ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς Λόγοι εἰς εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα κυριακῶν

PostHeaderIcon Λόγοι εἰς εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα κυριακῶν

1 Εὐαγγέλιον 11ον ἑωθινόν
2 Εὐαγγέλιον κυριακῆς πάσχα
3 Εὐαγγέλιον κυριακῆς Θωμᾶ
4 Εὐαγγέλιον κυριακῆς μυροφόρων
5 Εὐαγγέλιον κυριακῆς παραλύτου
6 Εὐαγγέλιον κυριακῆς Σαμαρείτιδος
7 Εὐαγγέλιον κυριακῆς τυφλοῦ
8 Εὐαγγέλιον κυριακῆς πατέρων (πεντηκοσταρίου)
9 Εὐαγγέλιον κυριακῆς ἁγίων πάντων
10 Εὐαγγέλιον 2ας κυριακῆς Ματθαίου
11 Εὐαγγέλιον 3ης κυριακῆς Ματθαίου
12 Εὐαγγέλιον 4ης κυριακῆς Ματθαίου
13 Εὐαγγέλιον 4ης κυριακῆς Ματθαίου
14 Εὐαγγέλιον 5ης κυριακῆς Ματθαίου
15 Εὐαγγέλιον 5ης κυριακῆς Ματθαίου
16 Εὐαγγέλιον κυριακῆς πατέρων (ἰουλίου)
17 Εὐαγγέλιον 6ης κυριακῆς Ματθαίου
18 Εὐαγγέλιον 7ης κυριακῆς Ματθαίου
19 Εὐαγγέλιον 8ης κυριακῆς Ματθαίου
20 Εὐαγγέλιον 8ης κυριακῆς Ματθαίου
21 Εὐαγγέλιον 9ης κυριακῆς Ματθαίου
22 Εὐαγγέλιον 10ης κυριακῆς Ματθαίου
23 Εὐαγγέλιον 11ης κυριακῆς Ματθαίου
24 Εὐαγγέλιον 12ης κυριακῆς Ματθαίου
25 Εὐαγγέλιον 13ης κυριακῆς Ματθαίου
26 Εὐαγγέλιον 17ης κυριακῆς Ματθαίου
27 Εὐαγγέλιον κυριακῆς πρὸ ὑψώσεως
28 Εὐαγγέλιον κυριακῆς μετὰ τὴν ὕψωσιν
29 Εὐαγγέλιον 1ης κυριακῆς Λουκᾶ
30 Εὐαγγέλιον 2ας κυριακῆς Λουκᾶ
31 Εὐαγγέλιον 3ης κυριακῆς Λουκᾶ
32 Εὐαγγέλιον 4ης κυριακῆς Λουκᾶ
33 Εὐαγγέλιον 5ης κυριακῆς Λουκᾶ
34 Εὐαγγέλιον 6ης κυριακῆς Λουκᾶ
35 Εὐαγγέλιον 7ης κυριακῆς Λουκᾶ
36 Εὐαγγέλιον 8ης κυριακῆς Λουκᾶ
37 Εὐαγγέλιον 9ης κυριακῆς Λουκᾶ
38 Εὐαγγέλιον 10ης κυριακῆς Λουκᾶ
39 Εὐαγγέλιον 11ης κυριακῆς Λουκᾶ
40 Εὐαγγέλιον 12ης κυριακῆς Λουκᾶ
41 Εὐαγγέλιον 13ης κυριακῆς Λουκᾶ
42 Εὐαγγέλιον κυριακῆς πρὸ τῶν χριστουγέννων
43 Εὐαγγέλιον κυριακῆς μετὰ τὰ θεοφάνεια
44 Εὐαγγέλιον 14ης κυριακῆς Λουκᾶ
45 Εὐαγγέλιον 15ης κυριακῆς Λουκᾶ
46 Εὐαγγέλιον κυριακῆς τελώνου καὶ φαρισαίου
47 Εὐαγγέλιον κυριακῆς ἀσώτου
48 Εὐαγγέλιον κυριακῆς ἀπόκρεων
49 Εὐαγγέλιον κυριακῆς τυρινῆς
50 Εὐαγγέλιον 1ης κυριακῆς νηστειῶν
51 Εὐαγγέλιον 2ας κυριακῆς νηστειῶν
52 Εὐαγγέλιον 3ης κυριακῆς νηστειῶν
53 Εὐαγγέλιον 4ης κυριακῆς νηστειῶν
54 Εὐαγγέλιον 5ης κυριακῆς νηστειῶν
55 Εὐαγγέλιον κυριακῆς Βαΐων