ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π ᾿Αθανάσιος Παπαναγιώτου (Πάτραι)

PostHeaderIcon ᾿Αθανάσιος Παπαναγιώτου (Πάτραι)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 


Μᾶλλον ᾿Αθανάσιος Παπαναγιώτου, σὲ ἠχογράφησι παλαιοτέρα τοῦ 1989 (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010.)

62-22 «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος». 

(δημοσίευσις 3/6/2010)

 

 


 

61-14 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου», ψάλτης ἐν Πάτραις (ἴσως ὁ ᾿Αθα­νάσιος Παπαναγιώτου). ἠχογράφησις περὶ τὸ 1988.

 

(δημοσίευσις 13/6/2010)
 

289-09 «Σὲ ὑμνοῦμεν» Κωνσταντίνου Πρίγγου, πλ. δ΄.  μονῳδὸς ὁ χο­ράρ­χης ᾿Αθανάσιος Παπαναγιώτου.

    ᾿Απὸ συναυλία τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου στὶς 4/11/1991.

 

(δημοσίευσις 1/11/2010)