ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ Παντοκράτορος, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ Παντοκράτορος, ἠχογραφήσεις

᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη

     μονὴ Παντοκράτορος ῾Αγίου Ὄρους, 15/6/92, δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος. ἀποσπάσματα ὄρθρου καὶ λειτουργίας. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς».


ΜΤ13-Pa, μονὴ Παντοκράτορος, 15/6/92, δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος ΜΤ13-Pa.mp3

– στιχολογία ψαλτηρίου (ἀνάγνωσις), ψαλμοὶ 31, 32, 33 (π. Γαβριὴλ Μακράκης)· 6 λεπτὰ καὶ κάτι, γιὰ νὰ μὴν ξεχνοῦμε ὅτι κομμάτι τῆς χριστιανικῆς λατρείας εἶναι καὶ ἡ ἀνάγνωσις τῶν ἱερῶν κειμένων, ὄχι μόνον τὰ μελῳδήματα. – ἐξαποστειλάρια «Τὸ πανάγιον πνεῦμα», «Φῶς ὁ πατήρ». – στιχηρὰ τῶν αἴνων, δοξστικὸν «Γλῶσσαι ποτέ», δοξολογία, ἀπολυτίκιον. – ἔναρξις λειτουργίας, εἰρηνικά, τυπικά (β΄ στάσις), μακαρισμοί. – τὸ ἀπολυτίκιον τῆς πεντηκοστῆς (δίς), (ἄνευ Δόξα, Καὶ νῦν) τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς.