ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς Λόγοι εἰς ἑόρτια ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα

PostHeaderIcon Λόγοι εἰς ἑόρτια ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα

1 ᾿Αποστολικὸν ἀνάγνωσμα θεομητορικῶν ἑορτῶν
2 3 σεπτεμβρίου, ᾿Ανθίμου ἱερομάρτυρος (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
3 14 σεπτεμβρίου· ὕψωσις τ. σταυροῦ (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
4 14 σεπτ. ὕψωσις τ. σταυροῦ (ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα)
5 23 σεπτ., σύλληψις προδρόμου ᾿Ιωάννου (ἀπόστολος)
6 26 σεπτεμβρίου, ᾿Ιωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
7 28 σεπτεμβρίου, Χαρίτωνος ὁσίου (ἀπόστολος)
8 1 ὀκτωβρίου, ᾿Ανανίου ἁγίου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
9 6 ὀκτωβρίου, Θωμᾶ ἀποστόλου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
10 11 ὀκτωβρίου, Φιλίππου ἐκ τῶν ἑπτά (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
11 18 ὀκτωβρίου, Λουκᾶ εὐαγγελιστοῦ (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
12 23 ὀκτωβρίου, ἀποστόλου ᾿Ιακώβου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
13 26 ὀκτωβρίου, Δημητρίου μεγαλομάρτυρος (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
14 1 νοεμβρίου, ἁγίων ἀναργύρων (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
15 3 νοεμ., ἁγ. Γεωργίου ἀνακομιδή (ἀπόστολος)
16 8 νοεμβρίου, Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
17 11 νοεμβρίου, Μηνᾶ μάρτυρος (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
18 12 νοεμβρίου· ᾿Ιωάννου ἐλεήμονος (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
19 13 νοεμβρίου, ᾿Ιωάννου χρυσοστόμου (ἀπόστολος)
20 14 νοεμβρίου· Φιλίππου ἀποστόλου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
21 21 νοεμβρίου, εἰσόδια θεοτόκου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
22 23 νοεμβρίου, Γρηγορίου καὶ ᾿Αμφιλοχίου ἐπισκόπων (ἀπόστολος)
23 25 νοεμβρίου, ἁγίας Αἰκατερίνης (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
24 30 νοεμβρίου, ἀποστόλου ᾿Ανδρέου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
25 4 δεκεμβρίου, ἁγίας Βαρβάρας (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
26 5 δεκεμβρίου, Σάββα ὁσίου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
27 6 δεκεμβρίου, ἁγίου Νικολάου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
28 9 δεκεμβρίου, ἁγίας Ἄννας (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
29 10 δεκεμβρίου, Μηνᾶ ῾Ερμογένους καὶ Εὐγράφου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
30 11 δεκεμβρίου, Δανιὴλ στυλίτου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
31 12 δεκεμβρίου, ἁγ. Σπυρίδωνος (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
32 13 δεκεμβρίου, ἁγίου Εὐστρατίου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
33 14 δεκεμβρίου· Θύρσου, Λευκίου κ.λπ. (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
34 15 δεκεμβρίου, ἁγίου ᾿Ελευθερίου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
35 17 δεκεμβρίου, Δανιὴλ καὶ τριῶν νέων (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
36 17 δεκεμβρίου, Διονυσίου Αἰγίνης (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
37 25 δεκεμβρίου, χριστούγεννα (ἀπόστολος)
38 26 δεκεμβρίου, σύναξις θεοτόκου (ἀπόστολος)
39 6 ἰανουαρίου, θεοφάνεια (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
40 7 ἰανουαρίου· ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ (ἀπόστολος)
41 11 ἰανουαρίου, Θεοδοσίου ὁσίου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
42 16 ἰανουαρ., ἀποστ. Πέτρου ἀπελευθέρωσις (ἀπόστολος)
43 17 ἰανουαρίου, ἁγίου ᾿Αντωνίου (ἀπόστολος)
44 18 ἰανουαρίου, ᾿Αθανασίου ᾿Αλεξανδρείας (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
45 20 ἰανουαρίου, ἁγίου Εὐθυμίου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
46 22 ἰανουαρίου, ἁγίου Τιμοθέου (ἀπόστολος)
47 25 ἰανουαρίου, Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ (ἀπόστολος)
48 27 ἰανουαρίου, ᾿Ιωάννου χρυσοστόμου (ἀπόστολος)
49 30 ἰανουαρίου, τριῶν ἱεραρχῶν (ἀπόστολος)
50 1 φεβρουαρίου, ἁγ. Τρύφωνος (ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα)
51 2 φεβρουαρίου, ὑπαπαντῆς (ἀπόστολος)
52 6 φεβρουαρίου, Φωτίου Κων/πόλεως (ἀπόστολος)
53 8 φεβρουαρίου, Θεοδώρου μάρτυρος (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
54 10 φεβρουαρίου, ἁγίου Χαραλάμπους (ἀπόστολος)
55 15 φεβρουαρίου, ᾿Ονησίμου
56 24 φεβρουαρίου, ᾿Ιωάννου βαπτιστοῦ (ἀπόστολος)
57 9 μαρτίου, 40 μαρτύρων (ἀπόστολος)
58 25 μαρτίου, εὐαγγελισμός (ἀπόστολος)
59 23 ἀπριλίου, ἁγίου Γεωργίου (ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα)
60 25 ἀπριλίου, εὐαγγελιστοῦ Μάρκου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
61 2 μαΐου, ᾿Αθανασίου ᾿Αλεξανδρείας (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
62 5 μαΐου, ἁγ. Εἰρήνης (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
63 8 μαΐου, εὐαγγελιστοῦ ᾿Ιωάννου (ἀπόστολος)
64 12 μαΐου, ᾿Επιφανίου καὶ Γερμανοῦ ἐπισκόπων (ἀπόστολος)
65 21 μαΐου, μεγάλου Κωνσταντίνου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
66 25 μαϊου, ᾿Ιωάννου βαπτιστοῦ (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
67 δευτέρα ἁγίου Πνεύματος (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
68 8 ἰουνίου, Θεοδώρου μάρτυρος (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
69 19 ἰουνίου, ἀποστόλου ᾿Ιούδα (ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα)
70 24 ἰουνίου, ᾿Ιωάννου προδρόμου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
71 29 ἰουνίου, ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα
72 20 ἰουλίου, προφήτου ᾿Ηλία (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
73 25 ἰουλίου· ἁγίας Ἄννας (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)