2. Λειτουργικὴ ζωή ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία 10 ὀκτωβρίου· τῶν ἁγίων Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν αὐταδέλφων

PostHeaderIcon 10 ὀκτωβρίου· τῶν ἁγίων Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν αὐταδέλφων

 

᾿Ακολουθία τῶν ἁγίων Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν αὐταδέλφων (10 ὀκτωβρίου)