ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς Λόγοι εἰς εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα σαββάτου

PostHeaderIcon Λόγοι εἰς εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα σαββάτου

1 Εὐαγγέλιον σαββάτου διακαινησίμου
2 Εὐαγγέλιον σαββάτου 2ας ἑβδομ. πάσχα
3 Εὐαγγέλιον σαββάτου 4ης ἑβδομ. πάσχα
4 Εὐαγγέλιον σαββάτου 6ης ἑβδομ. πεντηκοσταρίου
5 Εὐαγγέλιον σαββάτου 7ης ἑβδομ. πεντηκοσταρίου
6 Εὐαγγέλιον ψυχοσαββάτου
7 Εὐαγγέλιον 2ου σαββάτου Ματθαίου
8 Εὐαγγέλιον 3ου σαββάτου Ματθαίου
9 Εὐαγγέλιον 7ου σαββάτου Ματθαίου
10 Εὐαγγέλιον 9ου σαββάτου Ματθαίου
11 Εὐαγγέλιον 10ου σαββάτου Ματθαίου
12 Εὐαγγέλιον σαββάτου πρὸ τῆς ὑψώσεως
13 Εὐαγγέλιον 1ου σαββάτου Λουκᾶ
14 Εὐαγγέλιον 2ου σαββάτου Λουκᾶ
15 Εὐαγγέλιον 3ου σαββάτου Λουκᾶ
16 Εὐαγγέλιον 4ου σαββάτου Λουκᾶ
17 Εὐαγγέλιον 6ου σαββάτου Λουκᾶ
18 Εὐαγγέλιον 8ου σαββάτου Λουκᾶ
19 Εὐαγγέλιον 9ου σαββάτου Λουκᾶ
20 Εὐαγγέλιον 13ου σαββάτου Λουκᾶ
21 Εὐαγγέλιον 3ου σαββάτου νηστειῶν
22 Εὐαγγέλιον 4ου σαββάτου νηστειῶν
23 Εὐαγγέλιον 5ου σαββάτου νηστειῶν
24 σάββατον τοῦ Λαζάρου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
25 μέγα σάββατον, «῾Η ἀνάστασις τοῦ ᾿Ιησοῦ» (εὐαγγέλιον)