῞Υμνοι διάφοροι, Μηνᾶς Μηναΐδης

ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ πρωτοψάλτου Νικαίας Μηνᾶ Μηναΐδη
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

῞Υμνοι διάφοροι, Μηνᾶς Μηναΐδης

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 24 Μάιος 2009, 19:53:48

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α. (φ. 401)

῾Εσπέρια προσόμοια 20 ἰουλίου

c401 _ 03 Ο τον θεσβιτην Ηλιαν
c401 _ 03.ra
(1.94 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 209 φορές

c401 _ 04 Οὐ συσσεισμῷ
c401 _ 04.ra
(2.39 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 183 φορές

c401 _ 05 Τους ιερεις της αισχυνης
c401 _ 05.ra
(1.88 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 177 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῞Υμνοι διάφοροι, Μηνᾶς Μηναΐδης

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 24 Μάιος 2009, 20:26:11

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α. (φ. 401)

῾Εσπέρια προσόμοια 7 ἰανουαρίου

c401 _ 07 Πανεύφημε προδρομε Χριστου.
c401 _ 07.ra
(2.12 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 177 φορές

c401 _ 08 ῾Υψόθεν προσέβλεψας σοφέ.
c401 _ 08.ra
(2.55 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 168 φορές

c401 _ 09 ῾Ρωσθεὶς θείᾳ χάριτι.
c401 _ 09.ra
(2.02 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 181 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῞Υμνοι διάφοροι, Μηνᾶς Μηναΐδης

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 24 Μάιος 2009, 20:46:00

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α. (φ. 401)

῾Εσπέρια προσόμοια 21 νοεμβρίου (σύντομα)

c401 _ 11 Σημερον πιστοι χορευσωμεν.
c401 _ 11.ra
(2.62 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 204 φορές

c401 _ 12 Σημερον ναος ο εμψυχος.
c401 _ 12.ra
(2.98 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 187 φορές

c401 _ 13 Συ των προφητων το κηρυγμα.
c401 _ 13.ra
(2.49 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 183 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῞Υμνοι διάφοροι, Μηνᾶς Μηναΐδης

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 15 Αύγ 2009, 18:29:28

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α. (φ. 230)

    Μηνᾶς Μηναΐδης, πρωτοψάλτης Νικαίας.

    ῞Υμνοι διάφοροι.
᾿Επειδὴ κάποιοι γνωστοί μου δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ δείχνουν τὴν ἀνυπομονησία τους γιὰ τὶς ἠχογραφήσεις τοῦ πρωτοψάλτου Μηνᾶ Μηναΐδη καὶ γιὰ ἄλλο ὑλικὸ ποὺ ἐπίσης διαθέτω, καὶ ἐπειδὴ αὐτὸν τὸν καιρὸ βοήθησε πολὺ στὴν ψηφιοποίησι καὶ ἕνας φίλος, ποὺ ἀγαπάει τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική, ἂν καὶ ὁ ἴδιος οὔτε ψάλτης εἶναι οὔτε ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἀναλόγιο, δημοσιεύω ἕνα σημαντικὸ μέρος τοῦ ὑλικοῦ (τώρα μάλιστα ποὺ μὲ τὸ mediafire ξεπεράστηκαν τρία σημαντικὰ προβλήματα στοὺς Διαλόγους· 1- δὲν ἀνεβαίνουν ἀρχεῖα μεγαλείτερα ἀπὸ 7,5 ΜΒ, 2- ἔπρεπε νὰ δημοσιεύω ἕνα ἕνα τὸ κάθε ἀρχεῖο, πρᾶγμα πολὺ χρονοβόρο, 3- ὑπάρχει καὶ περιορισμὸς στὸν ἀριθμὸ ἀρχείων ποὺ μποροῦν νὰ φιλοξενηθοῦν στοὺς Διαλόγους).

᾿Εδῶ πρόκειται γιὰ φωνοταινία ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ πρωτοψάλτου, ὁ ὁποῖος μοῦ τὴν ἔδωσε τὴν 1η μαΐου τοῦ ἔτους 1991, ὅταν μοῦ παρεχώρησε καὶ τὴν συνέντευξι. ἡ συνέντευξι καὶ ἡ φωνοταινία παραχωρήθηκαν γιὰ νὰ παρουσιαστοῦν ἀπὸ κάποιον ἐκκλησιαστικὸν ῥαδιοφωνικὸν σταθμὸν ἐκτὸς ᾿Αττικῆς. τὴν συνέντευξι τὴν παρουσίασα καὶ ἀργότερα στὸ τεῦχος 2 τῆς Συμβολῆς (2003), ἐνῷ τὴν φωνοταινία τὴν παρουσιάζω καὶ ἐδῶ. δυστυχῶς ἡ παροῦσα ψηφιοποίησις εἶναι μᾶλλον πρόχειρη καὶ καθόλου καλή (δὲν τὴν ἔκαμε ὁ φίλος μου ποὺ ἀνέφερα παραπάνω), ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἔχω τὴν δυνατότητα γιὰ κάτι καλλίτερο. ἀργότερα θὰ ξαναδημοσιεύσω αὐτοὺς τοὺς ὕμνους σὲ καλὴ ψηφιοποίησι.

1ο μέρος, c230 a.
Μηνᾶς Μηναΐδης, 1990, ἐτῶν 71.
— Χερουβικὸν β΄ ἤχου.
— Λειτουργικὰ Θρ. Στανίτσα εἰς ἦχον δευτερόπρωτον.

1985
— Κύριε, ἐρχόμενος.
— Δευτέραν Εὔαν
— Κατευθυνθήτω, προηγιασμένης
— Νῦν αἱ δυνάμεις, πλ. β΄, Πέτρου Πελοποννησίου.

2ο μέρος, c230 b. συνέχεια 1985
— ᾿Ιδοὺ γὰρ θυσία (συνέχεια τοῦ «Νῦν αἱ δυνάμεις» τοῦ 1ου μέρους)
— Γεύσασθε καὶ ἴδετε, α΄ τετράφωνος, ᾿Ιωάννου τοῦ Κλαδᾶ
— Εὐλογήσω τὸν Κύριον
— Εἴη τὸ ὄνομα
— Δοξολογία, πλ. α΄ πεντάφωνος ἐναρμόνιος, Γεωργίου Βιολάκη
— ᾿Επὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος (πολυέλεος), ἦχος γ΄, Χουρμουζίου τοῦ Χαρτοφύλακος.

http://www.mediafire.com/download.php?im01lmyjygd
Οἱ ἠχογραφήσεις ἔγιναν ἐν ὤρᾳ ἀκολουθίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δύο τελευταῖες (δοξολογία καὶ πολυέλεος).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῞Υμνοι διάφοροι, Μηνᾶς Μηναΐδης

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 07 Σεπ 2009, 12:43:29

Χθὲς κυριακὴ 6-9-2009 στὴν ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ «ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ παράδοσι» (῾Ηράκλειο τῆς Κρήτης) ὑπῆρχε ἀφιέρωμα στὸν πρωτοψάλτη Μηνᾶ Μηναΐδη. στὴν ἐκπομπὴ ὁ ἐκφωνητὴς παρουσίασε ἀποσπάσματα ἀπὸ παλαιότερη συνέντευξι τοῦ Μ. Μηναΐδη, ἀλλὰ δὲν ἐνημέρωσε τοὺς ἀκροατάς του ὅτι τὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ τὰ διάβαζε ἀπὸ τὸ τεῦχος 2 τῆς Συμβολῆς, ὅπου παρουσιάζεται ὅλη ἡ συνέντευξις στὶς σ. 83-89. περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ἐδῶ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Μηνᾶς Μηναΐδης, ἠχογραφήσεις

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες

cron