«Φοβοῦμαι τούς Δαναούς»

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

«Φοβοῦμαι τούς Δαναούς»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 06 Μαρ 2010, 09:20:49

ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΝΑΟΥΣ

Timeo Danaos et dona ferentis. ʺΦοβοῦμαι τοὺς Δαναοὺς κι ὅταν χαρίζουν δῶρα. τὸ ἔγραψε ὁ ῾Ρωμαῖος ποιητὴς Βεργίλιος (Αen. 2,49). καὶ οἱ Δαναοὶ στὴν περίπτωσι ποὺ θ᾿ ἀναφερθῶ εἶναι οἱ παπικοί.

Μᾶς γέμισαν λείψανα τὰ τελευταῖα χρόνια. καὶ παρατήρησα κάτι. πέντε - δέκα χρόνια πρὶν δρομολογηθοῦν αὐτὲς οἱ δωρεὲς λειψάνων ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἅρπαγες καὶ λαφυραγωγοὺς καὶ σφαγεῖς κι ἐμπόρους τῶν ἐθνῶν ὅπως λέει ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ (27,13· 16), μία πολυμελὴς ἐπιτροπὴ παπικῶν ἁγιολόγων, κατ᾿ ἀνάθεσι τοῦ πάπα τῆς ῾Ρώμης, ἐξήτασε κατὰ πόσο εἶναι ὑπαρκτοὶ ὡρισμένοι ἅγιοι. ἡ ἐπιτροπὴ γιὰ 30 περίπου ἁγίους ἔβγαλε τὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ὑπῆρξαν ποτέ, ὅτι εἶναι πρόσωπα ἀνύπαρκτα. κι ὁ ἀλάθητος πάπας τῆς ῾Ρώμης ἀποδέχτηκε τὸ συμπέρασμά τους ὡς ὀρθό. ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ὁ πάπας ἐκεῖνος καὶ οἱ παπικοί του χάρισαν στοὺς ὀρθοδόξους μία σειρὰ ἀπὸ λείψανα ἁγίων, τοὺς ὁποίους ἡ δική του ἁγιολογικὴ ἐπιτροπὴ εἶχε βγάλει ἀνυπάρκτους. κι ἔτσι ὁ πάπας τῆς ῾Ρώμης μὲ ἀνταλλάγματα, ποὺ αὐτὸς θεωρεῖ σκουπίδια γιὰ χαζούς, γίνεται στοὺς ὀρθοδόξους μεγαλόδωρος κι ἐξαγοράζει τὶς συνειδήσεις των, ὅπως ἐξαγόραζαν οἱ Ἄγγλοι ἐξερευνηταὶ κι ἀποικιοκράτες τοῦ ΙΗ΄ καὶ ΙΘ΄ αἰῶνος τὰ διαμάντια καὶ τὰ βασίλεια τῶν Κάφρων μὲ χρωματιστὰ γιαλιὰ καὶ κόκκινα κορδόνια.

Ἀνύπαρκτοι λοιπὸν κατὰ τὴν παπικὴ ἁγιολογικὴ ἐπιτροπὴ κοσκινίσματος ἁγίων οἱ ἅγιοι, τῶν ὁποίων ἡ γριὰ ἀλεποῦ τοῦ Βατικανοῦ χαρίζει στοὺς ὀρθοδόξους καὶ λείψανα καὶ παλιὰ εἰκονίσματα. ἐπειδὴ τὰ θεωρεῖ σκουπίδια. τὰ παλιὰ παπούτσια στὸ φτωχὸ συγγενῆ γιὰ καλόπιασμα.

Θὰ πῆτε· Δηλαδὴ ἀπάτη; Μὰ κάνουν καὶ τίποτ᾿ ἄλλο στὴ ζωή τους ὁ πάπας ῾Ρώμης καὶ οἱ πονηροί του ἄγγελοι; κι ἂν τοὺς κερδήσῃ τοὺς ὀρθοδόξους «μὲ δόλωμα σκουπίδια», σὰ νὰ λέμε τσαπαρί, θὰ εἶναι ἡ μὲν ἐπιτυχία του μεγάλη, ἡ δὲ ἀρετή του ἀκέραιη. βέβαια μερικοὶ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν λὲν οἱ ἀφιλότιμοι νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ ὑποταχτοῦν στὴν παναγιωτάτη παντόφλα του, ἀλλ᾿ ἡ ἀλεποῦ ἔχει γαϊδουρινὴ ὑπομονή. καὶ συνεχίζει νὰ τοὺς ῥίχνῃ κόκκαλα. τραγανὰ δολώματα. σιγὰ σιγὰ θὰ τοὺς ῥίξῃ καὶ τὰ λείψανα ἢ καὶ τίποτα ἄλλο τοῦ ʺἁγίου Βαλεντίνουʺ ἢ καὶ λείψανα τῆς ἁγίας Μεταμορφώσεως καὶ τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς. σὲ λειψανολιγούρηδες ὁ ἀναιδὴς καὶ ἀθεόφοβος κι ἀλάθητος ἀπατεώνας μπορεῖ νὰ ῥίξῃ καὶ κόκκαλα σκύλου.

Θὰ ἔλεγα στοὺς ἀδελφούς μου τοὺς ὀρθοδόξους· Ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, ἀποφασίσετε νὰ πουληθῆτε στὸν πάπα τῆς ῾Ρώμης, προσέξτε τοὐλάχιστο νὰ μὴν πουληθῆτε τόσο φτηνά. μία ἐκκλησία γιὰ 8 κιλὰ κόκκαλα δὲν εἶναι καλὴ τιμή. ὁ Χριστὸς τὴν ἐκτίμησε ὅσο τὸ αἷμα του, μὲ τὸ ὁποῖο τὴν ἐξαγόρασε καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ἀσύγκριτα ἀνώτερο ἀπ᾿ ὅλα τὰ λείψανα ὑπαρκτῶν καὶ ἀνυπάρκτων ἁγίων. μήπως κατηγορηθῆτε γιὰ σκόπιμο ξεπούλημα τῆς τόσο ἀκριβῆς ἐκκλησίας. κι ἀπὸ τὸν Κύριό της ἔπειτα δὲν σᾶς γλιτώνει κανείς, κακομοίρηδες.


Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος, δρ θεολογίας
«Μελέτες 1», Θεσσαλονίκη 2008
(http://www.philologus.gr)
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: «Φοβοῦμαι τούς Δαναούς»

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 20 Δεκ 2012, 22:11:16

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012
Δούρειος ἵππος στὴ Θεολογικὴ σχολὴ Θεσσαλονίκης - Κείμενο ἄρθρο ὁμάδας φοιτητῶν


«Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας»
Δούρειος ἵππος στὴ Θεολογικὴ σχολὴ Θεσσαλονίκης


Στὶς 18 Δεκεμβρίου 2012 κατέφθασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ ὁμάδα τριῶν ἀτόμων, ἡ ὁποία διαμοίρασε στὸ Α' Ἀμφιθέατρο τὸ βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης σὲ μετάφραση. Ἡ διαμοιρασθεῖσα ἔκδοση περιελάμβανε μόνον τὸ νεοελληνικὸ κείμενο τῆς Κ.Δ., τὸ ὁποῖο εἶναι ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἔκδοση τῆς ῾Ελ. Βιβλικῆς Ἑταιρείας. Τὴν κίνηση αὐτὴ ἐκ πρώτης ὄψεως θὰ μποροῦσε νὰ τὴ χαρακτηρίσει κάποιος ἀξιέπαινη, ἂν τὴ δεῖ μὲ ἀθῶα μάτια. Ὅμως ἀπὸ μόνη της ἔχει ἀρνητικὰ στοιχεῖα, καθὼς ἁρμόδια γιὰ τὴ διανομὴ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι μόνο ἡ Ἐκκλησία καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὸ Πανεπιστήμιο ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, στὰ ὅρια τῆς ὁποίας φιλοξενεῖται ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ (ἀλήθεια, πῆραν τὴν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου γιὰ μία τέτοια ἐνέργεια; εἰδάλλως χωρὶς εὐλογία ἔχουμε ἀντιποίηση ἀρχῆς καὶ παρασυναγωγή! ἐπιπλέον δὲν μοιράστηκαν Καινὲς Διαθῆκες στοὺς ἀριστεύσαντες καὶ σὲ ὅλους τους πρωτοετεῖς ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη, τὸν Κοσμήτορα, τοὺς Προέδρους τῶν τμημάτων σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση παρόντων καθηγητῶν τῆς Σχολῆς καὶ φοιτητῶν; Γιατί ἐκεῖνες δὲν ἦταν σὲ μετάφραση ἀλλὰ στὸ πρωτότυπο; Δὲν σημαίνει κάτι αὐτὸ γιὰ τὴν ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης;).

Ἡ κίνηση αὐτὴ εἶχε καὶ ἄλλα μεμπτὰ σημεῖα. Ἀρχικὰ στὸ ἐσώφυλλο τῆς ἔκδοσης ἀναφερόταν τὰ στοιχεῖα τοῦ σωματείου "Οἱ Φίλοι της Ἁγίας Γραφῆς", σωματεῖο τὸ ὁποῖο ἔχει κατὰ καιροὺς ἀπασχολήσει ὀρθόδοξα ἔντυπα καὶ ἱστολόγια, καθὼς ἀποτελεῖ "παρακλάδι" μίας ἀπὸ τὶς χιλιάδες προτεσταντικὲς ὁμάδες, αὐτῆς τῶν "Γεδεωνιτῶν"[1] (http://www.gideons.org/Splash.aspx) (μὲ δικτύωση σὲ ὅλο τὸν κόσμο!) (Καὶ ἀναρωτιόμαστε, ὑπάρχει Ὀρθοδοξία χωρὶς δόγματα; Στὸ ὄνομα τῆς «ἀγάπης», τῆς ὅποιας ἀγάπης, καταργοῦμε τὰ δόγματα; Δηλ. συναδελφωνόμαστε μὲ ὅλους τους ἀλλόδοξους ἢ κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τοὺς αἱρετικοὺς στὸ ὄνομα τῆς ἀγάπης;).

Ἀκόμη μαζὶ μὲ τὴν Κ.Δ. διανεμήθηκαν κάρτες, πάνω στὶς ὁποῖες ἀναγραφόταν ἡ ἰστοσελίδα www.agapestudent.gr [2] ἔχοντας ὡς τίτλο "Τὸ site ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴ Ζωή σου!" (ἀντιλέγουμε ὅτι τὴ ζωή μας τὴν ἀλλάζει ὁ Χριστὸς καὶ μόνο ὁ Χριστός!). Μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν ἐν λόγῳ σελίδα ὁ καθένας μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὅτι πρόκειται γιὰ μία προτεσταντικὴ ὁμάδα ποὺ ἀπευθύνεται σὲ νέους φοιτητὲς προσπαθώντας νὰ τοὺς προσεγγίσει μέσα ἀπὸ «events» (Christmas party, ἐκδρομὴ στὸ ἀγρόκτημα«Κυδωνιές»), τουρνουὰ ποδοσφαίρου, ὁμολογίες φοιτητῶν (μὲ τὸν τίτλο «ἄκουσε ἐμπειρίες ζωῆς ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξουν γιὰ πάντα τὴ ζωή σου»), μαρτυρίες (μὲ τὸν τίτλο «ἄκουσε ζωντανὲς μαρτυρίες μὲ λόγια ἐλπίδας, ἀλήθειας, ἀγάπης καὶ ζωῆς») καὶ νὰ πείσει γιὰ μία «Προσωπικὴ γνωριμία μὲ τὸ Θεὸ» («πὼς μπορεῖς νὰ ξεκινήσεις μία προσωπικὴ σχέση μὲ τὸ Θεὸ καὶ νὰ πειραματιστεῖς τὴ ζωὴ γιὰ τὴν ὁποία δημιουργήθηκες») (!!!) Στὴν ἰστοσελίδα ὑπερτονίζεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ χωρὶς καμία ἀναφορὰ στὴν Ἱερὰ Παράδοση, στοὺς Πατέρες καὶ στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ κίνηση αὐτὴ δὲν σταμάτησε ἐκεῖ ἀλλὰ ἀφοῦ διανεμήθηκαν τὰ παραπάνω σὲ μεγάλο ἀριθμὸ φοιτητῶν ἕνας ἐξ αὐτῶν, τῶν συντονιστῶν τῆς ἐξόρμησης, ἀπηύθυνε λόγο πρὸς τοὺς φοιτητές. Ὁ κύριος λοιπὸν αὐτὸς μὲ πολὺ ὡραῖο καὶ ἤρεμο τρόπο ἀναφέρθηκε στὴ σημασία ποὺ ἔχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, φέρνοντας παραδείγματα τῆς ζωῆς του καὶ τελείωσε μαζὶ μὲ εὐχὲς γιὰ καλὲς γιορτὲς μὲ τὴν προτροπὴ νὰ διαβάζουν ὅλοι ἀπὸ ἕνα κεφάλαιο τῆς Κ.Δ. κάθε μέρα. Πολὺ ὡραία, ὅμως ἀξίζει νὰ ἐπισημανθοῦν πρῶτα ὁρισμένα σημεῖα τοῦ λόγου του καὶ μία τοποθέτησή του στὸ τέλος. Ἀνέφερε λοιπὸν τὰ ἑξῆς: "Ζήτησα ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ μοῦ συγχωρέσει ὅλες τὶς ἁμαρτίες, τοῦ ζήτησα νὰ ἔρθει στὴ ζωή μου καὶ νὰ γίνει ὁ προσωπικός μου σωτῆρας... '' Ὁ καθένας ποὺ ἔχει ἕνα βασικὸ ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα μπορεῖ νὰ καταλάβει τὴν πλάνη ποὺ τὰ λόγια αὐτὰ μποροῦν νὰ φέρουν. Τὸ πιὸ "καταπληκτικὸ'' ἦταν ὅμως ἡ τοποθέτηση τοῦ ὁμιλητῆ στὴν ἐρώτηση φοιτητῆ: "Δηλαδὴ ἐσεῖς σὲ ποιά ἐκκλησία μᾶς λέτε νὰ πηγαίνουμε, στὴν προτεσταντικὴ ἢ στὴν ὀρθόδοξη;" Καὶ ὁ ἐμφανῶς ἐνοχλημένος ὁμιλητὴς μὲ μικρὴ ἔνταση ἀπάντησε: "Ἐγὼ δὲν εἶπα γιὰ καμία ἐκκλησία, ἐγὼ εἶπα νὰ διαβάζετε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ» καὶ προσέθεσε μὲ ἀρκετὰ ὑποτιμητικὸ τρόπο: «Ἐγὼ σοῦ λέω νὰ πηγαίνεις στὴν ὀρθόδοξη (ἐκκλησία), ἔ... καὶ ὅλοι στοὺς ὀρθόδοξους νὰ πηγαίνετε».

Ἀκούγοντας λοιπὸν κανεὶς ὅλα αὐτά, καὶ πόσο μᾶλλον ἂν τὰ ζεῖ, τί συμπεράσματα μπορεῖ νὰ βγάλει; Ἂν ἡ κίνηση αὐτὴ δὲν ἦταν καθαρὰ μία προτεσταντικοῦ χαρακτήρα προσηλυτιστικὴ κίνηση, τότε τί ἦταν; Τὰ ἄτομα αὐτὰ δὲν ἀναφέρθηκαν καθόλου στὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, στοὺς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τοὺς ἀσφαλεῖς ἑρμηνευτὲς τόσο τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου ὅσο καὶ ὅλης της πίστεως, οὔτε στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρῖσμα, τὴν Ἐξομολόγηση καὶ τὴ Θεία Εὐχαριστία ποὺ ἀποτελοῦν τὶς βασικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴ σωτηρία κάθε πιστοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας. Προσέφεραν ὡς δῶρο γιὰ τὰ Χριστούγεννα τὴν Κ.Δ., ὅμως δὲν τόνισαν τὸ λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι χωρὶς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ μετοχή μας στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποκτήσει ἀγάπη, εἰρήνη, ταπείνωση καὶ γαλήνη, ἀρετὲς τὶς ὁποῖες αὐτοὶ ἔχουν μόνο μὲ τὴν Ἁγία Γραφή. Χριστούγεννα χωρὶς Χριστὸ δὲν νοοῦνται, ἀλλὰ οὔτε Χριστούγεννα μὲ Χριστὸ ἀλλὰ χωρὶς Ἐκκλησία νοοῦνται, καθὼς Ἐκκλησία καὶ Χριστὸς γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους εἶναι ἔννοιες ἀλληλένδετες.

Ἐπιπλέον ἀναρωτιόμαστε γιὰ δύο ἀκόμη σημεῖα: ὅταν ὁ νέος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος διαμηνύει «Ὄχι στὶς μεταφράσεις τῶν λειτουργικῶν κειμένων» [3], διότι ἡ χρήση τέτοιων μεταφράσεων στὴ δημόσια λατρεία ἀντίκειται στοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐμεῖς θὰ διαβάζουμε τὴν Κ.Δ. σὲ νεοελληνικὴ μετάφραση; Καὶ ὅταν ἀκόμα ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κ. Ἱερεμίας, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μάλιστα στὴν Ἕδρα τῆς Εἰσαγωγῆς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ Ἑρμηνείας τοῦ Κειμένου τῶν Ο', σὲ ἀπαντητική του ἐπιστολὴ[4] πρὸς τὸν συντονιστὴ ἱεραποστολικῆς, τάχα, ἕνωσης, ποὺ εἶχε σκοπὸ νὰ μοιράσει τὸ παραπάνω κείμενο στὴν περιφέρειά του ἀναφέρει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀγαποῦμε καὶ δίνουμε περισσότερη σημασία στὴν ἑρμηνεία καὶ ὄχι ἁπλῶς στὴ μετάφραση καὶ ὅτι ἡ μετάφραση ὡς ἀνθρώπινο κατασκεύασμα ἔχει λάθη, τί ἔχουν νὰ μᾶς ἀπαντήσουν αὐτοὶ ποὺ μοίρασαν μεταφράσεις στὴ σχολή; Θεωροῦν οἱ διανομεῖς ὅτι τὸ ἐπίπεδο τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς εἶναι τόσο χαμηλό, ὥστε νὰ μὴν μποροῦν νὰ διαβάσουν τὴν Κ.Δ. στὸ πρωτότυπο, δηλ. στὴν ἑλληνιστικὴ κοινή; Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θέλουμε τὸ ἀνέβασμα τῆς ποιότητας σπουδῶν τῆς Σχολῆς ἢ τὴ μικρότερη προσπάθεια ἐκ μέρους τῶν φοιτητῶν;

Τὸ κείμενο αὐτὸ τὸ γράψαμε μία ὁμάδα φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, γιατὶ μᾶς προβλημάτισε πολὺ τὸ παραπάνω συμβάν. Ναί, ἤμασταν παρόντες καὶ ἀντιδράσαμε καὶ σὲ αὐτοὺς καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς Σχολῆς καὶ θέλουμε μέσῳ τοῦ κειμένου αὐτοῦ νὰ ἐκφράσουμε τὸν ἔντονο προβληματισμό μας γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ. Εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸ ὅτι στὴ Σχολή μας, ὅπως καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες, τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ εἰσήχθη τυχαῖα καὶ οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουν κάποια ἐμπειρία ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη λατρευτικὴ Παράδοση καὶ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ βάση τῆς ἀντίδρασής μας, ὁ Θεὸς οἰκονόμησε καὶ τὰ παιδιὰ αὐτὰ εἰσήχθησαν στὴ Σχολή, οὕτως ὥστε νὰ λάβουν ἀπὸ αὐτὴ ὅσο γίνεται κάποιες ὀρθόδοξες βάσεις. Πῶς ὅμως θὰ γίνει αὐτό, ἂν ὁ ὁποιοσδήποτε προβατόσχημος λύκος εἰσβάλλει μέσα στὴ Σχολὴ χωρὶς ἄδεια — γιατὶ δὲν μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε νὰ ἔχουν ἐγκρίνει αὐτὴ τὴν κίνηση προτεσταντῶν οἱ καθηγητὲς μιᾶς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς, μιᾶς ἀπὸ τὶς δύο τῆς Ἑλλάδας, ἐκτὸς τῶν Ἀνώτατων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν! Θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν κάτι ἀντίστοιχο Ὀρθόδοξοι σὲ καθολικὸ ἢ προτεσταντικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Εὐρώπης ἢ τῆς Ἀμερικῆς; — καὶ προσηλυτίζει μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ ὁδηγήσει νεανικὲς ψυχὲς στὴν ἀπώλεια; Δὲν χάνουμε ὅμως τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη μας στὸν Σωτῆρα καὶ Λυτρωτή μας, τὸν ὁποῖο παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δίνει ὀρθόδοξο χριστιανικὸ φρόνημα καὶ μαχητικότητα, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζουμε πάσης φύσεως πειρασμοὺς ποὺ θὰ συναντήσουμε στὴ ζωή μας.

Εὐλογημένα καὶ Ὀρθόδοξα Χριστούγεννα!

Ὁμάδα Φοιτητῶν Θεολογικῆς σχολῆς Θεσσαλονίκης

Σημειώσεις

[1] «Οἱ Γεδεωνίτες ἢ Φίλοι της Ἁγίας Γραφῆς (ἀγγλ.:Gideons International) εἶναι ἕνας ὑπερδογματικὸς χριστιανικὸς σύνδεσμος ποὺ δραστηριοποιεῖται σὲ περισσότερες ἀπὸ 180 χῶρες. Ἡ βασικὴ δραστηριότητά τους εἶναι δωρεὰν διανομὴ ἀντιτύπων τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὴν ὁποία διαμοιράζουν σὲ πάνω ἀπὸ 80 γλῶσσες. Συνηθίζουν νὰ τοποθετοῦν ἢ νὰ διανέμουν Γραφὲς σὲ ξενοδοχεῖα, ξενῶνες, νοσοκομεῖα, οἴκους εὐγηρίας, ποινικὰ ἱδρύματα, στρατόπεδα,σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια. Τὸ ὄνομά τους τὸ ἔχουν πάρει ἀπὸ τὸν Γεδεὼν τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Στὴν Ἑλλάδα δραστηριοποιοῦνται ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 1953 μὲ πρωτεργάτη τὸν Μιλτιάδη Ἀγγελάτο ἀπὸ τὴν ῾Ελληνικὴ Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία. Ἀρχικὰ διαμοίραζαν ἀντίτυπα τῆς Νεοελληνικὴς Μετάφρασης. Σήμερα διαμοιράζουν καὶ ἄλλες σύγχρονες μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς». (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE% ... E%B5%CF%82)

Οἱ ἴδιοι οἱ Γεδεωνῖτες γράφουν: «Τὸ φθινόπωρο τοῦ 1898 ὁ Τζὸν Νίκολσον ἀπὸ τὸ Γουινσκόνσκι τῶν ΗΠΑ — ἐμπορικὸς ἀντιπρόσωπος στὸ ἐπάγγελμα — ταξίδεψε γιὰ δουλειὲς στὴν πόλη Μπόσκομπες ἀλλὰ ἔφτασε ἀργὰ τὴ νύκτα. Στὸ Κεντρικὸ Ξενοδοχεῖο ὑπῆρχαν μόνο ἕνα δίκλινο ποὺ ἀναγκαστικὰ ἔπρεπε νὰ τὸ μοιραστεῖ μὲ κάποιον Σαμουὴλ Χίλ. Ὁ Νίκολσον σὰν παιδὶ εἶπε στὴν ἑτοιμοθάνατη μητέρα του ὅτι καθημερινὰ πρὶν κοιμηθεῖ θὰ διάβαζε τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ θὰ προσεύχετο ὅπου καὶ νὰ ἦταν. Αὐτὸ ἔκανε καὶ ἐκείνη τὴ βραδιά. Μὲ ἔκπληξη εἶδε ὅτι καὶ ὁ Σαμουὴλ Χὶλ ἦταν πιστὸς χριστιανὸς καὶ μὲ χαρὰ προσευχήθηκαν μαζί. Ἀπὸ τότε ἄρχισε μία ἀδελφικὴ φιλία ὅπου καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἱδρύσουν ἕνα Χριστιανικὸ Σωματεῖο γιὰ ἐμπόρους, ὥστε νὰ ἔχουν κοινωνία ὅπου καὶ ἂν ταξίδευαν.Τὴν 1 Ἰουλίου 1899 μαζεύτηκαν στὸ Τζεϊνσβιλ τοῦ Γουινσκόνσκι τρία ἄτομα. Ὁ Νίκολσον, ὁ Χὶλ καὶ ὀ Γουίλιαμ Ναϊτς. Τὸ σωματεῖο ἱδρύθηκε μὲ τὸν Νίκολσον Πρόεδρο, τὸν Νάϊτς ἀντιπρόεδρο καὶ τὸν Χὶλ γραμματέα καὶ ταμία. Πολλὴ σκέψη δόθηκε στὸ ὄνομα τοῦ Σωματείου. Μετὰ ἀπὸ ἔντονη προσευχὴ ὁ Νάϊτς σκέφθηκε καὶ εἶπε «θὰ τὸ ὀνομάσουμε Γεδεωνίτες». Διάβασε τὸ 6ο καὶ 7ο κεφάλαιο ἀπὸ τοὺς Κριτὲς δείχνοντας ξεκάθαρα πὼς ὁ Γεδεὼν ἦταν ἄνθρωπος ταπεινός, πιστὸς καὶ ὑπάκουος στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ δικά του σχέδια καὶ τὴν κοινωνία γύρω του. Τὸ σωματεῖο σὰν πρῶτο σκοπό του εἶχε τὸν εὐαγγελισμὸ τῆς περιοχῆς ὅπου καὶ ἂν ταξίδευαν. Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο ζήταγαν σὲ κάθε ξενοδοχεῖο νὰ ἔχει ἡ ρεσεψιὸν τὴν Ἁγία Γραφὴ σὰν σημεῖο ἀναφορᾶς. Ἀργότερα γιὰ καλύτερη μαρτυρία ζήτησαν νὰ ὑπάρχει ἡ Ἁγία Γραφὴ σὲ κάθε δωμάτιο τοῦ κάθε ξενοδοχείου ποὺ ἐπισκέπτονταν. Τὸ σωματεῖο αὐξανόταν ὄχι μόνο ἀπὸ ταξιδιῶτες ἐμπόρους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάθε ἐπαγγελματία ποὺ συμφωνοῦσε μὲ αὐτὴ τὴ μέθοδο εὐαγγελισμοῦ.

Σήμερα, πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια λειτουργίας, τὸ σωματεῖο ἔχει ἐξαπλωθεῖ σὲ 179 χῶρες παγκοσμίως μὲ πάνω ἀπὸ 30.000 μέλη. Ὁ σκοπὸς τοῦ σωματείου εἶναι νὰ ἐφοδιάσει τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ξενοδοχεῖα, στὰ νοσοκομεῖα, ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, φυλακές, ἔνοπλες δυνάμεις, ἀστυνομία, πυροσβεστικὴ καὶ ἀλλοῦ. Κάθε χρόνο πάνω ἀπὸ 50 ἑκατομμύρια Γραφὲς διανέμονται παγκοσμίως καὶ ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ σωματείου ἔχουν διανεμηθεῖ πάνω ἀπὸ ἕνα δισεκατομμύριο Γραφές. http://www.e-fos.gr/pgs/about_001.asp?L ... =52&TYPE=9


[2] «Ἡ φοιτητικὴ ὁμάδα «Agape Student» εἶναι ἀνεξάρτητη καὶ ἀδογμάτιστη καὶ συνεργάζεται μὲ ὅλους τους φοιτητὲς ποὺ δέχονται τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως «τὸ Πιστεύω». Ὁ στόχος τῆς «Agape Student» εἶναι νὰ προωθήσει τὶς Χριστιανικὲς ἀξίες στὰ Πανεπιστήμια, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἰδιαίτερα τὴν ὕψιστη ἀγάπη ποὺ ἐμεῖς ἔχουμε γνωρίσει τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ». Καὶ ἀναρωτιόμαστε ποιό τὸ νόημα τῶν μαθημάτων τῆς Δογματικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολή,ἀφοῦ ἀποδεχόμαστε τὸ ἔντυπο μιᾶς «ἀνεξάρτητης καὶ ἀδογμάτιστης» φοιτητικῆς ὁμάδας;

[3] Τὸ στίγμα γιὰ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Πρέβεζας ἔδωσε κατὰ τὴν πρώτη Ἱερατικὴ Σύναξη ὁ νέος Μητροπολίτης Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς Romfea.gr ὁ κ. Χρυσόστομος, ἀπευθυνόμενος στὸ σύνολο τῶν κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας του, ἀναφέρθηκε στὸ μεῖζον θέμα τῆς μετάφρασης τῶν λειτουργικῶν κειμένων στὴν νεοελληνική. "Δὲν ζητῶ τίποτε παραπάνω ἀπὸ ἐσᾶς, παρὰ μόνο ὅσα προβλέπουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας", εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος. Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του, ὁ Μητροπολίτης ζήτησε ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς νὰ μὴν ἀποδίδουν πλέον στὴν νεοελληνικὴ γλῶσσα τὰ λειτουργικὰ κείμενα. "Ὅπως ἐγὼ ὑπακούω στὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,θὰ παρακαλοῦσα καὶ ἐσεῖς νὰ ἐπιδείξετε ὑπακοὴ στὸ συγκεκριμένο ζήτημα, ὥστε νὰ μὴ μὲ φέρετε σὲ δύσκολη θέση" τόνισε. Καὶ πρόσθεσε: "Ἄλλωστε καὶ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅλα τὰ μυστήρια καὶ οἱ εὐχὲς ἀποδίδονται στὸ πρωτότυπο κείμενο». (http://www.romfea.gr/epikairotita/14844 ... 4-01-53-33)

Πρωταρχικός του στόχος, εἶπε, εἶναι νὰ ἔρθουν κοντὰ οἱ ἱερεῖς στὴν νεολαία καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ τὸ κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως. Τέλος, ὁ κ. Χρυσόστομος ἀναφέρθηκε στὸν προκάτοχό του μακαριστὸ Μητροπολίτη Μελέτιο, τονίζοντας πὼς εἶχε τὴν εὐλογία νὰ συνεργαστεῖ μαζί του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ νὰ διαπιστώσει τὰ χαρίσματα καὶ τὸ βεληνεκὲς τῆς προσωπικότητάς του».


[4] «Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 22ᾳ Ἰουλίου 2010

Πρὸς
Τὸν κ. Ἰωνάθαν Μακρῆ
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραποστολικῆς Ἑνώσεως
Λυδίας 12
εἰς Ἀθήνας

Κύριε Πρόεδρε,
Ἀπὸ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως ποὺ ποιμαίνω, ἔμαθα ὅτι ἀποστείλατε σ' αὐτοὺς ἕνα ἀντίτυπο τῆς Καινῆς Διαθήκης μὲ ἐπιστολή, στὴν ὁποία ἀνακοινώνετε ὅτι κατὰ τὴν περίοδο τοῦ θέρους θὰ ἐπισκεφθεῖτε τὴν ἐπαρχία μας, γιὰ νὰ διανείμετε καὶ στοὺς χριστιανούς μας τὴν Καινὴ Διαθήκη.

1. Κατὰ πρῶτον, ἔχω νὰ σᾶς ἐκφράσω τὴν ἀπορία μου, γιατί ἀγνοήσατε παντελῶς τὸν ἐπίσκοπο τῆς ἐπαρχίας καὶ δὲν στείλατε καὶ σ' αὐτὸν τὴν ἐπιστολή σας αὐτήν, ἀλλὰ ἀπευθυνθήκατε κατευθεῖαν στοὺς ἱερεῖς. Αὐτό, τὸ ὅτι δὲν γνωρίζετε τὸ ἐκκλησιολογικὸ δόγμα ὅτι ὁ ἐπίσκοπος εἶναι ὁ προϊστάμενος τῆς ἱερᾶς Συνάξεως τῶν πιστῶν διὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, γι' αὐτὸ καὶ αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν κατήχηση καὶ τὴν διαποίμανση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στὴν ἐπαρχία του, αὐτό, λέγω, μὲ κάνει νὰ ὑποπτευθῶ ὅτι δὲν μετέχετε σ' αὐτὴν τὴν ἱερὴ εὐχαριστιακὴ Σύναξη τῶν πιστῶν, ὅτι δηλαδὴ δὲν εἶστε μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

2. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπευθυνθήκατε, καὶ ἐγὼ ὁ ἐπίσκοπος προσωπικῶς, δὲν θέλουμε, μὰ διόλου δὲν θέλουμε, νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὴν Μητρόπολή μας γιὰ τὸ ἔργο ποὺ θέλετε νὰ κάνετε σ' αὐτὴν καὶ θὰ ἐνημερώσουμε τὸν λαό μας νὰ μὴ δεχτεῖ τὴν προσφορά σας. Τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς προσφορᾶς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στὸν λαὸ τὸ ἔχουμε ἀναλάβει ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸ προσφέρουμε δὲ αὐτὸ κατὰ τὶς ἱερές μας Συνάξεις καὶ μάλιστα κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Σεῖς καὶ οἱ ὁμοφρονοῦντες μὲ σᾶς δὲν κοινωνεῖτε μὲ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Σταυρωθέντος καὶ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ γι' αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθοῦμε ἀπὸ «ἀκοινωνήτους» τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.

3. Εὐχαρίστως, ἂν θέλετε, σᾶς δεχόμεθα νὰ διαλεχθοῦμε μαζί σας δημοσίως σὲ κάποια πλατεῖα τῶν κωμοπόλεών μας καὶ θέλουμε —γιὰ νὰ ἀποκαλυφθεῖτε ποιοί εἶστε— νὰ μᾶς πεῖτε τί πιστεύετε γιὰ τὴν Κυρία μας Θεοτόκο, ἐὰν δηλαδὴ τὴν πιστεύετε ὡς Ἀειπάρθενον, καὶ τί ἑρμηνεία δίνετε στὸ θέμα περὶ τῶν «ἀδελφῶν» τοῦ Ἰησοῦ. Ἐπίσης, κατὰ τὸν διάλογόν μας αὐτὸν θέλουμε νὰ μᾶς πεῖτε πάλι τί πιστεύετε γι' αὐτὸ ποὺ κοινωνοῦμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι Σῶμα Χριστοῦ; Προσέξτε μόνο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ πεῖτε μὴν προκαλέσετε τὴν ὀργὴ τῶν χριστιανῶν. Γιατὶ ὁ λαός μας ἐδῶ, παρὰ τὰ ἁμαρτήματά του, κρατεῖ σταθερὴ τὴν ὀρθόδοξη πίστη του, ὅπως τὴν παρέλαβε σὰν προῖκα ἀπὸ τοὺς πατέρες του καὶ τοὺς παπποῦδες του, καὶ τὴν ὑπερασπίζει μέχρι αἵματος. Ὁ λαός μας ἐδῶ, ὅπως ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, τιμᾷ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὡς Ἀειπάρθενο καὶ τὴν μεγαλύνει ὡς Παναγία καὶ πιστεύει ὅτι αὐτὸ ποὺ κοινωνάει στὴν Θεία Λειτουργία εἶναι στὴν πραγματικότητα τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν τὸ συμβολίζει ἁπλά.

4. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σᾶς συνιστῶ ὡς ἐπίσκοπος νὰ μὴν ἐπισκεφτεῖτε τὴν ἐπαρχία Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, γιατὶ ὁ λαός της ἔχει μάθει νὰ δέχεται τὴν Ἁγία Γραφὴ μόνο ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς του, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ οἱ σωστοὶ ἑρμηνευτές της. Καὶ τὸ λέγω αὐτό, γιατὶ ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ἀγαποῦμε καὶ δίνουμε σημασία στὴν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ὄχι ἁπλῶς στὴν μετάφρασή της, ποὺ θέλετε ἐσεῖς νὰ μᾶς προσφέρετε. Γιὰ τὴν ἑρμηνεία δὲ τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε αὐτὴ τὴν χρυσὴ βάση: Ὅπως ἡ Ἁγία Γραφὴ γράφτηκε μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔτσι καὶ οἱ ἑρμηνευτές της πρέπει νὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι εἶναι. Ὁ μαθηματικὸς ἐννοεῖ τὰ μαθηματικά! Καὶ τέτοιοι φωτισμένοι ἑρμηνευτὲς εἶναι οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, τοὺς ὁποίους ὅμως δὲν δέχονται οἱ αἱρετικοὶ προτεστάντες. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν λέμε μόνο γιὰ τὴν Ἁγία Γραφή, ἀλλὰ γιὰ «τὴν Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐτὴν ἡρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες»! Ἡ Καινὴ Διαθήκη τὴν ὁποία προσφέρετε καλὴ βεβαίως εἶναι, γιατὶ εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, — ἂν καὶ ἡ μετάφρασή της, σὰν ἀνθρώπινο δημιούργημα, ἔχει λάθη —, ἀλλὰ δὲν θέλουμε τὴν προσφορὰ τοῦ θείου λόγου ἀπὸ σᾶς. Τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ κάνουμε ἐμεῖς, ὅσο μποροῦμε βέβαια, ἀλλὰ παρακαλοῦμε τὴν καλή μας Παναγία νὰ εὐλογήσει τὸν πόθο μας καὶ τὸν κόπο μας, ποὺ κάνουμε στὴν ἱερά μας διακονία γιὰ τὰ τέκνα της.

Ἤδη δια τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ εἶναι οἱ φύλακες καὶ φρουροὶ τῆς πίστης τοῦ λαοῦ, εἰδοποίησα τοὺς χριστιανοὺς τῆς Μητροπόλεώς μου νὰ μὴ δεχθοῦν τὴν προσφορὰ ἀντιτύπων τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀπὸ σᾶς.

Μὲ πολλὲς εὐχὲς γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς σωστῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας
Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
στὴν Ἕδρα τῆς Εἰσαγωγῆς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη
καὶ Ἑρμηνείας τοῦ Κειμένου τῶν Ο'»


Πηγὴ κειμένου· http://exprotestant.blogspot.gr/2012/12 ... .html#more
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Αἱρέσεις, σχίσματα κ.λπ. (ἀπολογητική - συμβολική)

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron