ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο

PostHeaderIcon Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο

    ῾Ελλάς (Στερεά ῾Ελλάς, Πελοπόννησος, ᾿Ιόνιοι Νῆσοι, Ἤπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θρᾴκη, Πολυνησία τοῦ Αἰγαίου, Κρήτη), Βόρειος Ἤπειρος, Μικρά ᾿Ασία, Κύπρος, Κωνσταντινούπολις, Πόντιοι, ᾿Αρβανῖτες, Βλάχοι, Αἴγυπτος, ᾿Ιεροσόλυμα, Κάτω ᾿Ιταλία, ὁμογένεια (Βαλκάνια, Εὐρώπη, ᾿Αμερική, Καναδᾶς, ᾿Ασία, ῾Ρωσία, ᾿Αρμενία, Οὐκρανία, ᾿Ωκεανία, ᾿Αφρική). λόγῳ τῶν πολλῶν ὀνομάτων κατετάγησαν ἀλφαβητικῶς (κυρίως βάσει ἐπωνύμου) εἰς τὰς ἐνταῦθα ἐμφανιζομένας ὁμάδας, πλὴν τῶν δύο τελευταίων.