ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Δοσίθεος Παρασκευαΐδης Κατουνακιώτης

PostHeaderIcon Δοσίθεος Παρασκευαΐδης Κατουνακιώτης

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


    ᾿Εκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, τρίτη 9/5/1989. ὕμνοι ἀναστάσιμοι, ἀργὰ στιχηραρικὰ μέλη Γεωργίου τοῦ Κρητός· ψάλλει ὁ ᾿Αθωνίτης μοναχὸς Δοσίθεος Παρασκευαΐδης Κατουνακιώτης (1912-1991). (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)


61-01 «Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς» καὶ «Σὺν ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν». 

61-02 Δόξα, «Τὸν σωτήριον ὕμνον».  

61-03 Καὶ νῦν, «Παρῆλθεν ἡ σκιά».

 

* * *

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, πιθανὸν τοῦ 1989. ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α..


64-16 «᾿Αναστάσεως ἡμέρα», μέλος Χρυσάφου τοῦ νέου, ψάλλει ὁ μοναχὸς Δοσίθεος Παρασκευαΐδης Κατουνακιώτης.  c064-16 (9.37 MiB)