ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτριες καὶ ψάλλουσες

PostHeaderIcon Ψάλτριες καὶ ψάλλουσες

ἠχογραφήσεις ὕμνων ποὺ ἑρμηνεύονται ἀπὸ γυναῖκες εἴτε μοναχὲς εἴτε μὴ μοναχές, μὲ μουσικὲς γνώσεις ἢ ἐντελῶς πρακτικά, μονῳδιακὰ ἢ χορῳδιακά, καὶ λοιπά.

1 ᾿Αρετὴ Μαζιώτη (Μαστροκώστα) 1988
2 Μονὴ ἁγίου ᾿Ιωάννου προδρόμου «Μακρινοῦ», Μέγαρα
3 ᾿Ορμύλια, κοινόβιον εὐαγγελισμοῦ
4 ῞Υμνοι διάφοροι ἀπὸ ψάλτριες