Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Κυρ 09 Νοέμ 2008, 20:13:53

«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ» (Α' Ἰω. δ' 16), ἀλλὰ ὄχι παιγνίδι («μήτι πτερνιεῖ ἄνθρωπος Θεόν;» (Μλ. γ' 8), «Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει» (Γλ. f' 7)), ἀλλὰ καὶ δίκαιος καὶ ἀπαθῶς τιμωρεῖ: «εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεὸς» (Α' Κρ. γ' 17) , «πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας; οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος· καὶ πάλιν· Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ. φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» (Ἑβ. ι' 29-31), «παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἀνθ' ὧν οὐκ ἔδωκε τὴν δόξαν τῷ Θεῷ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν» (Πρ. ιβ' 23), « δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὕτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν; οὐχὶ λέγω ὑμῖν, ἀλλ' ἐὰν μὴ μετανοεῖτε, πάντες ὡσαύτως ἀπωλεῖσθε» (Λκ. ιγ' 2-3), «μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λὼτ» (Λκ. ιζ' 32).
Ὁ ἀνθρωπος εἶναι εἰδοποιημένος καὶ ὑπεύθυνος. Διαφορετικὰ, ἄν ὁ Θεὸς δὲν τιμωρεῖ, μποροῦμε καὶ νὰ μὴ μετανοοῦμε.
Τελευταία επεξεργασία απο MTheodorakis την Πέμ 20 Αύγ 2009, 16:14:15, επεξεργάστηκε 1 φορές συνολικά.
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 27 Νοέμ 2008, 11:54:10

Καὶ ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ χρυσόστομος ἐξετάζει σὲ κάποιες ὁμιλίες του τὸ ἴδιο θέμα καὶ διαβεβαιώνει ὅτι βεβαίως καὶ τιμωρεῖ ὁ Κύριος. ὁ χρυσόστομος πάντοτε στηρίζεται στὶς Γραφὲς γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ τῶν συμπερασμάτων του.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Πέμ 27 Νοέμ 2008, 12:21:57

Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ὁμιλία εἰς τὰς Πράξεις ιβ', 3-4 ἔκδ. Ε.Π.Ε. τ. 15 σσ. 356-360 καὶ Ὀμιλία εἰς τὴν Β' πρὸς Κορινθίους θ', 3-4 ἔκδ. Ε.Π.Ε. τ. 19 σ. 268.
«Διὰ τοῦτο βρονταί, διὰ τοῦτο κεραυνοί, ἵνα μὴ καταφρονῆται ἡ ἀγαθότης» (Μ. Βασιλείου Ὅροι κατὰ πλάτος Προοίμιον ἔκδ. Ε.Π.Ε. τ. 8 σ. 178).
«Ἑκουσίως τὰ φαῦλα σπείροντες καὶ ἀκουσίως ταῦτα θερίζοντες, τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ θαυμάζειν ὀφείλομεν» (Ὁσίου Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ Περὶ νόμου πνευματικοῦ κεφ. ριζ').
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Παρ 20 Φεβ 2009, 16:53:45

Κάθε ἀναίσθητος στὸ κακὸ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ νομίζει, ἤ νὰ διδάσκεται ὅτι δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη τοῦ Πατέρα.
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Τρί 16 Ιουν 2009, 22:47:31

«μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν;» (Ρμ. γ' 5).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Παρ 19 Ιουν 2009, 22:02:56

«ἡ τιμωρὸς ἐνέργεια καὶ δίκη πάρεδρός ἐστι καὶ ὑπηρέτις τῶν τοῦ Θεοῦ κριμάτων» (Μ. Φωτίου (+898) Ἀμφιλόχια, 32 ἔκδ. Ε.Π.Ε. τ. 1 σ. 266).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Παρ 25 Μάιος 2012, 14:15:01

«Οὐδὲ γὰρ ἀπορεῖ τιμωριῶν ὁ Θεός. Κατὰ γὰρ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτοῦ, οὕτω καὶ ἡ ὀργὴ αὐτοῦ»
(Ἰ. Χρυσοστόμου Εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον ὁμιλία μγ' 4 ἔκδ. Ε. Π. Ε. τ. 11 σσ. 150, 152).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Σάβ 16 Μαρ 2013, 15:28:18

«οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, διότι τὰς ὁδούς σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσονται, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ τύπτων» (Ἰεζ. ζ' 6).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Τρί 10 Ιουν 2014, 22:30:22

«῾῾Ὁ γὰρ ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ᾿᾿, διὰ τοῦ αὐτοῦ πάλιν Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννης φησὶν ὁ τοῦ Κυρίου πρόδρομος, ῾῾οὐκ ὄψεται τὴν ζωήν, ἀλλ’ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μενεῖ ἐπ’ αὐτόν᾿᾿· ὀργὴν δὲ Θεοῦ τίς ὑπομενεί; Φοβερὸν, ἀδελφοί, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος· εἰ γὰρ χεῖρας πολεμίων δεδοίκαμεν, καὶ ταῦτα τοῦ Κυρίου λέγοντος, ῾῾Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτευόντων τὸ σῶμα᾿᾿· τίς νοῦν ἔχων οὐ φοβηθήσεται Θεοῦ χεῖρας, ἐν ὀργῇ κατὰ τῶν ἀπειθούντων ἐπαιρομένας; Ὀργὴ γὰρ Θεοῦ ἀποκαλυφθήσεται ἐπὶ πᾶσαν ψυχήν, τῶν ἐν ἀσελγείαις καὶ ἀδικίαις ἀνεπιστρόφως πορευομένων, καὶ τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων»

(ἁγίου Γρηγορίου τοῦ παλαμᾶ (+1359) Ὁμιλία εἰς τὴν κατὰ τὴν Πεντηκοστὴν τελεσθείσαν φανέρωσιν καὶ διανομὴν τοῦ Θείου Πνεύματος § 14 ἔκδ. Ε.Π.Ε. τ. 10 σ. 118).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Παρ 17 Ιουν 2016, 15:03:15

«Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ καὶ κατέστρεψε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς. καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός»
(Γεν. ιθ' 24-26).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Επόμενο

Επιστροφή στην Χριστιανική ἠθική

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron