ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ᾿Ηχογραφήσεις σὲ ναοὺς καὶ μονές

ἠχογραφήσεις ἀκολουθιῶν καὶ ὕμνων ἐντὸς ναῶν ἢ μονῶν, καὶ ἠχογραφήσεις ποὺ δὲν ἀνήκουν σὲ ἕναν μόνον ψάλτη ἢ ποὺ δὲν εἶναι γνωστὰ τὰ στοιχεῖα τῶν ψαλλόντων