΟΛΗ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΥΠΙΚΟΥ έγραψε: στις 17/1/2004, 17:53

Στις Αγιες Γραφες υπαρχουν οι εξης μαρτυριες για ανθρωπους του Θεου που προσκυνουν αψυχα αντικειμενα.

Παλαια Διαθήκη

1) Γενεσις 47,31 "και προσεκυνησεν Ισραηλ (= ο Ιακωβ δηλαδη) επι το ακρον της ραβδου αυτου".

2) Εξοδος 33,10 "και εωρα πας ο λαος τον στυλον της νεφελης εστωτα επι της θυρας της σκηνης, και σταντες πας ο λαος προσεκυνησαν εκαστος απο της θυρας της σκηνης αυτου".

3) Ψαλμος 98,5 "υψουτε Κυριον τον Θεον ημων και προσκυνειτε τω υποποδιω των ποδων αυτου" (σε συνδυασμο με τα εδαφια Ησ. 66,1, Ματθ. 5,35 Πρξ 7,49) και 98,9 "και προσκυνειτε εις ορος αγιον αυτου".

4) Ψαλμός 137,2 "προσκυνησω προς ναον αγιον σου".

Καινη Διαθηκη

5) Εβρ. 11,21 "πιστει Ιακωβ... προσεκυνησεν επι το ακρον της ραβδου αυτου".

Ενδεχομένως να υπαρχουν και αλλα ομοια εδαφια, την ανακαλυψι των οποιων αφηνω προς το παρον στην δικη σας ερευνητικη επιδεξιοτητα. θελω μονον να επισημανω οτι ο ορος που θετετε («χωρις δικες σας ερμηνειες») μπορει ευκολα να παρεξηγηθη. το σωστο θα ηταν, νομιζω, να πητε «χωρις αντιβιβλικες ερμηνειες», διοτι τις Αγιες Γραφες χωρις ερμηνεια, χωρις δηλαδή σωστη ερμηνεια, τις χρησιμοποιει ακομη και ο διαβολος (πειρασμοι του Κυριου). ενα παράδειγμα που δειχνει την αναγκη της ερμηνειας των Γραφων και οτι δεν μπορει να υπαρξη ασφαλης προσεγγισι στον θεοπνευστο λογο τους χωρις την ερμηνεια ειναι το θεμα της Αγιας Τριαδος· τα τρια προσωπα του Θεου ειναι «μυριολεκτος» διδασκαλια της Καινης Διαθηκης. και ομως υπαρχουν αιρετικοι οι οποιοι λεγουν «που αναφερει επι λεξει η Αγια Γραφη οτι ο Θεος ειναι Αγια Τριας; πουθενα. αρα η περι Αγιας Τριαδος διδασκαλια ειναι χωρις ερεισμα στον λογο του Θεου!». σε τετοιες δαιμονικες και αιρετικες βλασφημιες φτανει ο οποιοσδηποτε χωρις την εγκυρη ερμηνεια των Γραφων.

Οσο για τα μηνυματα-απαντησεις που απευθυνατε στον «ΒΧΧΧΧ» εκει αναφυονται και αλλα ερωτηματα-θεματα, στα οποια ομως δεν εισερχομαι, καθως δεν τεθηκαν προς δημοσιο διαλογο.

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
«ΣΥΜΒΟΛΗ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ἔγραψε: στὶς 17/1/2004, 17:53

Στὶς Ἅγιες Γραφὲς ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς μαρτυρίες γιὰ ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ ποὺ προσκυνοῦν ἄψυχα ἀντικείμενα.

Παλαιὰ Διαθήκη

1) Γένεσις 47,31 "καὶ προσεκύνησεν Ἰσραὴλ (= ὁ Ἰακὼβ δηλαδὴ) ἐπὶ τὸ ἄκρον της ράβδου αὐτοῦ".

2) Ἔξοδος 33,10 "καὶ ἑώρα πᾶς ὁ λαὸς τὸν στῦλον τῆς νεφέλης ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς, καὶ στάντες πᾶς ὁ λαὸς προσεκύνησαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ".

3) Ψαλμὸς 98,5 "ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ" (σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ἐδάφια ᾿Ησ. 66,1, Ματθ. 5,35 Πρξ 7,49) καὶ 98,9 "καὶ προσκυνεῖτε εἰς ὄρος ἅγιον αὐτοῦ".

4) Ψαλμὸς 137,2 "προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου".

Καινὴ Διαθήκη

5) Ἑβρ. 11,21 "πίστει Ἰακὼβ... προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ".

Ἐνδεχομένως νὰ ὑπάρχουν καὶ ἀλλὰ ὅμοια ἐδάφια, τὴν ἀνακάλυψι τῶν ὁποίων ἀφήνω πρὸς τὸ παρὸν στὴν δική σας ἐρευνητικὴ ἐπιδεξιότητα. θέλω μόνον νὰ ἐπισημάνω ὅτι ὁ ὅρος ποὺ θέτετε («χωρὶς δικές σας ἑρμηνεῖες») μπορεῖ εὔκολα νὰ παρεξηγηθῇ. τὸ σωστὸ θὰ ἦταν, νομίζω, νὰ πῆτε «χωρὶς ἀντιβιβλικὲς ἑρμηνεῖες», διότι τὶς Ἅγιες Γραφὲς χωρὶς ἑρμηνεία, χωρὶς δηλαδὴ σωστὴ ἑρμηνεία, τὶς χρησιμοποιεῖ ἀκόμη καὶ ὁ διάβολος (πειρασμοὶ τοῦ Κύριου). ἕνα παράδειγμα ποὺ δείχνει τὴν ἀνάγκη τῆς ἑρμηνείας τῶν Γραφῶν καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ ἀσφαλὴς προσέγγισι στὸν θεόπνευστο λόγο τους χωρὶς τὴν ἑρμηνεία εἶναι τὸ θέμα τῆς ῾Αγίας Τριάδος• τὰ τρία πρόσωπα τοῦ Θεοῦ εἶναι «μυριόλεκτος» διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης. καὶ ὅμως ὑπάρχουν αἱρετικοὶ οἱ ὁποῖοι λέγουν «ποῦ ἀναφέρει ἐπὶ λέξει ἡ ῾Αγία Γραφὴ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ῾Αγία Τριάς; πουθενά. ἄρα ἡ περὶ ῾Αγίας Τριάδος διδασκαλία εἶναι χωρὶς ἔρεισμα στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ!». σὲ τέτοιες δαιμονικὲς καὶ αἱρετικὲς βλασφημίες φτάνει ὁ ὁποιοσδήποτε χωρὶς τὴν ἔγκυρη ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν.

Ὅσο γιὰ τὰ μηνύματα-ἀπαντήσεις ποὺ ἀπευθύνατε στὸν «ΒΧΧΧΧ» ἐκεῖ ἀναφύονται καὶ ἀλλὰ ἐρωτήματα-θέματα, στὰ ὁποῖα ὅμως δὲν εἰσέρχομαι, καθὼς δὲν τέθηκαν πρὸς δημόσιο διάλογο.


σχόλιον 11

Στὸ μήνυμά μου ὁ mat ἀπάντησε μόλις δύο ἡμέρες ἀργότερα. φαίνεται νὰ ἔχῃ ἀντιληφθῆ ὅτι ἡ συζήτησις τώρα γίνεται μὲ ἄλλες προϋποθέσεις, διότι στὴν προσφώνησί του ἀποφεύγει νὰ πῇ «φίλε μὲ τὸ ψευδώνυμο τάδε», ὅπως ἔκανε πρῶτα.


μήνυμα 12

mat. έγραψε: στις 19/1/2004, 08:54

Αγαπητέ φίλε με το username "ΣΥΜΒΟΛΗ" σας χαιρετούμέ και σας ευχαριστούμε για την απάντηση. Δυστυχώς τα εδάφια που στείλατε δεν καλύπτουν διότι ...
Γεν. 47/31 δεν "προσεκύνησε το άκρο.." αλλά "..επί το άκρο της ράβδου.." .
Έξοδος 33/10 η νεφέλη είναι "σημείο" και όχι "παράσταση" ή "ομοίωμα".
Ψαλμος 98,5 "τω υποπόδιω" σημαίνει "στο υποπόδιο" και όχι "το υποπόδιο" (άλλωστε ποιος εβραίος ή χριστιανός προσκυνά την γη??)
Ψαλμός 137,2 "προς τον ναό.." και όχι "τον ναό.."
Σε όλα τα υπόλοιπα περί κακοδοξιών και παρερμηνειών που γράφετε, συμφωνούμε απόλυτα!!
Σας ευχαριστούμε πολύ...

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
mat. ἔγραψε: στὶς 19/1/2004, 08:54

Ἀγαπητὲ φίλε μὲ τὸ username "ΣΥΜΒΟΛΗ" σᾶς χαιρετοῦμε καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἀπάντηση. Δυστυχῶς τὰ ἐδάφια ποὺ στείλατε δὲν καλύπτουν διότι ...
Γέν. 47/31 δὲν "προσεκύνησε τὸ ἄκρο.." ἀλλὰ "..ἐπὶ τὸ ἄκρο τῆς ῥάβδου.." .
Ἔξοδος 33/10 ἡ νεφέλη εἶναι "σημεῖο" καὶ ὄχι "παράσταση" ἢ "ὁμοίωμα".
Ψαλμὸς 98,5 "τῷ ὑποπόδιῳ" σημαίνει "στὸ ὑποπόδιο" καὶ ὄχι "τὸ ὑποπόδιο" (ἄλλωστε ποιὸς ἑβραῖος ἢ χριστιανὸς προσκυνᾷ τὴν γῆ??)
Ψαλμὸς 137,2 "πρὸς τὸν ναό.." καὶ ὄχι "τὸν ναό.."
Σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα περὶ κακοδοξιῶν καὶ παρερμηνειῶν ποὺ γράφετε, συμφωνοῦμε ἀπόλυτα!!
Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ...


σχόλιον 12

Τὸ ὕφος γραφῆς του εἶναι ἐλαφρῶς πιὸ προσεκτικὸ ἀπὸ ὅ,τι ἦταν στὴν πρώτη φάσι, ἀλλὰ διατηρεῖ τὸ διδασκαλικό του ὕφος καὶ θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ νὰ ἑρμηνεύῃ ὅπως θέλει τὰ βιβλικὰ κείμενα καὶ τὰ λόγια τῶν συνομιλητῶν του. εἶναι προφανὲς ὅτι ὑποτιμᾷ πλέον κάθε ὀρθόδοξο συνομιλητή του.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 08 Οκτ 2009, 00:50:45

μήνυμα 13

«ΣΥΜΒΟΛΗ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΥΠΙΚΟΥ έγραψε: στις 22/1/2004, 20:57

Απαντησι στο μηνυμα της 19/1/2004.
Εμεινα απογοητευμένος απο οσα γραφετε στο μηνυμα-σχόλιό σας για την απάντησί μου στις 17/1/2004, διοτι περιμενα μια σοβαρωτερη αντιμετωπισι. επανερχομαι ομως στο θεμα, διοτι εκτος απο εμας ισως και καποιος τριτος να διαβαση τα σχετικα και να θελη καποια καλλιτερη ενημερωσι. μονο δυο σημεια θα θιξω.

1. Γραφετε οτι η φρασι "προσκυνειτε τω υποποδίω αυτου" σημαινει "προσκυνειτε στο υποπόδιο" και οχι το υποποδιο. τοτε λοιπον τι σημαινει η φρασι "προσκυνησατε τω Κυρίω" (Ψα 28,2. παραβαλε επισης Γε 24,26 και 48. Εξ 18,7· 32,8. Κριται 7,15. Α Βασ 15, 25, 30, 31. Ψα 94,6· 95,9. Ματθ 2, 2, 8, 11· Ιω 4, 21, 23· Α Κορ 14,25· Απ 19,4· 22,9) και δεκαδες αλλα ομοια χωρία; το αρχαιο ελληνικο ρημα "προσκυνω" στην αττικη διαλεκτο συντασσεται με αιτιατικη (προσκυνώ τινα ή τι). ομως στην ελληνικη των αλεξανδρινων χρονων, την κοινη ελληνιστικη (που ειναι ακριβως η γλωσσα της μεταφρασεως της Παλαιας Διαθηκης της λεγομενης "των εβδομηκοντα" και η πρωτοτυπη γλωσσα ολης της Καινης), το προσκυνω συντασσεται αρκετα συχνα με δοτικη (ισως διοτι ταυτίστηκε μερικως με το ρημα προσπιπτω, που επίσης συντάσσεται με δοτικη), ενω διατηρηθηκε και η σύνταξί του με αιτιατικη. ετσι σε ολη την Βιβλο βλεπουμε το "προσκυνω" να συντασσεται τις περισσοτερες φορες με δοτικη και λιγωτερες με αιτιατικη, και ακομη πολλες φορες στο ιδιο σημειο ειναι δυνατον στην μια προτασι να χρησιμοποιηται με δοτικη και στην αμεσως επομενη με αιτιατικη. στις συναφειες καποιων απο τα χωρία που παρεπεμψα πριν θα βρητε τετοιες περιπτωσεις. επομενως οι φρασεις "προσκυνώ τω υποποδίω" και "προσκυνώ το υποπόδιον" γραμματικως ειναι ισοδυναμες. το τι σημαινουν ειναι θεμα ερμηνειας, που εσεις εξ αρχής αποκλεισατε.

Μαθημα αρχαιων ελληνικων τερμα. προς αποφυγην πασης παρεξηγήσεως διευκρινιζω ότι με τα 5 χωρια που ανεφερα στην πρωτη απάντησί μου πουθενα βεβαιως δεν διδασκεται η λατρεια και λατρευτικη προσκυνησι εμψυχων ή αψυχων αντικειμενων, αφού αλλωστε πουθενα στις Αγιες Γραφες δεν ευνοειται ή δικαιολογειται η πασης φυσεως ειδωλολατρια, ομως αυτο καθως και η περαιτερω σημασια των χωριων ειναι, επαναλαμβάνω, θεμα ερμηνειας. ηθελα απλως να δειξω —ανευ προϋποθεσεων και περαιτερω ερμηνειων, οπως ακριβως ζητουσε η αρχικη ερωτησι— οτι και γι' αυτο το θέμα η Βιβλος εχει κατι να πη, και μαλιστα κατι σπουδαιο και σημαντικό.

Προσπαθωντας να εξηγησω την απάντησί σας δεν μπορω να ξερω τι απο τα δυο συμβαίνει: 1ον) εχετε τοσο παχυλη αγνοια βασικων θεματων της αρχαιας ελληνικης γλωσσης και της γλωσσης των Αγιων Γραφών; ή 2ον) εν γνώσει σας και ενσυνείδητα παρερμηνεύετε τον λογο του Θεου; (και αυτο ειναι χειροτερο απο το πρωτο.)

Αν συμβαινη το πρωτο (και πράγματι η γλωσσικη σας ανεπάρκεια τεκμαίρεται απο πολλά: α.τονιζετε "τω υποπόδιω" αντι του ορθου "τω υποποδίω", αρα αγνοειτε την δοτικη, β. χρησιμοποιειτε το λατινικο ερωτηματικο (?) αντι του ελληνικου (;), που ειναι φιλολογικως το αρχαιοτερο και ορθότερο σύμβολο, αρα χειριζεστε ελλιπως τον ελληνικο λογο, γ. απορριπτετε ενα απο τα χωρία της απαντήσεώς μου, διοτι το συγκεκριμενο παράδειγμα δεν ειναι "παράσταση" ή "ομοίωμα", ενω αν διαβασετε προσεκτικα την ερώτησί σας, θα δητε οτι πουθενα δεν αναφέρεστε σε παραστασι ή ομοίωμα, αλλά γενικως και αοριστως σε "αψυχα αντικειμενα", αρα αδυνατειτε να εκφραστητε με ακριβολογια), τοτε επιτρεψτε μου να ρωτησω: πώς "πατε ξυπολητοι στα αγκαθια";

Αν συμβαινη το δευτερο, τοτε να αλλαξετε το ονομα σας απο "ομαδα βιβλικων ερευνητων" σε "ομαδα βιβλικων διαστροφεων" ή εστω "παρερμηνευτών", διοτι αλλιως σκοπος σας θα ειναι η παραπλάνησί μας. ζητω συγγνωμη, αν θεωρηθη οτι ο λογος μου εχει καποια οξυτητα η αν σας ελυπησα, ομως δεν εχω τετοιες διαθεσεις ή προθεσεις. απλως κανω καποιες διαπιστωσεις, διοτι η πιστι μας και η Βιβλος ειναι πραγματα που δεν σηκωνουν επιπολαιοτητες.

2. Σχετικά με την ερώτησί σας "αλλωστε ποιος Εβραιος ή χριστιανος προσκυνα την γη;" πρέπει να παρατηρησουμε οτι ο ενεστως "προσκυνά" σημαίνει το τωρα, το σημερα, και άρα αναφέρεστε στους σημερινους Εβραιους και χριστιανους. αλλα αυτη καθ' εαυτη η ανωτερω ερωτησι μάς εισαγει πλεον στο θεμα της ερμηνείας των Γραφών, την οποια ομως ευθυς εξ αρχης αποκλεισατε με την πρωτη ερώτησί σας. γιατι τωρα χρησιμοποιειτε εσεις κατι που αποκλεισατε απο τους συζητητες σας; αυτο ειναι εντιμο "παιχνιδι"; μηπως αυτο σημαίνει οτι εχετε ανακηρυξει τους εαυτους σας μοναδικους και αυθεντικους ερμηνευτες του λογου του Θεου; οι αλλες ερμηνειες ειναι για σας απλως "δογματα και αποψεις", ενω οι δικες σας ειναι "περα απο ολα αυτα" και αποτελουν τον "αυθεντικο λογο του Θεου" μετα τον λογο του Θεου, δηλαδη μετα την Βιβλο; "ετσι την εχετε δει την δουλειά;" τα χωρία θελετε να σας τα μαζευουν οι αλλοι (εσεις δεν μπορειτε να τα βρητε μονοι σας; τότε τι ερευνα κανει η ομαδα σας;), αλλα το προνομιο του ερμηνευτου το κρατατε αποκλειστικα για τους εαυτους σας, ωστε να εχετε ολους τους αλλους κατωτερους σας; αλλα κατι τετοιο δεν θα σημαινη οτι και τον κοπο των αλλων κλεβετε και δεν ειστε ειλικρινεις, οταν ταχα ζητατε διαλογο και ανταλλαγη αποψεων;

Αλλά και επι της ουσίας: ξερετε πραγματι τι κανουν ολοι οι ονομαζομενοι χριστιανοι επι της γης, ωστε να ειστε σιγουροι οτι κανεις τους δεν προσκυναει την γη; διοτι σημερα πολλοι κατ' ονομα χριστιανοι ειδωλολατρούν (και μαλιστα τετοιοι υπηρχαν απο τους αποστολικους χρονους), και αριθμητικως μαλιστα ειναι περισσοτεροι απο τους σωστους χριστιανους. και παλι, τι ερμηνευτικο κριτηριο ειναι αυτο που εισαγετε; η ερμηνεια του λογου του Θεου γινεται με βάσι το τι κανουν οι σημερινοι χριστιανοι και οχι με βασι αυτες τις Αγιες Γραφες; μηπως ο Κυριος και οι απόστολοί του δεν καταδικασαν ακριβως αυτην την νοοτροπια;

Αλλα το αποκορυφωμα ειναι οτι εισαγετε και τους Εβραιους (ακριβέστερα θα λεγαμε τους Ιουδαιους) ως ερμηνευτικο κριτηριο της Αγίας Γραφης! αληθεια, ειναι ερμηνευτες και της Καινης Διαθηκης, την οποια βδελυσσονται; ή πως οι Χριστιανοι θα δεχτουμε τους σημερινους Ιουδαιους ως ερμηνευτας της Παλαιας Διαθηκης, οταν ξερουμε, οσοι το ξερουμε, οτι και η Παλαια Διαθηκη μιλαει για τον Ιησου Χριστο, τον μονο Θεο και Κυριο ημων, τον οποιο βεβαιως οι Ιουδαιοι αρνούνται, οπως αλλωστε τον αρνουνται και ολοι οι απιστοι και αιρετικοι; κατι τετοιο ενας πραγματικος χριστιανος, ενας αληθινα πιστος του Κυριου δεν θα το δεχοταν ποτε.

Και τελος τι σημαινει η φρασι σας "δυστυχως τα εδάφια που στειλατε δεν καλυπτουν..."; τι ειναι αυτο που δεν καλυπτουν; γιατι το αποσιωπατε; ειναι πολυ νοστιμο, αληθεια, χωρις να εχουμε τις απαραιτητες προϋποθεσεις, ουτε καν βασικες γνωσεις, να θελουμε να το "παιξουμε" ειδημονες και ειδικοι και κριτες των αλλων, και να αποφασιζουμε εμεις και οχι ο λογος του Θεου πότε κατι ειναι σωστο και ποτε οχι. και ακομη περισσοτερο, ειναι καταπληκτικο απο την μια να λεμε οτι ειμαστε χριστιανοι ή πιστοι στην Αγία Γραφη και οτι δεχομαστε την Βιβλο, και απο την αλλη εμεις να αποφασιζουμε ποτε ο λογος του Θεου μάς καλυπτει και ποτε οχι!

Μετα τα παραπανω διαπιστώνω με λυπη μου οτι δεν εχετε τις προϋποθεσεις ουτε για απλη μελέτη ουτε πολυ περισσοτερο για ερευνα της Βιβλου. δεν προκειται να επανελθω ουτε να ασχοληθω περισσοτερο με ανθρωπους που δεν τους καλυπτει ο λογος του Θεου, ακριβως διοτι δεν πιστευουν στον Λογο του Θεου.

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
«ΣΥΜΒΟΛΗ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ἔγραψε: στὶς 22/1/2004, 20:57

Ἀπάντησι στὸ μήνυμα τῆς 19/1/2004.
Ἔμεινα ἀπογοητευμένος ἀπὸ ὅσα γράφετε στὸ μήνυμα-σχόλιό σας γιὰ τὴν ἀπάντησί μου στὶς 17/1/2004, διότι περίμενα μία σοβαρώτερη ἀντιμετώπισι. ἐπανέρχομαι ὅμως στὸ θέμα, διότι ἐκτὸς ἀπὸ ἐμᾶς ἴσως καὶ κάποιος τρίτος νὰ διαβάση τὰ σχετικὰ καὶ νὰ θέλῃ κάποια καλλίτερη ἐνημέρωσι. μόνο δύο σημεῖα θὰ θίξω.

1. Γράφετε ὅτι ἡ φράσι "προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ αὐτοῦ" σημαίνει "προσκυνεῖτε στὸ ὑποπόδιο" καὶ ὄχι τὸ ὑποπόδιο. τότε λοιπὸν τί σημαίνει ἡ φράσι "προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ" (Ψα 28,2. παράβαλε ἐπίσης Γε 24,26 καὶ 48. Ἐξ 18,7• 32,8. Κριταὶ 7,15. Α΄ Βασ 15, 25, 30, 31. Ψα 94,6• 95,9. Ματθ 2, 2, 8, 11• Ἰω 4, 21, 23• Α Κορ 14,25• Ἂπ 19,4• 22,9) καὶ δεκάδες ἄλλα ὅμοια χωρία; τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ ῥῆμα "προσκυνῶ" στὴν ἀττικὴ διάλεκτο συντάσσεται μὲ αἰτιατική (προσκυνῶ τινὰ ἢ τί). ὅμως στὴν ἑλληνικὴ τῶν ἀλεξανδρινῶν χρόνων, τὴν κοινὴ ἑλληνιστικὴ (ποὺ εἶναι ἀκριβῶς ἡ γλῶσσα τῆς μεταφράσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τῆς λεγομένης "τῶν ἑβδομήκοντα" καὶ ἡ πρωτότυπη γλῶσσα ὅλης τῆς Καινῆς), τὸ προσκυνῶ συντάσσεται ἀρκετὰ συχνὰ μὲ δοτικὴ (ἴσως διότι ταυτίστηκε μερικῶς μὲ τὸ ῥῆμα προσπίπτω, ποὺ ἐπίσης συντάσσεται μὲ δοτική), ἐνῷ διατηρήθηκε καὶ ἡ σύνταξί του μὲ αἰτιατική. ἔτσι σὲ ὅλη τὴν Βίβλο βλέπουμε τὸ "προσκυνῶ" νὰ συντάσσεται τὶς περισσότερες φορὲς μὲ δοτικὴ καὶ λιγώτερες μὲ αἰτιατική, καὶ ἀκόμη πολλὲς φορὲς στὸ ἴδιο σημεῖο εἶναι δυνατὸν στὴν μία πρότασι νὰ χρησιμοποιῆται μὲ δοτικὴ καὶ στὴν ἀμέσως ἑπόμενη μὲ αἰτιατική. στὶς συνάφειες κάποιων ἀπὸ τὰ χωρία ποὺ παρέπεμψα πρὶν θὰ βρῆτε τέτοιες περιπτώσεις. ἑπομένως οἱ φράσεις "προσκυνῶ τῷ ὑποποδίῳ" καὶ "προσκυνῶ τὸ ὑποπόδιον" γραμματικῶς εἶναι ἰσοδύναμες. τὸ τί σημαίνουν εἶναι θέμα ἑρμηνείας, ποὺ ἐσεῖς ἐξ ἀρχῆς ἀποκλείσατε.

Μάθημα ἀρχαίων ἑλληνικῶν τέρμα. πρὸς ἀποφυγὴν πάσης παρεξηγήσεως διευκρινίζω ὅτι μὲ τὰ 5 χωρία ποὺ ἀνέφερα στὴν πρώτη ἀπάντησί μου πουθενὰ βεβαίως δὲν διδάσκεται ἡ λατρεία καὶ λατρευτικὴ προσκύνησι ἐμψύχων ἢ ἀψύχων ἀντικειμένων, ἀφοῦ ἄλλωστε πουθενὰ στὶς Ἅγιες Γραφὲς δὲν εὐνοεῖται ἢ δικαιολογεῖται ἡ πάσης φύσεως εἰδωλολατρία, ὅμως αὐτὸ καθὼς καὶ ἡ περαιτέρω σημασία τῶν χωρίων εἶναι, ἐπαναλαμβάνω, θέμα ἑρμηνείας. ἤθελα ἁπλῶς νὰ δείξω —ἄνευ προϋποθέσεων καὶ περαιτέρω ἑρμηνειῶν, ὅπως ἀκριβῶς ζητοῦσε ἡ ἀρχικὴ ἐρώτησι— ὅτι καὶ γι' αὐτὸ τὸ θέμα ἡ Βίβλος ἔχει κάτι νὰ πῇ, καὶ μάλιστα κάτι σπουδαῖο καὶ σημαντικό.

Προσπαθῶντας νὰ ἐξηγήσω τὴν ἀπάντησί σας δὲν μπορῶ νὰ ξέρω τί ἀπὸ τὰ δύο συμβαίνει: 1ον) ἔχετε τόσο παχυλὴ ἄγνοια βασικῶν θεμάτων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τῆς γλώσσης τῶν ῾Αγίων Γραφῶν; ἢ 2ον) ἐν γνώσει σας καὶ ἐνσυνείδητα παρερμηνεύετε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ; (καὶ αὐτὸ εἶναι χειρότερο ἀπὸ τὸ πρῶτο.)

Ἂν συμβαίνῃ τὸ πρῶτο (καὶ πράγματι ἡ γλωσσική σας ἀνεπάρκεια τεκμαίρεται ἀπὸ πολλά: α. τονίζετε "τῷ ὑποπόδιῳ" ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ "τῷ ὑποποδίῳ", ἄρα ἀγνοεῖτε τὴν δοτική, β. χρησιμοποιεῖτε τὸ λατινικὸ ἐρωτηματικὸ (?) ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ (;), ποὺ εἶναι φιλολογικῶς τὸ ἀρχαιότερο καὶ ὀρθότερο σύμβολο, ἄρα χειρίζεστε ἐλλιπῶς τὸν ἑλληνικὸ λόγο, γ. ἀπορρίπτετε ἕνα ἀπὸ τὰ χωρία τῆς ἀπαντήσεώς μου, διότι τὸ συγκεκριμένο παράδειγμα δὲν εἶναι "παράσταση" ἢ "ὁμοίωμα", ἐνῷ ἂν διαβάσετε προσεκτικὰ τὴν ἐρώτησί σας, θὰ δῆτε ὅτι πουθενὰ δὲν ἀναφέρεστε σὲ παράστασι ἢ ὁμοίωμα, ἀλλὰ γενικῶς καὶ ἀορίστως σὲ "ἄψυχα ἀντικείμενα", ἄρα ἀδυνατεῖτε νὰ ἐκφραστῆτε μὲ ἀκριβολογία), τότε ἐπιτρέψτε μου νὰ ρωτήσω: πῶς "πᾶτε ξυπόλητοι στὰ ἀγκάθια";

Ἂν συμβαίνῃ τὸ δεύτερο, τότε νὰ ἀλλάξετε τὸ ὄνομά σας ἀπὸ "ὁμάδα βιβλικῶν ἐρευνητῶν" σὲ "ὁμάδα βιβλικῶν διαστροφέων" ἢ ἔστω "παρερμηνευτῶν", διότι ἀλλιῶς σκοπός σας θὰ εἶναι ἡ παραπλάνησί μας. ζητῶ συγγνώμη, ἂν θεωρηθῆ ὅτι ὁ λόγος μου ἔχει κάποια ὀξύτητα ἡ ἂν σᾶς ἐλύπησα, ὅμως δὲν ἔχω τέτοιες διαθέσεις ἢ προθέσεις. ἁπλῶς κάνω κάποιες διαπιστώσεις, διότι ἡ πίστι μας καὶ ἡ Βίβλος εἶναι πράγματα ποὺ δὲν σηκώνουν ἐπιπολαιότητες.

2. Σχετικὰ μὲ τὴν ἐρώτησί σας "ἄλλωστε ποιός Ἑβραῖος ἢ χριστιανὸς προσκυνᾷ τὴν γῆ;" πρέπει νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ὁ ἐνεστὼς "προσκυνᾷ" σημαίνει τὸ τώρα, τὸ σήμερα, καὶ ἄρα ἀναφέρεστε στοὺς σημερινοὺς Ἑβραίους καὶ χριστιανούς. ἀλλὰ αὐτὴ καθ' ἑαυτὴ ἡ ἀνωτέρω ἐρώτησι μᾶς εἰσάγει πλέον στὸ θέμα τῆς ἑρμηνείας τῶν Γραφῶν, τὴν ὁποία ὅμως εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀποκλείσατε μὲ τὴν πρώτη ἐρώτησί σας. γιατί τώρα χρησιμοποιεῖτε ἐσεῖς κάτι ποὺ ἀποκλείσατε ἀπὸ τοὺς συζητητές σας; αὐτὸ εἶναι ἔντιμο "παιχνίδι"; μήπως αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχετε ἀνακηρύξει τοὺς ἑαυτούς σας μοναδικοὺς καὶ αὐθεντικοὺς ἑρμηνευτὲς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ; οἱ ἄλλες ἑρμηνεῖες εἶναι γιὰ σᾶς ἁπλῶς "δόγματα καὶ ἀπόψεις", ἐνῷ οἱ δίκες σας εἶναι "πέρα ἀπὸ ὅλα αὐτά" καὶ ἀποτελοῦν τὸν "αὐθεντικὸ λόγο τοῦ Θεοῦ" μετὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ μετὰ τὴν Βίβλο; "ἔτσι τὴν ἔχετε δεῖ τὴν δουλειά;" τὰ χωρία θέλετε νὰ σᾶς τὰ μαζεύουν οἱ ἄλλοι (ἐσεῖς δὲν μπορεῖτε νὰ τὰ βρῆτε μόνοι σας; τότε τί ἐρευνᾷ κάνει ἡ ὁμάδα σας;), ἀλλὰ τὸ προνόμιο τοῦ ἐρμηνευτοῦ τὸ κρατᾶτε ἀποκλειστικὰ γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας, ὥστε νὰ ἔχετε ὅλους τους ἄλλους κατωτέρους σας; ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν θὰ σημαίνῃ ὅτι καὶ τὸν κόπο τῶν ἄλλων κλέβετε καὶ δὲν εἶστε εἰλικρινεῖς, ὅταν τάχα ζητᾶτε διάλογο καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων;

Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας: ξέρετε πράγματι τί κάνουν ὅλοι οἱ ὀνομαζόμενοι χριστιανοὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ὥστε νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι κανείς τους δὲν προσκυνάει τὴν γῆ; διότι σήμερα πολλοὶ κατ' ὄνομα χριστιανοὶ εἰδωλολατροῦν (καὶ μάλιστα τέτοιοι ὑπῆρχαν ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους), καὶ ἀριθμητικῶς μάλιστα εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς σωστοὺς χριστιανούς. καὶ πάλι, τί ἑρμηνευτικὸ κριτήριο εἶναι αὐτὸ ποὺ εἰσάγετε; ἡ ἑρμηνεία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ γίνεται μὲ βάσι τὸ τί κάνουν οἱ σημερινοὶ χριστιανοὶ καὶ ὄχι μὲ βάσι αὐτὲς τὶς Ἅγιες Γραφές; μήπως ὁ Κύριος καὶ οἱ ἀπόστολοί του δὲν καταδίκασαν ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν νοοτροπία;

Ἀλλὰ τὸ ἀποκορύφωμα εἶναι ὅτι εἰσάγετε καὶ τοὺς Ἑβραίους (ἀκριβέστερα θὰ λέγαμε τοὺς Ἰουδαίους) ὡς ἑρμηνευτικὸ κριτήριο τῆς Ἁγίας Γραφῆς! ἀλήθεια, εἶναι ἑρμηνευτὲς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὴν ὁποία βδελύσσονται; ἢ πῶς οἱ Χριστιανοὶ θὰ δεχτοῦμε τοὺς σημερινοὺς Ἰουδαίους ὡς ἐρμηνευτὰς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅταν ξέρουμε, ὅσοι τὸ ξέρουμε, ὅτι καὶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μιλάει γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν μόνο Θεὸ καὶ Κύριο ἡμῶν, τὸν ὁποῖο βεβαίως οἱ Ἰουδαῖοι ἀρνοῦνται, ὅπως ἄλλωστε τὸν ἀρνοῦνται καὶ ὅλοι οἱ ἄπιστοι καὶ αἱρετικοί; κάτι τέτοιο ἕνας πραγματικὸς χριστιανός, ἕνας ἀληθινὰ πιστὸς τοῦ Κύριου δὲν θὰ τὸ δεχόταν ποτέ.

Καὶ τέλος τί σημαίνει ἡ φράσι σας "δυστυχῶς τὰ ἐδάφια ποὺ στείλατε δὲν καλύπτουν..."; τί εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν καλύπτουν; γιατί τὸ ἀποσιωπᾶτε; εἶναι πολὺ νόστιμο, ἀλήθεια, χωρὶς νὰ ἔχουμε τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, οὔτε κἂν βασικὲς γνώσεις, νὰ θέλουμε νὰ τὸ "παίξουμε" εἰδήμονες καὶ εἰδικοὶ καὶ κριτὲς τῶν ἄλλων, καὶ νὰ ἀποφασίζουμε ἐμεῖς καὶ ὄχι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πότε κάτι εἶναι σωστὸ καὶ πότε ὄχι. καὶ ἀκόμη περισσότερο, εἶναι καταπληκτικὸ ἀπὸ τὴν μιὰ νὰ λέμε ὅτι εἴμαστε χριστιανοὶ ἢ πιστοὶ στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ὅτι δεχόμαστε τὴν Βίβλο, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐμεῖς νὰ ἀποφασίζουμε πότε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς καλύπτει καὶ πότε ὄχι!

Μετὰ τὰ παραπάνω διαπιστώνω μὲ λύπη μου ὅτι δὲν ἔχετε τὶς προϋποθέσεις οὔτε γιὰ ἁπλὴ μελέτη οὔτε πολὺ περισσότερο γιὰ ἔρευνα τῆς Βίβλου. δὲν πρόκειται νὰ ἐπανέλθω οὔτε νὰ ἀσχοληθῶ περισσότερο μὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν τοὺς καλύπτει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀκριβῶς διότι δὲν πιστεύουν στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 08 Οκτ 2009, 01:01:07

μήνυμα 14

mat. έγραψε:στις 23/1/2004, 09:58

ΠΡΟΣ "ΣΥΜΒΟΛΗ"

Αγαπητέ φίλε, σας ευχαριστούμε για την "γλυκειά" παρέμβαση... Επειδή παρατηρήσαμε τον εκνευρισμό σας, θεωρούμε καλύτερο αντί άλλων λόγων, να σας στείλουμε την αγάπη μας...
Ελπίζουμε ο Κύριος να βάλει στην καρδιά σας αγάπη ακόμα και για εμάς (!!!) που όπως επί λέξη γράψατε μέσα από τα άριστα ελληνικά σας --θελουμε να το "παιξουμε" (ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ ΕΣΕΙΣ) ειδημονες και ειδικοι και κριτες των αλλων-- και φυσικά είμαστε --"ομαδα βιβλικων διαστροφεων" ή εστω "παρερμηνευτών"-- ή όπως ακριβώς μας ρωτάτε με την άριστη χρήση των ελληνικών σας, --"ετσι την εχετε δει την δουλειά;"--
Παρ' όλο το χαμηλό επίπεδό μας, και σαφώς αντιλαμβανόμενοι την αναξιότητά μας μπροστά στον φοβερό Κριτή, θέλουμε μόνο να σας πούμε ότι σας ΑΓΑΠΑΜΕ !!!!

Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια !!!
Χαίρετε !!

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
mat. ἔγραψε: στὶς 23/1/2004, 09:58

ΠΡΟΣ "ΣΥΜΒΟΛΗ"

Ἀγαπητὲ φίλε, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν "γλυκειά" παρέμβαση... Ἐπειδὴ παρατηρήσαμε τὸν ἐκνευρισμό σας, θεωροῦμε καλύτερο ἀντὶ ἄλλων λόγων, νὰ σᾶς στείλουμε τὴν ἀγάπη μας...
Ἐλπίζουμε ὁ Κύριος νὰ βάλει στὴν καρδιά σας ἀγάπη ἀκόμα καὶ γιὰ ἐμᾶς (!!!) ποὺ ὅπως ἐπὶ λέξη γράψατε μέσα ἀπὸ τὰ ἄριστα ἑλληνικά σας --θέλουμε νὰ τὸ "παίξουμε" (ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ ΕΣΕΙΣ) εἰδήμονες καὶ εἰδικοὶ καὶ κριτὲς τῶν ἄλλων-- καὶ φυσικὰ εἴμαστε --"ὁμάδα βιβλικῶν διαστροφέων" ἢ ἔστω "παρερμηνευτῶν"-- ἢ ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ῥωτᾶτε μὲ τὴν ἄριστη χρήση τῶν ἑλληνικῶν σας, --"ἔτσι τὴν ἔχετε δεῖ τὴν δουλειά;"--
Παρ' ὅλο τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδό μας, καὶ σαφῶς ἀντιλαμβανόμενοι τὴν ἀναξιότητά μας μπροστὰ στὸν φοβερὸ Κριτή, θέλουμε μόνο νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι σᾶς ΑΓΑΠΑΜΕ !!!!

Ὁ Κύριος νὰ σᾶς εὐλογεῖ πλούσια !!!
Χαίρετε !!


σχόλιον 13

Δὲν ἀπαντοῦν τίποτε ἐπὶ τῆς οὐσίας! μόνον μαργιόλικα λόγια ἀγάπης καὶ μία συνεχὴς εἰρωνεία (κατὰ τ᾿ ἄλλα ὡς δεινοὶ ψυχολόγοι διέβλεψαν ἐκνευρισμὸ σ᾿ ἐμένα!)· εἰρωνεία γιὰ τὸ θέμα τῆς γλώσσης, ποὺ δείχνει ὅτι ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπισημάνσεις μου ἐκεῖνες ποὺ τοὺς πόνεσαν περισσότερο ἦταν οἱ γλωσσικές. δυστυχῶς γι᾿ αὐτοὺς ἀκόμη καὶ στὸ παρὸν μήνυμά τους οἱ ἀνορθογραφίες των, ὅπως «γλυκειὰ» ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «γλυκιὰ» καὶ «ἐπὶ λέξη» ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «ἐπὶ λέξει», μὲ ἐπιβεβαίωσαν καὶ πάλι. κάτω ἀπὸ τὰ περὶ ἀγάπης φληναφήματά τους κρύβουν τὸ μῖσός τους καὶ κάτω ἀπὸ τὴν φαρμακερὴ εἰρωνεία τους τὴν ἀμηχανία τους. ἀλήθεια πῶς συνταίριασαν αὐτὰ τὰ φαινομενικῶς ἀντίθετα πράγματα, ἀγάπη καὶ εἱρωνεία; ἴσως εἶναι ἴδιον τῶν αἱρετικῶν καὶ τοῦτο.

Οὐσιαστικὰ τὸ τελευταῖό τους μήνυμα εἶναι τὸ προηγούμενο τῆς 19ης ἰανουαρίου 2004, διότι τὸ παρὸν μήνυμά τους μόνον τυπικῶς εἶναι τελευταῖο, ἀφοῦ γιὰ τὸ θέμα ποὺ οἱ ἴδιοι ἄνοιξαν δὲν λένε ἀπολύτως τίποτε. δὲν ἔδωσαν καμμία ἀπάντησι καὶ ἐσιώπησαν, ὅταν τοὺς ὑπεδείχθη ὅτι ὑπάρχουν ἐδάφια τῆς ῾Αγίας Γραφῆς ποὺ δείχνουν ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ νὰ προσκυνοῦν ἄψυχα ἀντικείμενα! παρ᾿ ὅτι ἐγὼ εἶχα δηλώσει ὅτι δὲν θὰ ἐπανέλθω σ᾿ αὐτὴν τὴν συζήτησι —καὶ πλέον δὲν εἶχε νόημα γιὰ μένα—, ἐν τούτοις τὸ τελευταῖό τους εἰρωνικὸ καὶ συνάμα ἀγαπητικὸ μήνυμα δὲν ἔμεινε ἀναπάντητο. δύο μῆνες ἀργότερα ἀνέλαβε κάποιος ἄλλος νὰ τοὺς ψυχολογήσῃ καὶ νὰ τοὺς ξεψαχνίσῃ, καὶ μάλιστα βιβλικά!

μήνυμα 15

Gus Zetas έγραψε:στις 21/3/2004, 23:32

Διάβασα σήμερα την συζήτηση-αλληλογραφία σχετικά με την ερώτηση της Ομάδας Βιβλικών Ερευνών και τις απαντήσεις που δόθηκαν και θέλω να διατυπώσω ένα σχόλιο, που αφορά την τελευταία απάντηση των Βιβλικών.

Συμφωνώ με τις επισημάνσεις του χρήστη Συμβολή στην τελευταία απάντησή του. Η δική σας απάντηση, κύριοι, δείχνει ότι είστε πολύ αγαπησιάρηδες, γιατι δεν πονάτε γι’ αυτά που υποστηρίζετε. Αφου ερευνάτε και την Αγία Γραφή, διαβάστε και την περικοπή Γ Βασ. 3, 16-28, όπου ο Σολομών κατάλαβε ότι από τις δύο γυναίκες που διεκδικούσαν το βρέφος εκείνη που έκανε την αξιοπρεπή σαν εσάς ήταν η ψεύτρα, ενώ εκείνη που φώναζε σαν υστερικιά ήταν η πραγματική μάνα, και φώναζε, γιατί πονούσε. Διαβάστε επίσης, κύριοι αγαπησιάρηδες, και τα ευαγγέλια (Ματθ. 21, 12-13. Μρκ. 11, 15-17. Λκ. 19, 45-46. Ιω. 2, 13-17), όπου ο Χριστός οργισμένος, με το μαστίγιο στο χέρι, κλώτσαγε τα τραπέζια των εμπόρων και εριχνε τα χρήματά τους κάτω. Μήπως δεν είχε αγάπη γι' αυτούς τους ανθρώπους, όταν τα εκανε αυτά; Μας λέει η Αγία Γραφή «Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε» (Ψαλ. 4,5. Εφεσ. 4,26), γιατί είναι δυνατόν να οργίζεται κανείς, χωρίς να αμαρτάνει. Αλλά αυτά δεν τα ξέρετε ούτε τα καταλαβαίνετε, γιατί δεν πιστεύετε.

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
Gus Zetas ἔγραψε:στὶς 21/3/2004, 23:32

Διάβασα σήμερα τὴν συζήτηση-ἀλληλογραφία σχετικὰ μὲ τὴν ἐρώτηση τῆς Ὁμάδας Βιβλικῶν Ἐρευνῶν καὶ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ δόθηκαν καὶ θέλω νὰ διατυπώσω ἕνα σχόλιο, ποὺ ἀφορᾷ τὴν τελευταία ἀπάντηση τῶν Βιβλικῶν.

Συμφωνῶ μὲ τὶς ἐπισημάνσεις τοῦ χρήστη Συμβολὴ στὴν τελευταία ἀπάντησή του. Ἡ δική σας ἀπάντηση, κύριοι, δείχνει ὅτι εἶστε πολὺ ἀγαπησιάρηδες, γιατί δὲν πονᾶτε γι’ αὐτὰ ποὺ ὑποστηρίζετε. Ἀφοῦ ἐρευνᾶτε καὶ τὴν Ἁγία Γραφή, διαβάστε καὶ τὴν περικοπὴ Γ΄ Βάσ. 3, 16-28, ὅπου ὁ Σολομῶν κατάλαβε ὅτι ἀπὸ τὶς δυὸ γυναῖκες ποὺ διεκδικοῦσαν τὸ βρέφος ἐκείνη ποὺ ἔκανε τὴν ἀξιοπρεπῆ σὰν ἐσᾶς ἦταν ἡ ψεύτρα, ἐνῷ ἐκείνη ποὺ φώναζε σὰν ὑστερικιὰ ἦταν ἡ πραγματικὴ μάνα, καὶ φώναζε, γιατί πονοῦσε. Διαβάστε ἐπίσης, κύριοι ἀγαπησιάρηδες, καὶ τὰ εὐαγγέλια (Μθ 21, 12-13. Μρ 11, 15-17. Λκ 19, 45-46. Ἰω 2, 13-17), ὅπου ὁ Χριστὸς ὀργισμένος, μὲ τὸ μαστίγιο στὸ χέρι, κλώτσαγε τὰ τραπέζια τῶν ἐμπόρων καὶ ἔριχνε τὰ χρήματά τους κάτω. Μήπως δὲν εἶχε ἀγάπη γι' αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν τὰ ἔκανε αὐτά; Μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή· «Ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε» (Ψάλ. 4,5. Ἐφεσ. 4,26), γιατί εἶναι δυνατὸν νὰ ὀργίζεται κανείς, χωρὶς νὰ ἁμαρτάνει. Ἀλλὰ αὐτὰ δὲν τὰ ξέρετε οὔτε τὰ καταλαβαίνετε, γιατί δὲν πιστεύετε.


᾿Αλλὰ οἱ προκαλέσαντες τὴν συζήτησι δὲν ἐπανῆλθαν οὔτε γιὰ αὐτὸ τὸ μήνυμα οὔτε γιὰ ἄλλα ποὺ ἀκολούθησαν. λίγους μῆνες ἀργότερα ἕνας ἄλλος ὀρθόδοξος σχολίασε·

μήνυμα 16

ΓΙΩΡΓΟΣ έγραψε: στις 5/6/2004, 23:32
Τοση προσπαθεια για να μας πειτε οτι ειστε εικονομαχοι; ...δηλαδη αιρετικοι;...

Τὸ ἴδιο πολυτονισμένο.
ΓΙΩΡΓΟΣ ἔγραψε: στὶς 5/6/2004, 23:32
Τόση προσπάθεια γιὰ νὰ μᾶς πεῖτε ὅτι εἶστε εἰκονομάχοι; ...δηλαδὴ αἱρετικοί;...


Εἶχαν πλέον ξεσκεπαστῆ. ἡ συμμετοχή μου ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο ἕνα μᾶλλον ξεχασμένο θέμα, καὶ μετὰ συμμετεῖχαν καὶ ἄλλοι ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ πλέον οἱ ἑτεροδοξοι, ποὺ εἶχαν δειχθῆ πολυγραφώτατοι ἀπέναντι στὸν VΧΧΧΧ, ἦσαν τώρα αὐτοὶ ποὺ προτίμησαν νὰ σιωπήσουν καὶ νὰ μὴν ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήματα ποὺ δέχθηκαν γιὰ τὸ θέμα ποὺ αὐτοὶ ξεκίνησαν. ἀπὸ κριτὲς καὶ ἑρμηνευτὲς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ εἶχαν γίνει κρινόμενοι καὶ ἀπολογούμενοι...
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Αἱρέσεις στό διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 08 Οκτ 2009, 01:02:06

᾿Αφιερώνω αὐτὴν τὴν δημοσίευσι σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ὀρθοδόξους ἀδελφούς μου.

᾿Αλλὰ καὶ ἰδιαιτέρως τὴν ἀφιερώνω στοὺς ἑξῆς·

— σὲ ὅσους ξεκίνησαν μαζί μου ὡς συνεργάτες τῆς «Συμβολῆς», ἀλλὰ μετὰ μοῦ γύρισαν τὴν πλάτη,

— σὲ ὅσους πῆραν (καὶ ἐνδεχομένως παίρνουν ἀκόμη) ἀπὸ μένα καὶ ἀπὸ τὰ κείμενά μου χρήματα, ὑλικὸ γιὰ τὶς ἐργασίες των, ἰδέες γιὰ τὰ κηρύγματά τους ἢ τὶς διδασκαλίες των, ἀπαντήσεις γιὰ τὶς ἀπορίες τὶς δικές τους ἢ ἄλλων, ἀλλὰ δὲν μὲ μνημονεύουν ὡς πηγή τους, ἢ κάνουν ὅτι μὲ ξέχασαν ἢ ὅτι δὲν μὲ ξέρουν, ἢ μὲ εἰρωνεύονται καὶ μὲ ὑβρίζουν κατ᾿ ἰδίαν καὶ δημοσίως,

— σὲ ὅσους μὲ ἔχουν κατηγορήσει ἢ καὶ μὲ κατηγοροῦν ἀκόμη γιὰ τὴν ἐπιμονή μου στὸ αὐτονόητο, στὴν τήρησι τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ, ἀλλὰ τώρα εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ διαβάζουν καὶ νὰ τηροῦν τὸ τυπικὸ ποὺ εἶναι γραμμένο ἀπὸ μένα,

— σὲ ὅσους μὲ φθονοῦν, μὲ ἐχθρεύονται προσωπικῶς καὶ μὲ διαβάλλουν, χωρὶς νὰ μὲ ἔχουν γνωρίσει ποτὲ προσωπικῶς, χωρὶς νὰ μὲ ξέρουν, χωρὶς νὰ τοὺς ἔχω βλάψει ποτέ, καὶ χωρὶς οἱ ἴδιοι νὰ ἔχουν τὴν τόλμη νὰ προφέρουν τὸ ὄνομά μου, ὅταν μὲ συκοφαντοῦν δεξιὰ κι ἀριστερά,

— σὲ ὅσους μὲ ἔχουν γνωρίσει προσωπικῶς καὶ μὲ πλησίασαν μὲ λόγους φιλίας καὶ ἀδελφοσύνης, ἀλλὰ μετὰ προτίμησαν ἐν μέσῳ νυκτὸς (ἢ καὶ σὲ ἕνα ἀπόγευμα· δὲν ἔχει τόσο σημασία ἡ χρονικὴ στιγμὴ) νὰ ἄρουν τὴν ἐκτίμησί τους πρὸς ἐμένα καὶ τὸ ἔργο μου ἢ καὶ νὰ μεταστραφοῦν ἐναντίον μου,

— σὲ ὅσους τακτικὰ ἢ ἐκτάκτως διαστρέφουν καὶ παρερμηνεύουν τὸ νόημα τῶν λόγων μου καὶ τῶν ἔργων μου καὶ σὲ ὅσους ἀπὸ τὴν μιὰ μὲ ἐγκωμιάζουν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μοῦ κάνουν ψυχολογικὸ πόλεμο νεύρων,

— γενικῶς σὲ ὅσους ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους ἀδελφούς μου ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν παρουσία μου καὶ τὶς ἐπισημάνσεις μου ἢ τὰ συμπεράσματά μου, ἢ θέλουν τὸ κακό μου ἢ ἐπιθυμοῦν νὰ μὲ βλάψουν παντοιοτρόπως·

τοὺς εὐχαριστῶ ὅλους πολύ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Αἱρέσεις, σχίσματα κ.λπ. (ἀπολογητική - συμβολική)

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron