ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς Λόγοι εἰς ἑόρτια εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα

PostHeaderIcon Λόγοι εἰς ἑόρτια εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα

1 Εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα θεομητορικῶν ἑορτῶν
2 2 σεπτεμβρίου, ᾿Ιωάννου νηστευτοῦ (εὐαγγέλιον)
3 3 σεπτεμβρίου, ᾿Ανθίμου ἱερομάρτυρος (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
4 6 σεπτεμβρίου, Μιχαὴλ ἀρχαγγέλου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
5 13 σεπτεμβρίου, Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος (εὐαγγέλιον)
6 14 σεπτεμβρίου, ὕψωσις τ. σταυροῦ (εὐαγγέλιον)
7 26 σεπτεμβρίου, ᾿Ιωάννου θεολόγου (εὐαγγέλιον)
8 1 ὀκτωβρίου, ᾿Ανανίου ἀποστόλου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
9 2 ὀκτωβρίου, Κυπριανοῦ ἁγίου (εὐαγγέλιον)
10 18 ὀκτωβρίου, Λουκᾶ εὐαγγελιστοῦ (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
11 20 ὀκτωβρίου, Γερασίμου ὁσίου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
12 8 νοεμβρίου, Γαβριὴλ καὶ Μιχαήλ (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
13 13 νοεμβρίου, ᾿Ιωάννου χρυσοστόμου (εὐαγγέλιον)
14 5 δεκεμβρίου, Σάββα ὁσίου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
15 12 δεκεμβρίου, Σπυρίδωνος ἁγίου (εὐαγγέλιον)
16 16 δεκεμβρίου, Μοδέστου ἱεράρχου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
17 17 δεκεμβρίου, Διονυσίου Αἰγίνης (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
18 24 δεκεμβρίου, παραμονὴ χριστουγέννων (εὐαγγέλιον)
19 25 δεκεμβρίου, χριστούγεννα (εὐαγγέλιον)
20 26 δεκεμβρίου, σύναξις θεοτόκου (εὐαγγέλιον)
21 1 ἰανουαρίου, περιτομή (εὐαγγέλιον)
22 6 ἰανουαρίου, θεοφάνεια (εὐαγγέλιον)
23 11 ἰανουαρίου, Θεοδοσίου ὁσίου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
24 17 ἰανουαρίου, εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα λειτουργίας
25 17 ἰανουαρίου, ὁσίου ᾿Αντωνίου (εὐαγγέλιον ὄρθρου)
26 18 ἰανουαρίου, ᾿Αθανασίου ᾿Αλεξανδρείας (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
27 20 ἰανουαρίου, ἁγίου Εὐθυμίου (εὐαγγέλιον)
28 25 ἰανουαρίου, Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ (εὐαγγέλιον)
29 27 ἰανουαρίου, ᾿Ιωάννου χρυσοστόμου (εὐαγγέλιον)
30 30 ἰανουαρίου, εὐαγγέλιον λειτουργίας
31 30 ἰανουαρίου, τριῶν ἱεραρχῶν (εὐαγγέλιον)
32 2 φεβρουαρίου, ὑπαπαντῆς (εὐαγγέλιον)
33 6 φεβρουαρίου, Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως (εὐαγγέλιον)
34 13 φεβρουαρίου, ᾿Ακύλα καὶ Πρισκίλλης
35 24 φεβρουαρίου, ᾿Ιωάννου βαπτιστοῦ (εὐαγγέλιον)
36 9 μαρτίου, 40 μαρτύρων (εὐαγγέλιον)
37 25 μαρτίου, εὐαγγελισμός (εὐαγγέλιον)
38 26 μαρτίου, Γαβριὴλ ἀρχαγγέλου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
39 30 μαρτίου, ᾿Ιωάννου τοῦ Σιναΐτου (εὐαγγέλιον)
40 22 ἀπριλίου, Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου (εὐαγγέλιον)
41 25 ἀπριλίου, εὐαγγελιστοῦ Μάρκου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
42 8 μαΐου, ᾿Ιωάννου θεολόγου (εὐαγγέλιον)
43 21 μαΐου, μεγάλου Κωνσταντίνου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
44 Δευτέρας ἁγ. Πνεύματος (εὐαγγέλιον)
45 11 ἰουνίου, Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
46 29 ἰουνίου, Πέτρου καὶ Παύλου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
47 5 ἰουλίου, ᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθωνίτου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
48 6 αὐγούστου, μεταμόρφωσις (εὐαγγέλιον)
49 15 αὐγούστου (εὐαγγέλιον ὄρθρου) καὶ μικρὰ παράκλησις