Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα

ὑμνολογικὴ καὶ ὑμνογραφικὴ θεώρησις. πηγές, κείμενα, παρατηρήσεις, ἑρμηνευτικὰ σχόλια
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Re: Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Τετ 18 Μάιος 2011, 21:55:19

«Ἕτερα στιχηρὰ εἰς τοὺς αἴνους· ἦχος πλ. α’, πρὸς τὸ Ἤχθης δι’ ἡμᾶς» (ΤΑ σ. 197).

ΤΑ = Ἀθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως ᾿Ανάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας τ. 2 ἔκδ. 1894 ἐπανέκδοση 1963 σσ. α’-θ’καὶ 1-254, Τυπικὸν τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως Ἱεροσολύμων, χειρόγραφο τοῦ 1122, ἴσως ἀναγόμενο στὸν ι’ αἰ.
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 21 Μάιος 2011, 22:23:27

MTheodorakis έγραψε:Τὸ τροπάριο «Ἤχθης δι’ ἡμᾶς...» ἀπαντᾶται στὴν θ’ ᾠδὴ ἀναστασίμου κανόνα πλ. α’ ἤχου:
«ᾨδὴ θ’»

Ὁ εἱρμὸς

«Χαίροις παρ’ ἡμῶν Θεοτόκε βοήσωμεν οἱ πιστοὶ ὅτι Θεὸς Κύριος πάντων βασιλεὺς ἐξ αὐτῆς προέρχεται υἱὸς ἀνθρώπου γεγονώς. Δεῦτε ἄσατε θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ βοῶσαι εὐλογημένη ἡ κοιλία σου ἡ σαρκὶ Θεὸν χωρήσασα».

Τροπάρια.

«Ἤχθης δι’ ἡμᾶς εἰς θυσίαν Χριστὲ ὡς πρόβατον καὶ ὡς ἀμνὸς ἄμωμος ὁ Ἐμμανουὴλ εἰς σφαγὴν ἑκούσιον μετ’ ἀνόμων λογισθείς. Δεῦτε ἴδετε αἱ πατριαὶ πᾶσαι τῶν ἐθνῶν τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν ἐν σαρκὶ κρεμάμενον τὴν ζωὴν τὴν ἀτελεύτητον.

Δεῦτε ἀπὸ θέας γυναῖκες εὐαγγελίστριαι καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε δέχου παρ’ ἡμῶν χαρᾶς εὐαγγέλια τῆς ἀναστάσεως Χριστοῦ. Χαῖρε χόρευε καὶ φωτίζου Ἱερουσαλὴμ τὸν βασιλέα Χριστὸν θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος ὡς νυμφίον προερχόμενον.

Δεῦτε τὴν ὑπέρθεον φύσιν ὑμνήσωμεν οἱ πιστοὶ καὶ πλαστουργὸν ἅπαντες τὴν ἀμερίστως τρισσαῖς ὑποστάσεσιν δοξαζομένην εὐσεβῶς. Πατέρᾳ ἀχρόνῳ αὐτοῦ Υἱῷ καὶ παρακλήτῳ καὶ παναγίῳ πνεύματι ἀσυγχύτως τε δοξάζοντες.


Πάντως ἡ προέλευσις τῶν γνωστῶν σήμερον «στιχηρῶν τοῦ πάσχα» ἐκ τῆς θ΄ ᾠδῆς ἀρχαίου ἀναστασίμου κανόνος ἤχου πλ.α΄, καταργηθέντος καὶ ἀντικατασταθέντος ὑπὸ τοῦ σημερινοῦ ἀναστασίμου ὁμοήχου κανόνος τῆς παρακλητικῆς, ἐξηγεῖ προφανῶς διατί τὰ ἐν λόγῳ στιχηρὰ δὲν εἶναι γνωστὰ εἰς στιχηραρικὴν μελοποίησιν ἐκ τοῦ Πα (ὅ περ ἐπὶ παραδείγματι συμβαίνει μὲ τὰ στιχηρὰ τοῦ σημερινοῦ ἀργοσυντόμου ἀναστασιματαρίου).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Παρ 21 Ιουν 2013, 21:37:00

MTheodorakis έγραψε:Περιπτώσεις χρήσης μὴ στιχηρῶν θεοτοκίων ὡς στιχηρῶν:

1) «Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις...» (κάθισμα Κυριακῆς β' ἤχου - στιχηρὸ αἴνων Κυριακῶν).

2) «Πολλὰ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν Θεοτόκε πταισμάτων...» (κάθισμα Τρίτης πλ. β' ἤχου - στιχηρὸ τοῦ «Κύριε τῶν δυνάμεων...»).

3) «Παρθένος ἔτεκες ἀπειρόγαμε...» (γ' ᾠδὴ 29 Σεπτεμβρίου καὶ 24 Νοεμβρίου - α' ἀντίφωνο τῶν παθῶν (ψάλλεται μὲ ἐνδιάμεσους στίχους (γεωγιανὸ-ἱεροσολυμιτικὸ κανονάριο ζ' αἰ., τυπικὸ ναοῦ ἀναστάσεως τοῦ 1122, χφ. Κουτλουμουσίου 85 ιγ' αἰ. μουσικό), καὶ στιχηρά (Dmitrievskij τ. 2 σ. 1052) μικροῦ ἁγιασμοῦ).

4) «Ἡ ἀρρήτως ἐπ' ἐσχάτων συλλαβοῦσα...» (ᾠδὴ μικροῦ ἁγιασμοῦ - μακαρισμοὶ Κυριακῆς πλ. β' ἤχου - ε' ἀντίφωνο τῶν παθῶν).


Παρομοίως 5) Ὁ εἱρμὸς καὶ τὰ τροπάρια τῆς ε’ ᾠδῆς τῆς Μ. Πέμπτης – στιχηρὰ τοῦ Κύριε ἐκέκραξα τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ ἱεροῦ νιπτῆρος (Τυπικὸν τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 σ. 112).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Προηγούμενη

Επιστροφή στην Εἱρμοί, κανόνες, πρόλογοι, προσόμοια

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες

cron