᾿Ηχογραφήσεις (παλαιές καί νέες) ὁμιλιῶν κυριακῶν

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Κυριακὴ τῶν βαΐων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 09 Απρ 2009, 14:04:41

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων ὁμιλιῶν καὶ κηρυγμάτων Δ.Α.

c048-01 ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τῆς 22/4/1989 (τῆς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη;). ἑρμηνευτικὸν σχόλιον εἰς τὸ εὐαγγέλιον τῆς κυριακῆς τῶν βαΐων ὑπὸ τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, πανεπιστημιακοῦ. (τί νομίζετε; τὸ ἀρχεῖο περιλαμβάνει καὶ κηρύγματα. δὲν φακέλωνα μόνον ψάλτες!)
c048-01.mp3
(1.4 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 312 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

᾿Ηχογραφήσεις (παλαιές καί νέες) ὁμιλιῶν κυριακῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 09 Οκτ 2009, 18:41:31

Μία σύντομος ὁμιλία ποὺ ἐξεφωνήθη τὴν κυριακὴν 4 ὀκτωβρίου 2009.

Τὰ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας ἦσαν τὰ ἀκόλουθα.


    ᾿Απόστολος 17ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
Πρὸς Κορινθίους Β΄ ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα (6,16 - 7,1)
Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός». δι᾿ ὃ «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε», «κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺςκαὶ θυγατέρας», λέγει Κύριος παντοκράτωρ. ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

    Εὐαγγέλιον 2ας κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ (6, 31-36)
Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.

῾Ομιλία κυριακῆς 4 ὀκτωβρίου 2009
speech 4-10-2009.mp3
(7.2 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 318 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Διάφορες ἠχογραφήσεις (παλαιές καί νέες) ὁμιλιῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 25 Οκτ 2009, 23:45:11

Μία σύντομος ὁμιλία ποὺ ἐξεφωνήθη κατὰ τὴν λειτουργία τῆς κυριακῆς 25 ὀκτωβρίου 2009 σὲ ναὸ τοῦ λεκανοπεδίου ᾿Αττικῆς, ἐπὶ τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος Λκ 8, 27-39. δὲν γνωρίζω τὰ στοιχεῖα τοῦ ὁμιλοῦντος κληρικοῦ.

῾Ομιλία κυριακῆς 25 ὀκτωβρίου 2009
omilia 2009-10-25 kyriake.mp3
(7.35 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 326 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Διάφορες ἠχογραφήσεις (παλαιές καί νέες) ὁμιλιῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 19 Απρ 2010, 18:23:11

᾿Αρχεῖον ὁμιλιῶν καὶ κηρυγμάτων Δ.Α.

᾿Απὸ ἐκπομπὴ τῆς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη, κυριακὴ πρωὶ 9/4/1989. ψηφιοποίησις Δ.Α..

c042-20 ἑρμηνευτικὸν σχόλιον ἐπὶ τοῦ εὐαγγελίου τῆς 4ης κυριακῆς τῆς τεσσαρακοστῆς. πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης.
c042-20.mp3
(1.34 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 320 φορές

᾿Απαγγελία τοῦ ὡς ἄνω εὐαγγελίου.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Ηχογραφήσεις (παλαιές καί νέες) ὁμιλιῶν κυριακῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 27 Απρ 2010, 23:56:43

᾿Αρχεῖον ὁμιλιῶν καὶ κηρυγμάτων Δ.Α.

c043-07 ἐκπομπὴ τοῦ ρ/σ Μεσολογγίου «τὸ κήρυγμα τοῦ σαββάτου» 8/4/1989, ὁμιλία ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς 4ης κυριακῆς τῆς τεσσαρακοστῆς. δὲν γνωρίζω ποῖος ὁ ὁμιλῶν.
c043-07_k-o.mp3
(7.62 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 308 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Ηχογραφήσεις (παλαιές καί νέες) ὁμιλιῶν κυριακῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 28 Απρ 2010, 00:35:13

᾿Αρχεῖον ὁμιλιῶν καὶ κηρυγμάτων Δ.Α.

Κατανυκτικὸς ἑσπερινὸς 5ης κυριακῆς νηστειῶν. Πάτρα 16 ἀπριλίου 1989, ἴσως ναὸς ἁγίας Σοφίας Πατρῶν ἢ μητροπολιτικὸς ναὸς Εὐαγγελιστρίας. ὁμιλεῖ ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς.

c043-11 κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ Νικοδήμου, ἡμιτελές· εἶναι 22 λεπτῶν τὸ διασωθὲν τμῆμα· συνολικῶς διήρκεσε πάνω ἀπὸ μισὴ ὥρα. τὸ ὑπόλοιπο τὸ εἶχα σὲ ἄλλη φωνοταινία, τὴν ὁποία δυστυχῶς δὲν βρίσκω τώρα.
c043-11_kN.mp3
(7.58 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 312 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Ηχογραφήσεις (παλαιές καί νέες) ὁμιλιῶν κυριακῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 01 Ιουν 2010, 09:20:44

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Απὸ τὴν ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ «Τὸ εὐαγγέλιο τῆς κυριακῆς» στὶς 30 ἀπριλίου 1989.

c055-16 σχόλιο στὸ εὐαγγέλιον τοῦ πάσχα. σχολιάζει ὁ π. ᾿Αθανάσιος Τσούμαρης.
c055-16.mp3
(1.94 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 307 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Ηχογραφήσεις (παλαιές καί νέες) ὁμιλιῶν κυριακῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 22 Ιουν 2010, 22:50:50

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Εκπομπὴ «Τὸ εὐαγγέλιο τῆς κυριακῆς», ᾿Αριέτα Παλιατσάρα, 14 μαΐου 1989.

64-13 σχόλιον στὸ εὐαγγέλιον τῆς κυριακῆς τῶν μυροφόρων ὑπὸ τοῦ ἱερέως ᾿Αθανασίου Τσούμαρη.
c064-13.mp3
(2.01 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 318 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Θέματα ὁμιλητικῆς

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες