ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

 

 1. ᾿Επιφάνιος ᾿Αρτέμης, μητροπολίτης Θήρας
 2. Νικόδημος Βαλληνδρᾶς (1915-2008), ἠχογραφήσεις
 3. Νικόδημος Βαλληνδρᾶς μητροπολίτης, διάφορα
 4. Νικόδημος Βαλληνδρᾶς, ὕμνοι πεντηκοσταρίου
 5. Βαρνάβας Λ. Βασιλείου, ἱερεύς
 6. ᾿Ηλίας Δροσινὸς ἱερεύς
 7. Φιλόθεος Ζερβάκος, ἀρχιμανδρίτης
 8. Παντελεήμων Καθρεπτίδης, τιτουλάριος μητροπολίτης, ἠχογραφήσεις
 9. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, ἀπαγγελίες
 10. Χρῖστος Κολιαβασίλης, ἱερεύς
 11. ᾿Ισίδωρος Κρικρῆς, ἐπίσκοπος Τράλλεων, Πάτμος 1990 (δύο βίντεο)
 12. Χρῖστος Κυριακόπουλος ἱερεύς, διάφορες ἠχογραφήσεις
 13. Φραγκίσκος Λάβδας, διάκονος, ἠχογραφήσεις ἔτους 2013
 14. Φραγκίσκος Λάβδας, διάκονος, ἠχογραφήσεις ἔτους 2012
 15. Πολύκαρπος Λιώσης μητροπολίτης (1900-1996)
 16. Γεώργιος Μαυροειδῆς, ἱερεύς
 17. ᾿Αμβρόσιος Νικολάου, μητροπολίτης ᾿Ελευθερουπόλεως, ὑμνολογικὸν ἀπάνθισμα
 18. Δημήτριος Νίκου, ερεύς
 19. ᾿Αρχιμανδρῖτες Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου καὶ Συμεὼν Χατζῆς, ἠχογραφήσεις (Πάτραι)
 20. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ἱερεύς
 21. Εἰρηναῖος (᾿Ιωάννης) Παπαμιχαήλ, μητροπολίτης Σάμου
 22. Θωμᾶς Συνοδινός, ἱερεύς
 23. Σεραφὶμ Τίκας, ἀρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν, διάφοροι ὕμνοι
 24. Χρῖστος Χριστοδούλου ἱερεύς, ἠχογραφήσεις
 25. Βασίλειος Χρυσόπουλος, ἱερεύς
 26. ἄγνωστοι κληρικοί
 27. ἀνώνυμος κληρικός, καταβασίαι χριστουγέννων
 28. ἀνώνυμος κληρικός, ὕμνοι χριστουγέννων
 29. ἀνώνυμος κληρικός, ὕμνοι λειτουργίας