ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Δανιηλαῖοι, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon Δανιηλαῖοι, ἠχογραφήσεις

Δανιὴλ Δανιηλίδης 

᾿Αρχεῖον ᾿Ιωάννου Τσούνη


Δανιὴλ Δανιηλίδης, ὕμνοι τοῦ πάσχα. τὴν ἠχογράφησι πραγματοποίησε στὴν ᾿Αθήνα ὁ ᾿Ιωάννης Τσούνης περὶ τὸ 2005.GT03-01 «Χριστὸς ἀνέστη». 01.mp3

GT03-02 «᾿Αναστάσεως ἡμέρα», ἀργόν.  02.mp3

GT03-03 «Δεῦτε πῶμα πίωμεν». 03.mp3

GT03-04 «Δεῦτε πῶμα πίωμεν», ἀργόν. 04.mp3

GT03-05 «᾿Επὶ τῆς θείας φυλακῆς». 05.mp3

GT03-06 «Χριστὸς ἀνέστη», ἀργόν. 06.mp3