ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς Λόγοι εἰς ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα κυριακῶν

PostHeaderIcon Λόγοι εἰς ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα κυριακῶν

1 ᾿Απόστολος κυριακῆς Θωμᾶ
2 ᾿Απόστολος κυριακῆς παραλύτου
3 ᾿Απόστολος κυριακῆς Σαμαρείτιδος
4 ᾿Απόστολος κυριακῆς τυφλοῦ
5 ᾿Απόστολος κυριακῆς πατέρων (πεντηκοσταρίου)
6 ᾿Απόστολος κυριακῆς πεντηκοστῆς
7 ᾿Απόστολος 1ης κυριακῆς (ἁγίων πάντων)
8 ᾿Απόστολος 2ας κυριακῆς ἐπιστολῶν
9 ᾿Απόστολος 3ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
10 ᾿Απόστολος 4ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
11 ᾿Απόστολος 5ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
12 ᾿Απόστολος κυριακῆς πατέρων (ἰουλίου)
13 ᾿Απόστολος 6ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
14 ᾿Απόστολος 7ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
15 ᾿Απόστολος 8ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
16 ᾿Απόστολος 9ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
17 ᾿Απόστολος 10ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
18 ᾿Απόστολος κυριακῆς πρὸ τῆς ὑψώσεως
19 ᾿Απόστολος κυριακῆς μετὰ τὴν ὕψωσιν
20 ἀπόστολος 15ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
21 ᾿Απόστολος 16ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
22 ᾿Απόστολος 17ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
23 ᾿Απόστολος 18ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
24 ᾿Απόστολος 19ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
25 ᾿Απόστολος 20ῆς κυριακῆς ἐπιστολῶν
26 ᾿Απόστολος 22ας κυριακῆς ἐπιστολῶν
27 ᾿Απόστολος 23ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
28 ᾿Απόστολος 24ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
29 ᾿Απόστολος 25ης κυριακῆς ἐπιστολῶν (1994)
30 ᾿Απόστολος 25ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
31 ᾿Απόστολος κυριακῆς πατέρων (11-16 ὀκτ.)
32 ᾿Απόστολος 27ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
33 ᾿Απόστολος κυριακῆς προπατόρων
34 ᾿Απόστολος κυριακῆς πρὸ Χριστοῦ γεννήσεως
35 ᾿Απόστολος κυριακῆς πρὸ τῶν φώτων
36 ᾿Απόστολος κυριακῆς μετὰ τὰ φῶτα
37 ᾿Απόστολος 29ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
38 ᾿Απόστολος κυριακῆς τελώνου καὶ φαρισαίου (33ης)
39 ᾿Απόστολος κυριακῆς ἀσώτου (34ης)
40 ᾿Απόστολος κυριακῆς ἀπόκρεω
41 ᾿Απόστολος κυριακῆς τυρινῆς
42 ᾿Απόστολος 1ης κυριακῆς νηστειῶν
43 ᾿Απόστολος 2ας κυριακῆς νηστειῶν
44 ᾿Απόστολος 3ης κυριακῆς νηστειῶν [2010]
45 ᾿Απόστολος 3ης κυριακῆς νηστειῶν [2016]
46 ᾿Απόστολος 4ης κυριακῆς νηστειῶν
47 ᾿Απόστολος 5ης κυριακῆς νηστειῶν
48 ᾿Απόστολος κυριακῆς βαΐων