ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ῞Υμνοι σὲ διάφορες γλῶσσες

PostHeaderIcon ῞Υμνοι σέ διάφορες γλῶσσες

ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ μὲ ὕμνους σὲ ποικίλες γλῶσσες πλὴν τῆς ἑλληνικῆς ἀπὸ διάφορους λαούς, τόπους, χῶρες καὶ περιοχές

1 ᾿Αναστάσιμος λειτουργία στὴν ἀραβική
2 ῞Υμνοι εἰς τὴν ἀραβικήν (διάφοροι)