ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ Παντελεήμονος, 28/9/1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

146-7 μονὴ Παντελεήμονος (ῥωσική), ἀποσπάσματα ἑσπερινοῦ 28/9/1989 στὴν ῥωσική (πολυφωνικά).

146-8 μονὴ Παντελεήμονος (ῥωσική), ἀποσπάσματα ἑσπερινοῦ 28/9/1989 (συνέχεια).

 

(δημοσίευσις 23/12/2010)