ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, ὄρθρος μεγ. τετάρτης 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, ὄρθρος μεγ. τετάρτης 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Ὄρθρος μεγάλης τετάρτης, μητρόπολις ᾿Αθηνῶν 25/4/1989 βράδυ (ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις).

49-07 ὁ κανὼν τῆς μεγάλης τετάρτης. 49-07

49-08 «Ὢ τῆς ᾿Ιούδα ἀθλιότητος», ἰδιόμελον αἴνων (Ε. Τζελᾶς). 49-08.mp3

49-09 ἀπόστιχα τῶν αἴνων «Σήμερον ὁ Χριστός» κ.τ.λ.. 49-09.mp3

(δημοσίευσις 10/4/2009)